Danhult, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Danhult 1783 (Lantmäteriet).

När det gäller Norra Danhult, se även: Ornakärr nr 10, Möllegården, Väsby samt Norra Danhult, Väsby

1671 sidan 109

Lars Rasmusson i Ingelsträde på sin egen och sin broder Paul Rasmussons vägnar hade stämt Törin Nils Hellies i Danhulta med sin R lauverge. Söne Truetsson, Anders Andersson och hans styvbarn med deras lauverge Joen Christensson Paul Pedersson Ollul Lauritsdotter och hennes barn, samtliga i Hulta, till första ting om det var nämndemansdom den 10 januari 1666 över sal Gudmund Perssons i Hulta. Den 24 januari 1666 var lauris Rasmusson införd i sahl Gudmund Perssons jord och Eng och Skatterätt i Hulta. Gudmund persson dog i 1665. [1]


1675 (sid 318, 333 och 340)

Jens Helliesson i Danhult hade stämt Peder Sönnesson i Ingelsträde om värjemål för sahl Anders Helliessons tre döttrar Töre, Johanne och Ollu Andersdöttrar deras arv efter fader och moder vilket jens Sönnesson en tid haft i värjomål eftersom han är deras broder, medan Jens Helliesson är pigornas farbroder. På sid. 340 delas Anders Helliessons gård i Ingelsträde som Per Sönnesson bebor. [2]

1680-talet?

Toren Sahl Nils Helgesson i Danhult hade instämt Karin sahl Anders Anders i Hulta angående gäldsfordran efter Karins förre man Christer Larsson i Hulta. På hennes vägnar var hennes son Joen Christensson i Hulta. Toren uppviste ett skiftesbrev av 26 juni 1675 efter Nils Helgesson. [3]

1682 (sid 217)

Tören, Nils Hellies i Danhult, kiärande till hennes sahl mans arvingar. Nämligen Eric Andersson på Viken. per Andersson i Ornakärr. Olle Svensson i Jonstorp och Per Jönsson Jonstorp svarande. [4]

Dombok 1683 (sid 301)

"For Retten fremkomb Hellie Nielsen i Danholt och waar att Retten fejrede dannemän begierendis som kunde udlegge den Jord och Egendom som Sal. Anders Helliessons börn som bode och döde i Ingelstred tilkomer i deris Afrwegods, hoss deriss förige förmyndare den Sal Jöns Helliesson att danholt effter it skifftebreffs indhold, aff dat den 7 febr - 1683 som deriss förmyndere bemelte Helliue Nilsson Nu skall emothtage, och samme Män att giöre her udj som de Tencker at försware och Nafn giffwe Hwer stycke, och derpå sätte en billigh pris. Bleff hertil aff retten opmelt Olle Helliess: i Ingelstred, lars Persson ibm, jep Kieldson i Ornekier, och Jöns Sönnesson ibm, förelegges aff retten detta att for retten som de tencker att förswara." [5]

1696 (sid 252)

Toren Nils Helhes hade låtit instämma Karin Anders Anders i Hulta om en skuld och Jöns Trulsson i Tranekärr. Jon Christensson i Hulta var karin Anders Anders son. Den 20 jan 1681 var det skifte efter sal Anders Andersson. Jöns Trulsson i Tranekärr var Toren Nils Helges måg. Toren Nils Helges son Per Nilsson var död för 18 år sedan. toren visade en kvittens av 19 oct 1676 upp allt vad sonen fått av sin moder men nämndes ej något av denna skuld. Det var orimligt då Per Nilsson dog under krigstiden men gälden var kommen efter krigstiden. [6]

1696 (sid 255)

Jöns Trulsson i Tranekärr och påhl Svensson i Glimminge hade låtit instämma Pehr Pehrs och ryttaren Mårten Kalf i danhult till laga uppbud på den skattejord deras hustrur Kirstin Nilsdotter och Elin Pehrsdotter har arv i danhult efter deras fader och farfader sal Nils Helgesson vilken skattejord de hava sålt till Helge Nilsson i Danhult som närmaste bördsman (inget klander). [7]

1696-99 (sid 9)

Gudmund Nilsson i Hulta hade vid ett barnsöl hos Helge Nilsson i danhult slagit Olof Nilsson i huvudet med en kanna så att blodet utgick. Pliktar 6 riksdaler till treskifte. [8]

1699-1701 (sid 266)

Pehr Pehrsson i Danhult visade upp ett köpebrev av 14/12 1699 där Pehr Jönsson i Danhult sålt till Pehr pehrsson och hans hustru Bengta Såhnasdotter inom börd all den skattejord i bemälta gård han nu har eller härefter ärva kan, vilket med dess moders och fränders ja och samtycke skett är. Pehr Pehrsson framviste an förlikning av 13/2 1700 som han med Måns Månsson i Tranekärr ingått för deras arvepart i Danhults skattegård. [9]

1705 (sid 470)

Sven Persson i Danhult ett köpebrev från Per Persson i Danhult på hela skattegården utgivet 16 juni 1704. [10]

1706-05-26

Pigan Olu Jönsdotter i Danhult har stämt sin syster Ryttarehustrun Troen Mårten Kalf för skuld. Hon vill ha sin andel i skattebruket då det varit deras föräldrars skattebruk. [11]


Källor

<references>

 1. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 2. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 3. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 4. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 5. Jerlerup
 6. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 7. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 8. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 9. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 10. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 11. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)