Ornakärr Nr 11, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).

Ornakärr Nr. 11, i Domböckerna

OKÄNT ÅR Sidan 177

Oluff Larsen i Nör Danoldt Olluff Larsen i Tiöröd Jon Undersen i Giörsleff paa sin hustrus wegne och Olluff Jensen i Ornekier paa sin hustrus wegne samtelig bewiste med kaldsmend laurs Sönes. I giörsleff och Nils Jensen ibin som himblade att haffue steffnit Anders Larsen i Ornekier och Mogens Nielsen ibm til 1,2,3 och 4 ting til 12 samfrendes opkreffuelse paa den skattegaard udj Ornekier som Anders Larsen och Mogens Nilsen Åbor til fierde ting.

Olluf Jensen i Ornekier bewiste med same kaldsmend som haffuer steffniet paa for Olle Jens wegne och Jon Andersen i Giörsleff, Anders Larsen i Ornekier til 1,2,3 och 4 ting.[1]


OKÄNT ÅR pag 203

Jon Andersen i Giörsleff stämt Anders Larsson och Mogens Nilsson i Ornakärr till 12 mans bekräftelse och Peder Tygesson i Bräcke förmenar sig ha arvsratt på ett laubud av den 6 maj 1646. Jon Andersson med sina syskon om den del kan har i den skattegård i Ornakärr som Anders Larsson påbor Olle Jensen i Ornakärr sin kustrus lott i samma gård, Olle Laursson i Tjörröd och hans broder Anders Laurson i Ornakärr.[2]


OKÄNT ÅR Sid 280

Peder Trylsson i Bräcke arvspart i den skattegård Anders Larsson påbor. Lars Olsson och hans hustru Gertrud Paulsdotter köpt av Peder 'Trölsson i Moarp och Anders N i Filborna. Av andelen skulle Anders Larsson erkålla 16 1/4 sk Olle Larsson i Norra &ankult 13 1/2 sk Olle lauridsson i Tjörröd 16 1/2 sk Mogens Nilsson i Ornakärr på sin hustrus Lusse Lauridsdotters vägnar 8 sk Olle Jensson i Ornakärr på sin hustru Kirsti Larsd©oters vägnar 8 sk Jon Andersson i Görslöv på sin hustru Elsa Lauridsdotters vägnar 8 sk.[3]


Okänt år pag 307

Per Trolsson i Bräcke giver Anders Lauridsson i Ornakärr så och Nils Nilsson i Bräcke på sin moder Anna Nilsdotter och Sven Larsson i Hustofta på sin kustru Benta Nilsdotters vägnar forne Pehr Trölssan på sin egen ock de arvingars vägnar som han är förmyndare för giver Anders Larsson nock Jon Andersson i Görslöv på sin hustru Elsa Larsdotters vägnar, Olle Jensson i Ornakärr på sin hustru Agda Larsdotters vägnar, giver Anders Larsson och kans arvingar riktig quitant för arv i den gård i Ornakärr som Anders Larsson påbor sammaledes giver hans broderson Olle Olsson i Tjörröd.[4]


Okänt år pag 279

Mons Nilsson i Görslöv på egna och syskonens vägnar om den anpart de har i den gård i Ornakärr son Anders Larsson påbor. Peder Jensens hustru i Ornakärr svarar på sin fader Olle Lauridsen i Nör Danhult vägnar att han själv vill bruka sin del.[5]

Ryttaren Hans Nilsson i Ornakärr hade instämt Peder Lauridssn i Ornakärr om det köp han gjort 1662 3 maj med sahl Johan Larsson. Han hade också stämt Peder Jonsson i i Ornakärr och Olle Pedersen i Svedberga.[6]


10/5 1709

Såsom kronohemmanet No 11, 5/8 i Ornakärr är mycket illa förfallet och utan åbo, alltså har Cronans Befallningshavande upplåtet det till bonden 3wen Jönsson. Odesmålet är tillkommet genom att den ena åbon varit urgammal och utfattig och den andra åbon är överrymd till Själand.[7]

KÄLLOR!

<references>

  1. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  2. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  3. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  4. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  5. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  6. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare
  7. Kurt Bengtssons avskrifter, Kullabygdens Släktforskare