Ca 1655. Mantalslängd över skatten till klockaren i Farhult och Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Lista på mantal och skatt till degnen i Farhult/Jonstorp, 1650-talet

Gissningsvis från 1650-talets mitt. Språket är danska. Leygaard, degn, etc... Uppgifterna är extremt lika decimantlängden från 1651 och mtl 1653-55. Uppgifterna är mycket lika mtl 1658 men med vissa skillnader. Klarast ser man det på Höjar där 58 = Anders jenssen och Sone Jonssen. 51 = Joen L och Anders Jönsson vilket är samma som i denna längd. 1662 skiljer sig på fler punkter än 1658 så det är inte 1660-tal.

Gudmund Olofsson i Stora Bläsinge är klassad som Krapperupbonde. = Det är efter 1653/1655 där Gudmund står registrerad i mtl. 1656/57 är Gudmund registrerad i Krapperups jordebok.

Tomas Nilsson blev klockare 1658. Vid övergången till nästa klockare 1676 uppsattes en längd. Samma 1690/91 då Nils Larsson blev klockare efter Christen Nilsson. Med tanke på att Längden 1676 anger 1658 som startår för Tomas, bör en längd ha upprättats strax innan, kanske 1657 eller 1658. Med tanke på att terminologin är dansk är längden garanterat från innan 1659

Alltså är denna längd från 1655-1658.

ort/namn
FARHULTS SOCKEN
Nils Lund och Joen Lund, jordegnegård, 2 skpr
Mogens Hanssön och Peder Suendssön, jordegnegård, 2 skpr
Poffuel Pederssön, jordegnegård, 2 skpr
Swend Anderssön i Lundsgården, leygård till Krapperup, 2 skpr
Niels Sönnessön, till Spanderup??, leygård, 2 skpr
Niels Monssön, Prestens??? tjänare, leygård, 2 skpr
Peder Jenssön, till Krapperup, leygård, 2 skpr
Peder Skräddare till Gunnarstorp, leygård, 2 skpr
Niels Jenssön till Krapperup, leygård, 2 skpr
Hans Lauritssön till Gunnestorp, leygård, 2 skpr
Ebbe Sönnessön till Rögla, en leygård, 2 skpr
Norra Häljaröd
Lauridts Jenssön till Rögla, leygård, 2 skpr
Bent Mogenssön till Rögla, 2 skpr
Hans Suendssön, kongens gård, leygård, 2 skpr
Thröls Mathissön till Tommerup, leygård, 2 skpr
Niels Mathissön, kongens gård, leygård, 2 skpr
Joen Nielssön, kongens gård, leygård, 2 skpr
Södra Häljaröd
Jenns Ollssön, till Rögla leygård, 2 skpr
Viaköp
Alde Nielssön, kongens gård, leygård, 2 skpr
Peder Monssön, jordegen gård, leygård, 2 skpr
Oluff Nielssön Kiölle, prästens tjänare, leygård, 2 skpr
Lilla Snorröd
Anders Lauridtssön till Krapperup, 2 skpr
Stora Snorröd
Mogens Jenssön till Krapperup, 2 skpr
Lönhult
Mogens Perssön och Thue Lauridtssön, jordegen gård, 2 skpr
Höjar
Joan Lauridtssön och Anders Jonssön, jordegen gård, 2 skpr
Döinge
Niels Lassön och Jens Lassön
Niels Monsson, kungens leygård, 2 skpr
Gunnestorp
Peder Nielsson, Poffuel Pederssön, 1/2 gård, kungens, 2 skpr
Olof Jensson till Vegeholm, 1/2 gård, 2 skpr
Gudmund Bentssön, jordegen gård, 2 skpr
Mjöhult
Jens Pederssön, till lyktan, 2 skpr
Björkeröd
Peder Tyggessön till lyktan, 2 skpr
Oluf Monssön, kongens gård, 2 skpr
Anders Jenssön, kyrkotjänare, 2 skpr
Anders Pederssön, en halv kungagård, leygård, 2 skpr
Peder Sönnessön, en halv kungsgård, leygård, 2 skpr
JONSTORPS SOCKEN
Unnarp
Rasmus Olssön till Gunnestorp, 2 skeppor
Anders Sönnessön till Krapperup, 2 skeppor
Rögle
Niels Perssön till Rögle, 2 skeppor
Lauridts Thröelssön till Krapperup, 2 skeppor
Oluff Christerssön, en jordegen gård, 2 skpr
Glimminge
Anders Jenssön och Lauridts Olufssön, jordegen gård, 2 skpr
Joen Swenssön, jordegen gård, 2 skpr
Balja
Niels Tolssön till Gunnestorp, 2 skpr
Svenningstorp
Aild Pederssön till Krapperup, 2 skpr
Kullenbergstorp
Anders Thrölssön och Oluff Jenssön på kongens gård, 2 skpr
Peder Lauridtssön på kongens gård, halv gård, leygård, 2 skpr
Bölsåkra
Lauridts Jenssön till Krapperup, halv gård, 2 skpr
Gudmund Olssön till Krapperup, 2 skpr
Suend Perssön, jordegen gård, 2 skpr
Oluff Giörmandssön till Krapperup, 2 skpr
Sönne Lauridtssön, halv gård, till Rögle, 2 skpr
Poffuel Monssön, halv gård, till Rögle, 2 skpr
Eschild Anderssön till Krapperup, halv gård, 2 skpr
Tranekärr
Anders Tholssön och Thröels Jenssön, en jordegn gård, 2 skpr
Wier Jonssön till Krapperup, halv gård, 2 skpr
Peder Tolssön till Gunnestorp, 2 skpr
Södåkra
Peder Jenssön, jordegen gård, 2 skpr
Ynd Sönnessön till Krapperup, 2 skpr
Jeppe Anderssön och Sine? Jenssön, jordegen gård, 2 skpr
Hässlebo
Lauridts Jenssön. jordegen, 2 skpr
Lauridts Jenssön ger aff Lilla Bläsinge 2 skpr
Stora Bläsinge
Gudmund Olssön till Krapperup, 2 skpr
Peder Joenssön till Krapperup. Halv gård, 2 skpr
Jens Lauridtzön till Krapperup, 2 skpr
Peder Trölssön till Kraperup, 2 skpr
Jens Jenssön och Lauridtz Pederssön, till Krapperup, 2 skpr
Peder Pederssön och Poffuell Jenssön, jordegnegård, 2 skpr
Anders Nilssön till Krapperup, halv gård, 2 skpr
Johan Olssön till lyktan, 2 skpr
???d?ers Joanssön till Rögle, halv gård, 2 skpr
Jens Krog, degnebonde, halv gård, 2 skpr
Jens Willumsson, prästebonde, 2 skpr
Tunneberga
Suend Grub och Anders Grub, jordegna, 2 skpr
Suend Pederssön, jordegnegård, 2 skpr
Jeppe Bentzsön till Krapperup, halv gård, 2 skpr
Lilla Görslöv
Anders Pederssön på kongens gård, halv gård, 2 skpr
Anders Ollsön, kungens halva gård, 2 skpr.
Peder Nilssön, till lyktan, 2 skpr.
Suend Lassön, till Rögle, 2 skpr
Niels Smed och Bent Smed, en halv jordegen gård, 2 skpr "han sade nog will herren ha????? som ??tt?"
Tryls Pedersön och Mogens Sönnesson, jordegen, 2 skpr
Joen Anderssön till Krapperup, 2 skpr
Tröyls Anderssön, jordegen, två skeppor
Anders Lauridtssön på kungens leygaard, 2 skpr
Joen Trudssön på kungens leygaard, 2 skpr
Lauridts Olssön på kungens leygaard, 2 skpr
Gudmund Anderssön och Bendt Pederssön, kongens gård, 2 skpr
Joen Trudssön på kongens leygård, halv gård, 2 skpr
Poffuell Nielssön och Hermand Anderssön till Krapperup, 2 skpr
Underskrivet med intygan om äkthet:
Christen Jenssen Degn.

Källor

Huvudartikeln om helgon-skylden, 1700

Källa klockarmålen 1700. 13/9 1700, nummer 12. Om klockaren Nils Larsson i Farhult.

<references>