Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1639-40

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Försättsbadet till de ovissa inkomsterna 1639-1640.

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1639-1640
STEDSMÅL
Anammat av Anna Niels: Helsingör stedsmål av den gräns och plats på VIKEN som Vädermöllan står på.
Bjuvstorp ... Bosarp (...)
Länsräkenskaper 1639-1640, Ovisse inkomster, Ridefogdens räkenskaper. Stedsmål för Peder Gudmandssen i HÖGANÄS för en liten plats ibn som tidigare Kirsten jenssis hade och som hon upplät åt honom.
Mogens Jenssen i HÖGANÄS betalat stedsmål för ett litet hus som hans Peder Jens i HÖGANÄS tidigare brukade och upplät åt honom.
(...)
Stedsmål för Wier Nielssen i FJÄLASTORP för halva den STUBBARPS gård som Suend Nielssen tidigare bott på, och dött på.
Stedsmål anammat av Jens Lauredssen i LINDEKNÄVELN, stedsmål för den gård i BRÄCKE som Peder Mogenssen bodde på och "fråndog".
Stedsmål, Jens Mogenssen i STUBBARP för den lilla gård där som Rasmus Nielssen tidigare brukade och fråndog.
Stedsmål. Hans Thurssen i GÖRSLÖV för den halva gård där som Thure Poulssen upplät åt honom.
(...)
Anammat av Claus Söffrenssen i STUBBARP i stedsmål för den lilla går där som Söffren Lauridtsen tidigare bodde på och upplät åt honom.
Jens Pedersen i FILBORNA, stedsmål för fjädedelen av den går där som Jens Christenssen tidigare hade i bruk och upplät åt honom.
Peder Christenssen i FLIBORNA, stedsmål för den halva gård i RAMLÖSA hans moder Elsa Bendtsdatter tidigare bodde på och upplät åt honom.
Peder Pederssen i FILBORNA, stedsmål för en del av den gård där som Peder Christenssen upplät åt honom.
Peder Pederssen i FLENINGE, stedsmål för den halva gård i GUNNARLUNDA som Thurd Bodelssen tidigare bodde på och upplät åt honom.
Bent Poulssen i SMEDSTORP stedsmål för hälften av den husplats som Peder Anderssen bor på och upplät åt honom.
(...)
Niels jenssen i ROUS, stedsmål av den halva gård i KÖPINGE Peder Suendssen tidigare bodde på och fråndog.
Anders Lauridtssen i SÖDRA HÄLJERÖD, stedsmål för den gård i GÖRSLÖV som Thrued Christenssen tidigare bodde på och fråndog.
Olle Bendssen i HÅKANTORP; stedsmål för den halva gård där som Arild Bendssen bodde på och pga fattigdom inte längre kunde behålla.
Olle Jeppssen i KROPP, stedsmål för den halva gård i GUNNARLUNDA som Jens Staffenssen tidigare bodde på och fråndog.
HUSBONDHOLD
Christen Oelssen i ÄSPERÖD; husbondhold för den halva gård i Äsperöd Peder Jenssen tidigare bodde på och fråndog.
Husbondhold av Lauridts Nielssen och Peder Poulsssen i KUNGSHULT för 1/3 av den gård där Boell Jeppis tidigare bodde på och fråndog.
Husbondhold av Adtzer Nielssen i ALLERUM för den halva skattegård där som jens Bendssen? tidigare bodde på.
Peder Anderssen i TÅGALYCKE husbondhold för den halva skattegård i INGELSTRÄDE som Niels Jenssen tidigare bott på och fråndog.
LÄGERSMÅL OCH SAGEFALD
Jens Lauridtssen i SLUSÅS för lägesmål han har begått med Boeld Werns?datter på LundsgårdGUNNESTORPS GODS.
Peder Pederssen i FLENINGE för lägesmål som han begått med Bentte Jensdatter. Böter 28 daler, Bentta 7.
Laurs Jenssen i FLENINGE för lägesmål han begått med sin hustru, innan han tog denne till äkta.
(...)
Eschild Christenssen i MÖRARP för lägesmål han begått med Sitza N.datter
Anders Esbiörnssen i ÖSTRABY "för något oljud han begick i Kattarps kyrka".
Peder Hendrickssen i GUNNESTORP för oljud han begick vid samma tid (som ovan) i kyrkan.
(...)
Matthias Johansson i "diönge" DÖINGE/TÅNGA?? som bleff brennt för blodskamb hannd haffde begonnget med hans Egen söster, och hans halffue boe icke mere kände belöbe effter Registrering och öffuerslag.
PENGAR för "FÖRLÖFF"
Mogens Arildssen och Elna Moensis i "Diönge" DÖINGE/TÅNGA??.
Annammat av Anna Börgesdatter i Gullarp??? för en arvedel hon av sin syster ärvde i PÅLSTORP.
DRÖFFT
Jens Christenssen i FILBORNA.
VRAK
Poell Jenssen i NYGÅRD skatt för en gammal skeppsbåt
Gudmand oelssen i ELESHULT för ekstycken
Peder Joenssen i RÅGÅKRA för ekstycken och annat. Brev med bomärke finns som bilaga.
Rasmus i RÅÅ för en gammal mast.
PENGAR FÖR NEDHUGGEN SKOG
Poell Jenssen i NYGÅRD
Jens oelssen i RAMLÖSA
(Har nått slutet)