Kurt Bengtsson om Möllegården och Norra Danhult

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Kurt Bengtssons berättelse om Norra Danhult och Möllegården

"I Kullabygd 1963 har jag gjort några antaganden. Dels för att möllegården och N Danhult hade ett visst samband dels att kanske den Hans Nilsson som står omtalad i kyrkoboken kunde ha gift sig med Helge Olssons änka. Båda dessa saker har jag nu fått bekräftat genom domböckerna.

Enligt dessa var Helge Olsson eller Olofsson gift med Sisse Rasmusdotter från Ingelsträde nr. 2, Efter helge Olssons död 1691 den 15 mars gifter änkan om sig någon gång i början på 1692. Denna vigselnotis har jag inte funnit. Antingen har prästen glömt föra in den eller också har de gift sig i annan församling. I varje fall fick de en dotter den 27 dec 1692 som dagen derpå döptes och fick moderns namn Sissa. Sannolikt har både moder och barn dött denna eller följande dag för den 1 januari är antecknat att båda begravts.

Vad gäller gården blev det en tingssak emellan Helge Olsson i N danhult och Jöns Sånesson och Mons Poulsson i Möllegården angående fördelningen av skatten på hemmanet. Gårdarna hade brukats och skattats gemensamt som ett hemman och av gammal hävd hade N danhult betalat en femtepart i skatt och de andra två gårdarna vardera 2 parter. Nu hade länsbokhållaren 1674 efter nya jordeboken satt hemman att betala vardera lika mycket. Över detta ville nu helge Olsson ha syn, då han ansåg sitt hemman vara sämre än de två andra som hade bättre åker och möllefall. För denna skull utsågs åtta egendomsmän som skulle syna hemmanen och säga sin mening i saken. dessa voro från Ödåkra, Allerum och Gummarp och efter deras syn ansåg de att N Danhult numera var minst lika bra som något av de andra hemmanen och därför borde värderas lika högt. Alla tre bönderna skulle därför betala efter 1/4 mantal och det har hemmanen alltsedan dess alltid varit satta till.

Helge Olssons fader var Olle eller Olof Larsson också i N Danhult. Enligt domboken 1676 skulle han vara broder till Olle Lauridsen i Tjörröd och i sin tur son till Lars Olsson och Giertrud Olofsdotter i Ornakärr nr 11, Deras företrädare var Olluf Lauritsen och senare dennas änka Agda.

Helge Olssons hustru hette Sissa Rasmusdotter och hon var syster till Lars och Nils Rasmusson i ingelsträde nr. 2 Hon hade en syster som var gift med Per Jönsson i ornakärr nr. 2 och med detta hemman har N danhult sedan haft mycket släktförbindelse.

Det är inte bara tvister och brott som speglar sig i domböckerna. I 1690 års dombok finner vi följande. Hellie Olsson i Norra Danhult lät lysa efter "3 st öök, två hopper och ett fiorföhl, dhen ena litet blacket på tången. Dhet andra mhed en hwit platt på den ena bogen, dhen andra swart brunn medh Een lijten stierna och hwit bakfoot, fiorföhlet brunbläset, whith om begge bakföttren"."

/Ur Kurts anteckningar, Kullabygdens Släktforskningsförening