Olof Helgesson i Ingelsträde

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Olof Helgesson
FarHelge Persson

Källor

Dombok: 1680 pag 136

Olle Helgessen i Ingelsträde hade stämt Suend Pedersaen och Kirstine Ingelsdotter i Laröd om all den lott de ärft efter sin sahl faderfader Per Hellessen och fadermoder i den gård i Laröd som Ingel Perssen och Suend Perssen laröd påbor.

Dombok: 1680 pag 174

"For Retten framkomb Olle Helgeson i Ingelstrede och i dag for Rett och dom, skiöde och Affhender fra sig, sin hustru och begge deria arffuingar En broderlod eller part, som hans sal fader Helge Pederson i Ingeltrede Arffwed effter sin sal fader Peder Helgeson i Lauröd. Såwäl som effter sin Sal Moder Johanne Peder Helges i Lauröd, samt till Suen Pederson i lauröd och hans hustru Johan


Fotnoter

<references>