Jordrevningen 1671, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Kattarp. (Lantmäteriet).
Allerums socken (+ Kattarp) 1684.

Källa: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:553 (1671-1671) Bild 249 / sid 249

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v113669.b249.s249

Jordrevningen, Kattarp, 1671

hemman nr. hemman sort ort/namn Födddatum Komm
KATTARPS SOCKEN
KATTARPS BY
Nr. 9 Kattarps by 1 krono Tröels Sönsson Jordrevning 1671: Kattarps by 9. Kavalleri hästhemman. Efter revning 14 5/6 tunnor utsäde och 26 lass äng. 4 hoper 2 studer, 6 kor, 4 ungnöt, 6 får.
Nr. 9 Kattarps by dräng Rasmus Nielsson Jordrevning 1671: Kattarps by 9
Nr. 2 ** Kattarps by 1 krono Jeppe Pedersson Jordrevning 1671: Kattarps by 2. Kavalleri hästhemman. 9 tunnor utsäde, 26 lass äng, 11 bistockar. 6 hoper, 7 kor, 2 stutar, 10 ungnöt, 10 får. Efter revning 12 4/6 tunnor utsäde och 26 3/4 lass äng.
Nr. 2 ** Kattarps by 1 krono Niels Andersson Jordrevning 1671: Kattarps by 2. Kavalleri hästhemman. 9 tunnor utsäde, 26 lass äng, 11 bistockar. 6 hoper, 7 kor, 2 stutar, 10 ungnöt, 10 får. Efter revning 12 4/6 tunnor utsäde och 26 3/4 lass äng.
Nr. 1 Kattarps by 1 krono Bonde Ingelsson Jordrevning 1671: Kattarps by 1. Kavallari hästehemman. Stedsbrev av 1664. Efter revning 13 9/12 tunnor utsäde och 40 lass hö. 6 hoper, 8 kor, 6 ungnöt, 10 får, 2 studer.
Nr. 1 Kattarps by dräng Laurs Madtzsson 1650 Jordrevning 1671: Kattarps by 1.
Nr. 5 Kattarps by 1/2 krono Brel Ebbesson Jordrevning 1671: Kattarps by 5. Kavalleri hästehemman. Stedsbrev 1662. 16 5/6 tunnor och 23 lass hö. 8 hoper, 3 kor, 5 ungnöt. Nån skatt till kattaros kyrka.
Nr. 8 Kattarps by 1/2 krono Anders Gunersson Jordrevning 1671: Kattarps by 8. Kavalleri hästehemman. 8 5/24 tunnor utsäde och 20 lass hö. 6 hoper, 4 kor, 6 ungnöt, 11 kor.
Nr. 8 Kattarps by Gårdsman Anders Andersson Jordrevning 1671: Kattarps by 8.
Nr. 6 Kattarps by 1/2 krono Jep Ollsson Jordrevning 1671: Kattarps by 6. "ograverat". 5 17/24 tunnor utsäde 10 lass hö. 2 hoper, 3 kor, 6 får. En del av den verkar tillhöra Nr. 2 Allerum, LARÖDS BY, Rasmus Monsen, Lauridts Monsen där. (4 lass hö 3 tunnor)
Nr. 10 Kattarps by 1/2 - ?-typ Gunner Andersson Jordrevning 1671: Kattarps by 10. Annexhemman. 4 5/60 tunnor utsäde och 12 lass hö. 2 hoper, 1 ko efter revningen.
Nr. 4 Kattarps by 1/2 kanike Peder Poulsson Jordrevning 1671: Kattarps by 4. 7 9/24 tunnor utsäde 14 lass äng efter revningen. 4 hoper, 3 kor, 6 ungnöt, 8 kor.
Nr. 3 Kattarps by 1/2 kanike Hendrick Nielsson Jordrevning 1671: Kattarps by 3. Fullmakt 1670. 12 4/6 tunnor utsäde och 22 lass äng efter revningen.
Nr. 3 Kattarps by Dräng Told Jensson Jordrevning 1671: Kattarps by 3
\"Lundegaard\" Kattarps by 1 frälse Rögle Olluff Andersson Jordrevning 1671: Kattarps by frälse Rögle...
frälse Rosensädde? Kattarp 1/2 frälse Rosendal Nielss Andersson Frälse Rosen?????. Jordrevning 1671: Kattarps by .
Nr. 11, till HBG skola Kattarp Klockerhemman till HBG skola Lauridtz Bendtzsson Jordrevning 1671: Kattarps by 11. 1665 stedsbrev.
Nr. 11, till HBG skola Kattarp Klockerhemman till HBG skola. Olle Pedersson Jordrevning 1671: Kattarps by 11.
Nr. 11 Kattarps by Gårdsman Bendt Johansson Jordrevning 1671: Kattarps by 11
Kyrkogatehus Kattarps by Kyrkogatehus Niels Pedersson Jordrevning 1671: Kattarps by, kyrkogatehus. Till kattarps kyrka - 1666. 2 hoper, 2 kor. 1 5/6 tunnor utsäde. 2 lass hö. 1666 stedbrev.
ÖSTRABY
Nr. 1 Östraby 1 skatte Hans Olsson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. Halv gård av dato 1662 och 1636. 30 2/6 tunnor hö och 88 lass hö efter revningen. 10 hästar, 11 kor, 15 ungnöt 2 studer.
Nr. 1 Östraby 1 skatte Hendrick Andersson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. Halv gård av dato 1662 och 1636. 30 2/6 tunnor hö och 88 lass hö efter revningen. 10 hästar, 11 kor, 15 ungnöt 2 studer.
Nr. 1 Östraby dräng Aage Persson 1653
Nr. 1 Östraby dräng Lauridts Andersson 1655
Nr. 3 Östraby 1 krono Niels Jensson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. Av dato 1667. 15 2/6 tunnor utsäde och 56 lass hö.
Nr. 3 Östraby dräng Jens Jensson 1647
SIGNESTORP
Nr. 2 Signetorp 1 skatte Guner Sönesson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. av dato 1656 och 1657. 20 3/6 tunnor och 42 lass hö efter revningen. 8 hoper, 9 kor, 13 ungnöt, 9 får, 2 studer. Under denna gård en mark under Kattarps kyrka som stedes 1666.
Nr. 2 Signetorp 1 skatte Peder Ingelsson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. av dato 1656 och 1657. 20 3/6 tunnor och 42 lass hö efter revningen. 8 hoper, 9 kor, 13 ungnöt, 9 får, 2 studer . Under denna gård en mark under Kattarps kyrka som stedes 1666.
Nr. 3,4,5 Signetorp 1 skatte Swend Arredsson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. 29 5/6 tunnor utsäde, 60 lass hö. Skatterättighet från 1651 och 1666. 9 hoper, 12 kor, 17 ungnöt, 14 kor efter revningen.
Nr. 3,4,5 Signetorp 1 skatte Olle Arredsson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. 29 5/6 tunnor utsäde, 60 lass hö. Skatterättighet från 1651 och 1666. 9 hoper, 12 kor, 17 ungnöt, 14 kor efter revningen.
Nr. 3,4,5 Signetorp 1 skatte Thygge Nielsson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. 29 5/6 tunnor utsäde, 60 lass hö. Skatterättighet från 1651 och 1666. 9 hoper, 12 kor, 17 ungnöt, 14 kor efter revningen.
Nr. 3,4,5 Signetorp 1 skatte Erick Ericksson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. 29 5/6 tunnor utsäde, 60 lass hö. Skatterättighet från 1651 och 1666. 9 hoper, 12 kor, 17 ungnöt, 14 kor efter revningen.
EBBARP
Nr. 2 Ebbarp 1/2 skatte Anders Andersson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. Tingsbrev från 1648. 14 7/17 tunnor utsäde, 23 lass hö. 7 hoper, 6 kor, 6 ungnöt, 8 får, 2 studer efter revningen.
Nr. 2 Ebbarp son Anders Andesson 1651 Jordrevning 1671: Kattarps by.
Nr. 1 Ebbarp 1 krono Mons Bondesson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. 15 2/6 tunnor utsäde. 33 1/2 lass hö efter revningen. 4 hoper, 7 kor, 4 ungnöt.
Nr. 1 Ebbarp 1 krono Jens Pouelsson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. 15 2/6 tunnor utsäde. 33 1/2 lass hö efter revningen. 4 hoper, 7 kor, 4 ungnöt.
Nr. 2 Ebbarp 1/2 krono Olluf Iffuersson Jordrevning 1671: Kattarps by. Kavalleri hästehemman. 10 4/6 tunnor utsäde och 21 lass hö.
Nr. 2 dräng Poul 1655
Nr. 2 gårdsman Johan Monsson
SKAVE
Inget namn nämnt 1/2 krono ----- Jordrevning 1671: Kattarps by. 6 lass tunnor, 16 lass hö, efter revningen. 4 hoper 5 kor, 8 ungnöt, 8 får. SKATTAR FÖR EN MÖLLA.
SVEDBERGA
inget nr 1/2 krono Olle Pederssons MYRE Jorderevningen 1671. Svedberga XXX. Lite mer än 8 tunnor utsäde och 26 lass äng före. 9 3/6 utsäde och 26 lass äng efter jordrevning. 6 hoper, 3 kor, 5 ungnöt, 9 får. Dragonhemman. Tingsbevis från 1652 om rättighet till hemmanet.
-//- Gatehus Jens Pouelsson Jorderevningen 1671. Svedberga gatehus
MÖLLARP
Möllarp 1 frälse Olluff Andersson
Möllarp frälse gatehus Erick Gunersson??
Möllarp frälse gatehus Joen Joensson
TURSKÖP
Tursköp 1 frälse Niels Hendricksson
Tursköp frälse gatehus Anders Pedersson
Tursköp frälse gatehus Peder Pedersson
ROESENSAEDE Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
SVEDBERGA
Svedberga 1 frälse Christen Trudssen Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Svedberga 1/2 frälse Peder Andersson Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Svedberga 1 frälse Niels Hansson Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Svedberga 1 frälse Niels Andersson Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Svedberga 1 frälse Pouell Andersson Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Svedberga 1 frälse Suend Pedersson Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Svedberga 1/2 frälse Laurs Pedersson Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Svedberga 1 frälse Giödmar Andersson Jungfru Margareta Rosenkrantz underliggande bönder. (1666)
Vidare bakåt:
Mtl Kattarp 1669
Bakåt i tiden:
Mtl Kattarp 1670
1671

Mantalslängd 1671
Framåt i tiden:
Mtl Kattarp 1672
Vidare framåt:
Mtl Kattarp 1676