Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1579-1580

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla posterna är inte avskrivna (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1579-1580

Radtyp_val Ny/Gammal Namn/ort/typ Komm
Registerrad ***************** Stedsmål och Gårdsfestning
Fastighetsrad KOPPARMÖLLAN
Man, pojke Ny Jep Thursenn Länsräkenskaper 1579-1580: Jep. Thursenn feste Kopparmöllan från den döde Mogenns Trolssen.
Man, pojke Gammal Mogenns Trolssen Länsräkenskaper 1579-1580: Jep. Thursenn feste Kopparmöllan från den döde Mogenns Trolssen.
Fastighetsrad Össör?
Man, pojke
Fastighetsrad BJUV
Man, pojke
Fastighetsrad BJUV
Man, pojke
Fastighetsrad ÖRBY
Man, pojke
Fastighetsrad DÖSHULT
Man, pojke Ny Bennt Annderssen Länsräkenskaper 1579-1580: Bennt Annderssen från Döshult feste det Boell ibn som den döde Olluff Hannssen bott på.
Man, pojke Gammal Olluff Hannssen Länsräkenskaper 1579-1580: Bennt Annderssen från Döshult feste det Boell ibn som den döde Olluff Hannssen bott på.
Fastighetsrad STUBBARP
Kvinna, flicka Jahanna Länsräkenskaper 1579-1580: Någon sorts affärstransaktion som rör modern i Stubbarp och sonen Niells Morthenssenn i Arild. \"För ett stycke jord hon \"leijede\" för sin son på heliga Arilds Läge\".
Man, pojke Morthenn Suenndtzen Länsräkenskaper 1579-1580: Någon sorts affärstransaktion som rör modern i Stubbarp och sonen Niells Morthenssenn i Arild. \"För ett stycke jord hon \"leijede\" för sin son på heliga Arilds Läge\".
Man, pojke Niells Morthenssen Länsräkenskaper 1579-1580: Någon sorts affärstransaktion som rör modern i Stubbarp och sonen Niells Morthenssenn i Arild. \"För ett stycke jord hon \"leijede\" för sin son på heliga Arilds Läge\".
Fastighetsrad KATSLÖSA
Man, pojke
Fastighetsrad RAUS BY
Man, pojke inköp Bennt Wijg Länsräkenskaper 1579-1580: För inköp av ett litet stycke jord i Raus.
Registerrad ******************** Husbondhold för jordeigne bönder
Fastighetsrad TULLSTORP
Man, pojke
Fastighetsrad BÅRSLÖV
Man, pojke
Fastighetsrad ASSERSTORP
Man, pojke husbondhold Joenn Knudssen Länsräkenskaper 1579-1580: Husbondhold för en gård: 4 daler.
Fastighetsrad BOSERUP
Man, pojke
Fastighetsrad HOLK
Man, pojke Aage Mogenssen Husbondhold (enl. lensregnskabber 1579-80) för att han måtte bruge den halva gård [där han har fötts] (trolig tolkning).
Fastighetsrad LARÖD
Man, pojke Ny Olluff Annderssen Länsräkenskaper 1579-1580:\"Olluff Annderssenn y Lauröedh for hannd meote bruge enn fierde partt y thennd gaard sammesteds Buoll Niglausis uthi boer - 2 daler\"
Kvinna, flicka Bor Buoll Länsräkenskaper 1579-1580:\"Olluff Annderssenn y Lauröedh for hannd meote bruge enn fierde partt y thennd gaard sammesteds Buoll Niglausis uthi boer - 2 daler\"
Man, pojke hennes man ?? Niglaussens Länsräkenskaper 1579-1580:\"Olluff Annderssenn y Lauröedh for hannd meote bruge enn fierde partt y thennd gaard sammesteds Buoll Niglausis uthi boer - 2 daler\"
Registerrad **************** Penningar uppburet till sagefald (ex havre, salt sill)
Fastighetsrad FRILLESTADS BY
Man, pojke bot Helge Länsräkenskaper 1579-1580: Böter för något timmer han högg utan lov i kronans skog.
Man, pojke
Fastighetsrad ?
Man, pojke
Fastighetsrad GÖRARP
Man, pojke bot Hellge Asmundssen Länsräkenskaper 1579-1580: Böter för att Hellge Asmundssen i Görarp, slog Jep Mogenssenn från Frillestad på armen med en bössa..
Fastighetsrad FRILLESTADS BY
Man, pojke bot Jep Mogenssenn Länsräkenskaper 1579-1580: Böter för att Hellge Asmundssen i Görarp, slog Jep Mogenssenn från Frillestad på armen med en bössa..
Fastighetsrad HÄSSLUNDA BY
Man, pojke bot Peder Pouellssen Länsräkenskaper 1579-1580: Böter för peder Pouellssen i Hässlunda för en falsk tullsedel man ertappade honom med på Landskrona marknad, 2 dalers böter.
Fastighetsrad FLENINGE BY
Man, pojke bot Jep Oellssen
Fastighetsrad FLENINGE BY Länsräkenskaper 1579-1580: Böter 4 daler för att \"Jep Oellssen y Flenning for hannd for hannd leyede 2 skhbr saed frann sin gaard\".
Man, pojke bot Jenns Morighenssen? Länsräkenskaper 1579-1580: Bot på en daler för att Jenns Morighenssen från Fleninge slog Suend Tocke från samma ort. (Slog honom lidet med en \"kierp\".
Man, pojke bot Suend Tocke Länsräkenskaper 1579-1580: Bot på en daler för att Jenns Morighenssen från Fleninge slog Suend Tocke från samma ort. (Slog honom lidet med en \"kierp\".
Fastighetsrad ARILD
Man, pojke bot Annders Mogennssen Länsräkenskaper 1579-1580: Annders Mogenssen på Heliga Arvids Läge för ett kvinnfolk han kom i \"klammeri\" med om ett lägersmål.
Fastighetsrad VIKEN
Man, pojke Bot Joenn Oellssen Länsräkenskaper 1579-1580: Böter: \"Joenn Oelssenn paa Wygenn for enn Gaas hand sloug ihiell et Modt Land\"\"
Fastighetsrad VIKEN
Man, pojke Bot Olluff Hallumdtzser Länsräkenskaper 1579-1580:Bot för Olluff för att han sålt delar av en skeppspump som hade kommit från ett vark.
Fastighetsrad \"JONSTORP setting\"
Fastighetsrad TUNNEBERGA
Man, pojke Bot Niells Jennssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Niells 10 daler: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Man, pojke Bot Jenns Krog Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Jenns 3 daler, \"enn fattig mamnndt\" : "Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad LÖNHULT
Man, pojke Bot Niells Mogenssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Niells 5 daler: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad GÖRSLÖV
Man, pojke Bot Benndt Jepssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Benndt 8 daler: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad FARHULTS BY Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Niells 3 daler. "Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Man, pojke Bot Hanns Mogennssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Hanns 3 daler; \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad GUNNESTORP
Man, pojke Bot Olluff Gundmandssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Olluff 3 daler: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Man, pojke Bot Joenn Jenssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Joenn 5 daler: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad JONSTORPS BY
Man, pojke Bot Jep Eschildtzenn Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. jep. 4 daler: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad BJÖRKERÖD i Farhult
Man, pojke Bot Annders Oellssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget. Joenn 5 daler: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad VIAKÖP
Man, pojke Bot Joenn Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580: Män boende i Jonstorps socken fick böter förskrivet en tiondeavgift för sig genom dom på tinget: \"Effterschrivne tio menndt uthi Jonstrup Setting og Kyldenn for the haffuer icke mödtt paa thennd dag thennen forlagdes, at yde theris Thiennde Effter Dom som offuergick igennom y samma sag, huerr effter sin fornum afftingett och gaffue som effterfölger..."
Fastighetsrad HJORTSHÖG
Man, pojke Bot Neglaus Länsräkenskaper 1579-1580: Neglaus i Hortshög fick en bot på 20 daler att betala på tinget. \ "Neglaus y Giörsshöff afftinget for Jahanne Aagesdatter sammesteds hand bolaar". samt "Udht lighe maade afftingett Niells Aagessen y Giörshöff for for:ne sin söster som bleff beliggenn och gaff 12 daler".
Kvinna, flicka Bot Jahanne Aagesdattr Länsräkenskaper 1579-1580: Neglaus i Hortshög fick en bot på 20 daler att betala på tinget. \ "Neglaus y Giörsshöff afftinget for Jahanne Aagesdatter sammesteds hand bolaar". samt "Udht lighe maade afftingett Niells Aagessen y Giörshöff for for:ne sin söster som bleff beliggenn och gaff 12 daler".
Man, pojke Bot Niells Aagessen Länsräkenskaper 1579-1580: Neglaus i Hortshög fick en bot på 20 daler att betala på tinget. \ "Neglaus y Giörsshöff afftinget for Jahanne Aagesdatter sammesteds hand bolaar". samt "Udht lighe maade afftingett Niells Aagessen y Giörshöff for for:ne sin söster som bleff beliggenn och gaff 12 daler".
Fastighetsrad FILBORNA
Man, pojke Bot Jörgenn Jennssen Länsräkenskaper 1579-1580: Jörgenn fick böta 5 daler på tinget för att \"hanns dreng bolade enn thienniste pijge.\"
Registerrad ***************** Førløvs penningar
Fastighetsrad SANDE
Man, pojke
Fastighetsrad BÅRSLÖV
Man, pojke
Fastighetsrad Hjortshög?
Man, pojke
Fastighetsrad hasstollt
Man, pojke
Fastighetsrad Buorbye etc...
Man, pojke
Registerrad ************** \"Dreffte kvek\"-penningar
Fastighetsrad BOSARP
Man, pojke
Fastighetsrad FLENINGE BY
Man, pojke bot en av tre Peder Ebbessenn Länsräkenskaper 1579-1580: för ett lamm, skatt betald för \"dreffte kveg\". Peder Simonnssen och Sonne i Ödåkra betalde samma skatt. 8 daler.
Fastighetsrad ÖDÅKRA
Man, pojke bot en av tre Peder Simonnssen Länsräkenskaper 1579-1580: för ett lamm, skatt betald för \"dreffte kveg\". Peder Simonnssen och Sonne i Ödåkra betalde samma skatt. 8 daler.
Man, pojke bot en av tre Sonne Länsräkenskaper 1579-1580: för ett lamm, skatt betald för \"dreffte kveg\". Peder Simonnssen och Sonne i Ödåkra betalde samma skatt. 8 daler.
Fastighetsrad FILBORNA
Man, pojke 7136 Joenn Olssen Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för \"dreffte kveg\". Joenn Olssen i Filborna för ett föl som blev värderat av Knud Joennssen och Anders Tordssen där till 2 (marker?).
Man, pojke Knud Joennssen Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för \"dreffte kveg\". Joenn Olssen i Filborna för ett föl som blev värderat av Knud Joennssen och Anders Tordssen där till 2 (marker?).
Man, pojke Anders Tordssen Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för \"dreffte kveg\". Joenn Olssen i Filborna för ett föl som blev värderat av Knud Joennssen och Anders Tordssen där till 2 (marker?).
Fastighetsrad LYDESTAD
Man, pojke Jenns Pederssen
Fastighetsrad ??
Man, pojke Peder Staffanssen
Registerrad Förbrudt Gods eller Römnings gods
Fastighetsrad VÄLLUV BY
Man, pojke Olluff Mogenssenn
Peder Thuessenn
Fastighetsrad RYCKETOFTA (Rycke)
Man, pojke Jenns Thuessenn Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för RÖMNING. Det nämns att han bortrymt efter dom för tjuveri
Fastighetsrad RAMLÖSA
Man, pojke Mogens Poullssenn
Fastighetsrad KATTARPS BY
Man, pojke Mogens Powelssen Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för RÖMNING. Anammat av Mogens Powelssen för en kalv av \"Peder thordssens godh\" i Kattarp, som Römmede för tuefferij\" --- Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för "dreffte kveg". Anammat Aff Olluff Allessen i kattarp. För grön råg han på nåt sätt annammade a?v Peder Thordssens "Römnings Guodh"... --- Tydligen har Peder Thordssen rymt från rättvisan. Sen har det blivit tvist eller så om kvarlåtenskapen.
Man, pojke Peder Thordsssen Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för RÖMNING. Anammat av Mogens Powelssen för en kalv av \"Peder thordssens godh\" i Kattarp, som Römmede för tuefferij\" --- Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för "dreffte kveg". Anammat Aff Olluff Allessen i kattarp. För grön råg han på nåt sätt annammade a?v Peder Thordssens "Römnings Guodh"... --- Tydligen har Peder Thordssen rymt från rättvisan. Sen har det blivit tvist eller så om kvarlåtenskapen.
Man, pojke Olluff Allessen Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för RÖMNING. Anammat av Mogens Powelssen för en kalv av \"Peder thordssens godh\" i Kattarp, som Römmede för tuefferij\" --- Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för "dreffte kveg". Anammat Aff Olluff Allessen i kattarp. För grön råg han på nåt sätt annammade a?v Peder Thordssens "Römnings Guodh"... --- Tydligen har Peder Thordssen rymt från rättvisan. Sen har det blivit tvist eller så om kvarlåtenskapen.
Man, pojke BROBY Peder Thyloff Länsräkenskaper 1579-1580: skatt betald för \"dreffte kveg\"? Anammat av ridefogden Peder Thyloff för det \"gode\" som fanns efter Peder Wyde i Broby socken som dömdes till döden för tjuveri.
Registerrad ******************* Pengar som hör ihop med nån Bennt Windts \"efterScreffene godtz\"
Fastighetsrad BRÄCKE (el Brunnby???)
Man, pojke Ebbe Perssenn Noterad i \"Bräcke\" 1579-80. Länsräkenskaper 1579-1580. Pengar som hör ihop med nån Bennt Windts \"efterScreffene godtz\".
Fastighetsrad BOSARP (el Rikatslösa?)
Man, pojke Jens Oelssen Länsräkenskaper 1579-1580. Pengar som hör ihop med nån Bennt Windts \"efterScreffene godtz\".
Fastighetsrad FILBORNA
Man, pojke Knudt Joenssen Länsräkenskaper 1579-1580. Pengar som hör ihop med nån Bennt Windts \"efterScreffene godtz\".
Fastighetsrad FASTMÅRUP
Man, pojke Niells Gunderssen Länsräkenskaper 1579-1580. Pengar som hör ihop med nån Bennt Windts \"efterScreffene godtz\".
Man, pojke
Registerrad VRAKPENGAR
Fastighetsrad JONSTORPS BY
Man, pojke Jes Sonnassen Länsräkenskaper 1579-1580. Noterad i samband med intäkter för vrak. Hade nog hittat nån gammal vrakkista.
Man, pojke
Fastighetsrad PRÄSTEN? Hans (Herr Hans) Länsräkenskaper 1579-1580. Noterad i samband med intäkter för vrak. Hade nog hittat nåt gammalt vraktimmer.
Fastighetsrad SÖDÅKRA
Man, pojke Trölls Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Noterad i samband med intäkter för vrak. Hade nog hittat nåt gammalt timmer.
Man, pojke Suennd Nielssen Länsräkenskaper 1579-1580. Noterad i samband med intäkter för vrak. Hade nog hittat nån gammal bjälke.
Fastighetsrad TRANEKÄRR
Man, pojke Anders Oelssen Länsräkenskaper 1579-1580. Noterad i samband med intäkter för vrak. Hade nog hittat nåt gammalt vrakgods.
Slut för fastighet (om start på tid. sida)
Registerrad ************ Betalning för reducerad landegillebetalning
Registerrad (Nåt med skattelättnader att göra) Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad BÅRSLÖV
Man, pojke Olluff Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:-- Bårslöv. Betalat två mark för två får
Kvinna, flicka Jahanne JEPPIS Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: -- Betalat två mark för två lamm
Man, pojke Gertud MANSES Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:-- Betalat en gås för 4 schilling
Fastighetsrad KATSLÖSA
Man, pojke Ebbe Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad PÅLSTORP
Man, pojke Bent Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad FRILLESTADS BY
Man, pojke Mickel Thurssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Anders Jennssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Peder Hindrickssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Niells Lauritssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad RYCKETOFTA
Man, pojke Axell Mogenssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad LYDESTAD
Man, pojke Aage Thurssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Jep Nielssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Niels Humble Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Stollpe Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Hermann Trollsson Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
......
Fastighetsrad FLENINGE BY
Man, pojke Joenn Thurssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Peder Ebbessen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Bennt Schomagger Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Kvinna, flicka Buoll POUELLS Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Joenn Pouellssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Niels Gammal Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad GUNNARLUNDA
Man, pojke Bodel Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad KLÅVARP
Man, pojke Morthenn Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad ÖSTRA RAMLÖSA
Man, pojke Knud Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad ALLERUMS BY
Man, pojke Anders Sonnessen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: 1 ko och 1 lamm i skatt
Man, pojke Jep Lauritzen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: Betalar honung och lamm i skatt.
Man, pojke Sonne Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: 2 får i skatt.
Fastighetsrad SIGNESTORP?
Man, pojke Niells Gundessen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: 1 får i skatt.
Man, pojke Pouell Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: 2 får i skatt.
Fastighetsrad KUNGSHULT
Man, pojke Niells Mickelssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Gunde Gundessen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: Honung och 2 får i skatt.,
Fastighetsrad GUMMARP
Man, pojke Per Morthenssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: 2 får i skatt.
Fastighetsrad LARÖD
Man, pojke Mogenns Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger: 2 får i skatt.
Man, pojke Peder Oelssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad BOSARP
Man, pojke Peder Swendssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Lauridts Hendrickssen
Fastighetsrad HÅKANTORP
Man, pojke Aage Haagenssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke 7162 Peder Oelssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad ÖSTRABY
Man, pojke Ebbe Nielssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Man, pojke Peder Throllssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad BÖKETOFTA
Man, pojke Bennt Pederssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad DÖSHULT
Man, pojke Peder Mogenssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad RAUS BY
Man, pojke Niells Lynngh Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Fastighetsrad ÖRBY
Man, pojke Niells Madssen Länsräkenskaper 1579-1580. Penndinnge uppenbaaritt aff Böndnerne uthi Leenet for thette effterscreffuenne aff thieris lanndgielde hues the icke formot, som effterfölliger:
Registerrad Nån sorts skatt som hör ihop med brännved
Fastighetsrad KATTARPS BY
Man, pojke Olluff Allessen Länsräkenskaper 1579-1580. Nån sorts skatt som hänger ihop med skogar och anskaffande av brännved.
Fastighetsrad
Registerrad ************** DIVERSE
Fastighetsrad FARHULTS BY
Man, pojke Gudmand Länsräkenskaper 1579-1580. diverse?
Fastighetsrad
Registerrad *************** FATTIGA bönder och ödegårdar
Registerrad Avräknat från landegilde Länsräkenskaper 1579-1580. Landgille, avräknat för fattiga bönde och ödegårdar, efter tingsvittnens vittnesmål.
Fastighetsrad VEMMENTORP (el Strövområde?)
Man, pojke Thurre Joenssen Länsräkenskaper 1579-1580. Landgille, avräknat för fattiga bönde och ödegårdar, efter tingsvittnens vittnesmål.
Fastighetsrad TULLSTORP
Man, pojke Simon Marchorssen Länsräkenskaper 1579-1580. Landgille, avräknat för fattiga bönde och ödegårdar, efter tingsvittnens vittnesmål.
Fastighetsrad BÅRSLÖV
Man, pojke Niells Mogenssen Länsräkenskaper 1579-1580. Landgille, avräknat för fattiga bönde och ödegårdar, efter tingsvittnens vittnesmål.
Fastighetsrad FRILLESTADS BY
Man, pojke Anders Nielssenn Länsräkenskaper 1579-1580. Landgille, avräknat för fattiga bönde och ödegårdar, efter tingsvittnens vittnesmål. Rymt bort för tjuveri. En lång uppräkning av saker (bland annat honung) som man tar ur boet som skatt.
Registerrad KLAR
Man, pojke

Mall:Template1