Svanebäck, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Svanebäck [1].
Viken 1684.


Domboksmål

1673 pag 305

Nils Tröls i Suinebeck for Retten framkom och giffer sin fader Tröls Anderss. quitant och afgäld for ald den led och ANpart efter sin sahl Moder Sissa Jensdoter som bode och döde i Suinabeck och hans moders forEldrer boode fader och moder fadren Jens Person i Wademosse och modren Johanne Nelsdoter ibm for sin egen forste arffuepart Ware sig hafuer stehl och Ret, först p med den siste for Nils Trolsen Tacka sin fader Tröls Anders. som hidtil same gäld under wergemaal hafft haffuer for god och rigtig betalning loffuer at holde be:te sin fader Tröls Andersson for sig och sin arffuer fri och skatteslös i alla modde her efterbweist m winde.[1]

Övriga källor

En avskrift finns av en synorättsdom över Svanebäck från 1749. Dessutom finns ett köpebrev av år 1762.

Fotnoter

  1. Kurt Bengtssons avskrifter

Mall:Template1