Mtl 1584, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Kattarpssocken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerums socken (+Kattarp) 1684.

Mantalslängd för Kattarps socken 1584

Katterups socken
Jordeigere
Annders Hogennsönn i Hogentorp
Aage Hogennsönn
Lauridtz Staphennsönn i Vemindtorp
Michill Trudsönn
Peder Aagesönn
Tyge Suendsönn
Peder Suendtzönn i Boeserup
Lauridtz Henrichsönn
Lauritzs Mogensönn i Haslerup
Peder Nielsönn i österbye
Ebbe Nielsönn
Alle Nielsönn i Ebberup
Peder Staphennsönn
Poull Rasmussönn i Katerup
Lauridtzs Henrichsönn
Sinid Gunders i Sinidstorp
Tröels Pedersönn
Oluff Pedersönn i Sueibiergh
Gordmenndtt
Suend Oelsönn i Hogentorp
Thure Jennsönn i Vemmindtorp
Madtz Jude i Hogentorp
Joenn Aagesönn
Anders Pedersönn
Poull i Boeserup
Tröels Tordtzönn
Poull Nielsönn
Jenns Nielsönn
Niels Grubbe
Ellenne i Haslerup
Boild i Katterup
Oluff Allesönn
Nisse i Sinidstorp
Poull Pedersönn
Sidtze Peder Sinidtz
Suend Pedersönn
Gune i östrebye
Bendt Hogennsönn
Jnguor i Ebberup
Leiebönnder
Peder Pannthe i Vemindtorp
Esbernn Siridtzsönn
Annders Jennsönn i Boeserup
Lauridtzs thröelsönn
Christopher Pedersönn
Trued i Haslerup
Ture Jennsönn i Hogentorp
Peder Grubbe
Niels Hendrichsönn i Katterup
Boild Tyges
Siuffuind Staphennsönn
Peder Oelsönn
Oluff Rasmussönn
Tröels Hendrihsönn
Annders Jepsönn
Giödmer Jepsönn
Peder i Degneboelitt
Gunder Trö1sönn
Truid Jennsönn i Schauffue
Poull Jepsönn i östrebye
Ture Nielsönn i Turskiöb
Annders Nielsönn i Sueibierg
Anders Jennsönn
Suend Jennsönn
Hogenn Pedersönn
Joenn Gundersönn
Bendt Andersönn
Hanns Andersönn
Staphenn Pedersönn
Nörre Niels
Gordmenndtt
Joenn Nielsönn i Sueibierre
Peder Suendtzönn
Oluff Nielsönn
Lauridtzs Suarer
Lauritzs i Katterup
Christiernn Jepsönn
Niels thrane
Peder i Vemindtorp
Thieniste drennge
Henrich i Haslerup
Aage i Boeserup
Niels i Ebberup
N0rre Nielses dreng i Sueibiere
Peder Nielsönn Jbidmi
Esbernn Nielsönn i Ebberup
Ebbe thröelsönn i Boeserup
Suennd i Sueibierg
Jenns Kieldtzönn
Hogenn i Haslerup
Källa

Egen avskrift kollad mot boken: "Helsingborgs län, Räkenskaper 1582/83, Jordebok 1583/84, Extraskattemantalslängd 1584. Utgivna och kommenterade av Ola Svensson."


Mall:Template1