Mtl 1670, Farhult

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Farhult. (Lantmäteriet).
Jonstorp och Farhult 1684.


Mantalslängd för Farhults Socken år 1670

s=son d=dotter h=hustru

Ort/namn
Pastorn Hr Knut
deijnen
BJÖRKRÖD Anders Swänsson +h (man ej bokförd=han gammal?)
Helge Andersson
Sune Nilsson + en gammal
Per Sunesson +h +s + en gammal/vanför? (man ej bokförd=han gammal?)
Pål Jönsson
Mårten Nilsson + en gammal/vanför?
LUNDSGÅRD Jöns Larsson
Jöns Lasse?? Månss?? +h
FARHULTS BY Hans Jönsson +h
Pär Jönsson +h
Gunnar Arfwedsson +h
Pål Halfwesson + gammal el. vanför
Hans Larsson
Nils Månsson +h +s +d
Pål Persson +h +d
Sune Larsson +h
Nils Nilsson +h
Lars Mickelsson +h +s
Per Mårtensson +h
Anders Jönsson h:m
Måns Ryttaren
Olof Skytt
Christoffer Ryttare
NORRA HÄLJARÖD Jeppa Mickelsson +h
Eskill Nilsson +en person som är gammal/vanför
Kierstin Trulssas HUSTRU +2s och d
Jon Nilsson +h
Oloff Nilsson +h
VIAKÖP Lars Iwarsson +h +d
Anders Mattzon +gammal/vanför (man ej registrerad = han vanför/gl?)
Niels Staffansson +gammal/vanför
Jon i Ödegård
Per olsson +h +gammal/vanför
LÖNHULT Jeppa olsson +h
Per Månsson +h
Jöns Bängtsson +h
Oloff Månsson +h
Nils Eschildsson
Oloff Larsson + gammal el vanför
Söne Jönsson + gammal el vanför
SNORRÖD Nils Jönsson +h
Måns Jönsson +h +gammal/vanför
Nils Tufwesson +h
Bängt Nilsson = gammal el vanför
DÖINGE Oloff Persson +h
Nils Hillesson
Nils Lassesson +s
Lasse Jönsson +h
GUNNARSTORP Pål Pärsson +h
Olof Polsson +h
Olof Jönsson +h
Gunnar Bägsson +h
Oloff Olsson +h
Lars Bängtsson +h
Jöns Persson +h
"Wyrhenhus" Swen Persson
BJÖRKERÖD Nils Persson +h
John Ryttare
Karl ryttare