Mtl 1584, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Jonstorps socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Jonstorps socken 1684.


Mantalslängd för Jonstorps socken 1584

Jonstorps socken
Jordeigere
Kirstenn Mogensön i Kulbertorp
Peder Joensön i Bölsager
Anders Oelsönn i Tranekier
Suend i Heseleboe
Eschill Anndersönn i Södagher
Tröels Pedersönn
Lasse Pedersönn i Glimminge
Oluff Jensönn
Suend Christensönn
Niels i thönnebierre
Peder Nielsönn
Niels i Giersleff
Gunder Poulsönn
Bendt Jepsönn
Niels Julsönn i Jonstorp
Jep thuesönn i Blesinge
Gordmenndtt
Thomme i Bölsager
Lille Anders i Tranekier
Mogens Bendtzönn
Jep Clemidtzönn
Las Poulsönn i Södager
Thue Oelsönn
Jenns Boele
Poull Poulsönn
Poull Grubbe i Thönnebierre, Peder Grubbe
Oluff Jude Jbidmi
Suend Duger
Peder Nielsönn
Peder Lauritzönn
Suend Mogensönn i Gliminge
Niels Aagesönn
Peder Jensönn
Bendt Aagesönn
Anders Klemitzönn
Jep Eschildtzönn i Jonstrup
Leiebonnder
Mogenns Jensönn i Bölsager
Joenn Jepsönn
Jens Anndersönn
Niels i Tranekier
Lasse N. Jbidem
Suend Nielsönn i Södager
Jngell i Blesinge
Tröels Suendsönn i Jonstrup
Joen Trudsön
Joenn Nielsönn
Aage Bendtzönn
Annders Thuesönn
Boild i Prestegördt
Joenn i Degnegördt
Jenns Krog i thönnebierre
Peder Andersönn i Balle
Sone i Rögle
Niels Mogennsönn
Las i Vnderup
Gunder i Giordtzsleff
Poull Ebbesönn
Poull Klemindtzönn
Anders Maler
Boild Jeppis
Thomis Aagesönn
Hermind Bendtzönn
Niels Lauridtzönn
Joenn Lassönn
Thure Pedersönn
Eschild i Suenstorp
Jnger Jens Sönnis i Jonstorp
Niels Anndersönn i Giordtzsleff
Anders Joensönn i Vinderup
Jens i Kulbernntorp
Jenns Giödmersönn i Bölsager
Jenns Dunger i enn Feste
Jenns Lund i Suenstrup er platt öde (gav ingen skatt)
Gordmenndtt
Jenns Duen i Tranekier
Jep Jennsönn i Bö1sagér
Niels i Södager
Poull Anndersönn i Jonnstorp
Peder Suendtzönn
Peder Hackelsschierer i Giordtzsleff
Clemid Jbidmi
Peder i Rögle
Thure Joennsönn i Suenstorp
Oluff Lauridtz Joensönn
Mogenns Pedersönn i Giordtzleff
Jenns Giödmersönn i Jonnstorp
Annders Nielsönn
Möller inngenn Aull
Niels Feiler i Vedermöllen
Pebersuenne
Poull Suendtzönn i JonstorpKälla

Egen avskrift kollad mot boken: "Helsingborgs län, Räkenskaper 1582/83, Jordebok 1583/84, Extraskattemantalslängd 1584. Utgivna och kommenterade av Ola Svensson."


Mall:Template1