Mtl 1618, Allerum

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Framsidan på Mantalslängden för 1618, Helsingborgs Län.
Allerums socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerums socken 1684.

Mantalslängd för Allerums socken 1618

Ort Namn (dr/gd = dräng el. gårdsman)
ALLERUMS SOCKEN 1618
JORDEGNE BÖNDER
KUNGSHULT
Ebbe Clemidtzen
Mattis dr/gm
Jens dr/gm
Mickell Nielsen
Niels dr/gm
Jens dr/gm
ALLERUM
Niels Lauffridtzen
Per dr/gm
Mougens dr/gm
Niels dr/gm
Suend Jennsen
Bröde dr/gm
Bendt dr/gm
Peder Mougensen
Olle dr/gm
Peder Bendtzen
Tulle? dr/gm
LARÖD
Mougenns Rasmusen
Siffuende dr/gm
Bendt Pedersen
Peder dr/gm
Mougens Bendtzen
Kield dr/gm
Niels Jennsen
SLUSÅS
Niels Pedersen
Niels dr/gm
NYGÅRD
Poffuell Jensen
DÖSHULT
Niels Jepsen
Niels dr/gm
FESTEBÖNDER
ALLERUM
Mickell Tröilsen
Bendt Tröilsen
Jeppa i gadegården
Bent Ollufsen
BRÖDA
Peder Rasmussen i Feste
Aage Skredder
NÄLLÅKRA
Frantz Lauffridtzen
KLAPPE
Chresten Jensen
MYRARP
Peder Nielsen
MYREHUSET
Rasmus
TORNHULT
Anders Suendtzen
RY
Bendt Joensen
GNETARÖD
Niels Jensen
DJURAMOSSA
Mougens Andersen
Niels Persen
KUNGSHULT
Anders Olsen
Joen i gatehuset
GUMMARP
Bendt Mogensen
Peder Jensen
Jens Olluffsen
Hermand Jensen
DUVESTUBBE? I feste
Poffuel Madtzen
UGEDAGSBÖNDER t. Hjälmshult
KUNGSHULT
Suend Lauffridtzen
BRÖDA
Mougens Pedersen
DUVEBOLET
Rasmus Thorkildtzen
DOMPENG
Lauffridtz Kork?
DÖSHULT
Peder Tröilsen
MOSSAGÅRDEN?
Bendt Rasmussen
”Slodted i Böge”
Suend Nielsen
TORNHULT
Jens Andersen
GATEHUS
Anders Olsen
Peder Madtzen
Jeppa Henricksen?
Poffuel Olsen
Jens Trudtzen
Lauridtz i Hellebohlet
LJUNGHUSET
Poffuell