Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1634-35

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1634-1635

1634-1635
STEDSMÅL och HUSBONDHOLD
Niels Moegenssen i DÖINGE stedsmål för den halva gård Niels Lassen tidigare brukade.
Benndt Jennsen på VIKEN, stedsmål för en liten halv "haffue", som Jenns Nielsen tidigare brukade.
Niels Jensen i BRÄCKE stedsmål för den halva gård Jenns K....sen tidigare bodde på och upplät åt honom.
Erich Persen i ÖRBY stedsmål för Niels Hansen bodde på och fråndog.
Lasse Giselsen i STUBBARP, stedsmål för det bolig som Laurids Persen bodde på.
Jens Christoffersen i FILBORNA stedsmål för halva den gård där som Jenns Olsen upplät åt honom.
Johan Persen i DÖINGE husbondhold för en tolfte?del? av den gård Johanna påbodde.
Peder Christenssen i FILBORNA för tre delar av den gård som Peder Poulssen bodde på.
Jens Jenssen i FRILLESTAD, stedsmål för den halva gård där som Anders Jenssen upplät.
Oluff Oelssen i FILBORNA till stedsmål för den gård Hans Jensen påbodde och upplät.
Jenns Tordssen i ALLERUM, husbondhold för den halva gård där som Jens Brodsen sist påbodde.
(...)
Peder Olsen i RAMLÖSA till husbondhold för den gård Niels Jensen bodde på.
(...)
Mogens Suendsen i GLIMMINGE till husbondhold för den halva gård som Laurids Persen bodde på.
(...)
Jenns Lauridtsen i HÄSSLEBO i husbondhold för den halva gård i SLUSÅS gård som Hans Stolpesen tidigare bodde på.
Mogens Persen i ALLERUM husbondhold för hälften av av den gård som Bent Persen bodde på.
SAGEFALD
(...)
"Anammat av Michell Tröelsen och Michell Oelsen paa VIKEN for slagsmall di begick med Joen Andersen"
Anders Persen i BRÄCKE, böter för lägesmål han har begått med Bente Andersdatter i BRÄCKE.
(...)
Ingell Pedersen i FLENINGE för slagsmål han har begått på Anders Torckelsen
Gundell Bendtsdatter i MORTENSTORP för lägesmål
(...)
Oluff Bendsen i HÅKANTORP för lägesmål han har begått med Torild Adhersdatter for 2 år sedan.
Peder Mogensen i TJÖRRÖD för lägesmål han begått med Bentta Rasmusdatter.
Peder Suendsen i INGELSTRÄDE för slagsmål.
Arrild Bendsen i HÅKANTORP för slagsmål han begick mot Gundell Andersdatter
(...)
Jenns Joensen i VIKEN "for ölfald hannd holt uden forlöff"...
Clemmend ClausenVIKEN för ölfald
Thröels Persen i FARHULT för lägesmål han begått med ...trud Christensdatter i Farhult, som er på Jacob Grubbis gods
Niels Boedelsen Skredder för lägesmål han begått med Sirela?? Biöxvisdatter??
Powell Willombsen i HÄSSLEBO för lägesmål han begått med Bente Jensdatter
benndt Tuvessen i RAA för ett slagsmål han begått mot Niels Skredder i GANTOFTA.
Suend Nielsen i DOMPENG?, något som har med tingsvittnen att göra.
Intäkter från ROUMNINGS GOUDS
Anammat av Suend I VÄSBY, "römbnings gouds effter tings winder".
/done