Ur Luggude dombok 1648, Döshult, Allerum

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Hans Reggelsen och tre dannemän har försökt utmäta Hans Nilssons och Nils i Döshult.

"Kiendes jag Peder Andersen i Döshult, Helle Lauritzen och Rasmus Nilsen ibm: att wj haffuer werit med Hans Reggelsen aff Helsingborgslott, wdj Hans Nilsens och Nilses Boe i Döshult, och derepter dom och Restandtzenns lidelseb shulle forshaffe for:ne Hans Reggelsen wurdering for hansis landgille de till Helsingborgslott kunde retten for aar 1648.

Som belöb wdj Penge anslagen, nitten slette dlr, 3 skilling?. da befundes aldeeliss Indtet wdj bemelte tuende Mends Boe, som till samma giels befallning kunde wurderis eller wtages dett winder wj med woris Signeter undertröckte."