Mtl 1650, Helsingborg Len

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Försättsblad till mantalslängden 1650.
Helsingborg i 1589, ur Civitates Orbis Terrarum (George Braun)


Mantalslängd 1650 för Luggude härad

Unionsskatten för Helsingborgs Län, Luggude härad.

JORDEIGNE BÖNDER

Status [1] Namn Kommentar
Gårdsmän och drängar.
RAMLÖSA / Ramblöse
- Hel Jordeigen Jens Nielsen Dräng Suend? I Filborna eller Ramlösa
FILBORNA / Fölborne
- Hel Jordeigen Peder Lauridtzsen
Dräng - 2 Suend Filborna (ev Ramlösa)
VÄLLUV / Wellöe
- Hel Jordeigen Peder Lauridtzsen
ÖSTRA RAMLÖSA / Öster Ramblösse
- Hel Jordeigen Peder Moenssenn
Dräng Michel
PÅLSTORP / Pouelstrup
- Hel Jordeigen Morten Bendsenn
FJÄRESTAD / Fierestad
- Hel Jordeigen Gunder Christenssenn
FRILLESTADS BY
- Hel Jordeigen Peder Brand Nils el. Peder - drängar
Dräng - 1 Nils Nils el. Peder - drängar
VÄSTERGÅRDA / Westergard
- Hel Jordeigen Age Ynderssen Dräng Peder eller Olof.
Dräng - 1 Peder Dräng Peder eller ev Olof.
ASSARSTORP? / Adtzertrup
- Hel Jordeigen Oluff Jenssenn
Dräng - 1 Oluff
BIUFSTRUP / Biufstrup
- Hel Jordeigen Thröelss Jenssenn
Dräng - 1 Mons
LYDESTAD / Lydestad
Kvinna, flicka - Hel Jordeigen Thurs Nille
Dräng Poffuell
TOLLARP / Thullerup
- Hel Jordeigen Oluff Madtzen
MÖRARP / Mörup
- Hel Jordeigen Christen Assarsson
HJORTSHÖG / Giorshuija?
- Hel Jordeigen Axell Pederssen
FLENINGE BY / Fleninge
- Hel Jordeigen Johan Lassenn
ÖDÅKRA / Öagre
- Hel Jordeigen Tyge Pederssen
- Hel Jordeigen Lauridtz Nielssenn
KUNGSHULT / Kongsholt
- Hel Jordeigen Lauridtz Nielsenn
Dräng - 1 Peder
LARÖD / Lauröed
- Hel Jordeigen Peder Hellessen
- Hel Jordeigen Christoffer Lauridtzenn
Dräng - 1 Lauridtz
- Hel Jordeigen Niels Joenssenn
- Hel Jordeigen Anders Hellessenn
NYGÅRD / Nygaard
- Hel Jordeigen Poffuell Jenssen
HULTABO / Holteboo
- Hel Jordeigen Thrued Sönnesen
Dräng - 1! Gudmund
Dräng - 1! Poull
Dräng - 1! Anders
DANHULT / Danolt
- Hel Jordeigen Lauridtz Moenssen
Dräng - 1 Jenss
Dräng - 1 Nielss
- Hel Jordeigen Oluff Suendssenn
INGELSTRÄDE / Ingelstred
- Hel Jordeigen Peder Jenssen
- Hel Jordeigen Helle Krabbe
-2 Peder
- Hel Jordeigen Peder Anderssenn
- Hel Jordeigen Sönne Nielssenn
Dräng - 2 Niels
Kvinna, flicka - Hel Jordeigen Sönniss Kirsten
Dräng - 2 Anders
BRANDSTORP / Brandstrup
- Hel Jordeigen Niels Moenssenn
Dräng - 2 Söne
Dräng - 2 Suend
KLAPPE / Klappe
- Hel Jordeigen Eshe Bendssenn
Dräng - 2 Giödmar
BUSKERÖD / Buskeröed
- Hel Jordeigen Suend Oluffssen
Dräng - 2 Christen
- Hel Jordeigen Ynder Nielssenn
- Hel Jordeigen Ebbe Yndersenn
Dräng - 1 Bendt
Dräng - 1 Moenss
ÄSPERÖD / Esperöd
- Hel Jordeigen Larss Giordssenn
- 1-2 Niels
- Hel Jordeigen Sadtzer Hanssenn
Dräng - 1-2 Aridh
LÅNGARÖD / Langeröed
- Hel Jordeigen Thröelss Jenssen
Dräng - 1-2 Suend
- Hel Jordeigen Peder Pederssenn
Dräng - 1-2 Frandtz
Dräng - 1-2 Peder
HUSTOFTA / Husstofft
- Hel Jordeigen Moens Jepssenn
Dräng - 2 Niels
GÖSSARP / Giössarp
- Hel Jordeigen Suend Pedersen
- Hel Jordeigen Niels Anderssenn
ORNAKÄRR / Ornekier
- Hel Jordeigen Lauridtz Sönnessenn
Dräng - 1 Söne
Dräng - 1 Oluff
- Hel Jordeigen Lauridtz Olluffssenn
- Hel Jordeigen Lauridtz Pedersenn
Dräng - 1 Peder
FJÄLASTORP / Fielestrup
- Hel Jordeigen Peder Thuessenn
SMEDSTORP / Smidstrup
- Hel Jordeigen Christen Nielssenn
- Hel Jordeigen Moenss Hellessenn
Dräng - 1 Peder
Dräng - 1 Jenss
ELESHULT / Ellissholtt
Kvinna, flicka - Hel Jordeigen Giödmarss Ellen
GLIMMINGE / Gliminge
- Hel Jordeigen Oluff Christenssenn
- Hel Jordeigen Lauridtz Olssenn
Dräng - 1 Anderss
Dräng - 1 Oluff
KULLBERGSTORP
- Hel Jordeigen Oluff Jenssenn
- 1-2 Anders
BÖLSÅKRA / Bölssager
- Hel Jordeigen Thrued Pederssenn
- 1-2 Lauridtz
- 1-2 Suend
TRANEKÄRR / Thranekier
- Hel Jordeigen Anderss Tholdssenn
Dräng - 1-2 Trölss
SÖDÅKRA / Södager
- Hel Jordeigen Peder Jenssenn
- Hel Jordeigen Jenss Pederssenn
Dräng - 1 Peder
HÄSSLEBO / Hessleboe
- Hel Jordeigen Lauridtz Jenssenn
JONSTORPS BY / Joenstrup
- Hel Jordeigen Peder Pederssenn
Dräng - 1 Poffuell
TUNNEBERGA / Thönnebierg
- Hel Jordeigen Anderss Pederssenn
Dräng - 1 Suend
- Hel Jordeigen Suend Pederssenn
GÖRSLÖV / Giörslöff
- Hel Jordeigen Trölss Pederssenn
Dräng - 1 Moenss
Kvinna, flicka - Hel Jordeigen Peder Bendss Ellen
FARHULTS BY / Forolt
- Hel Jordeigen Nielss Johanssenn
- Hel Jordeigen Moenss Jenssenn
Dräng - 1 Peder
- Hel Jordeigen Poffuell Pederssenn
VIAKÖP / Wiekiöb
- Hel Jordeigen Peder Moenssenn
Dräng - 1 Lauridtz
LÖNHULT / Lönolt
- Hel Jordeigen Moenss Pederssenn
Dräng - 1 Peder
DÖINGE / Doinge
- Hel Jordeigen Niels Lassenn
Dräng - 1-2 Jenss
GUNNESTORP / Gundestrup
- Hel Jordeigen Bendt Lauritzen
Dräng - 2 Olluff
- KOLLA!!! HÖJAR?? / Höar???
- Hel Jordeigen Joen Lassen
Dräng - 2 Anders Dräng Anders??? i Höjar? Eller Tånga
TÅNGA / Tange
- Hel Jordeigen Suend Oluffssenn Anders i Höjar? Eller Tånga
SMEDSTORP / Smidstrup
- Hel Jordeigen Ebbe Nielssenn
Dräng - 1 Sönne
Dräng - 1 Gunder
ÖSTRABY / Österbye
- Hel Jordeigen Anderss Esbiornssen
Dräng - 1 Olluff
Halva Jordeigna bönder
FILBORNA / Fölborne
- Halv Jordeigen Jenss Nielssenn
PÅARP / Pourp
- Halv Jordeigen Nielss Bendssenn
KROGSTRUP / Krogstrup
- Halv Jordeigen Ebbe Nielssenn
BAORSLÖFF / Baorslöff
- Halv Jordeigen Oluff Mogenssenn
Dräng - 1 Suend
- Halv Jordeigen Joenn Poffuelssenn
- Halv Jordeigen Peder Nielssenn
ATTERUP / Atterup
- Halv Jordeigen Peder Anderssenn
FRILLESTADS BY
- Halv Jordeigen Nielss Michelssenn
- Halv Jordeigen Anderss Jeppssenn
- Halv Jordeigen Gunder Liberssen !
Dräng - 1 Jenss
RYCKETOFTA / Röcketofte
- Halv Jordeigen Peder Axelssen
- Halv Jordeigen Oluff Jenssenn
HÄSSLUNDA BY / Hesslund
- Halv Jordeigen Rasmuss Pederssenn
- Halv Jordeigen Bendt Hellerssenn
LYDESTAD / Lydestad
- Halv Jordeigen Mogenss Rasmussenn
Dräng - 1 Anders
MÖRARPS BY
- Halv Jordeigen Nielss Anderssenn
HJORTSHÖG / Giorshuija?
- Halv Jordeigen Trölss Bendssenn
- Halv Jordeigen Mogenss Joanssenn
Dräng - 2 Hanss Dräng hos Trölss nedan eller Moegenns
- Halv Jordeigen Trölls Nielssenn Ev. gårdsman/dräng Hanss
- Halv Jordeigen Oluff Lauridtzenn
LÅNGARÖD
- Halv Jordeigen Hanss Anderssenn
HUSTOFTA
- Halv Jordeigen Nr. 3? Suend Jenssen
- Halv Jordeigen Nr. 2 Mogenss Pederssenn
BRÄCKE
- Halv Jordeigen Nr. 3 Nielss Lauridtzenn Dräng Nielss? I Bräcke eller Glimminge
GLIMMINGE
- Halv Jordeigen Joen Suendssen Drängen Nielss? I Bräcke eller Glimminge
Dräng Nielss
GÖRSLÖV
- Halv Jordeigen Nielss Nielssen
GUNNESTORP / Gundestrup
- Halv Jordeigen Poffuel Pederssenn
EBBARP
- Halv Jordeigen Anders Anderssen

FESTEBÖNDER

Status Namn Kommentar
MÅRTENSTORP
- Hel. Festebonde. Suend Oluffsen
FILBORNA
- Hel. Festebonde. Anderss Thordssen
- Hel. Festebonde. Sadtzer Thuessenn
- Hel. Festebonde. Knud Thullessenn
- Hel. Festebonde. Peder Jenssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Thrölss Thruedssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Erichsenn
GYLTE / Gylte?
- Hel. Festebonde. Thomas Jacobsenn
VÄLLUV BY / Wallöv
- Hel. Festebonde. Rasmuss Pederssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Madsenn
PÅARP / Paarup
- Hel. Festebonde. Jenss Pederssenn
Dräng - 1 Peder
ÖSTRA RAMLÖSA / Öster Ramblöse
- Hel. Festebonde. Suend Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Peder Jenssenn
LÅNGEBERGA / Langebeerg
- Hel. Festebonde. Kield Kieldssen
- Hel. Festebonde. Bendt Jenssenn
- Hel. Festebonde. Peder Mogenssen
LJUSEKULLA / Liesekold (Välluv)
- Hel. Festebonde. Peder Anderssen
ÖRBY / Örby (I Raus)
- Hel. Festebonde. Aage Hendrickssen
Dräng - 2 Lauridtz
- Hel. Festebonde. Erich Pederssenn
- Hel. Festebonde. Sönne Jenssenn
- Hel. Festebonde. Mogenss Stoffessenn
- Hel. Festebonde. Sönne Simonssen
- Hel. Festebonde. (!) Suend Brödssenn
- Hel. Festebonde. Anders Jenssenn
-2 Jenss
- Hel. Festebonde. Anders Bendssenn
- Hel. Festebonde. Niels Lauridtzenn
PÅLSTORP / Pouelstrup
- Hel. Festebonde. Hanss Pedersenn
- Hel. Festebonde. Helle Assgudssen
- Hel. Festebonde. Jörgen Pederssenn
- Hel. Festebonde. Sönne Gunderssenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Gunderssenn
- Hel. Festebonde. Sönne Lauridtzenn
KÖPINGE / Kiöbinge
- Hel. Festebonde. Joen Pederssenn
- Hel. Festebonde. Hanss Anderssenn
- Hel. Festebonde. Oluff Mogenssenn
- Hel. Festebonde. Nielss Pederssenn
- Hel. Festebonde. Hanss Knudsenn
- Hel. Festebonde. Oluff Nielssenn
- Hel. Festebonde. Rassmuss Nielssenn Skild från de andra efter Ganntofta
RAUS BY / Rauss
- Hel. Festebonde. Oluff Karlssen
- Hel. Festebonde. Suend Gunderssenn
- Hel. Festebonde. Anders Thorsenn
- Hel. Festebonde. Bendt Pederssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Lauridtzenn
- Hel. Festebonde. Gudmund Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Niels Joanssenn
- Hel. Festebonde. Bendt Michelssenn
RY (I Kvistofta)
- Hel. Festebonde. Jennss Gunderssenn
- Hel. Festebonde. Sönne Bendssenn
- Hel. Festebonde. Niels Lauridtzenn
GANNTOFTA Ganntofft
- Hel. Festebonde. Peder Knudssenn
- Hel. Festebonde. Simon Madtzenn
- Hel. Festebonde. Peder Lauridtzenn
KATSLÖSA / Cåsslöse (i Kvistofta)
- Hel. Festebonde. Bodell Thurssenn
- Hel. Festebonde. Thyrre Lauridtzenn
- Hel. Festebonde. Söffren Pederssenn
- Hel. Festebonde. Peder Hindssenn
BÅRSLÖV / Baarsöff
- Hel. Festebonde. Suend Jenssen
- Hel. Festebonde. Helle Gudmandssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Anders Mortenssenn
- Hel. Festebonde. Jörgen Nielssenn
ÖLÄCKE / Öläcke
- Hel. Festebonde. Hindrick Jenssenn
GIÖRRUP / Giörrup
- Hel. Festebonde. Jenss Suendssenn
- Hel. Festebonde. Trölss Carlssenn
- Hel. Festebonde. Hanss Oluffssenn
FJÄRESTADS BY / Fierrestad
- Hel. Festebonde. Jenss Thrudssen
- Hel. Festebonde. Niels Jenssen
- Hel. Festebonde. Peder Nielssenn
- Hel. Festebonde. Peder Lassen
- Hel. Festebonde. Dauid Ingemundssenn
- Hel. Festebonde. Peder Jenssenn
- Hel. Festebonde. Michell Anderssenn
- Hel. Festebonde. Peder Suendssenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Jensenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Pedersenn
- Hel. Festebonde. Poffuel Pederssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Nielssenn
- Hel. Festebonde. Niels Thullessenn
- Hel. Festebonde. Oluff Gunderssenn
- Hel. Festebonde. Hanss Jensenn
FASSMURUP / Fassmurup
- Hel. Festebonde. Lauridtz Nielssenn
- Hel. Festebonde. Christen Jenssenn i Vallåkra
- Hel. Festebonde. Aage Anderssenn
VALLÅKRA / Wallagra
- Hel. Festebonde. Christen Jenssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Thurssenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Anderssenn
- Hel. Festebonde. Sönne Jenssenn
FRILLESTADS BY / Frillestad
- Hel. Festebonde. Peder Gudmandssen
- Hel. Festebonde. Joan Pederssenn
- Hel. Festebonde. Nielss Pederssenn
- Hel. Festebonde. Anders Nielssenn
BUNKEKOFFT / Bunkekofft
- Hel. Festebonde. Jenss Pederssenn
RÖNNARP / Rönorp
- Hel. Festebonde. Poffuell Pedersenn
EKEBY BY / Egby
- Hel. Festebonde. Suend Gudmandssenn
- Hel. Festebonde. Knud Aridssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Jenssen
- Hel. Festebonde. Jenss -
SKROMBERGA / Schrumbierg
- Hel. Festebonde. Albrekt Oluffssenn
VALLEBERGA / Wallebierg
- Hel. Festebonde. Ynder Anderssenn
ASSERSTORP / Adzerztorp
- Hel. Festebonde. Hanss Mogenssenn
BJUVSTORP / Biuffstrup
- Hel. Festebonde. Jep Nielssenn
- Hel. Festebonde. Mogens Giödmerssenn
SILLEBIERG / Sillebierg
- Hel. Festebonde. Poffuell Nielssen
- Hel. Festebonde. Peder Jenssen
- Hel. Festebonde. Jochim Bremer
MORSSHÖIJ / Morsshöij
- Hel. Festebonde. Thur Anderssen
FRILLESTAD / Frilestad
- Hel. Festebonde. Anderss Gudmandssen
RÖNNARP / Rönorp
- Hel. Festebonde. Anderss Rasmussen
BJUV / Biuff
- Hel. Festebonde. Mogenss Nielssen
WOREGED
- Hel. Festebonde. Nielss Jenssenn
BONNARP / Bonnerup
- Hel. Festebonde. Suend Bendssen
- Hel. Festebonde. Suend Knudssen
TOLLARP / Thollerup
- Hel. Festebonde. Torkill Jorgenssenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Joenssenn
- Hel. Festebonde. Ingemand Lassenn
- Hel. Festebonde. Nielss Lassenn
- Hel. Festebonde. Nielss Carlssenn
MÖRARPS BY / Mörup
- Hel. Festebonde. Bent Lauritzenn
- Hel. Festebonde. Sönne Anderssenn
YNDESÄTE / Önesede
- Hel. Festebonde. Bendt Joenssen
- Hel. Festebonde. Niels Auendsenn
- Hel. Festebonde. Mads Anderssenn
HJORTSHÖG / Giorsshöij
- Hel. Festebonde. Poffuell Jenssen
- Hel. Festebonde. Peder Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Gudmundssen
- Hel. Festebonde. Bendt Peder Boyessenss
- Hel. Festebonde. Lauridtz Bendtssen
- Hel. Festebonde. Peder Thygessen
- Hel. Festebonde. Suend Nielssenn
FLENINGE BY
- Hel. Festebonde. Knud Pederssen
- Hel. Festebonde. Poffuell Gunderssenn
- Hel. Festebonde. Mogenss Joensen
- Hel. Festebonde. Peder Bendtssenn
- Hel. Festebonde. Oluff Jenssen
- Hel. Festebonde. Bendt Mogenssen
- Hel. Festebonde. Gudmand Hanssenn
- Hel. Festebonde. Poffuell Brorssenn
- Hel. Festebonde. Niels Hanssenn
- Hel. Festebonde. Sönne Mogenssenn
- Hel. Festebonde. Lauritz Pederssenn
- Hel. Festebonde. Peder Pederssenn
GUNNESTORP / Gundestrup
- Hel. Festebonde. Jep Hendrickssen
NORRBÖLINGE / Nörbölinge
- Hel. Festebonde. Jenss Lauritzen
GUNNARLUNDA / Gundelund
- Hel. Festebonde. Peder Nielssen
- Hel. Festebonde. Peder Pedersen
BRÖDA / Bröde
- Hel. Festebonde. Ingel Nielssen
ÄSPERÖD / Essperoed
- Hel. Festebonde. Jacob Madssen
LÅNGARÖD / Langeröed
- Hel. Festebonde. Hanss Jenssen
HUSTOFTA / Husstofte
- Hel. Festebonde. Mattiss Jenssen
BRÄCKE / Brecke
- Hel. Festebonde. Gudmand Jenssen (I nr. 1 Bräcke. /TJ)
GÖSSARP / Giödstorp
- Hel. Festebonde. Jenss Anderssen
KROKSTORP / Krogstrup
- Hel. Festebonde. Oluff Anderssen
ORNAKÄRR / Ornekierr
- Hel. Festebonde. Suend Poffuelssen
Dräng Poffuel
- Hel. Festebonde. Peder Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Clemid Anderssen
- Hel. Festebonde. Kjeld Nielssenn
- Hel. Festebonde. Nielss Anderssen
- Hel. Festebonde. Lauridtz Pederssen
- Hel. Festebonde. Joen Pederssen
- Hel. Festebonde. Oluff Oluffssenn
HULTABO / Holteboo
- Hel. Festebonde. Bendt Anderssen
- Hel. Festebonde. Helle Jenssenn
TJÖRRÖD / Tjöröd
- Hel. Festebonde. Nielss Mogenssen
- Hel. Festebonde. Peder Joenssenn
- Hel. Festebonde. Jep Lassenn
- Hel. Festebonde. Nr. 1 Peder Anderssenn
MÅARP / Marup
- Hel. Festebonde. Peder Thröelssen
- Hel. Festebonde. Peder Mogensenn
- Hel. Festebonde. Nielss Oluffssenn
PLÖNINGE / Plönnige
- Hel. Festebonde. Jenss Pederssen
- Hel. Festebonde. Frandtz Sönnessenn
- Hel. Festebonde. Poffuell Nielssenn
- Hel. Festebonde. Ebbe Yndssenn
- Hel. Festebonde. Nielss Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Pederssenn
- Hel. Festebonde. Anderss Pederssenn
VÄSBY BY / Wessbye
- Hel. Festebonde. Mogens Nielssenn
- Hel. Festebonde. Anderss Bendssenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Clemedssenn
- Hel. Festebonde. Joan Bendssenn
- Hel. Festebonde. Sönne Anderssenn
LÖNSKOG / Lönshouff
- Hel. Festebonde. Oluff Anderssenn
VÅTAMOSSE / Wodemåsse
- Hel. Festebonde. Jenss Pederssenn
TÅGALYCKE / Thyvvelöcken
- Hel. Festebonde. Anderss Pederssenn
STEGLINGE / Stilling
- Hel. Festebonde. Joen Mogenssenn
KNAPELYCKE / Knabelöcke
- Hel. Festebonde. Mogens Mogenssenn
- Hel. Festebonde. Ebbe Joanssenn
RY
- Hel. Festebonde. Nielss Mogenssenn
SVANEBÄCK / Svinebeck
- Hel. Festebonde. Thrölss Anderssen
FJÄLASTORP
- Hel. Festebonde. Erich Nielssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Madssen
- Hel. Festebonde. Jeppe Lauritzen
RÅGÅKRA / Ruagger
- Hel. Festebonde. Morten Joanssenn
SMEDSTORP / Smidstrup
- Hel. Festebonde. Jenss Jeppssenn
SKÄTTEKÄRR / Skietterkierr
- Hel. Festebonde. Peder Joenssen
- Hel. Festebonde. Oluff Erichssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Brödssenn
- Hel. Festebonde. Peder Bendssenn
BRÄCKE / Brecke
- Hel. Festebonde. Nielss Joenssen
- Hel. Festebonde. Niels Lauritzen
- Hel. Festebonde. Thue Tyrlssenn
- Hel. Festebonde. Morten Lassenn
- Hel. Festebonde. Jens Lauridtzenn
- Hel. Festebonde. Jens Poffuelssenn
- Hel. Festebonde. Suend Seffuerssenn
MÖLLEHÄSSLE / Möllehessle
- Hel. Festebonde. Mogens Knudssenn
KULLAGÅRDEN /Kulla
- Hel. Festebonde. Anderss Mogensssen
FLUNDRARP / Flyndrup
- Hel. Festebonde. Peder Anderssenn
- Hel. Festebonde. Oluff Jenssen
- Hel. Festebonde. Lauritz Nielssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Poffuelssenn
STUBBARP / Stuibberup
- Hel. Festebonde. Mogenss Jenssen
SÖNDERGAARD (HBG??)
- Hel. Festebonde. Nielss Nielssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Mogenssenn
NÖRRGAARD
- Hel. Festebonde. Nielss Nielssenn
- Hel. Festebonde. Oluff Jenssen
- Hel. Festebonde. Bendt Jenssen
- Hel. Festebonde. Claus Söffrenssenn
- RÖGLA
- Hel. Festebonde. Nielss Pederssenn
- Hel. Festebonde. Lauridtz Thrölssenn
BALJA
- Hel. Festebonde. Nielss Tolssenn
SVENNINGSTORP / Suennestorp
- Hel. Festebonde. Arrffued Pederssenn
BÖLSÅKRA / Bölsager
- Hel. Festebonde. Giödmar Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Oluff Giödmarssenn
TRANEKÄRR / Tranekierr
- Hel. Festebonde. Anderss Tholdssenn
SÖDÅKRA / Södagger
- Hel. Festebonde. Ynd Sönnessenn
BLÄSINGE / Stora Blesing
- Hel. Festebonde. Gudmund Oluffssenn
JONSTORPS BY / Joenstorp
- Hel. Festebonde. Jenss Lauritzenn
- Hel. Festebonde. Peder Thröelssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Pederssenn
Dräng - 2 Lauritz
- Hel. Festebonde. Johann Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Jenss Willombssenn
LILLA GÖRSLÖV / Giörslöff
- Hel. Festebonde. Anders Pederssenn
STORA GÖRSLÖV
- Hel. Festebonde. Suend Lauritzenn
- Hel. Festebonde. Poffuell Nielssenn
- Hel. Festebonde. Gudmund Anderssenn
-2 Hermand
- Hel. Festebonde. Lauritz Oluffssenn
-2 Bendt
- Hel. Festebonde. Joenn Truedssenn
- Hel. Festebonde. Anderss Lauritzenn
- Hel. Festebonde. Peder Krog
UNNARP / Underup
- Hel. Festebonde. Rasmuss Oluffssenn
HÄLJARÖD / Helleröed
- Hel. Festebonde. Jenss Suendssenn
- Hel. Festebonde. Thröels Mattissenn
VIAKÖP / Wiekiöb
- Hel. Festebonde. Peder Jenssenn
- Hel. Festebonde. Jens Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Alle Nielssenn
BJÖRKERÖD i Farhult / Birckeröed
- Hel. Festebonde. Anderss Jenssenn
- Hel. Festebonde. Peder Tygessenn
- Hel. Festebonde. Oluff Mogenssenn
POTTMJÖHULT / Potmoeholt
- Hel. Festebonde. Jenss Pederssenn
LILLA SNORRÖD / Snoröd
- Hel. Festebonde. Niels Lauritzen
STORA SNORRÖD / Snoröd
- Hel. Festebonde. Niels Lauritzen
WEDUNLING?
- Hel. Festebonde. Lauridts Bendssenn
- Hel. Festebonde. Helle Jepssenn
TÅNGA / Tange
- Hel. Festebonde. Oluff Pederssenn
- Hel. Festebonde. Peder Staffenssenn
VÄSTRABY / Westerbye
- Hel. Festebonde. Suend Pederssenn
Dräng - 2 Erich
KATTARPS BY / Katterup
- Hel. Festebonde. Ingell Ingelssen
- Hel. Festebonde. Anders Söffrenssenn
Dräng - 2 Jeppa
- Hel. Festebonde. Thrölss Söffrenssenn
TURSKÖP / Thuskiöb
- Hel. Festebonde. Nielss Hendrickssenn
SVEDBERGA / Suiebierg
- Hel. Festebonde. Jenns Hendrickssen
Dräng - 2 Jenns
- Hel. Festebonde. Thur Jenssen
-2 Niels
- Hel. Festebonde. Hanss Nielssenn
- Hel. Festebonde. Christoffer Thruidssenn
ÖSTRABY / Österbye
- Hel. Festebonde. Peder Thygessenn
EBBARP / Ebberup
- Hel. Festebonde. Oluff Lauritzen
HÅKANTORP / Haagentorp
- Hel. Festebonde. Nielss Oluffssenn
- Hel. Festebonde. Oluff Bendssenn
VEMMENTORP / Wemmingtorp
- Hel. Festebonde. Anderss Anderssen
- Hel. Festebonde. Anderss Nielssenn
- Hel. Festebonde. Lauritz Pederssenn
- Hel. Festebonde. Bent Thyggessenn
- Hel. Festebonde. Lauritz Oluffsenn
Dräng - 2 Oluff
BOSARP? / Bolsserup
- Hel. Festebonde. Peder Bendssenn
- Hel. Festebonde. Chrisen Jenssenn
- Hel. Festebonde. Bendt Jenssenn
HASSLARP??? / Hasslerup
- Hel. Festebonde. Nielss Steussenn
- Hel. Festebonde. Jeppa Bendssenn
'HALVA FESTEBÖNDER'
RAMLÖSA
- Halv. Festebonde. Peder Olufssenn
- Halv. Festebonde. Thulle Schötter
- Halv. Festebonde. Jenss Oluffssenn
- Halv. Festebonde. Anderss Bunessenn
- Halv. Festebonde. Anders Mogenssenn
THIUKERUP??
- Halv. Festebonde. Peder Nuielssenn
SKAPALYCKA / Schubelöcke
- Halv. Festebonde. Peder
PÅARP / Paarup
- Halv. Festebonde. Willums Hanssenn
SUERÖD
- Halv. Festebonde. Hanss Pederssenn
ÖSTRA RAMLÖSA / Öster ramblöss
- Halv. Festebonde. Jörgen Ericksenn
LÅNGEBERGA / Langebierg
- Halv. Festebonde. Oluff Söffrenssenn
ÖRBY / Örbye
- Halv. Festebonde. Peder Hanssenn
- Halv. Festebonde. Joenn Nielsenn
- Halv. Festebonde. Hanss Oluffssenn
- Halv. Festebonde. Anderss Syfferssenn
- Halv. Festebonde. Anderss Nielssenn
- Halv. Festebonde. Biören Nielssenn
PÅLSTORP / Poulstrup
- Halv. Festebonde. Bendt Hanssenn
KÖPINGE / Kiöbing
- Halv. Festebonde. Peder Bentssenn
- Halv. Festebonde. Nielss Jenssenn
- Halv. Festebonde. Age Hanssenn
RYA / Rye
- Halv. Festebonde. Thrued Madtzen
- Halv. Festebonde. Morten Oluffssen
- Halv. Festebonde. Nielss Bendsen
- Halv. Festebonde. Hendrick Thydes????
GANTOFTA / Ganntofte
- Halv. Festebonde. Nielss Bendtssen
- Halv. Festebonde. Poffuell Bendssen
KATSLÖSA / Katzlöse
- Halv. Festebonde. Oluff Jenssen
- Halv. Festebonde. Peder Pederssen
- Halv. Festebonde. Jacob Pederssen
- Halv. Festebonde. Peder Bendssen
- Halv. Festebonde. Oluff Houffmand
- Halv. Festebonde. Nielss Pederssen
BÅRSLÖV / Bourslöff
- Halv. Festebonde. Hanss Ebbessen
- Halv. Festebonde. Adzer Nelaussen
- Halv. Festebonde. Peder Gudmandsen
- Halv. Festebonde. Poffuell Joansen
- Halv. Festebonde. Niels Göing?
- Halv. Festebonde. Joen Nielssen
- Halv. Festebonde. Oluff Pedersen
- Halv. Festebonde. Anders Dauidssen
- Halv. Festebonde. Bendt Lauritzenn
- Halv. Festebonde. Hans på landet
OTTARP
- Halv. Festebonde. Peder Andersson
FJÄRESTAD BY
- Halv. Festebonde. Sönne Rasmussen
- Halv. Festebonde. Gunde Lauritzen
- Halv. Festebonde. Peder Allefos?sen?
- Halv. Festebonde. Arffuid Anderssen 1/4 festebonde
- Halv. Festebonde. Sönne Pederssen 1/4 festebonde
- Halv. Festebonde. Joen i degnabohlet 1/4 festebonde
- Halv. Festebonde. Thrued Shreder 1/4 festebonde
VALLÅKRA
- Halv. Festebonde. Anderss Thorstenssen?
FRILLESTADS BY
- Halv. Festebonde. Anders Shreder
- Halv. Festebonde. Nielss Hendrickssen
- Halv. Festebonde. Niels Smid
- Halv. Festebonde. Jenss Jenssen
- Halv. Festebonde. Mogenss Anderssen
RÖNNARP
- Halv. Festebonde. Peder Nielssen
- Halv. Festebonde. Arffued Anderssen
KINGELSTAD / Kindelstad
- Halv. Festebonde. Peder Shoemager
Billeshouff
- Halv. Festebonde. Jens Olluffssen
Houbierg
- Halv. Festebonde. Peder Jenssen
- Halv. Festebonde. Aage i hatten
HÄSSLUNDA BY
- Halv. Festebonde. Mogens Ericksen
- Halv. Festebonde. Suend Olluffssen
- Halv. Festebonde. Olluff Suendssen
- Halv. Festebonde. Jens Nielssen
- Halv. Festebonde. Olluff Thuessen
- Halv. Festebonde. Knud Nielssen
ASSERSTORP / Adtzertorp
- Halv. Festebonde. Michell Mortenssen
- Halv. Festebonde. Helle Poffuelssen
Suegard?
- Halv. Festebonde. Oluff Jenssen
BJUVSTORP / Biuffstrup
- Halv. Festebonde. Peder Syfferssen
- Halv. Festebonde. Thue Suendssen
BROGÅRDA / Brogard
- Halv. Festebonde. Jens Rasmussen
- Halv. Festebonde. Aage Gudmundssen
- Halv. Festebonde. Oluff Jenssen
- Halv. Festebonde. Anders Giödmarssen
Mörsshöye
- Halv. Festebonde. Trölss Jenssen
- Halv. Festebonde. Niels Thruedssen
- Halv. Festebonde. Mogens Jyde
- Halv. Festebonde. Jens Suendssen
- Halv. Festebonde. Oluff Nielssen
Allegard
- Halv. Festebonde. Suend Anderssen
TOLLARP / Thollerup
- Halv. Festebonde. Olluff Pederssen
MÖRARPS BY / Mörup
- Halv. Festebonde. Oluff Knudssen
- Halv. Festebonde. Peder Oluffssen
YNDESÄTE / Önesede
- Halv. Festebonde. Peder Anderssen
Lilla MORSSHÖYE
- Halv. Festebonde. Jens Nielssen
- Halv. Festebonde. Jens Nielssen
- Halv. Festebonde. Lauridtz Anderssen
- Halv. Festebonde. Ingell Anderssen
HJORTSHÖG / Giörsshöij (Mörarp? Kropp??)
- Halv. Festebonde. Mogens Joanssen
- Halv. Festebonde. Tröels Jenssen
Kvinna, flicka - Halv. Festebonde. Boell Gudmandssens?
- Halv. Festebonde. Jens Pederssen
- Halv. Festebonde. Anders Jenssen
-21 FLENINGE BY
- Halv. Festebonde. Niels Anderssen
Kvinna, flicka - ? Halv. Festebonde. Si??? Sönnes
- Halv. Festebonde. Gunder Ericksen
- Halv. Festebonde. Oluff? Peders el. kv Peders fru Oluff??? (”snuff huset)
- Halv. Festebonde. Anders Thorckilssen
- Halv. Festebonde. Boedell Synnersson
- Halv. Festebonde. Thue Pederssen
- Halv. Festebonde. Peder Aagessen
- Halv. Festebonde. Poffuell Nielssen
- Halv. Festebonde. Joen Jenssen
ÖDÅKRA / Öager
- Halv. Festebonde. Peder Ebbessen
KIRCKEPESTE / Kirckepeste
- Halv. Festebonde. Oluff Pederssen
HJORTSHÖG Kropp? Mörarp??
- Halv. Festebonde. Clemmid Nielssen
INGELSTRÄDE
- Halv. Festebonde. Lauridtz Nielssen
BRÄCKE
- Halv. Festebonde. Tröls Nielssen
- Halv. Festebonde. Peder Sönnessen
HULTABO
- Halv. Festebonde. Thomme Gundessen
TJÖRRÖD
- Halv. Festebonde. Thur Brudssen
- Halv. Festebonde. Mogens Suendssen
- Halv. Festebonde. Suend Mogenssen
- Halv. Festebonde. Rasmus Pederssen
- Halv. Festebonde. Mogens Nielssen
ÖDÅKRA
- Halv. Festebonde. Peder Nielssen
PLÖNINGE
- Halv. Festebonde. Hanss Claussen
VÄSBY BY
- Halv. Festebonde. Mogens Nielssen
POTTMJÖHULT
- Halv. Festebonde. Bent Lauridtzen
GÖDSTORP
- Halv. Festebonde. Johann Lauridtzsen
RÅGÅKRA
- Halv. Festebonde. Peder Joanssen
- Halv. Festebonde. Oluff Bendsenn
- Halv. Festebonde. Niels Jeppssen +dräng
SMEDSTORP
- Halv. Festebonde. Lauridtz Sönnessen
BÖKABOLET
- Halv. Festebonde. Peder Joanssen
- Halv. Festebonde. Lasse Gisselsson
HULTAGÅRD
- Halv. Festebonde. Lauridtz Jenssen
BÖLSÅKRA
- Halv. Festebonde. Sönne Lauridtzen
FJÄLASTORP
- Halv. Festebonde. Jens Andersson
- Halv. Festebonde. Poffuell Mogenssen
- Halv. Festebonde. Eshiell Anderssen
TRANEKÄRR
- Halv. Festebonde. Wier Jenssen
JONSTORPS BY
- Halv. Festebonde. Peder Johanssen
- Halv. Festebonde. Anders Nielssen
- Halv. Festebonde. Anders Johanssen
- Halv. Festebonde. Jens Pederssen
TUNNEBERGA
- Halv. Festebonde. Jeppa Bendtsson
GÖRSLÖV
- Halv. Festebonde. Mogens Poffuelssen
- Halv. Festebonde. Joen Thruedssen
UNNARP / Wnderup
- Halv. Festebonde. Anders Thruedssen
FARHULTS BY
- Halv. Festebonde. Suend Anderssen
- Halv. Festebonde. Hans Lauridtzen
- Halv. Festebonde. Niels Mogenssen
- Halv. Festebonde. Sönne Nielssen
- Halv. Festebonde. Niels Jenssen
- Halv. Festebonde. Peder Oluffssen
- Halv. Festebonde. Peder Joanssen
HÄLJARÖD
- Halv. Festebonde. Niels Mattissen
- Halv. Festebonde. Joen Nielssen
DÖINGE
- Halv. Festebonde. Niels Mogenssen
GUNNESTORP
- Halv. Festebonde. Oluff Jenssen
BJÖRKERÖD i Farhult
- Halv. Festebonde. Anders Pedersson
\"SUELLE\"???
- Halv. Festebonde. Peder Sönnessen
UTVÄLINGE
- Halv. Festebonde. Anders Jenssen
VÄSTRABY
- Halv. Festebonde. Oluff Jenssen
KYRKOVÄLINGE
- Halv. Festebonde. Peder Thruedssen
KATTARPS BY
- Halv. Festebonde. Poffuell Pederssen
- Halv. Festebonde. Anders Thrölssen
- Halv. Festebonde. Jeppe Oluffssen
- Halv. Festebonde. Anders G?underssen
- Halv. Festebonde. Hans Knudssen
- Halv. Festebonde. Bendt Skredder
SVEDBERGA
- Halv. Festebonde. Peder Anderssen
SKAVE
- Halv. Festebonde. Oluff Thyggessen
EBBARP
- Halv. Festebonde. Iffuer Knudssen +dr
HÅKANTORP
- Halv. Festebonde. Bendt Pederssen
- Halv. Festebonde. Mogens Mogenssen
SOESRUP
- Halv. Festebonde. Mogens Nielssen
- Halv. Festebonde. Niels Hellessen
KATTARPS BY
- Halv. Festebonde. Jens Thröelssen

MÖLLARE

Status Namn Kommentar
Christen i S???sebecks Mölle
Jacob Pederssen
Kvinna, flicka Ella Peders
Suend Thruedssen
Anders
BRANDSTORP MÖLLA
Niels Mogenssen
BÅRSLÖV MÖLLA
Oluff Esherssen
NYMÖLLE
Oluff
MÖLLARE
Erick Haagenssen
VÄDERMÖLLOR
HULTABO VÄDERMÖLLA
Bendt Pederssen
VIKEN??? \"Wigeboe Väder Mölle\"
Hans

Fotnoter

  1. 1, 2 och 3 är värden som visar hur säkert det är att en person är dräng på just den gården. 1 = säkert. 2= Troligen på denna gård, men kanske på gårdarna som nämns före eller efter denna och tre plus eller minus ca 5-8 gårdar.