Ornakärr nr 4, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).

Domboksmål

1669 pag 15

Tue Clemis i Ornakarr hustru hetta Boel Olsdotter. Hon hade lockat Bodel Turesdotter in i sin stuga och där hade ryttaren Linde Persson gjort henne med Barn.

1672 pag 139

Ryttaren Jens Nelson i Ornakier i Dag hans 4 ting til Per Lauritsen i Ornakiär och ensam for Rytarformand Jon Lauridsen och hustrun Johanne Pedersdotter haffuar de kiöfft af Par Lauridsen i Ornakiar sin lod ock Anpart hand hafft hafwer i dan gaard i Ornakiär som Tua Clemedsen ock nu Jens Nilsen Rytter paabor för 40 dlr S.m. saa begier hand Jens Nielsen at Per Laursen her efte som kiöb willae giffua honom tingWinde ock forWoring, da framstod for Per Lauridsen ock for ret ock dom i hangtog for Jöns Nilson giffuer hans formand Jon Lauridsen ock hans hustru Johanna Pedersdotter och deris arffuingar it Rigtigt ock wigrin kallande jord Ej nonting Winde, aldilis efftar en Ao 1667 d 4 Marti opreted skrifteli Contract som melde huar efter for Jens Nilsen war ting Winda begierandis ock som Pedar Laurisen til Wedarmaals ting och samtöckte ting Winde i alla maadar som for stet staar. Per Laurisen i Ornakier bewiste mod kaldsmand laurid Sönesan i Giörsleff och Paul Nilsen i Giörsloff som haffuar steffnit Hanna Pedersdoter i Ornakier, Tue Clemidsen ibm, Tue Laursen i Ingalstreda, Trogen Per Öns ibm med sine lauwerge Karna Lauresdoter i Farholte hus med sin lauwarge Elna Laurisdoter i Rögla med sin lauwerge till 123 ock 4 ting til laubud och an i dag i tingat Polusera laubyda al dan lod ock Anpart hand haffuar i Ornakier i den gaard Tua Clemidsen iboor ock begier at som laubud man holdis wed lige och til fierda ting udhållis.

1675 Pag 293

Peder Lauridsen var nu i Vikans Ry ock Jens Ryttares hustru i Ornakarr. Jomfru Margareta Rosankrants hade 1663 den 21 sept fått införsel i gården. Anders Bengtsson Lönskog på hennas vägnar ville nu sälja införseln. Värkan Jans Ryters kustru, Tue Clemetson eller Per Larsson i Vikans Ry var närvarande.

1675 pag 300

Jens Ryttare var nu utkommenderad. Hustrun Johanne Pedersdotter ville betala.

1675 Pag 300

En stämning emellan Jens Pers (?) hustru ock åldermansdrängen.

1680 pag 103

Boel sal Tue Clemis i Ornakier stämd för skuld.

Källor