Mtl 1671, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Kattarp. (Lantmäteriet).
Allerums socken (+ Kattarp) 1684.

Mantalslängd för Kattarps socken år 1671

Namn info
Pastorn Enart, KATTARPS BY
Truls Sonnesson +h
Rasmus (dräng/son)
Anders Andersson +h
Anders Gunnarsson +h
Jeppe Olsson +h
Brode Ebbesson +h
Bengdt Johansson +h (absens - i gåre)
Gunnar Andersson +h
Peer Påhlsson +h
Anders Trulsson -död-
Hindrick Nielsson +h
Anna (piga/dotter)
Pehr Påhlsson änkling +h i gåre [Änkl + hustru?!?!}
Jeppe Pehrsson +h
Niels Andersson +h
Bonde Ingelsson +h
Anna (piga/dotter)
Ryttare Jon Ålls hustru
Lars Bengdtsson +h
Oluf Persson +h
Niels Persson +h
Gunnar Sönesson i SIGNETORP +h
Pernilla (piga/dotter)
Peer Ingwarsson +h
Tyge Nielsson +h
Ingar (piga/dotter)
Erich Erichsson +h
Anna (piga/dotter)
Swen Arfwedsson +h
Clara (piga/dotter)
Oluf Arfwedsson +h
Mätta i gåre
Anders Andersson i EBBARP +h
Hindrick (son/dräng)
Olof Ifwarsson +h
Jon Månsson i gåre + vanför/gammal person
Måns Bondesson +h
Jöns Påhlsson +h
Hans Olsson i ÖSTRABY +h
Kirstin (dotter/piga)
Kirstin, ryttare Anders änka
Niels Jönsson +h
Niels Jönsson i KATTARP G-man +vanför/gammal person
Oluf Persson i SVEDBERGA +h
Jöns Pålsson i gåre +vanför/gammal person
Per Jönsson i gåre +vanför/gammal person
Oluf Tygasson +h "Skage?"
Ryttare Karlls hustru ÖSTRABY
Simon Ryttares hustru
Vidare bakåt:
Mtl Kattarp 1669
Bakåt i tiden:
Mtl Kattarp 1670
1671

Jordrevningen 1671
Framåt i tiden:
Mtl Kattarp 1672
Vidare framåt:
Mtl Kattarp 1676