Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1633-34

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1633-1634

LR 1633-1634
Stedsmål
Er anammit aff Mogenns Suendsen i Örnekier till stedsmål af Tunneberga vattenmölla.
Anammit aff Hans jensenn i Mörarp för den halva gård där som Peder Pouelsen tidigare påbodde till stedsmål.
Anammit aff Peder Andersenn på Höganäs för ett litet stycke jord han intog på "gadenn".
Anammit aff Oelle Nielsen ibid for et lidet stöcke joard hannd indtogh aff gadenn.
Annammitt aff Laurids Pouelsen ibid for et lidet stöcke jord hand indtog.
Anammat av Pouell jensen i Stubbarp till stedsmål av den halva gård som Pouell Shreder for hannom oploed.
Anammet aff Oelle Jonnsen i Tjörröd för en fjärde dela vd en gård där som Joen Oelssen tidigare bodde på.
Anammat av Peder Mogensen i Höganäs för ett litet stycke jord han intog.
Annammat av jep Pedersen på Viken för ett gadehus som Peder Joennsen upplät åt honom.
Anammat av Mogens Gunderssen i Våtamosse för den gård som Peder Mogensen tidigare bodde på.
Anammat aff Thröels Thröelsen i Filborna aff den halva gård som jenns Pedersen tidigare bodde på.
Anammat av Mogens Giödmersen i Bjuv för den halva gård som Giörmar hans fader fra döde.
Anammat av Jacob Hansen i helsingborgh till stedsmål af den mölla som thue lauridsen påbodde, som hand stede och feste till hans hustru Ingar Mogensdaater.
Anammat av Niels jensen i "Lille Mörshöije", till stedsmål av den gård som Aage Nielsen i "waregaard" fra döde.
Anammat av Peder Gudmandsen i Frillestad till stedsmål för den gård som Mogenns Gudmandsen tidigare påbodde.
Anammat av Swänd Pedersen i Kierkeboellet i Kattarp för den halva gård som Sture? Andersen i Västraby upplät och påbodde.
Anammat av Siuffue Jeppsen i Laröd för den halva gård där som Anders Mogensen upplät och påbodde.
Anders Erichsenn paa Wigen for stedsmaall aff dend gaardh hand som Peder Nielsen sted och fest och i brug haffde
Anammat av Bennt Hillersen o Ottarp till stedsmål för den gård i Otarp som bunde Nielsen fråndog.
Anammar av Jep Oelsen för dend halffue gaard i Kattarp som Pouell Lauridsen sist påbodde.
Anammat av Christenn Lauridtsen till stedsmål för Gåsebäcks mölla.
Anammat av Peder Andersen i Fleninge till stedsmål av den gård som Bunde Nielsens hust påbodde.
Anammat av Nils rasmusson i Filborna till stedsmål för den gård Jep Knudsen påbodde.
Anammat av Peder Mogensen på Höganäs till stedsmål för den jord som Jenns Arwedsen tidigare i bruk haft har.
Anammat av Anders anderssen i Bårslöv för halva den gård i Bjuv som Oluff Ahidsen? sist påbodde.
Anammat av Aszer Suendsen i \"Hasslerup\" till stedsmål för den halva gård som Strem? Madtsen sist påbodde.
Anammat av Nils rasmusson i filborna till stedsmål av Thörshouff äng.
Anammat av Bent Jenssen på Wiken till stedsmål för ett litet stycke jord och en \"kaalhaffue\".
Sagefald
Anammat av Jenns jacobsen på Viken för slagsmål han begick på Lauridts Lassen i Brecke.
Anammat av Joenn Pouelssen som tjänade i Kullenbergstorp \"thienedes peder Nielsen i kulbernetorp for Laurs med all hannd haffde begagnet med Borgitta Saffuedsdaater, formidelst hand war ?yte gifft, gaff aff hands yderste formue\".
Annammat av Tulle Danielsen i Vråmb? (...)
Anammat av Bent pedersen i Rous för \"et fullegarm hand brugte wdan frwlouff, och for noget gaas hand dra tog Anders Thorsen i Rous
Anammat av Peder nielsen i Allerum för slagsmål som han begick mot peder nielsen i kremmend?
Anammat av Peder Nielsen i Kierkeboelleti Allerum \"for Ölfall han holt wden forlöff\".
Anamnat av Morten Oelsen i Ormestorp för \"wlmedelsn\"??
Anammat av bent Lauridssen i Ormestorp för lägesmål han begick med Anna Karls i Bårslöv.
Anammat av Niels Suendsen i Buskeröd för slagsmål han begick med peder Öndsen i Ingelsträde.
Anammat av Oese Andersdotter i \"dueboellet\", Duvebolet, för lägesmål hun begick med en soldat vid namn Christen, som var bortrymd. hon gav vad hon förmådde.
Anammat av Sönne truedssen i Hulta för ett lägesmål han begick med Pernilla Pedersdotter i Viken.
Anammat av Mogens Nielsen i Väsby för lägesmål han begått med pernilla pedersdotter. Mogens var gift och hade hustru står det.
Anammat av Nils Aagesen i Filborna för lägesmål som han begick med Kiersten Thrudsdotter ibid.
Anammat av oluff madtzen i Bosarp för ett lägesmål han begick med bente Oluffsdotter. han var gift, stod det.
Anammat av Niels poulsen i Ormastorp för \"wlijdelse\"?
Anammat av Matias Stolpesen i tholderup \"for windesbörrd hand haffde baaret mod hans Stoplesenn som bleff wnderkiendt\".
Anammat av pouell gundersen i Fleninge för slagsmål som han begick med Anders Törkelsen.
Anammat av inget hansdotter i Östra ramlösa för lägesmål som begicks med bent Janson i \"langebierg\"\"...
Anammat av jenns Pedersen i Våtamossa för slagsmål han begick på Nils Joensen i Hustofta.
Anammat av Hanns Andersen i Esperöd för slagsmål han begick på pouel jensen i Nygård.
Husbondhold
Anammat av Anders Thruedsen i Kullenbergstorp för husbondhold av den halva gård i Kullebergstorp.
Anammat av peder Hellesen i Smedstorp for husbondhold för den fjärdedelen i den gård i Smedstorp som hans fader Helle thruedsen sist påbodde och fråndog.
Anammat av Gudmund pedersen i hulta för en fjärdedel av dem östra halva gård som Peder Thuesen påbodde.
Anammat av Haagenn Mogensen för halva delen av en gård i Ödåkra.
Anammat av Laurids Pedersen i Bölsåkra för husbondhold för den halva gård Swend Pedersen sist påbodde.
Anammat av jenns Nielsen i Filborna för husbondhold för den gård i Filborna som Peder Joensen sist påbodde.
Anammat av jens Madtzeni Vällöv husbondhold för hans son oluff jensen för fjärdedelen av Rycketofta gård som bennt Hansen fråndog.
Anders Ibbsen i Frillestad husbondholöd för de två delarna av den gård som Knud Mogensen tidigare påbodde.
Anammat av peder Joennsen på Viken för husbondhold för fjärde delen av den gård i Buskeröd som Jep jensen sist påbodde.
Förislouff
Anammat av Peder Mogensen i Våtamossa för förlöf.
Anammat av den Ingemandsen i Fjärestad för en Förlöfff för en del gods hans hustru ärvt efter av Hans Nielsen i Fjärestad.
penninge och wareudgiffter
31 mars har Erick Tömmermand gjort arbete på \"Kongel: Maiest: Wandmöller\" som kallas \"Röede Mölle\" Röda möllan.