Utvälinge i Välinge

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Välinge, Jonstorp och Farhult 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).


Domboksmål och länsräkenskapernas domboksutdrag

1696 pag 249

Sven Jonsson i Tvängstorp Ausås S:n hade instämt Åhsa Pehrsdotter i Utvälinge angående Sven Jönssons hustru Ingar Helgesdotters arvarätt i dess faders sal Helge Jepps rustning. Sammaledes instämt Sven ...Hansson Utvälinge att vis sin åtkomst till det halva rusthåll han åbor aarnt därtill hörande halva mundering.[1]

1696 pag 252

Utslag. Sven Jönsson visade ett kontrakt av 16 dec 1689 • I arv fick Åhsa 2/3 och Ingar 1/3.[2]

1698-99

Sören Hansson i Utvälinge instämt änkan Åhsa Pehrsdotter därstädes angående gods som blev utlagt på skiftet efter hennes sal man Helge Jeppsson för reperation på det hemman Sören Hansson emottagit efter honom.[3]

1709 7/5

Bonden Anders Tuedsson i Utvälinge stämt Åke Sjunnesson i Tånga angående barnagods för Åkes son - Per Åkesson som var dennes mödernearv. Anders Tuedsson är morbroder till barnet. Uppvistes skiftesbrevet av 29 dec 1698 morfader Tued Tuesson faderbrcder per Siunnesson som nu är hästslagare och uti Påhland. Åke Siunnessen var omgift sedan många år.[4]

10/10 1710

Nämndeman Tue Tuvesaon i Utvälinge hustru var död och arvsskifte den 29 juni 1710 och barnen fått sin del och nu vill han att efter sin död-skall hans son Anders Tuvesson ärva allt.[5]

Källor

  1. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  2. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  3. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  4. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  5. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar