Måarp, Väsby socken, bouppteckning efter Nils Jönsson 1719

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby 1861.
Måarp 1723.
Måarp 1723.
Måarp Nr. 1 och Plöninge 1703.


Bouppteckning efter Nils Jönsson i Måarp, gjord 1719 [1]

ANNO 1719, 7 januarij höltij INVENTARIUM och arff skiffte utj Måarp Wäsby sochn och Luggude H:d effter Sal: Nils Jönsson där sama städes som för ett åhr sedan ähr genom döden afgången effterlemb. er??? hustrun Oulu Jönsdotter med trenne deris sammenaflade barn nembl: dottern Kirstina på sjunde åhret, sonen Joen på fjärde dito, Nils ett åhr gammal, warandes tillstädes på änckians sida hennes fader Jöns Joansson i Giörslöf. Till Barnens förmyndare berättar enckian att ingen finns på fädrersidan som hon wiljatt ingiffva utom den sal. mands halffsysters Inger Jönsdotters mand Olof i Nytorp och Starby Socken och nämndemannen Joan Jönsson i åfwarp?? som har den sal:s mannens systerbarn Karin Toorg?dotter till hustru af hwilcka ingenst??? war närwarande. Wärderingsmän nämndeman Påhl Jönsson i Ballja och Jöns Påhlsson i Svedberga?.

Debet - inventarium

Silfwer och penningar fanns intet.

Koppar fans intet utom en lijten H malmgryta som Enckian efter wanlig ??? får behålla... 2,16.

Huse Creatur

Ett grått stoe... 24.

Ett brunt dito... 32.

BOSKAP

1 blackryggit? stoo. 12.

1 H???? DITO. 12.

1 röd qviga. 10.

3 st. qvigekalfwar 1 svart och 3 ????? 4 /st = 12.

Fåår och lam

3 fåår - 6,

4 lam - 6.

Svijn

4 st svijn... kommer intet at utwäderdes-

Sänge kläder

Fanns inte wijder än til Enckians siäng, nembl: 3 st gambla siänge dyner?? 1 petter? och 1 husfryddyner?...

Benke kläder finns intet af någet werdie.

Lijn klädier finns aldeles intet... I gl tvätteduk - 4.

Gångkläder finns intet.

...

Jernwaror

1 lijten handyxa...

...

I bruksjergryta utan fötter - 24.

1 lijten gammal eldtång - 4.

...

Träwaror

...

Spannmåhl fanns intet wijder än til ungefärh 3 tunnor? 4 Skäppor?

...


[Genomgång av pengar till prästen och de fattiga, etc... Sen genomgång av skulder etc.]

Pigan Boel Andersdotter för tienstelön. 1 skört? och 1 paar skor... Pigan Boen Nielsdotter? ... Pigan Kirstina Bengtsdotter... Drängen Jonas Jeppsson... Prosten... Klockaren...

Såsom berättas mundering är til en stor dehl mycket förderwad ?? 1/4 ?? till detta hemman. Så uttsättes ad interim till dess Defert listan blifver upprättad, En summa af 30 till ????

Källa!

Luggude häradsrätt FIIb:1 (1677-1848) Bild 38 (AID: v96902.b38, NAD: SE/LLA/10042) [1]

Egna anteckningar

Gammal avskrift. Bör kollas igen vid tillfälle. Sätts som kategori:stub.

Fotnoter

<references>Mall:Template1

  1. Enl mtl 1711 bor en Jöns Christensson med fru på Måarp 2. Mtl för 1716 anger Nils Jönsson. 1720 en Jöns Kristiansson på Väsby 7.