Ornakärr i Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).

Domboksmål

1696 pag 410

Tingsrätten i Luggude härad sentens och dom mellan Jöns Såhnasson och Påhl Nilsson i Ornakärr kärande samt Anders Pehrsson därsammastedes svarande angående det han skall hava intaget ett stycke av hårdvallen strax utom kärandes gård och med gärdsgård över bäcken dämt vattnet in på gården, dem till stor skada, avsagt å rättens Tingsted Ringstorp d 14 maj 1696.[1]


14 apr 1701 pag 460

Insp Barck hade instämt bönderna Per Persson och lärs Persson i ornakärr för resterande landgille och bristfällighet. Pe Persson hade bebott hemmanet i 4 är 1697 till 1700. Lars Persson var broder och bodde på halva delen av hemmanet i 4 år. Insp går med på att om de betalar skatten skall han draga försorg om byggnaderna i annat fall blev de sina hemman förlustiga och andra fick tillträda.[2]


25/5 1708

Tvistighet emellan fjärdingsman Nils Olsson i Ornakärr och Jöns Sonessons hustru Sissa Persdotter och dotter Elsa Jönsdotter i Möllegården.[3]


16/3 1709

Drängen Olof Nilsson har emottagit hemmanet Ornakärr 3 1/4. Ödesmålet är förorsakat i det bonden Jöns Turesson för 9 års tid rymde till Danmark. Då antog ryttaren Lars Boberg detta hemmanet att bruka in till år 1700 då han blev kommenderad till Påhland. Sedan har rusthållaren Per Jönsson i Norra Danhult brukat egendomen intill 1705 men Ao 1706 blev detta hemman tagit ifrån rusthållet.[4]


1/2 1711

Arvid Jönsson i Ornakärr instämd om skiftesbrev efter sin hustru som dog vid St Johannestid och efterlämnade 4 omyndiga barn.[5]Källor

  1. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  2. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  3. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  4. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  5. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare