Mtl 1676, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Kattarp. (Lantmäteriet).
Allerums socken (+ Kattarp) 1684.

Mantalslängd för Kattarps socken år 1676

namn/ort
Längd över gårdar och mantal i Kattarps by, 1676
KATTARPS BY
Gudmand Olsen och Peder Olsen 1 gård, ugedagsbönder till Rögle.
Tröls Sönnessen 1 gård
Niels Olsen. Halv gård.
Gunnar Andersson
Mons Gunnarssen och Eschild Eschildssen. En gård.
Peder Polssen . Halv gård.
Inger Gunderss . Halv gård.
Niels Andersen och Peder Jeppsen en gård.
Bonde Ingelsson, en gård.
Niels Andersson (huggere) Ödhe
SIGNESTORP
Gunnar Sönnesen och Peder Ingelssen. En gård.
Swend Arredssen, Olle Arredssen, Tyge Arilssen o Erich Erichssen, en gård.
MÖLLARP
Olle Anderssen och Öhn Swendssen, en gård. Ugedagsbönder till Rögle.
Husmän Joen Jonsen och Michell Michellsen
TURSKÖP
Niels Hendricksen och Hendrick Nielsen en gård. Ugedagsbönder till Rögle.
Husmän: Anders Pedersen och Anders Arlssen?
SVEDBERGA
Jens Andersen, en gård. Ugedagsbonde till Rögle.
Peder Andersen, halv gård. Ugedagsbonde till Rögle.
Niels Hansen, Ugedagsbonde till Rögle. En gård.
Niels Andersen och Peder Jensen, en gård. Ugedagsbönder till Rögle.
Poffuel Andersen och peder hansen, en gård. Ugedagsbönder till Rögle.
Svend Pedersen, en gård. Ugedagsbonde till Rögle.
Gidmar Andersen. EN gård. Ugedagsbonde till Rögle.
Olle Pedersen, halv gård,
Lauridtz Pedersen, halv gård. Ugedagsbonde till Gunnarstorp.
SKAVE
Mons Tuessen, halv gård.
ÖSTRABY
Hendrick, Anderssen, Lars Andersen, Hans Olsen, en gård.
Niels Jensen, en gård.
Olle Jensen, halv gård. Ugedagsbonde till Rögle.
EBBARP
Anders Andersen och Olle Iffuerssen, en gård.
Anders Pedersen och Bendt Johansen, en gård.
Prästens annexgård som nyligen blivit öde. 1/4 gård.
Peder Ingelssen och Bendt Jensen, degnebönder, halv gård.
Niels Pedersen i Kirkebohlet,
end
Vidare bakåt:
Mtl Kattarp 1671
Jordrevningen 1671
Bakåt i tiden:
Mtl Kattarp 1672
1676
Framåt i tiden:
Trohetsförkl. Kattarp 1677
Vidare framåt:
Mtl Kattarp 1681