Mtl 1618, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Framsidan på Mantalslängden för 1618, Helsingborgs Län
Kattarpssocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerums socken (+ Kattarp) 1684.

Mantalslängd för Kattarps socken 1618

Ort Namn, & ev. dr=dräng eller gm=gårdsman
JORDEGNA BÖNDER
HÅKANTORP
Aage Hogenssen
Aage Aagessen dr/gm
VEMMENTORP
Lasse Staffenssen
Aage Perssen
Thyge Suendssen
BOSARP
Jens Smed
Bent dr/gm
Lauridts dr/gm
EBBARP
Anders Nielssen
Iffuer dr/gm KATTARP
Lasse Helgessen
Anders Siffuardsen
SIGNESTORP
Ebbe Nielssen
Sönne dr/gm
Erick Pedersen
Arrild dr/gm
Johan dr/gm
Lasse dr/gm
SVEDBERGA
Bendt Ollufssen
ÖSTRABY
Esbiörn Nielssen
FESTEBÖNDER
HASSLARP
Niels Stenssen
Niels Ollufssen
HÅKANTORP
Adtzer Mikaelsen
Peder Hogenssen
Inguer dr/gm
VEMMENTORP
Aage Aagessen
Jens Mikaelssen
Anders dr/gm
Bent i brohuset dr/gm
BOSARP
Niels Bentssen
Lauffridts Trögilssen
Giertrud
Jens Anderssen
Suend dr/gm
SVEDBERGA
Areffue Suendtzen
Peder dr/gm
Per Hogensen
Peder Jensen
Thue dr/gm
Niels Andersen
Staffen Pedersen
Hogenn
Sönne Suendtzen
SKAVE
Trued Jenssen
KATTARP
Mortenn Lauffridtzen (i ett boell)
Hans Knudtzen
Gunder Olsen
Poffuell Lauffridtzen
Lauffridtz Jensen
Joen Tröilsen
Niels Tygessen
Tyge Esbiörnssen
Ebbarp
Ebbe Nielssen
PALLARP
Suend Pedersen
TURSKÖP
Hendrick Nielsen
KYRKOBOHLET
Per Madtzenn