Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1597-1598

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1597-98

Ny/gammal namn/ort text
RIDEFOGDAR
Claus Holdts Ridefogde Luggude
Mattis Pedersen Ridefogde Bjäre
Jörgenn Nilsen Ridefogde Göinge
UTGIFTER
FLENINGE
utgift Ohle Due / Oluff Due Nämnd i Fleninge i samband med HBG slotts utgifter flera ggr. Båda stavningarna.
utgift Niels Jensen Nämnd i Fleninge i samband med HBG slotts utgifter.
HUSBONDHOLD
MÖRARP
Ny Chresten Adzersenn Husbondhold för Chresten Adzersenn för den halva gård i Mörarp som hans fader hade.
Gammal Adzer Husbondhold för Chresten Adzersenn för den halva gård i Mörarp som hans fader hade.
GLIMMMINGE
Ny Anders Lassen Anders Lassen och Arrildt Pedersen i Glimminge husbondhold för den halva gård där som Lauridtz pedersen dog i.
Ny Arrildt Pedersen Anders Lassen och Arrildt Pedersen i Glimminge husbondhold för den halva gård där som Lauridtz pedersen dog i
Gammal Lauridtz Pedersen Anders Lassen och Arrildt Pedersen i Glimminge husbondhold för den halva gård där som Lauridtz pedersen dog i
SMEDSTORP
ny Niells Joenssen Niells Joenssen husbondhold för den lilla gård i Smedstorp som hand "iboer".
GÖRARP
Ny Jenns Michelssen Jens Michelssen Husbondhold i Görarp för den gård där som Sönne Jenssen "iboede".
Gammal Sönne Jenssen Jens Michelssen Husbondhold i Görarp för den gård där som Sönne Jenssen "iboede".
KROKSTORP (Väsby? Välluv? Kvistofta?)
Ny Mogens Anderssen Husbondhold för den gård han "iboer" i Krokstorp.
FJÄRESTAD
NY Mattias Nielssen Mattias Nielssen: Husbondhold för halva hans fädernesgård.
Gammal Niels Mattias Nielssen: Husbondhold för halva hans fädernesgård.
GLIMMINGE
Ny Jenns Anderssen Jenns Anderssen i Glimminge, husbondhold för den halva gård där som Tomme Aagessen "fråndog", dvs dog i.
Gammal Tomme Aagessen Jenns Anderssen i Glimminge, husbondhold för den halva gård där som Tomme Aagessen "fråndog", dvs dog i.
FLENINGE
Gunder Pouelssen Gunder Pouelssen i Fleninge, husbondhold för den halva gård, "som en Börne jordh, som han noghen tidh skal bruge"
TOLLARP och BJUVSTORP
Ny Mogenns Thrudssen Mogens Trudssen i Tollarp, husbondhold för den halva gård i Bjuvstorp som Eschild Giödmarssen "iboer".
Gammal Eschild Giödmarssen Mogens Trudssen i Tollarp, husbondhold för den halva gård i Bjuvstorp som Eschild Giödmarssen "iboer".
Ny Mogenns Pedersen Mogenns Pedersen och Niels Nielssen i Långaröd, husbondhold för det barnagods de brukar i "Affgangne" Ottis gård där.
Ny Niels Nielssen Mogenns Pedersen och Niels Nielssen i Långaröd, husbondhold för det barnagods de brukar i "Affgangne" Ottis gård där.
Gammal Otto Mogenns Pedersen och Niels Nielssen i Långaröd, husbondhold för det barnagods de brukar i "Affgangne" Ottis gård där.
ALLERUM
Ny Anders Sönnessen Anders Sönnessen i Allerum, husbondhold för den gård i "WEDLÖFF" som Aage Jeppsen flyttat från.
Gammal Aage Jeppsen Anders Sönnessen i Allerum, husbondhold för den gård i "WEDLÖFF" som Aage Jeppsen flyttat från.
GÅRDSFÄSTNING
ÖRBY
Ny Mogenns Andersen Mogenns Andersen i ÖRBY, fäste, för halva hand fädernes gård.
Gammal Anders Mogenns Andersen i ÖRBY, fäste, för halva hand fädernes gård.
FRILLESTAD
Ny Niels Andersen Niels Andersen i FRILLESTAD, fäste för den gård där som Lauridtz Neglausen "fråndog" stället "er möget böghfeldig".
Gammal Lauridtz Neglausen Niels Andersen i FRILLESTAD, fäste för den gård där som Lauridtz Neglausen "fråndog" stället "er möget böghfeldig".
FLENINGE
Ny Mogenns Suendzen Mogenns Suendzen i Fleninge av en ??? feste som hans fader Suennd Mogensen "fråndog".
Gammal Suennd Mogensen Mogenns Suendzen i Fleninge av en ??? feste som hans fader Suennd Mogensen "fråndog".
BRÄCKE (Brunnby eller Väsby)
Ny Aage Jeppssen Aage Jeppssen fäste för den gård i BRÄCKE som Sidtze lauridtzes upplät för honom.
Gammal Sidtze Lauridtzes Aage Jeppssen fäste för den gård i BRÄCKE som Sidtze lauridtzes upplät för honom.
ROUS
Jenns Pedersen Jenns Pedersen i ROUS
BÅNGSTORP (Halmstad sn)
Mogenns Mogenns i Bångstorp fäste, för den halva gård han iboer.
"RAUBOER"
Karll Karll Haagen... (-...)
HJORTSHÖG
Ny Bentt Truölssen Bentt Truölssen. Fäste för den halva gård där som Olluff Thuessen "affdöde", dvs dog i.
Gammal Oluff Thuessen Bentt Truölssen. Fäste för den halva gård där som Olluff Thuessen "affdöde", dvs dog i.
LYDESTAD
Ny Jep Andersen Jep Andersen i Lydestad. Fäste för den halva gård som Jep Nielsen bodde på och som kallas ödegården.
Gammal Jep Nielsen Jep Andersen i Lydestad. Fäste för den halva gård som Jep Nielsen bodde på och som kallas ödegården.
SAGEFALD
DÖSHULT och VÄSTRA KLAPPE
Tröls Pedersen Betalat av Tröls Pedersen i Döshult för att han slog Mogenns i Västra Klappe.
SIGNESTORP
Lasse Suendszen Annammedt af Lasse Suendszen i

Sinidstrop for hanns broder Peder Suendtzenns arffuepartt Jord udj Sinidstroppe gaardt somn hannd for- brøde (miste) emod forplicht (skador) hannd giorde Indenn tinnge och Skiöd Skelm scher wiss mot braad maall enn Aff Kong. Maietz. bønnder Thrøls Skredder i Sinistrop paa hanns Egen Agger, som hand gick och saaede. Samme Jord bleff Konng. Maietz. tilldømt Ther forne oppebaarett (har han skjutit till måls mot en bonde?)

Peder Suendtzenn Annammedt af Lasse Suendszen i

Sinidstrop for hanns broder Peder Suendtzenns arffuepartt Jord udj Sinidstroppe gaardt somn hannd for- brøde (miste) emod forplicht (skador) hannd giorde Indenn tinnge och Skiöd Skelm scher wiss mot braad maall enn Aff Kong. Maietz. bønnder Thrøls Skredder i Sinistrop paa hanns Egen Agger, som hand gick och saaede. Samme Jord bleff Konng. Maietz. tilldømt Ther forne oppebaarett (har han skjutit till måls mot en bonde?)

Trölls Skredder Annammedt af Lasse Suendszen i

Sinidstrop for hanns broder Peder Suendtzenns arffuepartt Jord udj Sinidstroppe gaardt somn hannd for- brøde (miste) emod forplicht (skador) hannd giorde Indenn tinnge och Skiöd Skelm scher wiss mot braad maall enn Aff Kong. Maietz. bønnder Thrøls Skredder i Sinistrop paa hanns Egen Agger, som hand gick och saaede. Samme Jord bleff Konng. Maietz. tilldømt Ther forne oppebaarett (har han skjutit till måls mot en bonde?)

Röcketoffta ...
Gunnarlunda ...
TÅNGA (Dönge)
Peder Jensen Sagefald, böter för ett lägesmål.
ALLERUM
Anders Sönnessen Sagefald, böter, för två drängar han uppbar kungsskatt av men "inte förde till räkenskap", dvs inte redovisade då det skulle betalas
INGELSTRÄDE
Olluf Arruidsenn Sagefald: böter för lägesmål.
LÅNGARÖD, INGELSTRÄDE
Annders Nielsenn Anders N i Långaröd Niels G i Ingelsträde samt Peder Olluffssen Ingelsträde. Sagefald en granndschnings (?) dom?
Niels Giörmandtzenn Anders N i Långaröd Niels G i Ingelsträde samt Peder Olluffssen Ingelsträde. Sagefald en granndschnings (?) dom?
Peder Olluffssen Anders N i Långaröd Niels G i Ingelsträde samt Peder Olluffssen Ingelsträde. Sagefald en granndschnings (?) dom?
LYDESTAD
Simon Stolpesenn Simon Stolpessenn i Lydestad, sagefaldsböter för att han högg Esbiäörn där.
Esbiörn
(...)
LARÖD
Mogenns Rasmussen Sagefald för Mogenns Rasmussen för en orätt (?) han gjorde Bennt Pedersen.
Bennt Pedersen Sagefald för Mogenns Rasmussen för en orätt (?) han gjorde Bennt Pedersen.
DÖSHULT
Mogenns Mogenns i Dörshult. Sagefaldsböter för vrakgods eller nåt liknande som han gömt???
BRÄCKE?
Peder Knudtzenn Sagefald för ett skudsmål!?!?! (!)
HULTA
Jenns Thrudtzenn Hulta? Sagefald för ett skudsmål!?!?! (!)
(...)
ÖSTRABY
Peder Nielssenn Sagefaldsböter, Pecder Nielsenns drängar i ÖStraby, Niels Och Bennt Aagessen.
Niels Aagessen Sagefaldsböter, Pecder Nielsenns drängar i ÖStraby, Niels Och Bennt Aagessen.
Bennt Aagesenn Sagefaldsböter, Pecder Nielsenns drängar i ÖStraby, Niels Och Bennt Aagessen.
FLENINGE Skougaardenn
Niels Jennsen Niels och Suend jenssen, sagefaldsböter för ett tjuvvärje (!?)mot mougenns i Skougaarden.
Suend jennssen Niels och Suend jenssen, sagefaldsböter för ett tjuvvärje (!?)mot mougenns i Skougaarden.
Mougenns i Skougaarden Niels och Suend jenssen, sagefaldsböter för ett tjuvvärje (!?)mot mougenns i Skougaarden.

Lyktbönderna: Effterschreffne gods, Tycho Brahes förläning

ort/namn
Ornakärr - Anders Schredder
Ingelsträde - Lauridtz Oelssen
Ry - Anders Jenssen
Svinebäck - Mogenns Nielssen
Jonstorp - Aage Bendssen
Görslöv - Pouel Ebbessen
Kullagården - Hans Smidh
Pottmjöhult - Elline Jenssis
Skättekärr - Siuffrend Nielssen
Bennt S?ll?mandssen?
Troed? Eschellssen
Troed Nielssen