Södåkra i Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Domboken för Södåkra

OKÄNT DATUM

Per Önnersson i Södåkra instämde Pehr Olsson i Södåkra, Enkan Wiwike Pehr Pehrs i Torp Jeppe Andersson på Höganäs och Sohne Andersson i L Görslöv såsom förmyndare för drängen Pehr Pehrsson i Södåkra Hellge Nils barn i Flundrarp Bengta Pehrsdotters barn i Södåkra och Olof Pehrs barn ita att erlägga skatt för deras skatterättighet i Södåkra.[1]

1674 pag 169

Jep Andersson i Södåkra har stämt Jon Jeppson i Södager Jens Jepssen i Kyrkoladan Peder Jenssen i Södager Tröls Jenssen i Tranekärrr Olof Jenssen i Torp Johanna Jensdotter i Nelager med sina Iw om laubud på den halva skattegård i Södager han hittills har åbott.[2]

1674 sidan 195

P Andersson ger sin son Jon Jeppsson den halva skattegård han innehaft dat 4 dec 1674.[3]

167? pag 119

Ryttaren Björn Andersson i Södager framkom med en skrift emellan honom och Per Persson i Södager eftersom min hustru Lusse Persdotter barnfödd i Södager har rättighet i Södager efter sin fader sahl Peder Jenssen i Södager den 28 januari 1672.[4]

167? pag 129

Måns Svensson i Ingelsträde stämt Sissa Per Jenses i Södager med sin lauwerge Olle Laurisson ibm.[5]

167? pag 131

Laurs Persson i Tranekärr om den rätt hans hustru Elsa Wiersdotter arftligen tillfallit efter sin dotter Inger Jensdotter som hon ärvt efter sin sal fader Jens Pedersson i den skattegård i Södager sal Peder Jenssen åbodde.[6]

1683 pag 296

Nils Nilsson i Södåkra ville ha delning på den gård han jämte Per Öndsson åbor. Kronans befallningshavande mente att eftersom Nils Nilsson är inflyttad från Bjäre härad till Kullen där han emot tagit 5/8 hemman av l 1/3 i Södåkra by som Nils Persson och Per Persson förut åbott visste han inte hur mycket hörde till dessa 5/8 och det övriga är 17/24...[7]

1691?

Pehr Olsson i Tunneberga hade låtit instämma sin svärfader ryttaren Biörn Andersson i Södager angående ett skattehus i Södager som dess hustru Ingeborg Biörnsdotter skulle vara tillfallen efter hennes sal moder Lusse Pehrsdotter vilken hade ärvt det efter sin sal fader Pehr Jönsson i Södager.[8]

1698-99 pag 102

Änkan Wifwika sal Per Perss i Södåkra hade instämt Per Olsson för att han skall hava trängt ut henne ur sitt undantag i hennes skattehemman. Pehr Olsson var till vedermäle. Änkan inlämnade ett Jordägande tingsvittne av 25 nov 1656. 2. ett laubud 28 mars 1672 begärt 14 febr samma år. 3. ett Jordägande tingsvittne av 27 nov 1672. 4. ett Cesaionsbrev av Wiwika Pehr Pehrs son Per Persson utgivet 19 oct 1696 vari han uppdrager till modern all sin rätt i skattegården.[9]


Källor

  1. Kurt Bengtssons avskrifter
  2. Kurt Bengtssons avskrifter
  3. Kurt Bengtssons avskrifter
  4. Kurt Bengtssons avskrifter
  5. Kurt Bengtssons avskrifter
  6. Kurt Bengtssons avskrifter
  7. Kurt Bengtssons avskrifter
  8. Kurt Bengtssons avskrifter
  9. Kurt Bengtssons avskrifter