Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1647-48

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1647-48

Gård/hus Ny/gammal Namn/ort Kommentar
LÄNSRÄKENSKAPER 1647-1648
*****STEDSMÅL*****
"Vadetios??"
"Eskistorp?"
FLENINGE BY
1/2 Ny Peder Gudmandssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Annammat av Peder Gudmandssen i Fleninge. Stedsmål av hans faders halva gård som han för honom upplät.
1/2 Gammal fadern Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Annammat av Peder Gudmandssen i Fleninge. Stedsmål av hans faders halva gård som han för honom upplät.
Ny Niels Pouelssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: STEDSMÅL. Annammat av Niels Pouelssen i Fleninge av den halva gård där, som hans moder tidigare bott i och som hon upplåtit åt honom.
Gammal modern Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Annammat av Niels Pouelssen i Fleninge i stedsmål av den halva gård där, som hans moder tidigare bott i och som hon upplåtit åt honom.
\"VALLÖE\"
Ny Peder Rasmussen faderns gård
BENARP
Benarp Ny Joen Suendssen faderns gård
BOSERUP
SMEDSTORP
litet hus Ny Jens Niellssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Annammat av Jens Niellssen i Smedstorp. Stedsmål av den lilla gård i Smedstorp som Hans Jenssen tidigare bott i och dog i. -- 3 rdlr
litet hus Gammal Hans Jenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Annammat av Jens Niellssen i Smedstorp. Stedsmål av den lilla gård i Smedstorp som Hans Jenssen tidigare bott i och dog i. -- 3 rdlr
VEMMENTORP
Ny Olle Lauridtzen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Annammat av Olle Lauridtzen i Vemmentorp, Stedsmål för halva sin faders gård, som han för gonom upplät. 2 rdlr
Gammal fadern Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Annammat av Olle Lauridtzen i Vemmentorp, Stedsmål för halva sin faders gård, som han för gonom upplät. 2 rdlr
TORP??? Laug??
stedsmål Ny Pouell Anderssen
stedsmål Gammal Otto Pederssen
HÖGANÄS? "Höjnis"?
stedsmål Ny Jep Hanssen Stedsmål för en "plats" som uppläts åt honom av hans moder Kirst hanssis
stedsmål Gammal Kirst Hanssis Stedsmål för en "plats" som uppläts åt honom av hans moder Kirst hanssis
???-ort
stedsmål Ny Arid Aridssen
stedsmål Gammal Niels Joanssen
GÖRSLÖV
1/2 Ny Anders Oelssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: STEDSMÅL. Annammat av Anders Oelssen i Görslöv i Stedsmål för den halva gård i Görslöv Mogens Pouelssen bodde i och för honom upplät.
1/2 Gammal Mogens Pouelssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: STEDSMÅL. Annammat av Anders Oelssen i Görslöv i Stedsmål för den halva gård i Görslöv Mogens Pouelssen bodde i och för honom upplät.
FILBORNA
1/2 Ny Gudmand Pederssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: STEDSMÅL. Annammat av Gudmand Pederssen i Filborna i Stedsmål för den halva gård i Filborna hans Christenssen för honom upplät.
1/2 Gammal Hans Christenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: STEDSMÅL. Annammat av Gudmand Pederssen i Filborna i Stedsmål för den halva gård i Filborna hans Christenssen för honom upplät.
MÖRSHÖG
stedsmål Ny Niels Jenssen
stedsmål Gammal Jens Suendssen
MÖRSHÖG? "Mörss"
stedsmål Ny Jep Kårtzen??
stedsmål Gammal Olle Knudssen
????
stedsmål Ny Christen Nielssen
stedsmål Gammal Bendix??? Mortenssen
HÖGANÄS
hus Ny Arffuid Jenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: STEDSMÅL. Annammat av Arffuid Jenssen i Höganäs i Stedsmål på ett hus och en mark där som Niels Christenssen bodde i och dog i.
hus Gammal Niels Christenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: STEDSMÅL. Annammat av Arffuid Jenssen i Höganäs i Stedsmål på ett hus och en mark där som Niels Christenssen bodde i och dog i.
*****HUSBONDHOLD*****
FRILLESTADS BY
1/4 skatte Ny Niels Anderssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Niels Anderssen i Frillestad i husbondhold på den fjärdedel av den skattegård, i samma by, som hans FADER Peder Brand bor på och har upplåtit till honom.
1/4 skatte Gammal Peder Brand Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Niels Anderssen i Frillestad i husbondhold på den fjärdedel av den skattegård, i samma by, som hans FADER Peder Brand bor på och har upplåtit till honom.
BÅRSLÖV
Ny från TULLSTORP Peder Thrölssen
Gammal i Bårslöv Pouell Mattissen
HULTA
1/4 Ny Anders Anderssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Anders Anderssen i Hulta för fjärdedelen av den gård där som Christen Laurssen bodde på och dog i. -- 5 Rdlr
1/4 Gammal Christen Laurssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Anders Anderssen i Hulta för fjärdedelen av den gård där som Christen Laurssen bodde på och dog i. -- 5 Rdlr
HJORTSHÖG (Mörarp el. Kropp?
husbondh. Ny Peder Nielssen
husbondh. Gammal Thröls Bendssen
ORNAKÄRR
1 skatte Ny Jep Kieldssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Jep Kieldssen i Ornakärr för husbondhold för den skattegård där, som Lauridtz Oelssen tidigare bodde i och dog i. --- 8 Rdlr
1 skatte Gammal Lauridtz Oelssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Jep Kieldssen i Ornakärr för husbondhold för den skattegård där, som Lauridtz Oelssen tidigare bodde i och dog i. --- 8 Rdlr
INGELSTRÄDE
1/2 skatte Ny Niels Sönnessen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Niels Sönnessen i Ornakärr för husbondhold för den halva skattegård där, som Hans Skredder upplåtit åt honom. --- 6 Rdlr
1/2 skatte Gammal Hans Skredder Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Niels Sönnessen i Ornakärr för husbondhold för den halva skattegård där, som Hans Skredder upplåtit åt honom. --- 6 Rdlr
RAMLÖSA och EKEBY
husb. Ny från Ekeby Morten Hillerssen
husb. Gammal i Ramlösa Jens Nielssen
FARHULTS BY
1/2 skatte Ny Peder Suendssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Peder Suendssen i Farhult för husbondhold för den halva skattegård där, som Peder Pederssen tidigare bodde i. --- 5 Rdlr
1/2 skatte Gammal Peder Pederssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Husbondhold. Annammat av Peder Suendssen i Farhult för husbondhold för den halva skattegård där, som Peder Pederssen tidigare bodde i. --- 5 Rdlr
*****SAGFALD*****
BÅRSLÖV
sakfall lägersmål vid äktenskap (emellan Peder och Lutze ?) Peder Gudmundsson
sakfall lägersmål vid äktenskap (emellan Peder och Lutze ?) Lutze Ollusdotter
sakfall lägesmål Knud Nielssen
sakfall Knuds frus syster begicks lägesmålet med Niels Niels Giöing
'HÄSSLUNDA BY'
sakfall dräng - lägersmål Lauridtz Bendssen
sakfall \"husbonden\" Bendt Hillerssen
sakfall kvinnan drängen hade - lägersmål Kirsten Pouellsdatter
HULTA
sakfall - förlöff? Sönne Truedssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. Annammat av Sönne Truedssen i Hulta. 38(?) Rdlr. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Det kan vara att han bröt upp från marken har arrenderade. Förlöff är nämnt.
FLENINGE BY
sakfall lägersmål Ingell Pouellssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. Annammat av Ingell Pouelssen i Fleninge 12 Rdlr i böter för lägesmål med Lutze Pedersdotter.
sakfall lägersmål Lutze Pedersdotter Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. Annammat av Ingell Pouelssen i Fleninge 12 Rdlr i böter för lägesmål med Lutze Pedersdotter.
BOSERUP Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. 12 Rdlr böter för lägersmål för Peder Suendssen i Tånga, begånget mot (!) Elline Gundesdotter som tjänade som piga hos Lauridtz Suendssen i Laröd.
Peder Bendssen
VIKEN
sakfall Anders \"Lille Anders\" Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. Annammat av Lille Anders på Viken för något \"Clamerj\" med Niels Sörenssen.
sakfall Niels Sörenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. Annammat av Lille Anders på Viken för något \"Clamerj\" med Niels Sörenssen.
Viken och Höganäs
sakfall * se posten under HÖGANÄS Suend Lauridtzen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. 10 Rdlr böter för \"Clammerij\" han begick mot Peder Christenssen i Höganäs.
HÖGANÄS
sakfall * se posten över VIKEN Peder Christenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. 10 Rdlr böter för \"Clammerij\" han begick mot Peder Christenssen i Höganäs.
TÅNGA
sakfall ** clammerij begått av personen nedan, ev. involverande personerna efter Peder Staffenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. 12 Rdlr böter för lägersmål för Peder Suendssen i Tånga, begånget mot (!) Elline Gundesdotter som tjänade som piga hos Lauridtz Suendssen i Laröd. // Plus böter 2 rdlr för något
sakfall ** Lägersmål (se post nedan i Laröd) Peder Suendssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. 12 Rdlr böter för lägersmål för Peder Suendssen i Tånga, begånget mot (!) Elline Gundesdotter som tjänade som piga hos Lauridtz Suendssen i Laröd. // Plus böter 2 rdlr för något
LARÖD
sakfall ** Lägesmål (se post ovan i Tånga) Elline Gundesdotter Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. 12 Rdlr böter för lägersmål för Peder Suendssen i Tånga, begånget mot (!) Elline Gundesdotter som tjänade som piga hos Lauridtz Suendssen i Laröd. //Plus böter 2 rdlr för något
sakfall ** Den elinne tjänade hos (se två poster oan) Lauridtz Suendssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: Sakfall. 12 Rdlr böter för lägersmål för Peder Suendssen i Tånga, begånget mot (!) Elline Gundesdotter som tjänade som piga hos Lauridtz Suendssen i Laröd. // Plus böter 2 rdlr för något.
*****FÖRLÖV - infestepengar*****
HULTA
Förlöv Sönne Trudssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: FÖRLÖV. Annammat av Sönne Trudssen i Hulta för en arvedel hans syster, boende i Landskrona Län, ärvde efter sin fader, Sönne Trudssen i Hulta - pengar etc etc... (Betyder detta att pappan hette Sönne Trudsson också eller att Sönne Trudsson betalade XX i förslöff för henne eftersom arvet flyttades till annan ort?)
*****VRAKINTÄKTER*****
HÄSSLEBO
vrakpengar - böter. Bot Lauridtz Jenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: VRAKPENGAR. Lauridtz Jenssen i Hässlebo betalade 2 Rdlr i böter. han använde indriva plankor av ek och liknande för bränsle. Plankorna kom från skepp och drev in vid Hässlebo och Häljaröds ägor.
RAUS BY
vrakpengar Bot. Använde strandad skeppsek. Olle Laurssen
RÅGÅKRA
Vrakpengar Bot Peder Jenssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: VRAKINTÄKTER. Bot på 4 Rdlr för att han använde ek och annat timmer som flöt i land på Brunnby och Väsby sockens mark.
NYGÅRD
vrakpengar Bot Pouell Jenssen
LARÖD
vrakpengar Bot Anders Hellessen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: VRAKINTÄKTER. 6 Rdls i betalning för vraktimmer som flutit i land på Subbarps mark (HBG-Stubbarp). Anders Hellessen, Laröd.
\"FORRNID\" INTÄKTER Ngt med att hugga i skog
RAMLÖSA
Forrnid-intäkter Hans Rasmussen
NYGÅRD
Forrnid-intäkter Pouell Jenssen
*****UTGIFTER*****
Till Rättaren
Rättaren har bestraffat Anna Carlsdotter Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: UTGIFTER TILL RÄTTAREN. 10 rdlr för att han \"rättat\" ett lösaktigt fruntimmer, Anna Carlsdotter, för hennes horeri och \"fosters omkommbelse\".Det står en hel del om detta under rubriken 201005255669.jpg. Frågan är vad blodskam är. Det verkar ha varit en stor sak som var uppe i Köpenhamn bland professorerna. Han ska ha haft blodskam med flera personer. KOLLAS!!!
Rättaren har bestraffat Anders Giöderssen Länsräkenskaperna, Ridefogderäkenskaperna, Luggude Härad 1647-1648: UTGIFTER TILL RÄTTAREN. 10 rdlr för att han \"rättat\" en lösdrivare, Anders Giöderssen, för horeri och blodskam. Det står en hel del om detta under rubriken 201005255669.jpg. Frågan är vad blodskam är. Det verkar ha varit en stor sak som var uppe i Köpenhamn bland professorerna. Han ska ha haft blodskam med flera personer. KOLLAS!!!
HÄSSLEBO
dom Lauridtz Jenssen \"Kiendis wi, oss Jep. Anderssen i Södåkra og Bend Nielssen i Görslöv att wi effter Lauridtz Joanssen i Hessleboa, hans begerringh, haffer worderit noglle stöcker egge og Lyn plancker som ehr indkommen for Kongl Majsts strandning, som hand ehr strandfoget ????, som den aff et skib som bleff, dog den due inte ??? til att brende... [de hade visst prövat att styc ka upp en gammal mast de hittat.] Tilsommen worderit for tolff marck danska... Hessleboa 28 April 1648. "/ JEP. ANDERSEN (for egen hand) BEND NIELSSEN
SÖDÅKRA
dom - vittne Jep Anderssen \"Kiendis wi, oss Jep. Anderssen i Södåkra og Bend Nielssen i Görslöv att wi effter Lauridtz Joanssen i Hessleboa, hans begerringh, haffer worderit noglle stöcker egge og Lyn plancker som ehr indkommen for Kongl Majsts strandning, som hand ehr strandfoget ????, som den aff et skib som bleff, dog den due inte ??? til att brende... [de hade visst prövat att styc ka upp en gammal mast de hittat.] Tilsommen worderit for tolff marck danska... Hessleboa 28 April 1648. "/ JEP. ANDERSEN (for egen hand) BEND NIELSSEN
GÖRSLÖV
dom - vittne Bend Nielssen \"Kiendis wi, oss Jep. Anderssen i Södåkra og Bend Nielssen i Görslöv att wi effter Lauridtz Joanssen i Hessleboa, hans begerringh, haffer worderit noglle stöcker egge og Lyn plancker som ehr indkommen for Kongl Majsts strandning, som hand ehr strandfoget ????, som den aff et skib som bleff, dog den due inte ??? til att brende... [de hade visst prövat att styc ka upp en gammal mast de hittat.] Tilsommen worderit for tolff marck danska... Hessleboa 28 April 1648. "/ JEP. ANDERSEN (for egen hand) BEND NIELSSEN


Mall:Template1