Mtl 1627, Helsingborg Len

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Helsingborg i 1589, ur Civitates Orbis Terrarum (George Braun)


Mantalslängd 1627 för Luggude härad

Extraskattemantal för Luggude härad 1627.

Alla posterna är inte avskrivna (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. En del orter saknas. Buskeröd t.ex.

Status Hel/halv drängar. Drängar:[1] div Namn och ort Komm
Helsingborg Len, LUGGUDE härad
Jordeigne bönder
LEG 1
INGELSTRÄDE
Man Jordeigen Hel Sönne Suendsen
ORNAKÄRR
Man Jordeigen Hel Laurs Olsen
Man Jordeigen Hel Lasse Joensen
Dräng 2 Anders
Dräng 2 se nedan Joenn
Dräng 2 se nedan Laurs
BRÄCKE
Man Jordeigen Hel Nr. 3 Laurs Nielsen
Dräng 2 se ovan Joenn
Dräng 2 se ovan Laurs
HUSTOFTA
Man Jordeigen Hel Swänd Jonsen
Dräng 2 Olle
Dräng 2 se nedan Rasmus
GÖSSARP
Man Jordeigen Hel Peder Suändssen
Dräng 2 Rasmus
Dräng 1 Suend
Man Jordeigen Hel Nills Andersen
Dräng 2 Suend
TUNNEBERGA
Man Jordeigen Hel Suend Pedersen
Man Jordeigen Hel Moegens Pedersen
GÖRSLÖV
Man Jordeigen Hel Niels Nielsen
LEG 2
GÖRSLÖV
Man Jordeigen Hel Peder Benndsen
Dräng 1 Bend
KULLBERGSTORP
Man Jordeigen Hel Poffuell Pedersen
Man 1 Peder
Man 2 Niels
BÖLSÅKRA
Man Jordeigen Hel Peder Laursen
Man 1 Laurs
TRANEKÄRR
Man Jordeigen Hel Thold Andersen
Man 2 Suend
Man Olle
SÖDÅKRA
Man Jordeigen Hel Anders Eschildsen
Man 2 Jenns
Man Jordeigen Hel Anders Ebbesen
Man 2 Jeppe
GLIMMINGE
Man Jordeigen Hel Joen Suendsen
Man 2 Aagge
Man 2 Moegens
Man Jordeigen Hel Lasse Pedersen
Man 2 Anders
Man Jordeigen Hel Jenns Andersen
HÄSSLEBO
Man Jordeigen Hel Laurs Jensen
LEG 3
ELESHULT
Man Jordeigen Hel Giödmar Olsen
SMEDSTORP
Man Jordeigen Hel Helle Truedssen
Man 2 Peder
Man 2 Thrued
Man Jordeigen Hel Laurs Pedersen
Man 2 Moens
FJÄLASTORP
Man Jordeigen Hel Peder Thursen
FARHULTS BY
Man Jordeigen Hel Niels Lund
Man 2 Niels
Man Jordeigen Hel Poffuel Pedersen
Man 2 Poffuel
Man Jordeigen Hel Moegens Hansen
Man 2 Hellie
HÄLJARÖD
Man Jordeigen Hel Mads Olsen
GUNNESTORP Farhult? Fleninge?
Man Jordeigen Hel Peder Nielsen
ÖSTRABY Kattarp
Man Jordeigen Hel (sid 4) Knud Knudsen
FLENINGETORP
Man Jordeigen Hel Niels Jensen
FLENINGE BY
Man Jordeigen Hel Laurs Pedersen
2 Thröls
Man Jordeigen Hel Poffuel Pedersen
Man 2 Peder
Man Jordeigen Hel Söne Siunesen?
Man 2 Mads
Man 2 Adtzer
Man Jordeigen Hel Moegens Joensen
LYDESTAD
Man Jordeigen Hel Thur Madtzen
MÖRARPS BY
Man Jordeigen Hel Christen Adzersen
Man (...)
HALVA JORDEGNA BÖNDER
Man
LILLA BLÄSINGE
Man Jordeigen Halv Olle Andersen
VEMMENTORP???
Man Jordeigen Halv Lars??? Pedersen
Jordeigen Halv Bent Thygesen
Man 1 Peder
FLENINGE BY
Man Jordeigen Halv Gunder Poffuelsen
Bonnarp??
Man Knud ???
HÄSSLUNDA BY
Man Jordeigen Halv Rasmus Pedersen? (Poulsen?
FESTEBÖNDER
FILBORNA
LEG ETT
Man Festebönder hel Thur Sadtzersen
Man Festebönder hel Trued Lassen
Man Festebönder hel Moegenns Olsen
Man Festebönder hel Jenns Erichsen
Man Festebönder hel Tröels Suendsen
Man 1 - 2 Peder
\"POFFUELSKIÖB\"
Man Festebönder hel Laurs Nelausen?
laröd?????
Man Festebönder hel Poffuel Andersen
BRÖDA
Man Festebönder hel Aage Schreder
TORNHULT
Man Festebönder hel Anders Suendsen
RY i Allerum
Man Festebönder hel Bennt Joensen
RY
Man Festebönder hel Niels Moegensen
LEG 2
gunderöd???
Man Festebönder hel Niels Jensen
SVANEBÄCK
Man Festebönder hel Jenns Hansen
STEGLINGE
Man Festebönder hel Joenn Moegensen
LÅNGARÖD
Man Festebönder hel Arred Gundersen
KNAPE-LYCKE/Gården 16/15
Man Festebönder hel Laurs Knabbe
Man Festebönder hel Peder Joensen
KROKSTORP
Man Festebönder hel Anders Haagensen
ORNAKÄRR
Man Festebönder hel Suend Poffuelsen
Man Festebönder hel Peder Ollufsen
Leg 3
Man Festebönder hel Clemid Andersen
Man Festebönder hel Kielld Nielsen
Man Festebönder hel Olluff Olsen
Man Festebönder hel Bennd Gundersen
Man 2 Rasmus
Man 2 Tuel??
Man Festebönder hel Lasse Pedersen
Man Festebönder hel Joen Pedersen
BRÄCKE
Man Festebönder hel Niels Findtzen?
Man Festebönder hel Peder Sönnesen
TÅGALYCKE
Man Festebönder hel Anders Laursen
HUSTOFTA
Man Festebönder hel Jenns Pedersen
LEG 4
GÖSSARP
Man Festebönder hel Jenns Andersen
Man Festebönder hel Skomakaren Jenns? Jenns Laursen
HULTABO
Man Festebönder hel Helle Jensen
Man Festebönder hel Bennt Andersen
Man 1-2 Niels
TJÖRRÖD
Man Festebönder hel Mons Suendsen
Man 1-2 Olle
Man Festebönder hel Joen Ollesen
Man 1-2 Peder
Man Festebönder hel Jenns Hellesen
Man Festebönder hel Moegens Nielsen
Man Festebönder hel Joenn Pedersen
Man Festebönder hel Jep Lassen
LEG 5
Man Festebönder hel Joenn Andersen
MÅARP
Man Festebönder hel Rasmus Pedersen
Man Festebönder hel Peder Andersen
Man Festebönder hel Niels Ollufsen
PLÖNINGE
Man Festebönder hel Hans Clausen
Man Festebönder hel Jenns Nielsen
Man Festebönder hel Frands Sönnesen Son till Sönne Poffuelsen i mtl 1626???
Man Festebönder hel Poffuel Nielsen
Man Festebönder hel Börge Thruelsen
Man Festebönder hel Niels Ollsen
LEG 6
Man Festebönder hel Jenns Pedersen
Man Festebönder hel Anders Pedersen
VÄSBY BY
Man Festebönder hel Moegens Nielsen
Man 1-2 Jenns
Man Festebönder hel Anders Lasssen
Man 1-2 Joen
Man Festebönder hel Laurs Aridsen
Man 1-2 Monns
Man Festebönder hel Thrued Pedersen
Man Festebönder hel Joenn Clemidsen
Man Festebönder hel Jenns Benndsen
Man Festebönder hel Bennt Nielsen
HOVGÅRDEN
Man Festebönder hel Niels Poffuelsen
7 LEG
LÖNSKOG
Man Festebönder hel Suend Sönnesen
ÄSPERÖD
Man Festebönder hel Jacob Madsen
BÖLSÅKRA
Man Festebönder hel Jep Poffuelsen
Man Festebönder hel Giödmar Ollufsen
Man 1-2 Arid
JONSTORPS BY
Man Festebönder hel Laurs Persen
Man Festebönder hel Peder Willombsen
Man Festebönder hel Peder Thruellsen
Man Festebönder hel Niells Joensen
Man Festebönder hel Suend Tuesen
GÖRSLÖV
Man Festebönder hel Anders Pedersen
LEG 8
Man Festebönder hel Peder Kroegh
Man Festebönder hel Lasse Lassesen
Man Festebönder hel Anders Hermandsen
Man Festebönder hel Niels Laursen
Man 2 Poffuel
Man Festebönder hel Benndt hermandsen
Man Festebönder hel Thrued Christensen
Man Festebönder hel Niels Laursen
Man Festebönder hel Annders Clemmidsen
TRANEKÄRR
Man Festebönder hel Olle Johansen
O.....rup (UNNARP?)
Man Festebönder hel Rasmus Olsen
LEG 9
RÖGLA
Man Festebönder hel Niells Pedersen
Man Festebönder hel Jenns Thygesen
BALJA
Man Festebönder hel Anders Poffuelsen
Man 2 Niels
BLÄSINGE
Man Festebönder hel Moegens Lassen
Man 2 Jeppe
SVENNINGSTORP??
Man Festebönder hel Suend Suendsen
SÖDÅKRA
Man Festebönder hel Önner Sönnessen
Man Festebönder hel Laurs Jensen
Man Festebönder hel Peder Andersen
Man Festebönder hel Jenns Andersen
Man Festebönder hel Suend Andersen
LEG 10
RÅGÅKRA
Man Festebönder hel Niels Jeppsen
Man Festebönder hel Suend Pedersen
Man Festebönder hel Jenns Hermandsen
Man 1-2 Peder
SMEDSTORP
Man Festebönder hel Laurs Sönnesen
Man 1-2 Morden
Man Festebönder hel Jenns Jeppsen
Man 1 ! Jenns
ELESHULT
Man Festebönder hel Niels Joensen
MÖLLEHÄSSLE
Man Festebönder hel Mauridts Knudsen
SKÄTTEKÄRR
Man Festebönder hel Peder Joensen
Man Festebönder hel Olle Erichsen?
Man Festebönder hel Anders Kiempe?
LEG 11
Man Festebönder hel Peder Brandstrup Jensen enl.mtl 1628!!
KULLAGÅRDEN
Man Festebönder hel Anders Moegensen
BRÄCKE
Man Festebönder hel Esbiörn Jensen
Man Festebönder hel Peder Nielsen
Man 2 Peder
Man Festebönder hel Morten Lassen
Man 2 Joen
Man Festebönder hel Jenns Laursen
Man Festebönder hel Moegens Suendsen
Man Festebönder hel Tue Carlsenn? Verkar heta Carlsenn
Man Festebönder hel Laurs Lassen
FLUNDRARP
Man Festebönder hel Eschild Andersen
12 LEG
Man Festebönder hel Jenns Pedersen
Man Festebönder hel Laurs Nielsen
Man Festebönder hel Peder Andersen
STUBBARP
Man Festebönder hel Moens Jensen
Man 1-2 Niels
Man Festebönder hel Rasmus Nielsen
Man 1-2 Olle
Man Festebönder hel Niels Nielsen
Man Festebönder hel Poffuel Shredder skräddare
Man Festebönder hel Jens Pedersen
Man Festebönder hel Peder Wiersen
?ouffgaard?
Man Festebönder hel Jens Oluffsen
\"mielt\"
Man Festebönder hel Peder Suendsen
GUNNESTORP
Man Festebönder hel Niels Pedersen
BJÖRKERÖD
Man Festebönder hel Peder Tygesen
Man Festebönder hel Niells Mortensen
Man Festebönder hel Anders Pedersen
Man Festebönder hel Anders Jensen
SNORRÖD
Man Festebönder hel Poffuel Sönnesen
Man Festebönder hel !! Gregers Bendsen
Man Festebönder hel Anders Arwidsen
Man Festebönder hel Peder Rasmusen
14 LEG
Man Festebönder hel Hellie Simonsen
HÄLJARÖD
Man Festebönder hel Moegens Haagensen
Man Festebönder hel Peder Hellesen
VIAKÖP
Man Festebönder hel Niells Pedersen
Man Festebönder hel Peder Olluffsen
Man Festebönder hel Jens Jensen
HASSLARP
Man Festebönder hel Niels Stensen
Man Festebönder hel Niels Ollufsen
HÅKANTORP
15 LEG
VEMMENTORP Välinge el strövelstorp
BOSARP
SVEDBERGA
Man Festebönder hel Jens Henriksson
Man 2 Tue
Man Festebönder hel Niels Esbörnsen
Man Festebönder hel Peder Jensen
Man Festebönder hel Niells Andersen
16 LEG
Man Festebönder hel Staffen Pedersen
Man Festebönder hel Christen Thursen
TURSKÖP
Man Festebönder hel Hindrik Nielsen
Man 2 Laurs
NORRBÖLINGE
Man Festebönder hel Bendt Nielsen
Man 2 Staffen
GUNNARLUNDA
Man Festebönder hel Thrued Boedelsen
Man 2 Clemmitt
Man Festebönder hel Niels Andersen
FLENINGE BY
Man Festebönder hel Hindrick Ollufsen
Man Festebönder hel Peder Pedersen
Man Festebönder hel Thurre Nielsen
Man Festebönder hel Gunde Nielsen
17 LEG
Man Festebönder hel Aage Boedelsen
Man Festebönder hel Ingell Thorbensen
Man Festebönder hel Suend Staffensen
Man Festebönder hel Jens Olsenn
Man 2 Olle
Man Festebönder hel Niels Aagesen
Man 2 Niells
Man Festebönder hel Peder Nielsen
Man 2 Thrued
Man Festebönder hel Gunder Erichsen
Man Festebönder hel Peder Nielsen \"Den östra\"
Man Festebönder hel Thue Pedersen
Man Festebönder hel Boedell Söffrindsen????
LEG 18
Man Festebönder hel Olluff Mortensen
ÖDÅKRA
Man Festebönder hel Peder Ebbesen
GUNNESTORP
Man Festebönder hel Peder Hendriksen
BONNERUP?
TOLLARP - THOLERUP?
leg 19
MÖRARPS BY
Man Festebönder hel Olluf Knudsen
Man Festebönder hel Anders Maritzen
Man Festebönder hel Jenns Laursen
Man Festebönder hel Gudmand Morgensen
Man 2 Niells
YNDESÄTE
Man Festebönder hel Thröels Nielsen
Man Festebönder hel Thord Adtzersen
Man Festebönder hel Rasmus Poffuelsen
Man Festebönder hel Moegens Nielsen
Man Festebönder hel Mads Jeppsen
Man Festebönder hel Peder Morgensen
20 LEG
HJORTSHÖG
BROGÅRDA
BJUVSTORP
Kvinna, flicka Feste hel Giödmars Inger
Man Feste hel Jep Nielsen
BJUV
Man Feste hel Niels Aagesen
Man Feste hel Aage Nielsen
Man Feste hel Swänd? i Allegården
SELLEBERGA
Man Feste hel Niels Poffuelsen
21 LEG
Man Feste hel Thölls Pedersen
Lilla och Stora MÖRSHÖG
HÄSSLUNDA BY
ASSERSTORP
22 LEG
FRILLESTADS BY
23 LEG
BUNKETOFTA
PÅARP
LÅNGEBERGA
23 LEG
PÅLSTORP (raus? X?)
ÖRBY
LEG 25
RAUS
KÖPINGE
KATSLÖSA
RYA
27 LEG
GANTOFTA
28 LEG
Fastmårup
VALLÅKRA
GÖRARP
BÅRSLÖV
Österby??
EKEBY BY
LEG 29
LEG 30
LEG 31
SKROMBERGA
VALLEBERGA
LÅGASTORP
ORMASTORP
LEG 32
OTTARP
LEG 33
THOGERUP
LEG 33
UTVÄLINGE
Man Feste hel Laridtz Bendtsen
Halva Festebönder
LEG 1
FILBORNA
Man Halv feste Anders Gundersen
SKAPALYCKE
Man Halv feste Peder Andersen
TINKARP
Man Halv feste Niels Joensen
RAMLÖSA
Man Halv feste Jenns Gundersen
ALLERUMS BY
Man Halv feste Jens Bendsen
BRÖDA
Man Halv feste Peder Rasmussen
POTTENBORG 17
Man Halv feste Anders jensen
HULTABO
Man Halv feste Thomme Gundersen
Man Halv feste Olle Nielsen
HÖGSGÅRDEN 10
Man Halv feste Jens Bendsen
GÖDSTORP
Man Halv feste Johann
INGELSTRÄDE
Man Halv feste Peder Nielsen
BÖLSÅKRA
Man Halv feste Laurs Andersen
Man Halv feste Eschild Andersen
Man Halv feste Poffuel Moegensen
JONSTORPS BY
Man Halv feste Anders Joensen
Man Halv feste Niells Laursen
\"preregaard\"?
Man Halv feste
Th????d
Man Halv feste Moegens Suendsen
l/s?illegaard?
Man Halv feste Jenns Pedersen
LEG 2
GÖRSLÖV
Man Halv feste Thrued Poffuelsen
Man Halv feste Moegens Poffuelsen
Man Halv feste Jenns Poffuielsen
Man Halv feste Peder Thuesen
TUNNEBERGA
Man Halv feste Olle Thursen
KULLBERGSTORP
Man Halv feste Peder Laursen
Hekergaard???
Man Halv feste Peder Lassen
RÅGÅKRA
Man Halv feste Mickel Morgensen
Man Halv feste Bennt Hansen
Man Halv feste Peder Joensen
SMEDSTORP
Man Halv feste Bennt Poffuelsen
BÖKABOLET
Man Halv feste Peder Joensen
STUBBARP
Man Halv feste Helle Jensen
SVALUV
Man Halv feste Jenns Andersen
FARHULTS BY
Man Halv feste Laurs Jensen
Man Halv feste ! Peder Clemmidsen
Man Halv feste Suend Jensen
Man Halv feste Jens Lund
Man Halv feste Olluff Poffuelsen
Man Halv feste Niels Mattisen
LEG 3
VEMMENTORP (strövelstorp!)
Man Halv feste Bennt Thygesen
Man Halv feste Laurs Pedersen
BOSARP (strövelstorp!)
Man Halv feste Thyge Laursen
Man Halv feste Lasse Kristoffersen
KATTARPS BY
Man Halv feste Morten Laursen
Man Halv feste Jens Knudsen
Man Halv feste Joen Tröelsen
\"Pangherup??\"
Man Halv feste Sten Madzen
FLENINGE BY
Man Halv feste Poffuel Broedersen
Man Halv feste Poffuel Nielsen
Man Halv feste Bror Pedersen
Man Halv feste Gunder Poffuelsen
Man Halv feste Peder Ollufsen
\"Bonnarp\"
TOLLARP
BJUV
Man Halv feste Olle Schreder
Man Halv feste Olle Aagesen
4 LEG
MÖRSHÖG
HÄSSLUNDA BY
ASSERSTORP
FRILLESTADS BY
ÖSTRA RAMLÖSA
LÅNGEBERGA
PÅLSTORP
ÖRBY
Man Halv feste Niels Jensen
Man Halv feste Anders Andersen
KATSLÖSA
LEG 5
H???
BILLESHOLM
BJUVSTORP
ORMASTORP
LEG 6
Thaagerup
KYRKOVÄLINGE
Man Halv feste Thrued Schreder
UTVÄLINGE
Man Halv feste Mogens Poffuelsen
! VÄSTRABY
Man Halv feste Olle Lassen
KÄLLSTORP
Man Halv feste Bennt Rasmusen
BLÄSINGE
Man Halv feste Jenns Pedersen
HJORTSHÖG
Möllor och möllare
NYMÖLLE
Man Niels Thröelsen
Skräddare?
GÖRSLÖV
Man En skräddare
Vädermöllor
HUSTOFTA
Man vädermölla Peder Jeppsen
VIKEN
Man vädermölla Erick Jeppsen
TUNNEBERGA
Man vädermölla Niels
okänt ev. Ornakärr ?? (mtl1628)
Man vädermölla Lars Suendsen
BOELL
Man (...)
HUSMEND
ALLERUMS BY
Man husmand Jens Olsen
Man husmand (?-allerum) Suend Jenssen
FARHULTS BY
Man husmand Christen Bendzen
Man (...)
ÖLLÖSA
KLAR
Fotnoter

  1. 1= säkert. 2= en rad upp eller ner. 3= ca [För drängar och gårdmän]

Mall:Template1