Rulla för krigsfångar i Ryssland, Norra skånska kavalleriregementet

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Alla officerare som man kände till, och som överlevt ryska marschen registrerades. Även dessa två VIP-fångar. Den ena är den enda medlemmen av Kungliga rådet som Karl XII hade med sig ut i fält, Carl Piper. Den andre är den svenska generalen Carl Gustaf Rehnsköld. Dessa båda var fientliga till varandra vid tiden för Poltava men med tiden slöt de fred och började samarbeta för att hjälpa de svenska fångarna i det vidsträckta Ryssland. De båda ledde under flera år det svenska kansliet i Moskva.
Tobolsk, 1700-talet.
Tobolsks Kreml, idag.

Referenskod: SE/SVAR/KrA-141010016/D/II: 1, Anmärkning: Ryssland Rulla över i Ryssland förvarade fångar fr o m slaget vid Poltava 1709 mm.

Eftersom Sverige betalade löner till offiderarna som var krigsfångar, finns rullor över fångna officerare kvar. Detta är en sån rulla som visar var en del av de fångna officerarna i Norra Skånska kavalleriregementet hamnade. Rullan skrevs troligtvis runt 1711. Sen har man fyllt i uppgifter om olika personer i efterhand.

Rulla för 1710 el. 1711, Norra Skånska Kavalleriregementet

Överste Gustaf Horn

Kapten Mannerberg - till Sibirien

Präst Ingell Rabenius - till Tobolsk

Petter Engström - Tobolsk

Gesäll Hindrick Blatt - Tobolsk

Gottfried Breyer - Werkaturia

Ryttmästare: Ewert Thiel - Werkaturia

Anders Hall - Tobolsk

Philip Bonde och Wilhelm Grönhagen - "begge bortblefne på wegen til Sibirien"

Ryttmästare: Barth Biörnberg - sammaledes

Georg Mallin - Tobolsk

Christ Hammarshiöld - Werkaturia

Carl von Linde - död

Augustin Hall (-1713) - död

Löjtnant Georg Waltman - tobolsk

Thomas Swahn - Tobolsk

Johan von Linde - Tobolsk

Magnus Hyl - Tobolsk, död

Samuel Deijer - Tobolsk

Johan D Linck - Tobolsk

Johan Sijk - Tobolsk

Georg H Borneman - Bortkommen på vägen till Sibirien

Otto Gras? - Tobolsk

Christ Leijonsten - Tobolsk

Johan Öhrberg - Tobolsk - notis i kanten 1724, 1726

Ambiörn Mollin - Tobolsk

Kornett Gottfried von G?? - Werkaturia

Gustaf Horn - Tobolsk

Wolm Brummer - Tobolsk

Kornett Åke Erarp - död

Petter Drilling - Tobolsk

Reinh Toll - Tobolsk

Barth Ennes - Tobolsk

Joh Thegman - Tobolsk

Cornelius Ridderskantz - Tobolsk - notis om 1724

Erick Svensson - Tobolsk

Johan Barry - Tobolsk

Jago Flemming - Tobolsk

Michel Wächter - vet ingen var han är

Kvartersmästere H. H. Bredendick - Werkaturia

Mönsterskrivare Petter Liedt - Werkaturia

Nills Lundgren - Tobolsk

Fotnoter

<references>