Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1637-38

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Även noterad som Mtl för 1635 på annat ställe.

Ridefogdens räkenskaper för 1637-1638

1637-1638
STEDSMÅL
Peder Moegenssen i TJÖRRÖD, stedsmål för den husplats i Tjörrödsgård som kallas "Rödmöladt".
Jens Nielssen i BRANDSTORP stedsmål för den gård i KLAPPE som Christen Jenssen tidigare bodde på och fråndog.
Niels Hermandsen i "Gunerup" stedsmål för för den halva gård i BOSARP som Suend Anderssen upplät åt honom.
Länsräkenskaperna 1637-1638: Jens Ericksen i VIKEN, stedsmål för en halva "bolig" där som hans moder tidigare bodde på och fråndog. Samt: Rasmus Ericksen i VIKEN, stedsmål för en fjärdedel av förnämnda "bolig".
Stedsmål av Siune Nielssen i FILBORNA för den lilla "kalhaffue" (kålgård) som Síuardt Nielssen upplät åt honom.
Av Tröels Sönesen i SIGNESTORP stedsmål för den gård i KATTARP som ???t Hellesen tidigare bodde på och fråndog.
Av Niels Jepssen på VIKEN stedsmål för en uelle? stef?ting?? där som Niels Thygessen tidigare brukade.
Anammat av Jep Pederssen på VIKEN stedsmål för en uelle? sefting? som gamla Peder Jensen tidigare brukade.
Poell Jenssen i Hjortshög stedsmål för den gård där som Niels Torsen tidigare bodde på och dog från.
Anders Thorkillsen i FLENINGE stedsmål för den lilla halva gård där som Peder? Andersen tidigare bodde på och upplät åt honom.
Anders J....sen i HÅKANTORP Stedsmål av den halva gård där som Peder Andersen tidigare bodde på och upplät åt honom.
Lauritz Poellsen i ALLERUM stedsmål för ett "boll" där som Bennt Suendsen bodde på och fråndog.
Mogens Nielsen FLENINGEstedsmål för den halva gård där som Ingell Thorbenssen tidigare bodde på och fråndog.
Niels Thrullsen i RAUS, stedsmål för den gård i FJÄRESTAD som Thulle Nilausen bodde på och fråndog.
Suend Nielsen i STUBBARP stedsmål för två delar av den halva gård som hans moder upplät åt honom.
Simon Bentsen i RAMLÖSA stedsmål för den lilla gård där som Peder Jensen bodde på och fråndog.
HUSBONDHOLD
Satzer Hansen i ÄSPERÖD husbondhold av 1/4 av den skattegård där som hans fader Hans Andersson upplät åt honom.
Niels Andersen i MÖRARP husbondhold för den gård i ASSARSTORP som Tulle Jenssen fråndog.
(...)
Suend Madtzen i STUBBARP för en tunna jord och ett lass äng.
Told Andersen i TRANEKÄRR husbondhold för den halva skattegård där som Olle Pedersen tidigare bodde på.
Atzer Nielsen i ALLERUM husbondhold för 1/6 del av den gård där som Peder Nielsen tidigare bodde på.
Peder Moegensen i VIAKÖP husbondhold för 1/3 av den skattegård där som Johan Ericks? tidigare bodde och fråndog.
Moegens Tröelsen i BJUVSTORP husbondhold för 1/4 av skattegården där som Trud Nielssen tidigare bodde på och fråndog.
Bent Suendtzenn i TÅNGA husbondhold för den halva skattegård där som hans fader Suend oelsen upplät åt honom.
Mogens Eschelssen i KLAPPE husbondhold för 1/4 del av halva skattegård där som hans fader Eshe Bendssen upplät för honom.
Ebbe Önderssen i BRANDSTORP, husbondhold för sjättedelen av den gård där som Sönne Olssen hade i bruk och upplät åt honom.
Peder Pederssen i JONSTORP husbondhold för halva den halva skattegård som Jens (juell?) Pedersen tidigare brukade.
LÄGESMÅL
Peder Anderssen i FILBORNA för lägesmål som han begått med Inger.
(...)
Pouell Pedersen i Westergaard för ett lägesmål han har begått med Cissa oluffsdatter
Lauridtz Suendsen i TÅNGA för lägesmål han har begått med Inger Pedersdatter.
Thröels Pedersen i ÖDÅKRA för lägesmål han har begått med Karen Nielsdatter i Assarstorp.
FÖRLÖV, SLAGSMÄL, FALSKT VITTNESMÅL
Niels Mogensen i DÖINGE för ett slagsmål mot Moegens Pedersen i LÖNHULT:
Knud Knudtsen i ÖSTRABY för ett slagsmål mot Bentt Poellsen.
Bror Pedersen i FLENINGE för ett slagsmål mot Peder Pedersen i Fleninge.
Olle Matzen i LYDESTAD för falskt vittnesbörd mot Hans Stolpessen.
(...)
Peder Oelsen i FLENINGE för Förlöff...
Rasmus i FARHULT för förlöff.
/done