Södra Häljaröd i Farhult

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Farhults socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Jonstorps och Farhults socken 1684.


Domboksmål och länsräkenskapernas domboksutdrag

???? årtal och källa

Sönne Gunnarsson i Tånga hade instämt Nils Larsson i Södra Häljaröd angående jord han ansåg sig äga. Nils Larsson uppviste ett pantebrev utgivet av Olof Andersen i Harrest i Tijköp Sochn i Seeland dat 10 April 1683 där han pantsatt till sin halvbroder Swen Andersson som då tjänade på Rögla gård all den egendom som Olof Andersson och hans hustru har i S Häljaröds skattegård. Sedan framlade han ett köpebrev utgivet af Olof Andersson i Heljaröd dat l Jan. 1674 Sönne Gunnarsson anlade ett laubud uppå den omtvistade fjärdeparts skatterättighet i Heljaröd av 26 okt l6?4 begynt den 15 Juni samma år om den 1/4 part som Johanna Gunnarsdotter Elin Gunnarsdotter och Gertrud Gunnnrsdotter lagligen tillfallit efter deras salig fader och fadermoder begynt den 14 Dec 1674 och slutat den 15 mars 1675

Nils Larsson hade sålt en tredjepart i skattegården i S Heljaröd till sin son Tufve Nilsson. En annan son hettee Lars Nilsson och en systerson Lars Jönsson i Welluf. Paul Trulsson i Norra Heljaröd äger (?) den andra. Tufve Nilssons syster (jfr KB 388) Det var Nils Larssons fädernegård han sålt till sin son Tufve Nilsson.[1]

8 maj 1695

Åke Siunnesson i Tånga och Sönne Gunnarsson i S Heljaröd . Sönne Gunnarsson instämt drängen Nils Hansson i Rönhult Ingel Pebrsson i fiskarehuset Pehr Påhlsson i Sweberg och pigan Bengta Månsdotter på Krapperup till laga uppbud på den skattejord Sönne Gunnarssons hustru ärvt efter sina föräldrar och som han köpt. Bengta Månsdotter var inte närvarande men hennes svåger Ingel Pehrsson i fiskarehus skulle svara för henne. Drängen Nils Hansson var nöjd med köpet. Bengta och Kirsti Månsdotter ville behålla sin del i hemmanet. Pehr Påhlsson samtyckte

Sönne Gunnarsson visade ett köpebrev upprättat av hans svärfader Swän Nilsson i Tånga uppå denna omtvistade skattejord vilken Swän Nilsson sålt till Sönne Gunnarason den 18 Nov l676. Han hade betalt 200 daler smt for denna skatte jord Sönne Gunnarsson betalte likval till drängen Nils Hansson som är störste lotttagare 15 dal Smt Till Ingel Pehrssons hustru Kirsti samt Bengta Månsdotter 7 1/2 dl smt och till Pehr Påhlsson på dess moders vägnar 71/2 dl smt.[2]

168?

Sönne Gunnarsson i Tånga emot Sven Bengtsson Ibm.-Han ansåg att fastän han hade lika skatt hade han mindre del i hemmanet. Sven Bengtsson svarade att hans fader före honom bott på den part han bodde och före honom hans farfader. Sönne Gunnarsson ville ha ny syn men det medgav inte rätten. [3]

????

Nils Larsson i S Heljaröd genom sin son Tufve Nilsson ett köpebrev av 26 sept 1661 vari Sönne Gunnarsson i Tånga har sålt till Nils Larsson i 3 Heljaröd dess hustrus och arvingar en åker av den part i 3 Heljaröds skattegård som Sönne Gunnarsson arftligen är tillfallen efter sin sal fader.

Elin Swensdotter i Tånga nu boende i Köpenhamn instämde Sven Bengtsson i Tånga angående ??? bmte enka skall hava efter sin fader Swen samt ain broder Lars Swensson som sahl Bengt Swenssons dotter i Görslöv till henne givet haver.

Swen Bengtsson inlämnade laubud attesterat Vegeholms Birketing l7 juni 17 aug 11 aept 25 sept och 1.6 okt 1665 enligt vilket Jöns Swensson i Tånga Lars Swensson i Långaröd Peder Swensson ibm Christer Swensson och Elin Swensdotter i Tånga all arvepart uti den skattegård i Tånga efter deras sahl fader Swen Ohlsson och moder Sissa Larsdotter . I tem Sahl syster Ingar ??? Swensdotter som Bengt Swensson i Tånga då påbodde havandes Lars Swensson gjort detta uppbudet uppå sina egna samt sin broder Pehr Swensson i Långaröd såväl och på sin systerElin Swensdotters vägnar i Tånga vilket uppå Bengt Swenssons tillfrågan den 7/8 1665 han kunde sig förvärja. Swen Bengtssoö inlämnade ett pergament skötebrev av 6 nov 1665 över den skattegård i Tånga.

Såhne Gunnarssonn i 3 Heljaröd ville ha fäste på den halva skattegård i Tånga han sålt till Åke Sohnessoa daratädes. Såhne Gunnarason hade bördsköpt den på hustruns vagnar, och infört henne i sin skatterättighet i Heljaröd. Åke Sjunnessom hade på sin hustru Gunnela Tufvesditters vägnar till skatt jorden i Tånga och blev köpet stadfäst.[4]

1698 -99 pag 131

Shne Gunnarsson hade sålt sin hela gård i Tånga och hade nu fått fått betalning varför han lemnade från sig ett sköte på gården av 14 maj 1697 samt följande dokument 1 1. Ett pergamentssköte uppå Luggude häradsting utgivet onsdagen näst efter alla helgons dag 1562. 2* Ett dito av d 15 marti 1609, 3. Ett dito av den 16 januari 1628. 4. Ett laubud av d l7 dec 16515. Swen Nilssoa avkalds Tingsrätten itv 28 jan 1652. 6. Dito ett avkald av d 18 juni 1656. 7. Ett laubud av 6 aug samma år varmed all tvist dem emellan upphäves.[5]

pag 299 19 juni 1700

Tufve Nilsson i S Heljaröd uppvisade ett skötebrev utfärdat 10 febr 1692 uppå den halva part av de tredjedelar uti dess faders Nils Larssons skattegård i S Heljaröd som Tufve Nilsson köpt af fadern och syskonen begärandes att hans hustru Ingar Pehrsdotter måtte införas samma köp. Hon hade varit med om att betala köpet, De framvisade 3 kvittenser. En av brodern Lars Nilsson i S Heljaröd , den andra av påhl Trulsscn i N Heljaröd på sin hustru Pernilla Nilsdotters vägnar och den tredje av Lars Jönsson i Wälluf på sin hustru Elin Nilsdotters vägnar om deras arv efter deras föräldrar i S Heljaröds skattegård.[6]

20/10 1708

Påhl Svensson! Glimminge stämt Truls Svensson i N Eeljaröd att framvisa skiftesbrevet efter sal Ike Torkelsson hur mycket Truls Svensson styvbarn tillhbrer. Skiftet hållet 1700 efter sal Åke Torkelsson och hade han 3 döttrar och en son alla omyndiga och som förmyndare farbrodern Nils Torkelsson i Tjörröd som nu år död Pål Svensson och Måns Stensson i Glimminge är närmaste anhöriga. Måns Svensson är rymd till Danmark och skulle utnämnas 2ne man till förmyndare. Truls Svensson utnämnde Jon Krabbe som hos är i gården Mt honom och Påhl Svensson utnämner Nils Hasmusson i Svenningstorp.[7]

26/1 1709

Instämt fiskaren Nila Svensson och dess hustru Kirstina Larsdotter vilken bonden Per Andersson i Björkeröd jöns Perssoa i N Keljaröa änkan Bengta och dess döttrar från Össiö i Norra härad och kvinnfolket Gunnel Nilsdotter i Tånga för att de hjälpt bonden Nila Larsson Bierbo i Tånga att fly till Danmark. Denne hade först hjälpt bonden Anders Davidsson i Norra Varalöv att fly till Danmark. Hans syster Kirstina i Viken hade varit i Tånga och hämtat Nils Larssons egendom och det var nu hos Per Andersson i Björkeröd oeh Jöns Perason i N Heljaröd (Jöns Persson speleman).[8]

23/11 1711

Bonden Lars Larsson i Heljaröd visade en kvittens av sin broder Per Larsson att han köpt dennes andel i skattehemmanet han åbor.[9]

Källor

  1. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  2. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  3. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  4. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  5. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  6. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  7. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  8. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar
  9. Kurt Bengtssons avskrifter och anteckningar