Mål, mått och vikt

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För information om dansktiden: se Danska mål, mått och vikterAln (efter 1609) = 59,4 cm.

Ankare = 39,25 liter

Bok = 24 ark skrivpapper. 20 bok = 1 ris

Centner = 100 skålpund = 42,5 kg

Decker (däcker) = 10 st. Mått för skinn och hudar

Dussin = 12 st

Famn = 1,78 meter; som vedmått varierande, mellan 3 och 5,65 m3.

Fat = 157 liter (flytande), ca 170 kg (osmundjärn), 1/32 tunna (spannmål).

Fjärding = våta och insaltade varor. 12 kannor = 31,4 liter, i torra varor 4 kappar = 18,3 liter.

I syd- och västsverige fanns skäppefjärding = 7 liter.

Fot = 0,2969 meter = 1/2 aln.

Gross = 12 dussin = 144 st

Jungfru = 1/2 kvarter = 8,2 cl

Kanna = 2,6 liter; var före 1600-talet 1/2 dl större

Kast = 4 st. 20 kast = 1 val

Kubikfot = 10 kannor = 26,17 liter.

Lass = skattepliktig körning av kol, ved, malm e dyl efter fastställt värde, vanligen 2-3 skeppund. För hö mycket varierande.

Lispund = 8 1/2 kg Lod = 13,16 g. Under 1600-talet som handelsvikt 13,28 g

Läst = 12-13 tunnor; spannmål = 12 skeppund. Ifråga om varor som vägs = 12 skeppund; om salt = 12 tunnor (småläst), 16 eller 18 tunnor (storläst). Senare (1500-talet) = 24 tunnor om lös transport.

Mark = Ursprungligen 205-210 g men sedermera 425 g. Mark vadmal = 96 alnar

Markpund = lispund om 6,8 kg

Mil = 10,689 m. Småländsk mil = 7,5 km; västgötamilen 13 km (någon gång 20 km). I Dalarna och Finland 5 - 6 km

Ort = 4,25 g. Som rymdmått detsamma som jungfru

Oxhuvud, rymdmått = 90 kannor, dvs 236 liter.

Pund = samma som lispund.

Skeppund = ofta 170 kg. 1 skeppund = 20 lispund å 20 skålpund

Skålpund = 0,425 g = 32 lod

Skäppa (1700- 1800-talen) = 1/4 tunna 36,6 liter (fast mål 41,2 liter.) I södra Sverige 27 1/2 liter och före 1665 24,8 liter

Spann = 1/2 tunna = 28 kannor = 73,5 liter.

Stavrum. Mått för ved, varierande men ofta = ca 6 m3.

Stig, kolmått om ca 20 hl.

Stop = 1/2 kanna = 4 kvarter = 1,3 liter

Stycke (tyg) = 15 meter (bomull/siden), 30 meter (lärft/ylle)

Styver = 1 öre i silver; efter 1776 = 1/6 skilling

Timmer = 40 stycken, om skinn

Tjog = 20 stycken

Tum = 2,47 cm (verktum) = 2,97 cm (decimaltum)

Tunna = varierande alltefter användning, t ex för fisk och öl = 125,6 liter, för smör = 16 pund, för spannmål = 142-165 liter Tunna guld, räknebegrepp = 100 000 daler silvermynt.

Val = 20 kast å 4 st (sill, strömming m m), 1 kast = 4 st

Åm = 144 liter (vin).


Källa:

Vad kostade det, Lars O lagerqvist och Ernst Nathorts-Böös, 2002.