Trohetsförsäkring 1677, Brunnby socken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Brunnby1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Brunnby 1684.
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)
Brunnby trohetsförklaring 1677 (AD-online)

1677

För texten som man skrev under, se Väsby trohetsförklaring!!

Brunnby
Fjällastorp och Linde Knävel
Sönne Tohlßen
Jenß Ohlßen
1 dreng Hendrich Pederß ibid:
Suend Gudmandß
1 dreng ibid Matthis Povelßen
Anders Jenßen ibid
1 dreng ibid Tol Suendtzön
Tue Pederßen
Laße Ohlßen
Jens Jenßen ibid
Erich Nielßen ibid
Suend Erichßen ibid
1 dreng ibid Tröls Jenßon
Jens Pederßen ibid
Peder Horndal ibid
Suend Pederßen ibid
1dreng Peder Suendtzen ibid
Per Povelßen ibid
Sonn Pederßen ibid
Anders Helließen i Uldstrup
Jens Pederßen i Hestehaffuehuset
Povel Kempe udi Eett gadehuuß
Rågåkra
Per Seÿerßen
Bent Jenßen ibid
Jens Juulßen ibid
och 1 son Torsten
Anders Jenßen ibid
Joen Palme ibid
Jens Nielßen ibid
Hans Pram ibid
Per Olßen ibid
1 husmand ibid Ole Bentzon
Hans Bentzön ibid
Jep Juld ibid
1 husmand ibid Lauritz
Smedstorp
Ønd Mogenßon
Niels Lund ibid
Ønd Pederßen ibid
Peder Bentzon ibid
Peder Bentzon ibid
Povel Pederßen ibid
Michel Jenßen ibid
Jens Mogenßen 1 husmand
Povel Hanßen ibid
Skättekär
Jens Nielßon
Ola Erichßson ibid
Erich Olßen ibid
Suend Pederßen ibid
Jens Lund ibid
Kullagård
Tröls Anderßon
1 dreng ibid Mogenß Pederßon
och 1 dreng Peder Olßon
Bökebolet
Mogens Trolßon
1 dreng ibid Trued Nielßon
Elishult
Niels Jenßon
Jep Matthißen ibid
1 son Matthiß ibid
Giödmar Gunderßen ibid
Raßmus Bentzon i Veÿrmölle
Peder Suerige 1 hußmand
Bräcke
Oche Olßson
Jens Eßbornßen ibid
Eßborn 1 son ibid
Giödmar Nielßen ibid
Niels Jenßen ibid
Suend Nielßen ibid
Niels Mortenßen ibid
och 1 son
Jens Pederßon
Peder Truedtz 1 haardmand ibid
Niels Lauritz ibid
Jens Lauritz ibid
Jens Jenßon
Peder Gudmandßen 1 gaardmand
Krapperup by
Lauridtz Matthißon
Ole Gunderßen ibid
Mogens Anderßen ibid
Povel Lauritzon ibid
Jens Nielßen ibid
Anderß Olßen ibid
Bent Erichßen ibid
Niels Olßen ibid
Jenß Olßen ibid
Joen Trolßen ibid
Anders Jenßen ibid
Möllehässle
Toll Pederßen. 2 dreng ibid
Anders Mauridtzen
Anders Nielßen
Jens Jenßen ibid
Hans Mauritzen ibid
1 dreng ibid Matthes
Lauridtz Jenßen ibid
Bärekulla
Jeppe Oelßen
Vattenmöllan
Bent Nielßen
Raßmus Nielßen
Ryhuset
Peder Mogenßen
Gylleröd
Lauridtz Anderßen
Björkeröd
Nielß Nielßen
Poul Larßen
Christen Pederßen
Pehr Grubb
Huußmand
Aage Olßen
Jepe Bengtzen
Poul Laßen
Olle Hanßen fÿrmand
Niels Pederßen
Hendrich Pederßen
Himmelstorp
Cristen Smedh
Nielß Giödmarß:
Haga Gård
Mauridtz Jenßen
Flundrarp
Olle Nielßen
Anders Joenßon
Madtz Torß
son dreng Larß Hanß:
Stubbarp
Laurß Jepßen
Jenß Monßen
Eßborn Jönßen
Nielß Jenßen
Wier Nielßen
Nielß Wierßen
Pehr Svenßen
Nielß Anderßen
Mölle Läge
Larß Mortenßen
Larß Helließen
Anders Pederßen
Bengdt Jenßen
Mickel Ohlßen
Jenß Helließen
Jenß Pederßen
Larß Larßen
Anderß Anderßen
Anderß Pederßen
Nielß Anderßen
Jacob Christopherßen
Anderß Monßen
Hanß Otteßen
Nielß Nielßen
Peder Poulßen
Monß Jenßen
Clemmed Joenßen
Gunnar Dahle
Tohr Anderßen
Erick Boeßen
Pehr Anderßen
Jenß Pohlßen
Heliga Arilds Läge
Poul Jenßen
Pehr Ribbe
Jören Snidker
Nielß Ohlßen
Anderß Göing
Jenß Pederßen
Jenß Anderßen
Larß Jenßen
Raßmus Michelßen
Laße Schomager
Troend Ohlßen
Pehr Nielßen
Joen Larß:
Anderß Bengdtzen
Peder Jenß:
Jenß Laßen
Pohl Larßen
Bengdt Pohlßen
Pehr Eschelßen
Pehr Joenßen
Bengdt Joenßen
Bengdt Pederßen
Pehr Wierßen
Larß Jenßen
Bengt Larßen
Joen Pohlßen
Jenß Laurßen
Jenß Poulß:
Bengdt Monßen
Monß Bengdtzen
Anderß Jenßen
Michel Swenßen
Nielß Anderßen
Monß Nielßen
Pehr Gunnarßen
Pehr Monßen
Gunnar Pederßen


Källa

AD-digital och Niklas Hertzman [1]