Mtl 1596, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Framsidan på Mantalslängden för 1596, Helsingborgs Län
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby socken 1684.

Mantalslängd för Väsby socken 1596

Status div +(antaget nummer) Namn och ort
VÄSBY SOCKEN
Jordeigne bönder
HULTA
Man Christenn Lauridtzenn
DANHULT
Man Lauritz Mogensenn
Man Jenns Rasmussenn
INGELSTRÄDE
Man Jenns Lassen?
Man Lauritz Stolpe
Man Niels Giönnarssenn
Man Annders Knudtzenn
KLAPPE
Man Lauriz Clemmenzen
GÖDSTORP
Man Jenns Jepsenn
BRANDSTORP
Man Suend
BUSKERÖD
Man Olluff Sönnessenn
Man Lass Sönnessenn
Man Önder Ebbessenn
ESPERÖD
Man Jep Ebbesenn
Man Jenns Giödmarssenn
LÅNGARÖD
Man Otto Mogenssenn
INGELSTRÄDE
Man Peder Rasmusssenn
Man Joenn Nielssenn
Man Anders Nielssenn
GÖSSARP
Man Peder Suendtzenn
Man Rasmus Anderssenn
ORNAKÄRR
Man Anders Mogenssenn
Man Peder Nielssenn
Kvinna Inger? Oluffs
BRÄCKE
Man ! Nr. 3? Niels Arridsen
HUSTOFTA
Man Suennd Anndersen
Man Jenns Ebbessenn
Man Jep Nielssenn
*************** GÅRDSMÄN hos de JORDEIGNE BÖNDERNA
HULTA
Man Thue Jepsenn
Man Suennd Sönnessenn
Man Jenns Hendriksen
Man Helle Nielssenn
Man Hanns Nielssenn
INGELSTRÄDE
Man Peder Nielsenn
Man Peder Stolpe
Man Arrild Giödmarssenn
Kvinna Gerttrud Jenssis
Man Jenns Rasmussenn
Kvinna Thorre Sonnas
Man Anders Christenssenn
KLAPPE
Man Mogenns Joanssenn
Pouell Pouilddenn
BRANDSTORP?
Man Annders Pederssenn
Man Joenn Nielssen
Man Niels Simmonssenn
GÖDSTORP
Man Peder Jenssenn
BUSKERÖD
Man Jep Jenssenn
Man Jep Nielssenn
Man Nils Önndern...
Man Bentt Lauritzenn
Man Sönne Ebbessenn
ESPERÖD
Man Lauridtz Anndersen
Man Peder Önnderssenn
Man Oluff Ebbessenn
LÅNGARÖD
Man Niels Nielsenn
Man Mogenns Pederssenn
Man Peder Bendtzenn
Man Gunder Bendtzenn
ORNAKÄRR
Man Sönne Hellessenn
Man Lass Joenssenn
Man Mougenns Pouelssenn
HUSTOFTA
Man Oluff Pederssenn
NORRA DANHULT
Man Heendrick
Man Peder Oluffssenn
**************** LEIE BÖNDER
Leie RY
Man Mogenns
Leie SVANEBÄCK
Man Jenns Hanssenn
Leie ESPERÖD
Man Niels Erichssenn?
Leie LÅNGARÖD???
Man Oluff Pederssenn
Leie STEGLINGE
Man Jeppa
Leie POTTENBORG
Man \"i feste\" Annders
Leie KNAPELYCKE
Man Annders
Man Niels Annderssenn
Leie GÖSSARP
Man Arild?
Man Lauridts Pedersenn
Leie KROKSTORP
Man Niels
Leie ORNAKÄRR
Man Anders Sönessenn
Man Oluff Pederssenn
Man Lauritz Anderssenn
Man Jenns Önderssenn
Man Jeppe Pederssenn
Man Jenns Hannsenn
Man Mogenns Sönnessenn
Man Peder Bendtzenn
Leie VÅTAMOSSE
Man Ebbe Öndtzenn
Leie INGELSTRÄDE
Man Anders Öndsenn
Leie BRÄCKE
Man Nr. 2? Niels Nielssenn
Leie HUSTOFTA
Man Giödmar
Leie HULTABO
Man Benndt
Man Mogenns Nielsenn
Man Suennd Nielsenn
Leie TJÖRRÖD
Man Nils Pederssenn
Man Joenn Oluffssenn
Man Jenns Helliessenn
Man Oluff Povelssenn
Man Niels Mogennssenn
Man Joann Pederssenn
Man Peder Christenssenn
Man Annders Önnderssenn
Leie MÅARP
Man Rasmus Pederssenn
Man Benndt Pederssenn
Man Jenns Pederssenn
Leie VÄSBY BY
Man Peder Joenssenn
Man Jenns Nielssenn
Man Sönne Pouelssenn
Man Lauritz Nielssenn L
Man Oluff Pederssenn
Man Helle Bentzenn
Man Peder Jenssenn
Man Peder Sinnidssenn
Leie HÖGSGÅRDEN
Man Niels Mogenssenn
Man Högsgården? Staffan Lassenn
Leie VÄSBY BY
Man Mogenns Jennssenn
Man Joenn Pederssenn
Man Bentt Nielssenn
Man Clemmet Joennssenn
Man Bennt Thrulssenn
Man Joenn Mogenssenn
Leie BACKEGÅRDEN
Man Niels Pederssenn
Leie LÖNSKOG \"L?uingschoue\"
Man Jenns Skriffuer
Leie BRÄCKE
Man Nr. 1? Suennnd Suenndssenn
Man Nr. 1? Sönne Suendssen
************** GÅRDSMÄN för LEIEBÖNDERNA
Leie Gårdsmän VÅTAMOSSE
Kvinna Johanne Peders
Leie Gårdsmän TJÖRRÖD
Man Peder Hellisenn
Man Mogenns Giordssenn
Leie Gårdsmän VÄSBY BY
Man Christenn Hellissenn
Man Annders Mogenssenn
Man Lauriditz Gudmandssenn
Leie Gårdsmän BOHLET
Man Niels Jennssenn
Leie Gårdsmän HOVGÅRDEN
Man Mogenns Pouelssenn
Leie Gårdsmän ORNAKÄRR
Man Niels Mogenssen
Leie Gårdsmän HUSTOFTA
Man Thue Giödmarssenn
Leie Gårdsmän ESPERÖD
Man Peder Nielssenn
END

Mall:Template1