Mtl 1681, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Väsby. (Lantmäteriet).
Mantalslängden för 1681.(SVAR).


Mantalslängd för Väsby Socken år 1681

Status Troligt nummer Familj Namn / Ort Komm
HULTA
Man +H Jon Christensson
Man +H Tyke Knudtsson
DANHULT
Man +H Peder Pedersson
Man +H Helge Nilsson
Änka --- Jöns Hellessons änka
Man DÖD Jöns Hellesson Jöns är död. Änkan bor kvar.
Man +H Nils Olofsson
VÅTAMOSSE
Man +H+S Nils Jonsson
INGELSTRÄDE
Man 8 trol +H Nils Rasmusson
Man Ing 7! (Enl. Kat98) Lars Eskillsson
Man Ing 5? (Enl. Kat98) +H Olof Hellesson
Man Ing 5! (Enl. Kat98) Lars Pedersson Gammal
Man Ing 4! (Enl. Kat98) +H Nils Gudmundsson
Man Ing 4! (Enl. Kat98) +H Anders Sönnesson
Man ING 3!!! (Enl. Kat98) +H Jöns Sönnesson
Man 3 trol +H Peder Sönnesson
Änka Ing 2 Lars Rasmussons änka
Man Ing 2 DÖD Lars Rasmusson Är död. Lars Rasmussons änka bor själv.
BRANDSTORP
Man +H Swen Sunesson
Man +H Nils Nilsson En gammal en hustru.
Man Lars Larsson Ej noterad som Man och Hustru. Noterad längre bak. Gammal? Fattig?
BUSKERÖD
Man ÖDE Arfwed Christensson ÖDE
Man +H Ebbe Swensson
Man +H Nils Yndesson
Man Lars Jeppsson
Man Nils Månsson
Man +H Peder Yndsson
SVANEBÄCK
Man +H Nils Trulsson
GÖDSTORP
Man +H Tyge Rasmusson En gammal/sjuk. Tyge??
ÄSPERÖD
Man +H Måns Pedersson
Man + D/ EJ H Peder Jonsson
Man +D/EJ H Jöns Sadsersson
Man +H Peder Arfwedsson
LÅNGARÖD
Man +H Lars Trylsson
Man +H Jöns Andersson
Man +D Lars Jensson gammal eller/och fattig. Långaröd
Man EJ H Jeppa Pedersson
Man +S Måns Persson
Man +H Swen Trylsson
HULTABO
Man D o H markerade ej ynd! Yndt Bengtsson
Man +H Nils Bengtsson
Far +H Arwed Tommesson gammal och/eller fattig.
TJÖRRÖD
Man +H Olof Andersson
Man +H Jon Olofsson
Man +H Nils Nilsson
Man +H Swen Månsson
Man +H Olof Olofsson
Man +H Tårkill Ågesson
Man EJ H Jon Bendtsson Tjörröd. gammal och/eller fattig.
MÅARP
Man +H Peder Jeppsson
Man (gammal?!) Peder Månsson
Man +H (han gammal?) Påhl Persson han gammal eller sjuk?
VÄSBY BY
Man Anders Hansson
Man +H Thryls Hansson
Man +H Söne Fransson kan tolkas som att Söne är gammal eller SJUK. Väsby by
Man +H Jeppa Persson Kan tolkas som att Jeppa är gammal eller sjuk.
Man +H Peder Gunnid?sson?
Man +H Anders Nilsson
Man +H Peder Monsson
Man +H Anders Clemedsson
Man +H Bund Persson
Man +H Peder Persson
Man +H Peder Rasmusson
Man +H Peder Larsson
Man +H Måns Larsson
VÄSBY BY, HOVGÅRDEN
Man +H Måns Persson
Man +H Påfwell Jepsson kan tolkas som att Påfwell är gammal eller sjuk. Hovgården.
Man +H Oluf Persson
Man +H Lars Rasmusson
GÖSSARP
Man Jöns Swensson Nr 4
Man +H Nils Rasmusson
Man +H Måns Persson
Man +H Nils Jönsson Nr 2
KROKSTORP
Man +H Påhl Nilsson
ORNAKÄRR
Man +H Jöns Sunnasson
Man +H Anders Larsson
Man ej H (gammal?) Påhl Bundesson?
Man +H Jeppa Nilsson Jeppa: Gammal eller sjuk? Ornakärr.
Man +H Per Tuvesson Per gammal eller sjuk??? ornakärr
NORRA DANHULT
Man +H Helge Olofsson
BRÄCKE
Man ej H el. gammal Påhl Trylsson
Man ej H el. gammal Clemet Påhlsson
Man +D (+ev H ev. båda gamla) Jöns Swensson Ev både man och fru gamla.
HUSTOFTA
Man +H (ev J gammal) Jeppa Nilsson Ev, Jeppa gammal eller sjuk.
Man ej H (el gammal fru) Swen Månsson
Man Hustofta 3 - 98 ej H el. gammal/sjuk H. Jöns Swensson
Man Hustofta 4 - 98 ej H el. gammal/sjuk H Påhl Jeppsson
POTTENBORG
Far +H Nils Segersson?
STEGLINGE
Man +H Tue Pedersson
KNAPELYCKE
Änka ej Man Bengt Jöns änka
Man ej H Clas Bengtsson
VIKEN
Man +H Nils Christen
Man ej H Anders Christen
Man +H Per Swensson
ej H Per Hansson
Man ej H Jöns Jeppsson
Man ej H Måns Persson
Man +H Önner Erichsson?
Man ej H Rasmus Jonsson
Man ej H Jöns Clemedsson
Man ej H Lars Swensson
Man 215 +H Nils Biärboo
Man +H Swen Böker
Man +H Måns Påhlsson
Man gammal? Lars Böker
Man ej H Per Olufsson
Man +H Lars Persson
Man +H Swen Pedersson gammal eller sjuk?
Man ej H??? (ev gammal H) Jöns Jonsson
Man ej H Swen Rasmusson
Man +H (gammal eller sjuk??) Olof Wyken? Gammal och sjuk?
Man ej H (eller H gammal/sjuk) Per Andersson
Man Jöns Christen
Man ej H Hans Larsson 2 noterade personer gamla el sjuka kanske?
Man +H Lars Jörgensson?
Man ej H (ev gammal sjuk) Olof Gunmundsson?
Man +H Erich Andersson
Man ej H (ev gammal/sjuk) Erich Jönsson
Man Erich Olofsson
Man ej H men D Anders Mattisson
Man +H Peder Clementsson
Man ej H (ev. gammal el sjuk) Peder Swensson
Man +H Måns Nielsson
Man +H Ebbe Erichsson
Man ej H Anders Bengdtsson
Man +H Nils Jönsson
Man +H Jöns Nilsson
Man ej H (ev gammal/sjuk) Anders Möller
Man ej H (ev gammal/sjuk) Peder Swensson
Man ej H (ev gammal sjuk) Swen Persson
Man ej H (ev gammal/sjuk) Nils Bengdtsson
Man ej H Nils Rasmusson
Man +H Jon Olufsson
Man ej H Per Påhlsson
HÖGANÄS
Man 15??? ej H (ev gammal/sjuk) Swän Rasmusson
Man +H Måns Swensson? man ej markerad alls. Ej gammal/sjuk där)
Man ej H Per Jeppsson
Man Nr.12 - 1698 ej H Nils Månsson
Man Nr. 11 - 1698 ej H Jöns Månsson
Man Nr. 9 - 1698 +H Per Mårtensson
Man ej H Jöns Tuvesson??
Man Nr 6 - 1698 ej H men D Peder Swensson
Man ej H (ev gammal/sjuk) Lars Pedersson
Man ej H (ev gammal/sjuk) Nils Thommesson
Änka änkan Hanna Jepdotter?
Man +H Anders MöllerMall:Template1