Mtl 1617, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Framsidan på Mantalslängden för 1617, Helsingborgs Län
Kattarpssocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerums socken (+ Kattarp) 1684.

Mantalslängd för Kattarps socken 1617

Status Ägande/soldat Namn
KATTARP (& STRÖVELSTORPS) SOCKEN
JORDEGNA BÖNDER
HASSLARP
Man Jordegen Mougens
HÅKANTORP
Man Jordegen Aage Hagensen
Man Jordegen Aage Aagesen
VEMMENTORP
Man Jordegen Lasse Staffensen
Man Jordegen Aage Pedersen
Man Jordegen Tyge Suendtzen
BOSARP
Man Jordegen Jenns Andersen
Suend
Man Jordegen Jens Smedtt
Man Lauffridts
Man Benndt
EBBARP
Man Jordegen Anders Nielsen
Man Jordegen Niels Ebbesen
KATTARPS BY
Man Jordegen/SOLDAT Lauffridts Hellesen
Man Jordegen/SOLDAT Anders Sifföridtzen
Man
Man Jordegen/Soldat Ebbe Nielsen
Man Siunne
Man Jordegen Erick Pedersen
Man Arrild
Man Jahann
Man Lasse
ÖSTRABY
Man Jordegen Esbernn Nielsen
Man Jordegen Jörgenn Lauffridtsen
SVEDBERGA
Man Jordegen Benndtt Olluffsen
FESTEBÖNDER
HASSLARP
Man Feste Niels Johansen
HÅKANTORP
Man Feste Adtzer
Man Feste Peter Hagensen
Man Inguar
VEMMENTORP
Man Feste Aage Aagesen
Man Feste Jens Mickelsen
Man Thruid i Bollitt
Man Benndt i Brahus?
BOSARP
Man Feste Niels Willdtt?
Man Feste Lauffridtz Tröelsen
Kvinna, flicka Feste Giertrud
SVEDBERGA
Man Feste Brådde Suendsen
Man Peder
Man Feste Peder Hagensen
Man Feste Peder Jensen
Man Tue
Man Feste Niels Andersen
Man Feste Staffen Pedersen
Man Feste Sönne Suendsen
SKAVE
Man Feste Thrued
TURSKÖP (Thorreskiöbing)
Man Feste Hendrik Nielsen
KATTARPS BY
Man Feste Morten Lauffridtzen
Man Feste Jens
Man Feste Gunder
Man Feste Poffuell Lauffridtzen
Man Feste Lauffridtz Jensen
Man Feste Joen Tröelsen
Man Feste Niels Tygesen
Man Feste Niels Hendriksen
\"PAULKERUP\"
Man Feste Suend Pedersen
KIRKEBOLIT
Man Feste Peder Madtzen
SLUT