Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1632-33

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1632-1633

1632-1633
Kierendes jag Suennd Nielsenn i Alumb (Allerum) och witterliggiör at haffue Annammitt aff Jacob nielsen schriffuer paa helsingborg slott Treduffue aff hanns rigs daller in specie, for stedtmaall ??? ing? tilforne haffuer wdelaggt, och mig igienn effter har haffmesters skriffuelse maatte igien giffues, atill witterlighed haffuer ing? mit karmerke med ??? haandh wndershreffuenn, ??? Helsingborg Slott den 28 Augusti Anno 1632
Stedsmål
Anammat av Olluff Jensen i Flundrarp av den halva gården där.
Anammat av Mogenns Gundersen i Vällumb \"side\" av den halva gård där som Peder Moegensen tidigare påbodde.
Anammat av Lauridts Hellesen i Kattarp av hans halva gård som gick i semb.
Anammat av Peder Haugennsen i BOSARP av fjärdedelen av den gård där som Haugen Pedersenn tidigare bodde på.
Anammat av Steen madtzen och hanns Ollsen i Hasslarp för en ödegård där.
Anammat av Niels Hanndsen i Fleninge av den halva gård som Ingell Thorbennsen ibm tidigare påbodde.
Anammat av henrik Moegensen i ASSARSTORP för den halva gård i LYDESTAD som hanns Olsen tidigare bodde på.
Anammat av Bennt Nielsen i Råå för den halva gård som throellis Benndtzen i PÅLSTORP (Pollstrup) tidigare påbodde.
Anammat av Rasmus Olsenn i TJÖRRÖD för den gård där som Olluff bendtzen tidigare påbodde
Anammat av Aagge Nielsen Skreder \"som feste Niels Giestis gaard\" i BÅRSLÖV
Anammat av Jonas Pedersen i LÅNGARÖD för den gård i VÄSBY som Jenns Nielsen tidigare bodde på.
Anammat av Samuel? Olsson i ramlösa för den gård där som Aage Mogenssen tidigare bodde på.
Anammat av Steen Andersen i \"Borserup\", BOSARP för den gård Erich hagens: i VÄSTRABY tidigare påbodde.
Anammat av Jenns Lauredtzen i NORR-BÖÖLINGE för den halva gård där som Lauredtz pedersen tidigare påbodde.
Anammat av Joenn jenssen ibm för 1/4 av den gård Boell Joensdatter påbodde.
Anammat av Suennd Gundersen i PÅLSTORP (Poellstrup) för den gård Gunder Sönne?sen tidigare bodde på.
Anammat av Christopher Jennsen i BOSARP för den festegård som Bennt Olsen tidigare påbodde.
Anammat av Arffuijd Lauredtzen i ÖRBY för den festegård som niels Jennsen upplät åt honom.
Anammat av Moegenns Pedersen i VÄSBY för 1/4 av VÄSBY HOVGÅRDEN som jenns Palsen tidigare påbodde.
Anammat av Olluff Nielsen i HÖGANÄS för lite jord.
Anammat av Johann Joenssen i PÅLSTORP, \"hanns halffue grd gick i semb\".
Anammat av Hanns Rasmussen ibm för hälften av den gård Aage Pedersen påbodde.
Anammat av Moegens Joenssen i HJORTSHÖG för den gård där som Poffuell Gundersen tidigare påbodde.
Anammat av Niels Nielsen i STUBBARP för 2 delar av den gård Niells Wiersen ibm påbodde.
Anammat av Rasmus Tuesen i SKOGSHUSET, ett gadehus som kallas Nubol som Jenns Shugh fråndog.
Anammat av Jep Pedersen på VIKEN sombechomb hanns faders Boelig
Anammat av Hanns Jennsen i GÖSSARP? \"Giö??rup\" för den halva gård i Ry/RYE/RYA som Hinndtz Andersen tidigare påbodde
Anammat av Jenns Suendsen ibm för den halva gård som Peder Polsen tidigare påbodde.
Anammat av Peder Joensen i TJÖRRÖD för den halva gård hans fader bodde på. [Joen Ollesen. /Tj]
Anammat av Kierstine Mester Hansis för ett hus på Backen som Niels Broelegger tidigare påbodde.
Anammat av Hanns Smid på BACKEN för Hanns Ma...tz kvinnas hus.
Anammat av Bennt Mickelsen i RÅÅ som Beckemb? Anna Lauridtz gård i Raus
Anammat av Lauridtz Hagennsen i HÅKANTORP för den halva gård som Hanns Inguellsen tidigare påbodde
Anammat av N???s Moegensen skomakare för den halva gård som Age Shreder i BÅRSLÖV tidigare påbodde.
SAGEFALD
Anammat av Hans Krabbe i INGELSTRÄDEför ett slagsmål han begick mot Peder Gundersen ibm
Anammat av Niels Aagesen i FLENINGE prästagård för att han hade \"dölltt med ehnn kierchetiuff som bleff Rettid\"
Anammat av Peder Anndersen \"ahirnenmndis\"? Peder Anndersen i \"Humle gaarden\" för slagsmål han har \"bagemgit\"? på Laurdistz: Ni: i KÖPINGE \"med then steenn i hanns haffuel kunnde ....\"
Husbondhold
Anammat av Jenns jensen i \"diönge\" DÖINGE för hosbondhols för 1/4 av \"diönnge grd\".
Anammat av Niels Mickelsen ibm för 1/4 av hanns faders gård.
Anammat av peder Sönnesen ibm för hälften av DÖINGE gård som Thröels Andersen tidigare påbodde.
Anammat av Hanns Andersen i ESPERÖD för den halva gård som Jenns Andersen i Långaröd tidigare bodde på.
Anammat av Mogenns Joensen i HJORTSHÖG till husbondhold på den 1/4 del av den gård där som Poffuel Gundesen tidigare påbodde.
Anammat av Niels Gustennsen? i SMEDSTORP för en halv gård där.
Anammat av Moegens Pedersen i LÖNHULT till husbondhold för en gård där.
Anammat av Moegens Suendsen i \"?angellstrig\" för gård Önner Suensentidigare bodde på.
Anammat av bennt pedersen i ALLERUM för något han har ??? och till Innger Bendtzs grd
Anammat av Christen Laursenn i HULTA på den 1/4 del av den gård som Ebbe Joennsen tidigare påbodde.
Anammat av rasmus Lauredtzen i \"Bieennsehulle\" till hudbondhold på den halva gård som Peder Snnesen i \"enngelstorp\" fråndog.
Förlöff
Anammat av Ebbe och Anders hendricksen i RYE som arffuede effter derris fader Hindrich i Rye....
Anammat av Bennt Pedersen i RAUS till förlöff efter hanns kvinnas moder ...
Lägesmål
Anammat av Niels jennsens dräng i RAMLÖSA vid namn Peder Nielsen för lägesmål han begått med Inger Nils:
Anammat av Joenn Michelsen i FLENINGE för lägesmål...
Anammat av Peder Suendsen som tjänade för Peder Jennsen i \"Ingelstrid\" (INGELSTRÄDE) för han bolade Karenn Jennsdotter där och tog henne till äkta...
Anammat av Peder Persson i ROUS för lägesmål han begått med Sitze Pedersdotter
Anammat av Sönne gudmandsen i PÅLSTORP för lägesmål med Kirstine Ibdsdotter
Anammat av Ludtze Ni: i RAMLÖSA för Lägesmål med Niels Jennsens dräng där...
Anammat av Peder Pedersen i RAUS för lägesmål han har begått med Benta jennsdotter där.
Dröfft
Anammat av hanns Ladugårdsfogde på Helmshult för \"dhen lidenn dröffte hest\".
Anammar av Thyge i ÖDÅKRA för ett dröffte lam.