Viken i Väsby socken, 1769

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Viken 1737.

Lista över fastighetsinnehavare i Viken

Ur Luggude härads dombok 1769.

VIKEN

§ 1. Den 7 februari 1769 - För Härads Rätten upwises af Wikens åboer Förteckning uppå Huru mycken åcker Jord och äng som hwarje Hus derstädes jämte flere lägenheter är underlagd nembl:

Nr 2:

Hans Andersson Flaggknap H: Hanna Rasmusdotter en tunna och två skäppor

Nr. 11:

Lars Nilsson Böös H Gunnel Andersdotter Äng hwilken är dålig. kan sås. Ett lass hö. En Kåhlhage. 2 tunnor

nr. 13:

Nils Johansson H: Kiersti Trolffsdotter Gammal oskattelagd jord. Kan utså en tunna. Äger ingen Eng. En kåhlhage

Nr. 18:

Jöns Ohlsson H: Ingri Jöransdotter Ungefär två lass äng, två tunnor kan sås. Mindre Kåhlhage.

Nr. 19:

Drängen Nils Ohlsson Smitt Oskattlagd äldre jord. Fyra och en halv uti dettsamma intagne. Sås: En och en half. Äger ingen eng. Kåhlhage.

Nr. 23:

Lars Swensson Blok H: Elsa Andersdotter Gl: oskattlagd jord. En tunna. Uti den senare intagne en skäppa, ingen eng, En kåhlhage.

24.

Hans Mattisson Carter H: Kierstina Simonsdotter Gammal oskattlagd jord. kan sås. En tunna, en skäppa. Äger ett lass äng. 1 liten kåhlhage.

25.

Swän Månsson H: Kiersth. Larsdotter Kan utså tre tunnor. Äger ett lass äng, en liten kåhlhage.

30.

Nils Erichsson H: Elna Bengtsdotter Kan utså två tunnor tre skäppor. Äger 4 Lass äng, två kåhlhagar.

31.

Hans Kielsson H: Hana Andersdotter Gammal oskattlagd jord. en tunna, en skäppa plus en till skäppa senare intagit. Äger ingen äng, en liten kåhlhage.

33.

Lars Andersson H: Birgitta Jöransdotter. Kan utså två tunnor. 4 lass äng. En Kåhlhage.

34.

Jöns Nilsson Lett H: Kiersti Jönsdotter oskattlagd jord, en tunna fyra skäppor. Äger ingen äng. EN liten kåhlhage.

35.

Anders Persson H: Brita Nilsdotter Kan utså en tunna och tre skäppor. Äger ett lass äng. En liten kåhlhage.

40.

Per Jönsson Stark H: Sissa Erichsdotter kan uthså En ta och 3 skpr. Äger ett lass äng och en kåhlhage.

41.

Bengt Erichsson H: Margreta Jönsdotter Oskattlagd jord 0 ta/skpr. 2 Kåhlhagar och ingen äng.

42

Ola Ohlsson Smitt H: Karna Jönsdotter. Kan utså en tunna och fyra skpr. Ägen ingen äng. En kåhlhage.

51.

Hans Larsson Kock H: Ingar Nilsdotter Kan utså två tunnor och en skäppa. Äger en tredjedels lass äng och en liten kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop

52

Hans Olofsson H: Anna Olofsdotter kan utså två tunnot, äger 2 lass äng och en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop

53

Mattias Persson H: Kiersti Larsdotter Kan utså en tunna och 2 skpr. Äger ingen äng o en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop

55.

Ohla Swensson H: Brita Svensdotter Kan utså två tunnor. Äger liten äng med nr. 51.

56.

Lars Hansson Kock H: Boell Swensson Kan utså en tunna och tre skpr. En liten åker som ligger oanvänd på grund av sanden. 2 lass äng och en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop

Föregående åkerjorde är mästa dehlen sandig, lerja, klappersten och öhrjord, beblandad, warder besådd af korn, hafre och liten råg.

Allt i allt 37 tunnor och 1 skäppa

Observeras, att Mattis persson nr. 53, Lars hansson Kock, 56, Hans Olsson 52 och Hans Larsson Kock nr. 51, som här frammanföre finnes utförde, äro i sällskap tillhopa uthi en åhlplats hwid östra Hamnstenen och märcket Nils Erics Buske sträcker sig till lars Kocks Ly-ke gärdes Hörna utåt.

Wiken den 18 januarii 1763

På samteliges wägnatr underskrifvet. Olof Smitt, lars Hanss: Kåck, Nils Ericsson, Hans Kåck, Hans Ohlsson, Hans Mattisson, Ola Swensson, Pehr Jönsson