Mtl 1617, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Förstasidan av Mantalslängden 1617 för Helsingborgs län.
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby socken 1684.

Mantalslängd för Väsby socken 1617

Yrke/Kategori Namn
JORDEIGNE BÖNDER
HULTA
Såldatt Thruid Sönnesenn
Thruid (dräng/gårdsman)
Peder Turssenn
DANHULT
Lasse Mougenssenn
Helle (dräng/gårdsman)
Peder Nielsenn
Önder (dräng/gårdsman)
INGELSTRÄDE
Sönne Suendssenn
Såldatt Önder Ebbessen
Olluff (dräng/gårdsman)
Sönne Nielssenn
Olluff (dräng/gårdsman)
Mougens (dräng/gårdsman)
Niels Jenssenn
Niels Pedersesen (dräng/gårdsman)
Peder Andersenn
Peder (dräng/gårdsman)
BRANDSTORP
Joen Nielssen
Niels (dräng/gårdsman)
KLAPPE
Eshe
Olle (dräng/gårdsman)
BUSKERÖD
Olluff Sånnessenn
Jeppe (dräng/gårdsman)
Peder Joanssenn (dräng/gårdsman)
Niels Önderssenn
Såldatt Peder Ebbessenn
Niels (dräng/gårdsman)
Siunn
ESPERÖD
Lauffridtz Gioredsenn
Lauffridtz (dräng/gårdsman)
Såldatt? Jenns Anderssenn
Asgud (dräng/gårdsman)
LÅNGARÖD
Mougens Pederssenn
Niels (dräng/gårdsman)
Joen Olsen
Jens (dräng/gårdsman)
Peder (dräng/gårdsman)
Anders Anderssenn
ORNAKÄRR
Lauffridtz Sönnassen
Lauffridtz (dräng/gårdsman)
Mougenns (dräng/gårdsman)
Såldatt Lasse Olssenn
Tröils (dräng/gårdsman)
Lauffridtz Jörgenssenn
Lasse (dräng/gårdsman)
BRÄCKE
Lauffridtz Nielssenn
HUSTOFTA
Peder Jeppsen
Jep Nielssenn
Olle
Nils Tygessen
GÖSSARP
Peder Suendtzenn
Anders Nielssenn
FESTEBÖNDER
RY
Mougens Nielssenn
SVANEBÄCK
Jens Handssenn
STEGLINGE
Jep Mougenssen
LÅNGARÖD
Jörgen Pederssen
POTTENBORG
Anders
KNAPELYCKE
Lauffridtz Knub
Peder Joanssen
KROKSTORP
Anders Hagenssenn
ORNAKÄRR
Gunde Pederssenn
Suend Poffuellssenn (dräng/gårdsman)
Peder Olssenn
Jens Hanssenn
Jep Pederssenn
Olle Pederssenn
Bendtt Gunderssenn
Lauffridtz Pederssenn
Joeann (dräng/gårdsman)
BRÄCKE
Niels Findtzenn
Suend Suendtssenn
Boell (Bräcke?)
Gunder
TÅGALYCKE
Suend
HUSTOFTA
Jens Pederssenn
GÖSSARP
Jens Anderssenn
HULTABO
Peder Nielssenn
Bendtt Anderssenn
Suend Nielssenn i feste
TJÖRRÖD
Mougenns Suendtzenn
Joenn Ollssenn
Peder Hellessenn
Olluff Nielssenn (dräng/gårdsman)
Jens Hellessenn
Mougens Nielssenn
Joenn Pederssenn
Mougens Jennssenn
Anders Öndssenn
MÅARP
Rasmus Pederssenn
Bendtt Pederssenn
Niels Joenssenn
Jens Pederssenn
Peder Jenssenn
Jens Nielssenn
Sönne Poffuelssenn
Lauffridtz Nielssenn
Olle Pederssenn
Börge (dräng/gårdsman)
Helle Bendtzenn
Anders Pederssenn
VÄSBY BY
Lauffridtz Pederssenn
Anders Larssenn
Joenn Adhzerssenn
Clemid Joenssenn
Peder Staffenssenn
Bendtt Nielssenn
BACKEGÅRDEN
Niels i Backegård
TUU??? feste
Niels
HOVGÅRDEN
Niels Poffuellssenn
Peder (dräng/gårdsman)
Mougens (dräng/gårdsman)
Jens Poffuelssenn (dräng/gårdsman)
LÖNSKOG
Jens Skriffuer
VÅTAMOSSE
Jens Pederssenn
INGELSTRÄDE
Peder Nielsenn
ESPERÖD
Niels Giordssenn
BOELL Gudmand
FESTE Mougens Möenboe
GÖSSARP
Suend
Olle (dräng/gårdsman)
SLUT PÅ VÄSBY