Mtl 1642, Helsingborg Len

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Helsingborg i 1589, ur Civitates Orbis Terrarum (George Braun)


Mantalslängd 1642 för Luggude härad

Extraskattemantal för Luggude härad 1642.

Alla posterna är inte avskrivna (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade.

Status hel/halv namn och ort Komm
LUGGUDE HÄRAD
Jordeigne bönder + gaardsmen och drenge
RAMLÖSA
Man Hel Jordeigen Peder Schotte
FILBORNA
Man Hel Jordeigen Anders Lauridtzen
VÄLLUV BY
Man Hel Jordeigen Peder Lauridtsen
ÖSTRA RAMLÖSA
Man Hel Jordeigen Peder Moensen
PÅLSTORP
Man Hel Jordeigen Morden Bendtzen
KATSLÖSA (rätt socken?)
Man Hel Jordeigen Niels Anderssen
TULLSTORP
Man Hel Jordeigen Mattias Chrestenssen
FJÄRESTAD
Man Hel Jordeigen Gunder Chrestenssen
FRILLESTADS BY
Man Hel Jordeigen Peder Brand
VÄSTERGÅRDA
Man Hel Jordeigen Agge Yndersen
ASSERSTORP
Man Hel Jordeigen Olle Jensen
BJUVSTORP
Man Hel Jordeigen Thröels Moenssen
LYDESTAD
Man Hel Jordeigen Thue Madtzen
TOLLARP
Man Hel Jordeigen Olle Madtzen
MÖRARPS BY
Man Hel Jordeigen Chresten Adtzerssen
HJORTSHÖG
Man Hel Jordeigen Axel Pederssenn
FLENINGE BY
Man Hel Jordeigen Söne Siunnessen
FLENINGETORP
Man Hel Jordeigen Niels Joanssen
ÖDÅKRA
Man Hel Jordeigen Thygge Pederssen
Man Hel Jordeigen Lauridtz Nielssen
KUNGSHULT
Man Hel Jordeigen Lauridtz Nielsenn
LARÖD
Man Hel Jordeigen Peder Hellessen
Dräng 1 Anders
Man Hel Jordeigen Anders Hellessen
Man Hel Jordeigen Chrestoffer Lauridtzen
SLUSÅS
Man Hel Jordeigen Jens Lauridtzen
NYGÅRD
Man Hel Jordeigen Pouel Jenssen
HULTABO
Man Hel Jordeigen Thrued Sönnessen
DANHULT
Man Hel Jordeigen Lauridtz Moenssen
Man Hel Jordeigen Suend Suendssen
INGELSTRÄDE
Man Hel Jordeigen Peder Jenssen
Man Hel Jordeigen Hans Olssen
Man Hel Jordeigen Peder Anderssen
Man Hel Jordeigen Sönne Nielssen
Kvinna Hel Jordeigen Kirsten Sönnis
BRANDSTORP
Man Hel Jordeigen Niels Moenssen
KLAPPE
Man Hel Jordeigen Eshe Bendssen
BUSKERÖD
Man Hel Jordeigen Suend Olssen
Man Hel Jordeigen Ynder Nielssen
Man Hel Jordeigen Niels Lauridtszen
ESPERÖD
Man Hel Jordeigen Lauridtz Giödmarssen
Man Hel Jordeigen Sadzer Hanssen
LÅNGARÖD
Man Hel Jordeigen Thröls Jenssen
Man Hel Jordeigen Peder Pederssen
HUSTOFTA
Man Hel Jordeigen Moens Jepssen
GÖSSARP
Man Hel Jordeigen Suend Pederssen
Man Hel Jordeigen Niels Anderssen
ORNAKÄRR
Man Hel Jordeigen Lauridtz Sönnessen
Man Hel Jordeigen Lauridtz Olssen
Man Hel Jordeigen Lauridtz Pederssen
Dräng 1 Olle
FJÄLASTORP
Man Hel Jordeigen Peder Tuessen
SMEDSTORP
Man Hel Jordeigen Niels Chrestenssen?
Man Hel Jordeigen Peder Hellessen
ELESHULT
Man Hel Jordeigen Giödmar Olsen
GLIMMINGE
Man Hel Jordeigen Mons Suendtzen
Man Hel Jordeigen Jens Anderssen
KULLBERGSTORP
Man Hel Jordeigen Olle Jenssen
BÖLSÅKRA
Man Hel Jordeigen Thorr Pederssen
TRANEKÄRR
Man Hel Jordeigen Thold Anderssen
SÖDÅKRA
Man Hel Jordeigen Anders Eshessen?
Man Hel Jordeigen Jens Pederssen
HÄSSLEBO
Hel Jordeigen Lauridtz Jenssen
JONSTORPS BY
Man Hel Jordeigen Morten Jeppsson Se dräng 1641
TUNNEBERGA
Man Hel Jordeigen Anders Poelssen
Man Hel Jordeigen Suend Pederssen
GÖRSLÖV
Man Hel Jordeigen Thröels Pederssen
Man Hel Jordeigen Peder Anderssen
FARHULTS BY
Man Hel Jordeigen Niels Lund
Man Hel Jordeigen Helle Krog Samma som helle Sönnessen 1641???
Man Hel Jordeigen Pouell Pederssen
VIAKÖP
Man Hel Jordeigen Peder Moenssen
LÖNHULT
Man Hel Jordeigen Moens Pederssen
DÖINGE
Man Hel Jordeigen Peder Sönnessen
GUNNESTORP
Man Bend Lauridtzen
HÖJAR
Man Jep Anderssen
TÅNGA
Man Hel Jordeigen Suend Olssen
Signestorp?
Man Hel Jordeigen Ebbe Sinnessen
ÖSTRABY
Man Hel Jordeigen Anders Esbiörnssen
*************** HALVA JORDEIGNA
FILBORNA
Man Halv Jordeigen Joen Nielssen
PÅARP
Man Halv Jordeigen Niels Bendtzen
KROKSTORP (Välluv)
Man Halv Jordeigen Ebbe Nielssen
BÅRSLÖV
Man Halv Jordeigen Olle Moenssen
Man Halv Jordeigen Anders Jörgenssen
Man Halv Jordeigen Peder Anderssen
ASTERUP
Man Halv Jordeigen Peder Moenssen
FRILLESTADS BY
Man Halv Jordeigen Mickel Nielssen
Man Halv Jordeigen Anders Jeppssen
RYCKETOFTA
Man Halv Jordeigen Peder Axelssen
Man Halv Jordeigen Olle Jenssen
Man Halv Jordeigen Gunder Libendssen
HÄSSLUNDA BY
Man Halv Jordeigen Rasmus Pederssen
Man Halv Jordeigen Olle Jenssen
LYDESTAD
Man Halv Jordeigen Jens Moenssen
MÖRARPS BY
Man Halv Jordeigen Niels Anderssen
HJORTSHÖG (Kropp? Mörarp?
Man Halv Jordeigen Thruels Bendtzen
Man Halv Jordeigen Moens Joenssen
Man Halv Jordeigen Thruels Nielssen
Man Halv Jordeigen Olle Lauridtzen
LÅNGARÖD
Man Halv Jordeigen Hans Anderssen
HUSTOFTA
Man Halv Jordeigen Suend Jenssen
Man Halv Jordeigen Mons Pederssen
BRÄCKE
Man Halv Jordeigen Lauridtz Nielssen
PLÖNINGE
Man Halv Jordeigen Jens Suendssen
BLÄSINGE (Lilla)
Man Halv Jordeigen Lauridtz Jenssen
GÖRSLÖV
Man Halv Jordeigen Niels Nielssen
GUNNESTORP
Man Halv Jordeigen Pouel Pederssen
Mtl 1642, Festebönderna
MÅRTENSTORP
Man Hel festebonde Suend Olssen
FILBORNA
Man Hel festebonde Anders Thordssen
Man Hel festebonde Thue Sadzerssen
Man Hel festebonde Knud Thullessen?
Man Hel festebonde Olle Pederssen
Man Hel festebonde Jens Oelssen
Man Hel festebonde Thruvald Thrudssen
Man Hel festebonde Hans Ericksen
GYHULT
Man Hel festebonde Thommis Jacobssen
PÅLSKÖP
Man Hel festebonde Hans Mickelssen
SENDERÖD Saoröd
Man Hel festebonde Hogen Pederssen
VÄLLUV
Man Hel festebonde Rasmus Pederssen
Man Hel festebonde Jens Madzen
PÅARP
Man Hel festebonde Jens Pederssen
ÖSTRA RAMLÖSA
Man Hel festebonde Suend Oelssen
Man Hel festebonde Peder Jenssen
LÅNGEBERGA
Man Hel festebonde Kield Kieldssen
Man Hel festebonde Bent Jenssen
Man Hel festebonde Peder Moenssen
LJUSEKULLA
Man Hel festebonde Peder Anderssen
ÖRBY
Man Hel festebonde Agge Hendrickssen
Man Hel festebonde Erick Pederssen
Man Hel festebonde Sönne Jenssen
Man Hel festebonde Peder Hanssen
Man Hel festebonde Moens Staffenssen
Man Hel festebonde Sönne Simonssen?
Man Hel festebonde Suend Brodssen
Man Hel festebonde Jens Nielssen
Man Hel festebonde Hans Lauridtzen
Man Hel festebonde Niels Lauridtzen
PÅLSTORP (trol raus)
Man Hel festebonde Johan Jenssen
Man Hel festebonde Asgud Hellessen
Man Hel festebonde Jörgen Pederssen
Man Hel festebonde Sönne Gunderssen
Man Hel festebonde Asgud Sönnessen
Man Hel festebonde Söffren Lauridtzen
KÖPINGE
Man Hel festebonde Peder Anderssen
Man Hel festebonde Jep Pederssen
Man Hel festebonde Hans Anderssen
Man Hel festebonde Olle Moenssen
Man Hel festebonde Niels Pederssen
Man Hel festebonde Hans Knudssen
Man Hel festebonde Olle Nielssen
Man Hel festebonde Rasmus Nielssen
RAUS BY (ej nämnd men det är det)
Man Hel festebonde Olle Carlssen
Man Hel festebonde Suend Gunderssen
Man Hel festebonde Anders Throndsen
Man Hel festebonde Bent Pederssen
Man Hel festebonde Jens Lauridtzen
Man Hel festebonde Gudmand Olssen
Man Hel festebonde Niels Jenssen
Man Hel festebonde Bent Mickelssen
RYA
Man Hel festebonde Jens Gunderssen
Man Hel festebonde Sönne Bendssen
Man Hel festebonde Niels Lauridtzen
GANTOFTA
Man Hel festebonde Peder Knudssen
Man Hel festebonde Simon Madtzen
Man Hel festebonde Peder Lauridtzen
KATSLÖSA
Man Hel festebonde Boall Thuessen
Man Hel festebonde Niels Pederssen
Man Hel festebonde Söffren Pederssen
Man Hel festebonde Bend Pederssen
BÅRSLÖV
Man Hel festebonde Peder Joanssen
Man Hel festebonde Helle Gudmandssen
Man Hel festebonde Moens Nielssen
Man Hel festebonde Anders Moenssen
Man Hel festebonde Niels Jörgenssen
ÖDELYCKE
Man Hel festebonde Hendrick Jenssen
GÖRARP
Man Hel festebonde Jens Suendssen
Man Hel festebonde Thröls Carlssen
Man Hel festebonde Hans Olssen
FJÄRESTAD BY
Man Hel festebonde Mickel Anderssen
Man Hel festebonde Niels Hanssen
Man Hel festebonde Peder Nielssen
Man Hel festebonde Peder Lauridtzen
Man Hel festebonde Danil Ingemandssen
Man Hel festebonde Peder Hanssen
Man Hel festebonde Niels Anderssen
Man Hel festebonde Peder Suendssen
Man Hel festebonde Suend Gunderssen
Man Hel festebonde Lauridtz Pederssen
Man Hel festebonde Niels Sunnessen
Man Hel festebonde Niels Thulessen
Man Hel festebonde Mattias Sönnessen
Man Hel festebonde Hans Jenssen
FASTMÅRUP
Man Hel festebonde Lauridtz Nielssen
Man Hel festebonde Agge Anderssen
VALLÅKRA
Man Hel festebonde Chresten Jenssen
Man Hel festebonde Jens Thuessen
Man Hel festebonde Lauridtz Anderssen
Man Hel festebonde Synne Jenssen
FRILLESTADS BY
Man Hel festebonde Peder Gudmandssen
Man Hel festebonde Joen Pederssen
Man Hel festebonde Sören Jyde
Man Hel festebonde Anders Gunderssen
Man Hel festebonde Anders Nielssen
42-5 41-6 BUNKETOFTA
Man Hel festebonde Jens Pederssen
ORMASTORP
Man Hel festebonde Niels Poulssen
Man Hel festebonde Anders Olssen
Man Hel festebonde Lauridtz Thuessen
OTTARP
Man Hel festebonde Bent Hillerssen
TJYDEGÅRDEN
Man Hel festebonde Wallemb? Pederssen
RÖNNARP
Man Hel festebonde Poul Pedersen
Man Hel festebonde Anders Rasmussen
KINGELSTAD
Man Hel festebonde Suend Jenssen
EKEBY BY
Man Hel festebonde Suend Gudmandssen
Man Hel festebonde Knud Ariffudssen
Man Jens Jenssen
SKROMBERGA
Man Hel festebonde Albret Olssen
VALLEBERGA
Ynder Andersen
ASSERSTORP (?)
Man Hel festebonde Pouell Motenssen
BJUVSTORP
Man Hel festebonde Jep Nielssen
Man Hel festebonde Moens Giödmerssen
SELLEBERGA
Man Hel festebonde Olle Pederssen
Man Hel festebonde Peder Nielssen
Man Hel festebonde Olle Nielssen
LILLA MÖRSHÖG
Man Hel festebonde Jens Nielssen
Man Hel festebonde Thue Anderssen
BJUV
Man Hel festebonde Jens Poulssen
WARRYR
Man Hel festebonde Niels Jensen
BENARP
Man Hel festebonde Suend Bendssen
Man Hel festebonde Suend Knudssen
TOLLARP
Man Hel festebonde Thörkild Jörgenssen
Man Hel festebonde Laurids Joanssen
Man Hel festebonde Ingemand Lassen
Man Hel festebonde Niels Laridtzen
Man Hel festebonde Niels Carlssen
MÖRARPS BY
Man Hel festebonde Bend Lauridtzen
Man Hel festebonde Anders Madzen
YNDESÄTE
Man Hel festebonde Bend Joanssen
Man Hel festebonde Niels Suendssen
Man Hel festebonde Madz Anderssen
HJORTSHÖG
Man Hel festebonde Olle Pedersen
VÄLA
Man Hel festebonde Hans Hansson
Man Hel festebonde Suend Lassen
Man Hel festebonde Anders Pederssen
Man Hel festebonde Jens Olssen
BJÖRKA
Man Hel festebonde Olle Gunderssen
Man Hel festebonde Jenns Eskildssen
Man Hel festebonde Peder Anderssen
Man Hel festebonde Jenns Eskildssen
Man Hel festebonde Peder Anderssen
Man Hel festebonde Pouel Suendssen
Man Hel festebonde Christoffer Broerssen
Man Hel festebonde Poul Pederssen
LÅGASTORP (Lostarp)
Man Hel festebonde Anders Jepssen
HJORTSHÖG Kr!!
Man Hel festebonde Peder Olssen
Man Hel festebonde Lauridtz Gunderssen
Kvinna Hel festebonde Peder Aggessens fru BENDE
Man Hel festebonde Lauridtz Bendssen
Man Hel festebonde Peder Thyggessen
Man Hel festebonde Suend Nielssen
FLENINGE BY
Man Hel festebonde Knud Pederssen
Man Hel festebonde Pouel Gunderssen
Man Hel festebonde Moens Joenssen??
Man Hel festebonde Gunder Pouelssen
Man Hel festebonde Olle Jenssen
Man Hel festebonde Peder Nielssen
Man Hel festebonde Gudmand Hanssen
Man Hel festebonde Pouel B/G????ssen (unnar)
Man Hel festebonde Niels Hanssen
Man Hel festebonde Sönne Moenssen
Man Hel festebonde Peder Pederssen
Man Hel festebonde Lauridtz Pederssen
GUNNESTORP
Man Hel festebonde Peder Hendrickssen
NORRBÖLINGE
Man Hel festebonde Jens Lauridtzen
GUNNARLUNDA
Man Hel festebonde Niels Anderssen
Man Hel festebonde Thrued Bodelssen
JELLager?????
Man Hel festebonde Niels Bendssen
LARÖD
Man Hel festebonde Synne Jepssen
BRÖDA
Man Hel festebonde Ïngel Jenssen
RY i Allerum
Man Hel festebonde Bent Joanssen
DANHULT (?)
Man Hel festebonde Suend Anderssen
ESPERÖD
Man Hel festebonde Jacob Madzen
LÅNGARÖD
Man Hel festebonde Hans Jenssen
HUSTOFTA
Man Hel festebonde Arid Olssen
BRÄCKE
Man Hel festebonde Suend Suendssen
GÖSSARP
Man Hel festebonde Jens Anderssen
Man Hel festebonde Jens Lauridtsen
KROKSTORP
Man Hel festebonde Anders Hogenssen
ORNAKÄRR
Man Hel festebonde Suend Poulssen
Man Hel festebonde Peder Olssen
Man Hel festebonde Clemind Anderssen
Man Hel festebonde Kield Nielssen
Man Hel festebonde Niels Anderssen
Man Hel festebonde Lasse Pederssen
Man Hel festebonde Joan Pederssen
Man Hel festebonde Olle Olssen
HULTABO
Man Hel festebonde Helle Jenssen
Man Hel festebonde Bent Anderssen
TJÖRRÖD
Man Hel festebonde Niels Moenssen
Man Hel festebonde Peder Joanssen
Man Hel festebonde Jep Lassen
Man Hel festebonde Peder Anderssen
MÅARP
Man Hel festebonde Peder Thruelssen
Man Hel festebonde Peder Moenssen
Man Hel festebonde Niels Olssen
PLÖNINGE
Man Hel festebonde Jenns Pederssen
Man Hel festebonde Franz Sönessen
Man Hel festebonde Pouel Nielssen
Man Hel festebonde Ebbe Yndssen
Man Hel festebonde Niels Olssen
Man Hel festebonde Jens Pederssen
Man Hel festebonde Anders Pederssen
VÄSBY BY
Man Hel festebonde Moens Nielssen
Man Hel festebonde Moens Bendssen
Man Hel festebonde Lauridtz Clemmindssen
Man Hel festebonde Joen Bendtzen
Man Hel festebonde Joen Clemmindssen
Man Hel festebonde Jenns Bendsen
Man Hel festebonde Sönne Anderssen
Man Hel festebonde Niels Poulssen
LÖNSKOG
Man Hel festebonde Olle Anderssen
VÅTAMOSSE
Man Hel festebonde Jens Pederssen
KNAPE-LYCKE/Gården 16/15
Man Hel festebonde Moens Joenssen
Man Hel festebonde Ebbe Joenssen
RY
Man Hel festebonde Niels Moenssen
SVANEBÄCK
Man Hel festebonde Thruels Anderssen
FJÄLASTORP
Man Hel festebonde Jens Anderssen
Man Hel festebonde Erick Nielssen
Man Hel festebonde Jens Madzen
Man Hel festebonde Jep Lauridtzen
RÅGÅKRA
Man Hel festebonde Jens Jenssen
SMEDSTORP
Man Hel festebonde Jens Jepssen
SKÄTTEKÄRR
Man Hel festebonde Peder Joenssen
Man Hel festebonde Olle Erickssen
Man Hel festebonde Jens Bendzen
Man Hel festebonde Peder Bendzen
BRÄCKE
Man Hel festebonde Niels Joenssen
Man Hel festebonde Niels Lauridtzen
Man Hel festebonde Thue Carlssen
Man Hel festebonde Morten Lassen?
Man Hel festebonde Peder Moenssen
Man Hel festebonde Esbiörn Jenssen
Man Hel festebonde Lauridtz Knaabbe
Man Hel festebonde Jens Lauridtzen
MÖLLEHÄSSLE
Man Hel festebonde Mauridtz Knudssen
KULLAGÅRDEN
Man Hel festebonde Anders Moenssen
FLUNDRARP
Man Hel festebonde Peder Anderssen
Man Hel festebonde Olle Jenssen
Man Hel festebonde Lauridtz Nielssen
Man Hel festebonde Joen Poulssen
STUBBARP
Man Hel festebonde Moens Jenssen
Man Hel festebonde Jens Moenssen
NÖRRAGER (Stubbarp, Kolla mtl50!!)
Man Hel festebonde Niels Nielssen
Man Hel festebonde Olle Jenssen
Man Hel festebonde Niels Nielssen
Man Hel festebonde Bend Nielssen
Man Hel festebonde Claus Söffrenssen
RÖGLE
Man Hel festebonde Niels Pederssen
Man Hel festebonde Jens Thyggessen
BALJA
Man Hel festebonde Niels Tholdssen
SVENNINGSTORP
Man Hel festebonde Söffren
BÖLSÅKRA
Man Hel festebonde Giödmar Olssen
Man Hel festebonde Jep Poulssen
TRANEKÄRR
Man Hel festebonde Olle Johanssen
SÖDÅKRA
Man Hel festebonde Ynd Sönnessen
BLÄSINGE (Stora)
Man Hel festebonde Gudmund Olssen
JONSTORPS BY
Man Hel festebonde Jens Lauridtzen
Man Hel festebonde Peder Thröelssen
Man Hel festebonde Aruid Lassen
Man Hel festebonde Lauridtz Pederssen
Man Hel festebonde Jens Wellombssen
LILLA GÖRSLÖV
Man Hel festebonde Anders Pederssen
STORA GÖRSLÖV
Man Hel festebonde Peder Krog
Man Hel festebonde Suend Lasssen
Man Hel festebonde Jens Thrudssen
Man Hel festebonde Pouel Nielssen
Man Hel festebonde Anders Hermandssen
Man Hel festebonde Thurre Poulssen
Man Hel festebonde Joen Thruidssen
Man Hel festebonde Anders Lauridtzen
UNNARP
Man Hel festebonde Rasmus Olssen
HÄLJARÖD
Man Hel festebonde Peder Hellessen
Man Hel festebonde Thruels Matthiessen
VIAKÖP
Man Hel festebonde Peder Jensen
Man Hel festebonde Jens Olssen
Man Hel festebonde Niels Pederssen
POTTMJÖHULT
Man Hel festebonde Peder Suendssen
BJÖRKERÖD i Farhult
Man Hel festebonde Peder Thyggessen
Man Hel festebonde Olle Moenssen
Man Hel festebonde Anders Jenssen
LILLA SNORRÖD
Man Hel festebonde Pouel Sönnessen
LILLA SNORRÖD
Man Hel festebonde Niels Lauridtssen
UTVÄLINGE
Man Hel festebonde Lauridtz Bendtzen
Man Hel festebonde Niels Johanssen
TÅNGA
Man Hel festebonde Olle Pederssen
Man Hel festebonde Peder Staffenssen
VÄSTRABY
Man Hel festebonde Erick Haagenssen
KATTARPS BY
Man Hel festebonde Ingel Jenssen
Man Hel festebonde Anders Synessen
Man Hel festebonde Pouel Pederssen
Man Hel festebonde Thröls Sönnessen
TURSKÖP
Man Hel festebonde Niels Hendrickssen
SVEDBERGA
Man Hel festebonde Jens Hendrickssen
Man Hel festebonde Thur Jenssen
Man Hel festebonde Jens Anderssen
Man Hel festebonde Thursten Truidssen
ÖSTRABY
Man Hel festebonde Knud Knudssen
EBBARP
Man Hel festebonde Olle Lauridtzen
HÅKANTORP
Man Hel festebonde Niels Olssen
Man Hel festebonde Olle Bendzen
VEMMENTORP
Man Hel festebonde Anders Anderssen
Man Hel festebonde Bent Thyggessen
BOSARP
Man Hel festebonde Olle Madzen
Man Hel festebonde Örian Pederssen
Kvinna Hel festebonde Söffren Jenssens ELNA
Man Hel festebonde Bend Olssen
HASSLARP
Man Hel festebonde Niels St.....ssen
Man Hel festebonde Jep Bendzen
B????hult
Man Hel festebonde Niels Jensen
Man Hel festebonde Jens Nielsen
****************** HALVA FESTEBÖNDER
RAMLÖSA
Man Halv festebonde Peder Olssen
Man Halv festebonde Thulle? Schötte?
Man Halv festebonde Jens Olssen
FILBORNA
Man Halv festebonde Jens Gunderssen
Man Halv festebonde Anders Gunderssen
TINKARP
Man Halv festebonde Peder Nielssen
SKAPALYCKE
Man Halv festebonde Peder
PÅARP
Man Halv festebonde Wellamb Jenssen
ÖSTRA RAMLÖSA
Man Halv festebonde Jörgen i öster
LÅNGEBERGA
Man Halv festebonde Olle Söffrenssen
ÖRBY
Man Halv festebonde Peder Jenssen
Man Joen Nielssen
Man Halv festebonde Anders Simonssen
Man Halv festebonde Arffuid Lauridtzen
PÅLSTORP
Man Halv festebonde Lauridtz Pederssen
KÖPINGE
Man Halv festebonde Peder Bendtzen
Man Halv festebonde Niels Jenssen
Man Halv festebonde Agge Hanssen
ÖRBY
Man Halv festebonde Anders Nielssen
RYA
Man Halv festebonde Thruid Madtzen
?? (Rya???)
Man Halv festebonde Morten Olssen
Man Halv festebonde Niels Bendssen
Man Halv festebonde Hans Jenssen
\"\"BAFFENLÖFF\"\"
Man Halv festebonde Niels Bendssen
Man Halv festebonde Pouel Bendssen
KATSLÖSA (Kvistlösa, Risketslösa?)
Man Halv festebonde Olle Joanssen
Man Halv festebonde Olle Pederssen
Man Halv festebonde Jacob Pederssen
Man Halv festebonde Bent Anderssen
Man Halv festebonde Olle Hermandssen
Man Halv festebonde Bend Bendssen
BÅRSLÖV
Man Halv festebonde Hans Ebbessen
Man Halv festebonde Anders Poulssen
Man Halv festebonde Peder Gudmandssen
Man Halv festebonde Poel Joenssen
Man Halv festebonde Niels Giöng
Man Halv festebonde Joen Nielssen
Man Halv festebonde Poel Pederssen
Man Halv festebonde Olle Pederssen
Man Halv festebonde Bent Lauridtzen
Man Halv festebonde Hans paa landet
OTTARP?? (atterup)
Man Halv festebonde Peder Anderssen
FJÄRESTAD BY
Man Halv festebonde Sönne Rasmussen
Man Halv festebonde Peder Allefastssen?
Man Halv festebonde Aruid Anderssen
Man Halv festebonde Sönne Pederssen
DEGNEBOHLET FJÄRESTAD
Man Halv festebonde Joen
Man Halv festebonde Thrud Schreder
VALLÅKRA
Man Halv festebonde Anders Thorkildssen
FRILLESTADS BY
Man Halv festebonde Anders Schreder
Man Halv festebonde Niels Hendrickssen
Man Hel festebondeHalv festebonde Erick Nielssen
Man (...)
RÖNNARP
Man (...)
HÄSSLUNDA BY
Man (...)
BJUVSTORP
Man Halv festebonde Peder Sönnesen
Man Halv festebonde Thur Suendssen
Man BROAGER
Man HJORTSHÖG
Man (...)
YNDESÄTE
Man (...)
FLENINGE BY
Man Halv festebonde Peder Pederssen
Man Halv festebonde Gunde Sönnessen
Man Halv festebonde Gunde Erickssen
Man Halv festebonde Thur Shoff giemmer
Man Halv festebonde Peder Aggessen
Man Halv festebonde Poel Nielssen
Man Halv festebonde Joen Jenssen
ÖDÅKRA
Man Halv festebonde Peder Ebbessen
Man Halv festebonde Peder Nielssen
???
INGELSTRÄDE
Man Halv festebonde Lauridtz Nielssen
BRÄCKE
Man Halv festebonde Thröls Nielssen
Man Halv festebonde Peder Sönnessen
HULTABO
Man Halv festebonde Thomme Gunderssen
TJÖRRÖD
Man Halv festebonde Ynder Bendssen
Man Halv festebonde Moens Suendssen
Man Halv festebonde Suend Moenssen
Man Halv festebonde Rasmus Pederssen
Man Halv festebonde Moens Nielssen
PLÖNINGE
Man Halv festebonde Hans Claussen
VÄSBY BY
Man Halv festebonde Moens Nielssen
POTTENBORG 17
Man Halv festebonde Bent Lauridtzen
GÖSSARP? (Gödstorp???)
Man Halv festebonde Jahan Lauridtzen
RÅGÅKRA
Man Halv festebonde Peder Joansen
Man Halv festebonde Olle Bendzen
Man Niels Jeppssen
SMEDSTORP
Man Halv festebonde Lauridtz Sönnessen
BÖKABOLET
Man Halv festebonde Peder Jeppssen
Hullags???
Man Halv festebonde Lauridtz Jenssen
BÖLSÅKRA
Man Halv festebonde Sönne Lauridtzen
Man Halv festebonde Poel Moenssen
Man Halv festebonde Eshild Anderssen
TRANEKÄRR
Man Halv festebonde Wier Jenssen
JONSTORPS BY
Man Halv festebonde Anders Suendssen
Man Halv festebonde Anders Nielssen?
Man Halv festebonde Anders Joenssen
Man Halv festebonde Jens Pederssen
TUNNEBERGA
Man Halv festebonde Olle Krog
GÖRSLÖV
Man Halv festebonde Moens Pederssen
Man Halv festebonde Thruid Poelssen
UNNARP
Man Halv festebonde Anders Sönnessen
FARHULTS BY
Man Halv festebonde Suend Anderssen
Man Halv festebonde Lauridz Jenssen
Man Halv festebonde Niels Moenssen
Man Halv festebonde Poel Sönnessen
Man Halv festebonde Jens Joenssen
Man Halv festebonde Suend Hanssen
Man Halv festebonde Joen Jenssen
HÄLJARÖD
Man Halv festebonde Niels Mattissen
Man Halv festebonde Olle Poelssen
DÖINGE
Man Halv festebonde Niels Moenssen
GUNNESTORP
Man Halv festebonde Olle Jenssen
BJÖRKERÖD i Farhult
Man Halv festebonde Anders Pederssen
SVALUV
Man Halv festebonde Jens Anderssen
UTVÄLINGE
Man Halv festebonde Anders Jenssen
VÄSTRABY
Man Halv festebonde Olle Lassessen
Kyrkovälinge???
Man Halv festebonde Peder Thrulssen?
KATTARPS BY
Man Halv festebonde Anders Thröelssen
Man Halv festebonde Jep Poelssen
Man Halv festebonde Anders Gunderssen
Man Halv festebonde Hans Knudssen
Man Halv festebonde Peder Knudssen
SVEDBERGA
Man Halv festebonde Anders Nielssen
SKAVE
Man Halv festebonde Thrud Jenssen
EBBARP
Man Halv festebonde Iffuer Knudssen
HÅKANTORP
Man Halv festebonde Bent Pederssen
Man Halv festebonde Anders Iffuerssen
BOSARP
Man Halv festebonde Niels Hermandssen
Man Halv festebonde Niels Hellessen
EBBARP
Man Halv festebonde Anders Anderssen
VEMMENTORP
Man Halv festebonde Poel Lauridtzen
Man Jens Pederssen
RYA?? / RY (allerum?)
Man Halv festebonde Christen Olssen
Man Helle Pederssen
Man Halv festebonde Thruid Poelssen
UNNARP
HÅKANTORP
Man Halv festebonde Bent Pederssen
Man Halv festebonde Anders Iffuerssen
BOSARP
Man Halv festebonde Niels Hermandssen
Man Halv festebonde Niels Hellessen
EBBARP
Man Halv festebonde Anders Anderssen
VEMMENTORP
Man Halv festebonde Poel Lauridtzen
Man Jens Pederssen
KLAR
************ AVKORTNINGSLÄNGD
JORDEGNE
KUNGSHULT
Man Peder Poelssen
Man Lauridtz Nielssen
PÅLSTORP
Man Morten Bendtzen
FJÄLASTORP
Man Peder Theussen
FARHULTS BY
Man Helle Krog
JONSTORPS BY
Man Morten Jeppssen
SÖDÅKRA
Man Anders Eschildssen
ÄSPERÖD
Man Laurditz Giordssen
INGELSTRÄDE
Kvinna Kirsten SÖNNIS
FESTEBÖNDER
(...)
HÅKANTORP
Man Niels Olssen
EBBARP
Man Olle Lauridtzen
VÄSTRABY
Man Erick Hagenssen
JONSTORPS BY
Man Aruid Lauridtzen
(...)
RÖGLE
Man Jenns Thyggessen
HELVA FESTEBÖNDER
FARHULTS BY
Man Lauridtz Jenssen
klar

Fotnoter


Mall:Template1