Mtl 1584, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby socken 1684.


Mantalslängd för Väsby socken 1584

Weesby Sogn
Jordeigere
Lauridtzs Trudtzönn i HULTA
Mogenns i Dannoltt
Rasmus Hellesönn
Jenns Lassen i INGELSTRÄDE
Lauridtz Stolpe
Arffuid Giermindtzön
Peder Rasmussönn
Sonne Pedersönn
Niels i Brandtorp
Las Klemidtzönn i KLAPPE
Las Sonnesönn i BUSKERÖD
Niels Pedersönn
Ebbe Siuffuindtzönn
Jens Jepsönn i GÖDSTORP
Giordt i ÄSPERÖD
Sadtzser Mogensönn
Otthe i LÅNGARÖD
Frandtz Mogennsönn
Anders Nielsönn
Jens thuesönn i GÖSSARP
Rasmus Andersön
Anders Mogensönn i ORNAKÄRR
Oluff Lassenn
Peder Nielsönn
Lauridtzs Jensönn i BRÄCKE
Anders Pedersönn i HUSTOFTA
Jens Ebbesönn
Mogenns Thuesönn
Gordmenndtt
Niels Trudtzönn i HULTA
Sone Trudtzönn
Thue Jepsönn
Niels i DANHULT
Jenns Henrichsönn
Henrich N.
Jahanne Rasmusis
Anne Ellis i INGELSTRÄDE
Jenns Oelsönn
Peder Lassen
Niels Giermindtzönn
Gierthrud Jennsis
Annders Knudtzönn
Anders Christensönn
Bendt i BRANDSTORP
Boild Giödmers
Joenn i KLAPPE
Las Ebbesönn i BUSKERÖD
Jenns Pedersönn
Sönne Jbidem
Ellie i ÄSPERÖD
Jeppe ebbesönn
Jnnger önders
Oluff Moese
Niels Mogensönn i LÅNGARÖD
Mogenns Pedersönn
Jörgenn N.
Suend Nielsönn
Bunde Pedersönn
Peder Franndtzönn
Niels Lanng i GÖSSARP
Sönne Hansönn i ORNAKÄRR
Joenn Hannsön i Ornekier
Joenn Nielsönn
Niels Poulsönn i HUSTOFTA
Anders Hannsön i NORRA DANHULT
Jenns Rasmussönn i INGELSTRÄDE
Peder Oelsönn
önder Sönnesönn i BUSKERÖD
Niels Sönnesönn
Suend Pedersönn
Esche Pedersönn
Peder Bendtzönn i LÅNGARÖD
Oluff i Dannoltt
Leie Bönnder
Mogenns i RY
Thue i SVINEBÄCK
Niels i ESPERÖD
Hanns i LÅNGARÖD
Jeppe i STEGLINGE
Annders i POTTENBORG
Peder i KNABELYCKE
Jenns Rasmussönn
Jenns Lassönn i GÖSSARP
Peder Nielsönn
Niels i KROKSTORP
Anders Sonnesönn i ORNAKÄRR
Oluff Pedersön
Peder Joensönn
Jenns Lassönn
Jep Pedersönn
Jenns Hannsönn
Sone Jbidem
Peder Lassönn
Mogens i VÅTAMOSSE
Las Oelsönn i INGELSTRÄDE
Findued i BRÄCKE
Jenns Anndersönn
Giödmer i HUSTOFTA
Bendt i HULTABO
Mogens Nielsönn
Jep Klemidsönn
Peder Joennsönn i TJÖRRÖD
Joenn Nielsönn
Jep Nielsönn
Jep Nielsönn
Oluff Poulsönn
Niels Mogennsönn
Oluf Joennsönn
Peder Christensönn
Andars öndersönn
Peder öndersönn i MÅARP
Oluff Pedersönn
Jenns Pedersönn
Las Jennsönn i VÄSBY BY
Joenn Pedersönn
Niels Hannsönn
Lauridtz Nielsönn
Peder Oelsönn
Helle Bendtzönn
Peder Jensönn
Simen Pedersönn
Niels Mogensönn
Staphenn Lassönn
Mogenns Jensönn
Mogens Anndersönn
Niels Jensönn
Niels Pedersönn
Annders Nielsönn
Jenns Mogennsönn
Bendt thröelsönn
Peder hannsönn i LÖNSKOG
Ebbe i BRÄCKE
GÅRDSMÄN
Helle Andersönn i TJÖRRÖD
Joenn Oelsönn
Jep Pedersönn i VÄSBY
Sone Poulsönn
Oluf Pedersönn
Joenn Adtzersönn
Poull Mogennsönn
Las Nielsönn i ORNAKÄRR
Peder Jensönn i VÅTAMOSSE
Niels Stolpe i BUSKERÖD
Thienniste drennge
Chrisiernn Schredder Dreng


Källa

Egen avskrift kollad mot boken: "Helsingborgs län, Räkenskaper 1582/83, Jordebok 1583/84, Extraskattemantalslängd 1584. Utgivna och kommenterade av Ola Svensson."


Mall:Template1