Väsby Hovgård, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Hovgården 1773 (Lantmäteriet).
Väsby by 1773 (Lantmäteriet).

Domboksmål

Pag 299 29 febr 1696

Cronolänsman Lars Persson i Ingelsträde framställde för rätten ryttare Petr Örn i Långaröd anklagade honom för att hava slagit Olof Persson i Väsby Hovgård och fördärvat hans hemlighet. [!!] Ryttaren tillstod att vid det han varit i slagsmåmed Olof Pehrs och tagit fatt om hans hemlighet och gjort honom därmed skada. Resolution, Peter Örn pliktar för detta Olof Persson tillfogat Såremål fem Rdr Smt till treskifte. (Kurts avskrifter)

25/5 1711

Per Nils änka i Väsby Hofgård Boel Månsdotter. På änkans vägnar hennes förlovade fästman Per Arfwedsson. Vid skiftet efter Påhl Jeppsson i Väsby Hofgård blev allt utlagt till bristfälligheten. Påhl Jeppss änka fick Per Nilsson, Måns Jeppsson i Långaröd var också arvinge fick ej heller något.

Källor