Mtl 1676, Brunnby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Brunnbysocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Brunnby socken 1684.

Mantalslängd för Brunnby socken 1676 - den danska mantalslängden

namn/ort fakta
LINDEKNÄVEL
Sönne Tollssen och Jens Ohlsen 1 gård, skriven till Krapperup
dräng: Niels Nilsen ”som er tilforne skriven som baadsmand for Wier Nielsen i Stubberup”
FJÄLLASTORP
Suend Gudmandsen 1 gård. Tillhör Krapperup
dräng: Tröls Joensen
Anders Jensen 1 gård, tillhör Ängeltofta
dräng: Toll Suendzen
Tue Pedersen 1 gård. Tillhör Krapperup
Lasse Oelsen och Jens Joensen 1 gård, tillhör Krapperrup.
Jens Pedersen 1 gård, kronobonde
Gårdsman: Per Joensen
Niels Mogensen 1 gård, kronobonde
Bent Suendsen 1 gård, kronobonde
Peder Powelsen och Sonne Pedersen 1 gård. Tillhör Krapperup
WILLSTORP
Anders Helliessen ½ gård, tillhör Krapperup
”HÄSTEHAGHUSET”
Jens Pedersen Gatehus – Krapperup
Powell Kiempe Gatehus – Krapperup
RÅGÅKRA
Peder Seyersen 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Powell Seyersen
Bent Joensen 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Suend Lauridtzen
Jens Juulsen 1 gård. Tillhör Krapperup. Son Tosten Jensen
Anders Jensen ½ gård, pantbonde till Krapperup
Jens Nielsen 1 gård. Tillhör Krapperup
Hans Pram ½ gård. Tillhör Ängeltofta
Per Oelsen Tillhör ”G?undstrup”. 1 gård. Gårdsman: Ohle? Bendtzen. Dräng: Sonne Hansen (Gunnarstorp?)
Hans Bentzen ½ gård, tillhör Krapperup
Jeppe Nielsen 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Anders Erichsen. Dräng: Mogens Pedersen
BOHLET
Lauridtz jensen Gatehus till Kronan.
SMEDSTORP
Önd Mogensen 1 gård. Tillhör Krapperup. Son Niels Öndsen
Jens Biörnsen och Önd Pedersen 1 gård, kronogård
Peder Bentzen ½ gård, tillhör Krapperup
Niels Mogensen 1 gård. Tillhör Krapperup
Peder Bentzen 1 gård. Tillhör Krapperup
Powell Joensen ½ gård, tillhör Krapperup
Mickel Jensen och Jens Mogensen 1 gård, kronogård
Powell Joensen, Pantebonde till Krapperup 1 gård. Gårdsman Jens Helliessen, Suend Mogensen gårdsman.
Kristine Jörgens ½ kronogård. Gårdsman: Niels Pedersen
SKÄTTEKÄRR
Jens Nielsen 1 gård. Tillhör Ängeltofta. Dräng: Powel Nielsen
Ola Erichsen och Erich Oelsen 1 gård. Tillhör Ängeltofta.
Suend Pedersen 1 gård. Tillhör Ängeltofta. Och en son: Anders Mortensen
Jens Jensen Till Lyktan. 1 gård
ELESHULT
Niels Jensen ½ gård, tillhör Krapperup
ÖDE (½) och Bent Gundersen? 1 gård, pantegård till krapperup. (Jep Mattisen satt på den del som är öde, tills nyligen)
Ingeborg Gunders 1 gård, Krapperup. samt 2 söner samt Ola Gundersson och Giödmar Gundersen
ELESHULT GATEHUS
Peder Lassen till Krapperup
VÄDERMÖLLEHUSET - BRÄCKE
Rasmus Bentzon till Krapperup
BRÄCKE
Oge Oelsson 1 gård Krapperup, son Jens Ogesson
Jens Esbornsson Pantebonde till Krapperup, 1 gård. 2 söner: Esborn Jensson och Jens Jensson
Suend Nielsson Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son: Peder Suendssen
Niels Jensson Pantebonde till Krapperup, 1 gård.
Giödmar Nielsson Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Joen Aruidzon
Niels Mortensson Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son Bent Nielsson
Jens Pedersson Pantebonde till Krapperup, 1/2 gård. Med gårdsman som är över 60 år gammal.
Joen Jensson 1 gård till Krapperup. En son: Jens Joensson. Dräng Ola Nielsson, gårdsman: Peder Gudmandsson.
Jens Lauridtzon Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Mogens Öndsson
Niels Lauritzon 1 gård till Krapperup. Dräng: Peder Nielsson
KRAPPARP
Lauridtz Mattisson 1/2 gård till Krapperup. Gårdsman Anders Nielsson
Kistine Jenssis 1/2 gård till Krapperup. son: Bent Jensson
Mogens Andersson 1/2 gård till Krapperup. Dräng: Niels Hansson
Powel Lauridtsson 1/2 gård till Krapperup.
Kistine Powells 1/2 gård till Krapperup.
Anders Oelsson 1/2 gård till Krapperup. Dräng: Jens Lauritzon
Jens Nielsson 1/2 gård till Krapperup.
Poel Ballie 1/2 ÖDE gård till Krapperup. "Utskriven till båtsman, men nu en "lösgienger"
Rasmus Bentzon 1/2 gård till Krapperup.
Bent Erichsson 1/2 gård till Krapperup. Som tidigare är skriven till båtsman
GATEHUS KRAPPERUP
Joen Troelssen Till Krapperup
Jens Oelsson Till Krapperup
Anders Jensson Till Krapperup
MÖLLEHÄSSLE
Toll Pedersen En pantegård till Krapperup. En gård som Johann Joenssen? tidigare bodde på.
----- En halv ödegård. Gårdsman Niels Oelsson och hans son Esborn Nielsson
Lauridtz Jensson 1 gård till Krapperup.
Hans Mauridtzon 1 gård till Krapperup. Dräng: Mattis Mauridtzon
Anders Nielsson 1 gård till Krapperup. Drängen Niels Nielsson. Mogens N. Formandt för Hendrick Rantzau
VATTENMÖLLAN
Bent Nielsson 1 gård till Krapperup
Rasmus Nielsson 1 gård till Krapperup
MÖLLE (gårdarna)
Lauridtz Helliesson och Lauridtz Mortensson 1/2 gård till Krapperup. Drängar Niels Jensson och Hans Jensson
BÖKEBOLET
Mogens Trölsson 1/4 gård till krapperup. Dräng Trued Nielsson
KULLAGÅRDEN
Tröls Andersson 1 gård till Krapperup, tidigare kronans jord. 2 drängar Peder Oelsson och Ola Jensson.
GYLLERÖD
Lauridtz Andersson 1 gård till Krapperup. 2 söner Bent Lauridtzon som har städ. husplats på Mölle läge och Peder Lauridtzon.
BÄREKULLA
Jeppe Oelsson och Karene Gunders 1 gård till Krapperup
RYHUSET
Peder Mogensson Gatehus Krapperup
BJÖRKERÖD
Poel lauridtzon 1/2 gård
Niels Nielsson 1 gård
Niels Andersson och Lauridtz Hansson? 1 gård
Peder Lauridtzon 1 gård till Krapperup. Gårdsman Ole Hansson
Christer Pedersen och Povell Carlsson 1 gård. Son Lauridtz Christensson. Dräng Joen Andersson
GATEHUS BJÖRKERÖD
Oge Carlsson Gatehus till Krapperup
Povel Lasson Gatehus till Krapperup
Jepp Saldmager Gatehus till Krapperup
HIMMELSTORP
Christen Smid 1 gård till Krapperup. En son madhs Christensson.
Niels Giödmarsson 1 gård till Krapperup
HAGA
Mauridtz Jenssen 1 gård till Krapperup. Dräng: Anders Mauridtzon
FLUNDRARP
Anders Joensson Pantegods till Krapperup, en gård. Dräng: Hendrick N
Mogens Jacobsson Pantegods till Krapperup, en gård. Dräng Niels Bentzon
Matths Thorsson Pantegods till Krapperup, en gård. Gårdsman Joen Poelsson
Jep Mattisson Pantegods till Krapperup, en gård.
STUBBARP
Lauridtz Jeppsson Ett helt kronohemman.
Jens Mogensson Ett helt kronohemman.
Esborn Jensson Ett helt kronohemman.
Peder Suendtzon, Wier Hoffgaard och Niels Wiersson Pantegods till Krapperup, helt!
Kistine Carls en hel gård. Dräng Jens Andersson
Niels Jensson Ett halvt kronohemman
Niels Andersson Ett halvt kronohemman
Undertecknat
Suendh Gudmandsson och Matths Mogensen samt Michel Jensson
ARILDS LÄGE som lyder under Krapperup
Peder Mogensson
Lauritdz Bentzon
Joen Lauridtzon
Lauridtz Jensson som Jens Lauridtzon
Bent Mogensson samt Mogens Bentsson
Niels Mauridtzon
Pernilla Powells
Peder Wiersson
Jens Pedersson
Niels Oelsson
Hellie Jensson
Powell jensson BYFOGDE
Peder Joensson
Lauridtz Jensson
Wier Pedersson
Jörgen Snedkiar
Peder Joensson sonen Bent, drängen Mogens Thorrsson
Gunder Mogensson
Jens Skolemester
Anders Bentzon
Lauridtz Jensson
Peder Ribe
Jens Lassen
Anders Jensson Son Jens Andersson
Gunder Pedersson son Peder Gundersson
Bent Joensson dräng Jens Joensson
Rasmus Michelsson
Trued Oelsson dräng Anders Oelsson
Dorethe? Suends dräng Peder Suendtzon
Lauridtz Pedersson och Mogens Lauridtzon
Jens Lauridtzon
Rasmus Suendtzon Gårdsman Hellie Pedersson
Anders Joensson
Jens Powelsson
Mogens Oelsson jens Williomsson
Eskild Helliesson
Ole Jensson
Jens Bentzon
Powel Lauridtzon
Bent Powelsson
Clemed Pedersson
Peder Mogensson
Joen Powelsson och Powell Joensson
Jens Joensson
Mogens Helliesson Gårdsman Trued Helliesson
UNDERTECKNAT AV
Powel Jensson byfogde
Eskild Helliesson
MÖLLE LÄGE Lyder under Krapperup
Ole Andersson och Michel Andersson dräng Michel Truedsson
Erich Brosson
Peder Powelsson och Jens Hansson son Ola Hansson
Niels Nielsson
Hans Thorsson dräng Lauridtz Lauridtzon
Anders Mogensson
Hans Ottesson
Thore Andersson
Gunder Sale?
Anders Andersson
Mogens Thuarre Son: Nils Mogensson
Niels Andersson
Anders Brand Son Peder Andersson
Lauridtz Carlsson son Peder Lauridtzon
Peder Steenhöy son: Bent Pedersson dräng: Bent Joensson
Powel Hermansson och Clemend Joensson Gårdsman: Hendrick Pedersson
Jens Persson sjuk dräng Peder Suendtzon
Gunder Pedersson och Jens Powelsson
Peder Lauridtzon
Jacob Christoffersson
Ole Jensson
Jens Helliesson
Anders Pedersson BYFOGDE
UNDERTECKNAT
Anders Pedersson byfogde
Jens Pedersson