Mtl 1672, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).

Mantalslängd för Jonstorps Socken år 1670

ort/namn
Jöns Clemetsson HÄLLEGÅRDEN
Per Jermundsson BÖLSÅKRA +h +s/dr Oluf
Oluf Jermundsson +h + Jöns
Thur persson +h + Måns
Oluf Persson +h I gård
Anders --- DÖÖD
Gudmund Andersson +h
Lasse Nielssen +h --- ödegård
Jöns Jeppsson --- tigger
Lutze?? +?
Per Tholsson +h + Tholl Persson (Här börjarTRANEKÄRR enl. mtl 1671)
Truels Jönsson +dotter Hanna
Per Olsson --- + Boel och Johan
Sefwed Nielsson --- tigger
Niels Persson +h
Per Persson +h + Sissa SÖDÅKRA
Per --- änka
Jeppe Andersson -- ---son sjuk, GAMMAL
Per Jönsson +h
Nils Tollsson +h --- I gård, tigger
Öhnne Sonnesson +h +son Oluff
Anders Trulsson +h + Olof HÄSSLEBO
Jöns Larsson +h +Anders
Oluff Gudmundsson +h +Jeppa i BLÄSINGE
Per Johansson +h i JONSTORPS BY
Oluf Swensson? +h +Ingegerd
Nils Swensson +h +Swen + Inggerd?
Lars Persson +h
Jöns Jönsson --- DÖD!
Anders Swensson +h
Per Swensson +h
Nils Persson +h
Påhl Jonsson, födes av barnen, gammal, över 80 år
Per Persson, födes av barnen, gammal, över 80 år
Anders Nielsson +h
Johan Persson +h
Per Andersson +h
Oluf Pålsson ---i gård --- fattig
Niels Olsson +h
Rasmus Nielsson +h
Niels Andersson +h +To...
Per Torsson +h??? förarmad
Hans Jöransson +h??? förarmad
Olof Jonsson +h
Jeppa Ohlsson --- g:huus, helt förarmad
Niels Börgesson +h --- g:huus,
Joan Påhlsson --- gammal, tigger
Jöns Nielsson +h i TUNNEBERGA
Anders Swensson +h + Hanna
Swen Persson -- gammal
Jeppa Bengtsson +en gammal person (VANFÖR = den gamla)
Per Nielsson +h + Lena? (Här börjar GÖRSLÖV enl. Mtl 1671)
Joan Andersson +h
Måns Sunnesson +h
Lars Trulsson (+ gammal/vanför person) --- sjuk
Jöns Påhlsson +h +Ingred
Sönne Persson ---- förarmad
Niels Swensson +h
Anders Nielsson +h
Johann Swensson --- ---+ Lars la?+
Niels Nielsson --- förarmad
Johan Trulsson +H??? förarmad
Johan Andersson +h??? förarmad
Måns Joansson +h
Swen Truedsson +h +Lars + Sissa
Anders Larsson ---- (+gammal/vanför) sjukl
Lars Truedsson +h
Lars Sonnesson-- i hus --- "tarmsläpp??"
Per Swensson +h +Påhl
OLOF Gudmundsson --- stackl. UNNARP
Niels Persson +h RÖGLA
Per Sonason +h
Swen Persson +h GLIMMINGE
Anders Joensson +h +Lars
Oluf Larsson +h + Sone? + Bengt
Swen Månsson +h +Hedrick
Per Larsson --- Krupp??
Oluff Rasmusson +h BALJA
Per Jönsson ---I gård --- fattig
Per Jönsson i SVENNINGSTORP --sjukl (en gammal/sjuk registrerad)---Per, Rigel
Oluf Jönsson i TORP / KULLENBERGSTORP --- gammmal
Bengt Swensson +h
Niels Persson +h
Måns Persson --- g:huus
Sönne Andersson +h
Börie (gammal?)
Johan Olsson (gammal?)
Thomas (gammal?)
Börie i SÖDÅKRA (gammal?)
Anders i Jonstorp (gammal?)
Oluf Jonsson (gammal??)
??stohl Smedh
/end