Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1643-45 (1646)

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1643-1645 (1646)

Status Ny/Gammal ort Namn/Ort Komm
Ridefogdens Räkenskaper
Intäkter Städsmål
Man
Hässlunda
Man
Bårslöv
Man
Man Ny Lydestad Mickell Börgessen
GÖRSLÖV
Son Ny Görslöv Joen Trudssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Annammat av Joen Trudssen i Görslöv i Stedsmål av den halva gård i Görslöv hans fader Thrud Poulssen tillförne påbodde och som han upplät (till försäljning).
Far Gammal Görslöv Thrud Poulssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Annammat av Joen Trudssen i Görslöv i Stedsmål av den halva gård i Görslöv hans fader Thrud Poulssen tillförne påbodde och som han upplät (till försäljning).
SMEDSTORP
Man Ny Smedstorp Gunder Gunderssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Gunder Gunderssen i Smedstorp i stedsmål för det lilla hus i Smedstorp Peder Anderssen \"tilforne iboede och for hannd oploed\".
Man Gammal Smedstorp Peder Anderssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Gunder Gunderssen i Smedstorp i stedsmål för det lilla hus i Smedstorp Peder Anderssen \"tilforne iboede och for hannd oploed\".
HÄLJARÖD
Man Ny Häljaröd Joen Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Joenn Nielssen i Häljaröd i stedsmål \"aff den liden gaardt ibm Helle pouels tilforne haffde i brugh och for hannomb oploed\".
Man Gammal Häljaröd Helle Pouelssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Joenn Nielssen i Häljaröd i stedsmål \"aff den liden gaardt ibm Helle pouels tilforne haffde i brugh och for hannomb oploed\".
STUBBARP
Man Ny Stubbarp Niels Mogenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Niels Mogenssen i Stubbarp av stedsmål för den lilla gård Niels Nielssen förut \"påbodde och fråndog\".
Man Gammal Stubbarp Niels Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Niels Mogenssen i Stubbarp i stedsmål för den lilla gård Niels Nielssen förut \"påbodde och fråndog\".
Man Ny Peder Giselssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Peder Giselssen i Stubbarp i stedsmål för den halva gård i Stubbarp som Lasse Giselssen bodde på och dog, på, gården som lämnades öde under fiendens tid.
Man Gammal Lasse Giselssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Peder Giselssen i Stubbarp i stedsmål för den halva gård i Stubbarp som Lasse Giselssen bodde på och dog, på, gården som lämnades öde under fiendens tid.
FILBORNA
Man Ny Filborna Anders Mogenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål av Anders Mogenssen för den halva gård i filborna som tidigare Jens Gundessen bodde i och dog i.
Man Gammal Filborna Jens Gundessen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål av Anders Mogenssen för den halva gård i filborna som tidigare Jens Gundessen bodde i och dog i.
LJUSEKULLA
Man
RAMLÖSA
Son Ny Ramlösa Niels Pederssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Niels pederssen för den gård i Ramlösa hans fader Peder Bendssen bodde i och dog i.
Far Gammal Ramlösa Peder Bendssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Niels pederssen för den gård i Ramlösa hans fader Peder Bendssen bodde i och dog i.
TJÖRRÖD
Man Ny Tjörröd Peder Frandtsson Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Peder Frandtsson i Tjörröd, för den halva gård i Tjörröd som tidigare Jep Cotes/Lotes? tidigare bodde i och dog i.
Man Gammal Tjörröd Jep L?ote?s? Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Peder Frandtsson i Tjörröd, för den halva gård i Tjörröd som tidigare Jep Cotes/Lotes? tidigare bodde i och dog i.
Man Ny Tjörröd Anders Jenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Anders Hanssen i Tjörröd i stedsmål för \"den lilla halva gård\" i Tjörröd som Suend Mogenssen som han upplät.
Man Gammal Tjörröd Suend Mogenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Anders Hanssen i Tjörröd i stedsmål för \"den lilla halva gård\" i Tjörröd som Suend Mogenssen som han upplät.
VÄSBY BY
Man Ny Väsby by Ture Pederssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Ture Pederssen i Väsby för den halva gård i väsby som Ebbe Önderssen tidigare bott i och dött i.
Man Gammal Väsby by Ebbe Önderssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Ture Pederssen i Väsby för den halva gård i väsby som Ebbe Önderssen tidigare bott i och dött i.
HOVGÅRDEN
Man Ny Väsby by Bend Jenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Bend Jenssen i Väsby by för fjärdedelen i den gård i Hovgården som Mogens Nielssen tidigare bodde i och dog i.
Man Gammalt Väsby by Mogens Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Bend Jenssen i Väsby by för fjärdedelen i den gård i Hovgården som Mogens Nielssen tidigare bodde i och dog i.
Man Ny Hovgården Pouel Ebbessen? Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Pouel Ebbessen? för fjärdedelen av den gård, i Hovgården, Lauridts pedersen har bott på och dött på.
Man Gammal Hovgården Lauridts Pederssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Stedsmål för Pouel Ebbessen? för fjärdedelen av den gård, i Hovgården, Lauridts Pedersen har bott på och dött på.
BOSERUP?
Man
RAUS BY
Man Ny Raus Lauridts Gudmandssen
Man etc
VIAKÖP
Son Ny Viaköp Alle Perssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Alle Perssen i Viaköp för den halva gård hans fader i Viaköp som hans moder Thörre Jensdotter tidigare brukade och dog på.
Hustru Gammal Viaköp Thörre Jensdotter Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Alle Perssen i Viaköp för den halva gård hans fader i Viaköp som hans moder Thörre Jensdotter tidigare brukade och dog på.
Man
Ödåkra
Man
???
Man
Poulstrup
Man
SMEDSTORP
Son Ny Smedstorp Hans Jenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Hans Jenssen i Smedstorp i stedsmål för ??? den gård i Smedstorp som hans far Jep Jensson upplät till honom.
Far Gammal Smedstorp Jep Jenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av Hans Jenssen i Smedstorp i stedsmål för ??? den gård i Smedstorp som hans far Jep Jensson upplät till honom.
Man
Håkanstorp
Man
Poulstrup
Man
STUBBARP
Man Ny Stubbarp Peder Giselsen Peder Giselsen i Stubbarp i stedsmål för den halva gård där som Lasse Giselsen tidigare bodde i och dog i. Gården blev öde.
Man Gammal Stubbarp Lasse giselsen Peder Giselsen i Stubbarp i stedsmål för den halva gård där som Lasse Giselsen tidigare bodde i och dog i. Gården blev öde.
Bårslöv
Man
UTVÄLINGE
Man Ny utvälinge Helle Jeppssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av helle Jeppssen i stedsmål för den ödegård där som Niels Johanssen tidigare bodde i och dog i.
Man Gammal utvälinge Niels Johanssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Betalat av helle Jeppssen i stedsmål för den ödegård där som Niels Johanssen tidigare bodde i och dog i.
FRILLESTADS BY
Man son/ny Niels Ericksen
Man fader/gammal Erick Nielsen
VIKEN
Man Ny Viken Niels Jeppssen
Lartsläss??? Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Niels Jepssen i Viken, stedsmål för tre skeppor jord som upplåtits i fäladen men som är lite skadad.
Man
??rmestrup
Man
KATSLÖSA
Man
HJORTSHÖG?
Man
VEMMENTORP
Man
KÖPINGE
Man
HJORTSHÖG
Man
VEMMENTORP
Man
GUNNESTORP
Man Ny Gunnestorp, Fleninge Jens Hendrickssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Jens Hedrickssen, Fleninge Gunnestorp i stedsmål för den halva gård i Gunnestorp som Jep Pederssen tidigare bodde på och dog på.
Man Gammal Gunnestorp, Fleninge Jep Pederssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Jens Hedrickssen, Fleninge Gunnestorp i stedsmål för den halva gård i Gunnestorp som Jep Pederssen tidigare bodde på och dog på.
FLUNDRARP
Man Ny Flundrarp Peder Lauridtssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Peder Lauridtssen i Flundrarp i stedsmål för den halva lilla gård i Flundrarp Bent Nielssen tidigare bodde i och dog i och som nu i firndernas tid blivit öde.
Man Gammal Flundrarp Bent Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Peder Lauridtssen i Flundrarp i stedsmål för den halva lilla gård i Flundrarp Bent Nielssen tidigare bodde i och dog i och som nu i firndernas tid blivit öde.
GÖRSLÖV
Man Ny Görslöv Bentt Pederssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Bentt pederssen i Görslöv i stedsmål för den halva gård där som Anders Hermandssen tidigare bodde i och dog i.
Man Gammal Görslöv Anders Hermandssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Bentt pederssen i Görslöv i stedsmål för den halva gård där som Anders Hermandssen tidigare bodde i och dog i.
Man Ny Görslöv Lauridts Olssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Lauridts Olssen Görslöv i stedsmål för den halva gård där som Hans Thueesen tidigare bodde på.
Man Gammal Görslöv Hans Thuessen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Lauridts Olssen i Görslöv i stedsmål för den halva gård där som Hans Thuessen tidigare bodde i och dog i.
FLENINGE BY
Man Ny Fleninge Olle Gunderssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Olle Gunderssen i stedsmål för den halva gård där som Bent Mogenssen tidigare bodde på och dog i.
Man Gammal Fleninge Bent Mogenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Olle Gunderssen i stedsmål för den halva gård där som Bent Mogenssen tidigare bodde på och dog i.
FRILLESTADS BY
-------------------- ---------------------- Intäkter husbondhold --------
HÄSSLUNDA BY
Man
LÖNHULT
Man Ny Lönhult Peder Anderssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Peder Anderssen i husbondhold för sjättedelen i Lönhults gård som Thue Lauridtssen upplät.
Man \"Gammal\" eller samtida Lönhult Thue Lauridtssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Peder Anderssen för sjättedelen i Lönhults gård som Thue Lauridtssen upplät.
201005255570.jpg GLIMMINGE
Man Ny Glimminge Olle Laurssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbonhold anammat av Olle Laurssen i Glimminge för halva delen i sin faders gård som fadern för honom upplät
Man Gammal Glimminge Lauridts ??? Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbonhold anammat av Olle Laurssen i Glimminge för halva delen i sin faders gård som fadern för honom upplät
Man Olle Christenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Olle Christenssen i Glimminge för den gård där som Mogens Suendssen tidigare bodde i och dog i.
Man Mogens Suendssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Olle Christenssen i Glimminge för den gård där som Mogens Suendssen tidigare bodde i och dog i.
DÖSHULTs hus??
Man Ny Lauridts Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbonhold anammat av Lauridts Nielssen på Hans Nielssens gårdsgrund har byggt.
Man Gammal Hans Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbonhold anammat av Lauridts Nielssen på Hans Nielssens gårdsgrund har byggt.
INGELSTRÄDE
Man Ny Ingelsträde Helle Pederssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbonhold anammat av Helle Pederssen i Ingelsträde för den halva gård där som hans Olssen tidigare brukade och dog i.
Man Gammal Ingelsträde Hans Olssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbonhold anammat av Helle Pederssen i Ingelsträde för den halva gård där som hans Olssen tidigare brukade och dog i.
TULLSTORP
Man
SIGNESTORP?
Son Ny S? Gunder Sönnessen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Gunder Sönnessen i Signestorp? för halva delen av faderns halva gård som fadern upplät för honom.
Far Gammal S? Sönne ???
KROKSTORP, Välluv?
Man Ny Krokstorp Anders Mogenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Anders Mogenssen i Krokstorp för den halva gård där Ebbe Nielssen bodde i och dog i.
Man Gammal Krokstorp Ebbe Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Anders Mogenssen i Krokstorp för den halva gård där Ebbe Nielssen bodde i och dog i
TRANEKÄRR
Man Ny Södåkra sen Tranekärr Thröls Jenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Thröls Jenssen i Södåkra för den halva gård i Tranekärr Bende Per Thrölis bodde i.
Hustru Gammal Tranekärr Bende Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Thröls Jenssen i Södåkra för den halva gård i Tranekärr Bende Per Thrölis bodde i.
Far Gammal Tranekärr Per Thrölssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Thröls Jenssen i Södåkra för den halva gård i Tranekärr Bende Per Thrölis bodde i.
HUSTOFTA
Son Ny Hustofta Jep Moegenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Jep Moegenssen för hans faders halva gård dår som hanbott i och dött i.
Far Gammal Hustofta Mogens ??? Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Husbondhold anammat av Jep Moegenssen för hans faders halva gård dår som hanbott i och dött i.
BRANDSTORP
Son Ny Brandstorp Suend Rasmussen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Suend Rassmussen i Brandstorp i husbondhold för den fjärdedel i gården där hans fader Rasmus Thuessen \"fråndog\".
Far Gammal Brandstorp Rasmus Thurssen? Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat av Suend Rassmussen i Brandstorp i husbondhold för den fjärdedel i gården där hans fader Rasmus Thuessen \"fråndog\".
PÅARP
Man
SMEDSTORP
Son Ny Smedstorp Christen Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Christen Nielssen i Smedstorp för halva hans faders, Niels Christenssens, gård i Smedstorp som hans moder upplät åt honom.
Far Gammal Smedstorp Niels Christenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Christen Nielssen i Smedstorp för halva hans faders, Niels Christenssens, gård i Smedstorp som hans moder upplät åt honom.
BRÄCKE??
Son Ny - ((Bräeke 3??)) Bräcke Niels Lauridtssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Niels Lauridtssen i Bräcke, för sin fader Lauridts Nielssens halva gård där, som han dog i.
Far Gammal - ((3???)) Bräcke Lauridts Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Niels Lauridtssen i Bräcke, för sin fader Lauridts Nielssens halva gård där, som han dog i.
HULTA
Son Ny Hulta Pouell Pederssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Pouell Pederssen i Hulta för fjärdedelen i den gård hans fader Peder Thussen upplät åt honom.
Far Gammal Hulta Peder Thusses? Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Pouell Pederssen i Hulta för fjärdedelen i den gård hans fader Peder Thussen upplät åt honom.
BÅRSLÖV
Man
HÖJAR
Man Ny Höjar Jon Lauridtssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Jon Lauridtssen för den halva gård där som Jep Anderssen tidigare bodde på och dog på.
Man Gammal Höjar Jep Anderssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Jon Lauridtssen för den halva gård där som Jep Anderssen tidigare bodde på och dog på.
201005255573.jpg Högsgården???
Man Ny Högsgården Hans Jörgenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Hans Jörgenssen för den halva Högsgården Hans Jenssen tidigare brukade och som han upplät åt Hans.
Man Gammal Högsgården Hans Jenssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Hans Jörgenssen för den halva Högsgården Hans Jenssen tidigare brukade och som han upplät åt Hans.
BJUVSTRUP
Man Ny Bjuvstrup Niels Mogenssen
Man Gammal Bjuvstrup Aage Nielssen
ÖSTRA RAMLÖSA
Son Ny Ö Ramlösa Gunder Mickelssen
Far Gammal Ö Ramlösa fadern
BUSKERÖD
Man Ny Buskeröd Mogens Nielssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Mogens Nielssen i Buskeröd.för 1/4 av den gård hans far Niels Lauridtssen tidigare brukade och som han för Mogens upplät.
Man Gammal Buskerös Niels Lauridtssen Länsräkenskaper Luggude 1643-1645: Anammat i husbondhold av Mogens Nielssen i Buskeröd.för 1/4 av den gård hans far Niels Lauridtssen tidigare brukade och som han för Mogens upplät.
---------------------- -------------- SAGFALD -------------
EBBARP
Far Ebbarp Olle? Lauridtssen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Olle Lauridtssen i Ebbarp på hans dotter, Thorre Olsdotters vägnar, för lägersmål hon har begått med Eschild Christenssen i Mörarp.
Dotter Ebbarp Thorre Olsdotter Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Olle Lauridtssen i Ebbarp på hans dotter, Thorre Olsdotters vägnar, för lägersmål hon har begått med Eschild Christenssen i Mörarp...
Man Mörarp Eschild Christenssen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Olle Lauridtssen i Ebbarp på hans dotter, Thorre Olsdotters vägnar, för lägersmål hon har begått med Eschild Christenssen i Mörarp...
MÖRARPS BY Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Hans Nielssen för något klemmeri och ??angsmaal han begick på Mogens Börgessen i Slusås.
Man Mörarp Eschild Christenssen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Olle Lauridtssen i Ebbarp på hans dotter, Thorre Olsdotters vägnar, för lägersmål hon har begått med Eschild Christenssen i Mörarp...
DÖSHULT
Man Döshult Hans Nielssen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Hans Nielssen för något klemmeri och ??angsmaal han begick på Mogens Börgessen i Slusås.
SLUSÅS
Man Slusås Mogens Börgessen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Hans Nielssen för något klemmeri och ??angsmaal han begick på Mogens Börgessen i Slusås.
INGELSTRÄDE
Man Ingelsträde Suend Aridssen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Suend Aridssen i Ingelsträde för begånget lägersmål med Ingar Nielsdatter...
Man Ingelsträde Ingar Nielsdotter Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Sagefald. Annammat av Suend Aridssen i Ingelsträde för begånget lägersmål med Ingar Nielsdatter...
**************** ***************** VRAK INTÄKTER
NYGÅRD
Man Nygård Poul Jenssen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Vrakintäkter. Annammat av Poul Jenssen i Nyegaard för ett stycke ek som kommit från en av hans majestäts strandningar.
Man
RÅGÅKRA
Man Rågåkra Peder Jenssen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: Vrakintäkter. För ek stycken och en mast som han hittat vid stranden.
RAUS BY
Man Hans Rasmussen Uvisse Inkomster 1643-45, Ridefogdens Räkenskaper LR: vrak. För upphittat vraktimmer.
Fastighetskommentar END

Mall:Template1