Kurt Bengtsson domboksavskrifter: Diverse

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Diverse

(Eventuella ologiskheter och brister är sånt som fanns i Kurt Bengtssons text.) Torbjörn Jerlerups tillägg är inom klammer och med sign TJ.


1667 sidan 83 Sidsa Joensdotter i Högholt efterlämnade barn: Jep Andersen, Nils Andersen, Jens Andersen, Bodel Andersdotter, Inger Andersdotter, Margareta Andersdotter, Bereta Andersdotter, Elna Andersdotter, Johanna Andersdotter.

1667 sidan 110. Barnagodset efter sal Sidse Jensdotter i Högholt. 3 drengebarn Jep Andersen, Jens Andersen, Nils Andersen och 6 pigebarn, Boel, Inger, Ellne, Johanne, Margreta och Bendte Andersdoter. Inger Andersdoters man var Olle Paulsen i Gundestrup. (Skiftesbrevet den 7/1 1662)

1668 sidan 167. Anders Svensson i Tunneberga stämt per Lauritsen i Görslöv om den gård han köpta av Peder Lauritsen.

1668 sidan 167. Lars Trölsson i Görslöv stämt Per Suendsen i Sveberg om tre guldringar och två silverskedar, de hade hans son Peder Lauritsen.

1668 sidan 191. Anders Svensen i Tunneberga och hans hustru Anna Olasdotter fick köp på den gård i Tunneberga de köpt av Per Lauritsen i Görslöv efter tinget Ao 1660.

1668 sidan 204. Nils Monsen i Tunneberga har stämt Laurs Monsen i Hustofta, jens Sönnessen i Ingelsträde, XXXX ol i Österby om den gård i Tunneberga som Anders Pålsson påbor och på sin son Jens Nilsens vägnar bjuder silver.

1668 sidan 209. Jens Paulsen i Görslöv och sin sahl fader, paul jensen i Görslöv.

1669 sidan 351 Knud Pedersen i Fleninge för Laurs Persen i Soggömmarhuset hade stämt Tyge Bendsen i Wemmentorp, Thyge Grub i Kierre, Suend Bendsen i Huarle, Thyge Swendsen i Auses, bendt Swensen ibm, Olle Suendsen i huareli, Nils Grub i Strövelstorp, Johan bendsen i Haggerup och per persen i Auses om 4 mand som kunde granska Knud Persens innehav av gods för sal Per persens barn i Fleninge prästgård.

1668 sidan 220. jens Laursen har något barnagods för sin styfdotter, Pernille Pedersdoter. Hagen andersen i Nilager är hennes farbroder. Han hade mycket barnagods, dels efter brodern sahl Peder Anderser dels efter ett av hans broder Olle Anderssons barn och därnäst efter tre av sina egna barn.

1668 sidan 243. Anders Paulsen i Tunneberga säljer sin gårdpart till Jens Nilsen och hans hustru Boel Andersdotter.

1668 sidan 333. Nils Poulsen i Norra Häljaröd, Jon Nilsson och Paul lauridsen ibm, i hand tog Peder Olsen i Östraby och hans hustru Johanne Bendsdotter och dess arvingar angående den lott och anpart Nils Paulsen hittills haft i den gård i Wiaköp som Peder Mogensen påbor.

1669 sidan 38 Olle Suendsen i Hustofta hade stämt Nils Persson i Torp om något barnagods han haft för sahl Jep Monsens barn i Hustofta efter fadern.

1669 sid 38. Lars Rasmusson, Peder Sönessen och Nils Gudmundsson i Ingelsträde mageskifte.

1669 sid 78 Bent Nilsen och rasmus Nilsen i Bröda voro bröder.

1669 83. Anders Tuessens i Allerum fader hade höstat ängen i 40 år.

1669 sidan 90. Peder toldsen i Tranekärr hade stämt Sone jensen i Kyrkovälinge. Olle Jensen i Fjärrestad, Nils Jensen i Östraby och jens Jenssen sammastädes angående jordagods i Tranekärr de ärvt efter sin sal fader Jens Sönnessen i Kyrkvälinge.

1669 sidan 91. Nils Jensen i Östraby får städsmål på den fjärdepart som Helle Andersen i Laröd förut haft.

1669 sidan 92. Helle Andersen i Laröd om något barnagods för hans hustrus broder Jens Andersen. Han hade stämt Bendt Persen i Mjöhult. Han broder var Laurs Persen i frillestad. Nils Jensen i Hässlunda var släkt med Helle Andersen.

1669-71 sidan 115: Sal Peder Möllares hustru på Viken hette Troed rasmusdotter.

1669-71 sidan 115. Peder Adzersens fru var Anna. Deras barn var Jon Pedersen.

1670 sidan 139: Vittnen angående skogshuggning i Svedberg. Per Andersen och Nils Andersen i Svedberg för sin fader Anders Olsen som låg på sin sygesäng. Han mindes i 60 år. Tröls Jensen i Skoffhuset mindes i 50 år. Följande voro födda i Svedberg och mindes antal år: Lars hansen i Stuberup 26, Suend persen i Sveberg 40, Per Andersen i Sveberg 40, Nils Andersen i Sveberg 30, Olle Pedersen i Djuramossa 34, Paul Andersen i Sveberg 24, laurs persen i Sveberg 26, Nile jensen i Glimminge 30, Paul i Miöaltshuset 26 8varit 14 år från byn). Tue jensen i Bölsager 20, Niels hansen i Sveberg 16, Nils Andersen i Jonstorps Prästagård 18, Nils Tuessen i Höjar 16.

1670 Sid 177 Jon Nilsson i Djuramåsa har stämt Bendt Eskildsson i V Klappe för att han inte uppbyggt den halva skattegård han förpliktat sig att göra. Jon Nilssen var förmyndare för sal Eske bendsens barn. [TJ lägger till: Enligt kontrakt från 1669 ska Bendt bygga upp gården. Jon hade med sig (vittnen) en Jens från Djuramåssa och en Niels Bendtsson från Djuramåssa. För rätten räknas upp en del saker som brustit i underhållet av Eskes fd gård. Fönster, dörrar behöver iståndsättas. Brunnen och brunns-kar måste iståndsättas. Till sist nämns några personer. Anders Bendssen? i Lönskog, Per Monsson i Måarp, Önd Bendtzen i Hultabo, Jep Pouelsson i Väsby Hovgård, Pouel Jepsson i Väsby hovgård, Niels Monsson i Tjörröd, Niels bendsson Tjörröd och Per Saddzersson i Väsby, de ska kolla kostnaderna för iståndsättandet och räkna på arvet.]

1670 sidan 183 [25/3 1670] Bendt Bendtsson i Rye hade stämt Paul Tygesson i Slusås om dennes åtkomst till möllan som står vid wigen som han har för sal Paul Jensen i Nygårds barn. Vidare stämt sal Peder Giödmars efterlevande änka på Viken om det köpebrev sal Peder Giödmars fått av Paul Tygesson i Slusås när han köpt samma mölla av honom. Ett skiftebrev av Nygård den 28 nov 1651 efter sal Paul Jensen som bodde och döde i Nygård. Paul Tygessonshustru hette Boel Nilsdotter. [TJ lägger till: bendt Bendtsson hade kaldsmend Börge Persson i Gummarp och Giödmar Nielsson på Ry. // Jens Pouelsson och Anders Pouelsson i Nygård nu. ]

!!!!!!!!!!! LÄS 183 Anders DEGN! !!!!!!!!!!!!

1670 - Pag 188 Jens paulsen i Nygård och Anders paulsen ibm och systern Sidza Paulsdotter gift med Bendt Bendtssen i Allerum om den mölla deras sal fader Paul Jenssen i Nygård hade i Viken.

1670 - 264 Jens Paulsen i Nygård begär syn på Nygård om aret efter fadern Paul jenssen och om styvfadern Paul Tygesen handlat rätt.

1670 - 189 1670 påg 189 Bendt Jensen i Allerum på egna och sina bröders vägnar Nils Jensen Anders Jensen Broe Jensen och Jep Nilsen på sin hustrus vagnar giver Olle Nilsen och hans hustru Hanna Nilsdoter rätt till de 2 parters gård som Olle Nilsen nu påbor och som Bendt Jensen och hans syskon ärvt efter deras sal fader Jens

1670 - pag 197 Ared Hansen i Långaröd och Nils Nilsen ger Guner Aredsen i Filborna riktig kvittering på sin egen och Nils Nilsens hustru Kirstina Hansdoter vägnar efter fadern.

1670 - pag 202 Gudmund Larsen i Tornhult kvitterar Nils Mogensen i Farhult för det barnagods han haft för Rigel Mogensdoters barn i Mjöhult nämligen Boel Pedersd, Johanne Pedersd. och Pernille Pedersd. Seras farbroder var Gudmund Larsen i Tornhult.

1670 - Pag 207 Nils Monsen i Farhult har stämt Hans Monsen i Farhult om den lott han ärvt efter sin sal fader Mons Hansen i Farhult i den skattegård Hans Monsen nu ibor.

1670 - Pag 214. Nils Monsen i Farhult får kvittens från Age Michelssen i Esketorp på hustrun Kristine Mogensdoter Gudmund Agesen ? i Hilleshög på hustrun Elina Mogensd. och Sören Gudmundsen i Landskrona på Bendte Mogensd. för det arv de bekommit i den skattegård i Farhult som deras sal fader Mogens Hansen ibodde. Farhult 9 april 1669. De giver Hans Moneen i Farhult fullkomlig rätt.

Pag 214 Olle Jonsen i Gundstrup och Joen Jonsen i Djuramåsa voro bröder.

Pag 234 Nils Monsen i Farhult i hand tog sin broder Hans Monsen i Farhult och giver honom och hans hustru ? Jensdoter rätt till hemmanet på sin och syskonens vägnar näml. Laurs Monsen i Farhult, Per Monsen i Lönhult, Elina Monsdoter i Hilleshög, Bendte Monsd. i Landskrona, Pernille Monsd. i Frillestad, Kirstine Monsd i Esketorp.

Pag 235 Tröls Mattisen i N. Heljaröd på sin hustru  ? Oladoter och Nils Sönnesen i Farhult på sin hustru (Bendte) Olsd. efter deras syster Pernille Olsdoter som var Paul Jensen i Nygårds hustru, tackar honom och hans hustru Boell Nilsdoter för fullkomlig betalning. Underskrivet Nygård 27 maj 1649. Dessutom en kvittens av Önd Sönnesen i Södåkra som tackar Paul Jensen och Boell Nilsdoter för det hans huatru Gunder OIsdoter fått efter sin syster Pernille Olsdoter. Daterat Nygård i Nov. l651. De tackar för fullkomlig betalning sal Paul Jensen i Nygård och hans hustru Boell Nilsdotter och nu hennes man Paul Tygesen i Slusås.

Pag 237 Peder Jensen i Farhult stämt P? Persen i Glimminge för något barnagods hans fader Peder Tr? i Jonstorp haft för Jens Ols barn i Wiaköp och vill ha reda på hur mycket det var vid faderns död.

Pag 237 Jens Paulsen i Nygård på vars vägnar Nils Persen i Mjöhult stämt Boel Nilsd. i Slusås. Också Anders Paulsen i Nygård och Sidza Nilsd. i Ry om åtkomstbrevet till Nygård.

Pag 239 Ture Pedersen i Bölsager stämt Peder Turesen (Laurisen??) i Jonstorps Kirckelada och Agnis Laurisd. i Slusas om Contract efter deras sal fader Laurids Nilsen som bodde; och döde i Bölsåkra. (jfr påg 242)

1670 pag 242 Tord Pedersen i Bölsåkra har stämt Peder Lauridsen i Kirchebolet i Jonstorp Agnis Lauridsdoter i Bjerbohuset Rigild Lauridsd. i Slusås om ett kontrakt mellan honom och dess sal fader Laurids Nilsen som bodde och döde i Bölsåkra. Detta kontrakt var daterat Hesslebo 20 april 1637. Dessutom hade Tord Persen stämt Peder Lauridsen i Jonstorps Kyrkobolt Agnis Lauridsd. i Bierbohusetf Rigild Lauridsd. Domsten, Lauris Lauridsen i Södager, Joen Lauridsen på Hr Arilds Leije, Jens Lauridsen i Myle , Johanne Lauridsd. i Biäsinge och Törind Lauridsd. på leijet Peder Larsen i Krapperups hus Paul Laurisen i Birkeröd och Boel Lauridsd. i Smedstrup med sin lauwerge Suend Persen i Bolsager Beate Swendsd. ibm.

pag 244 Suend Pedersen i Bölsager framkom för Rätten på sin dotter Beatte Suendsd. vägnar gav Tord Persen i Bölaager och hans arvingar riktig quittens på den lott som hon ärvt efter sin sahl moder ?? Pedersd. som bodde och döde i Bölsager.

pag 244 Olle Monsen och hans hustru. Hagen Persen i Eglastrup och Anders Mattisen i Västergård på hans moder Ellena Pedersd. vägnar om all den anpart de har efter deras sal fader och moder uti den skattegård i Gunnestorp som Paul Persen påbor.

pag 244 Hagen Paulsen i Senered har stämt Paul Andersen och Nils Hansen i Sveberg och ??? i Miöalt med sin son Anders Tuesen om något barnagoda för Hans barn i Sveberg som Hagen Paulsen hittills haft i verge men han anser sig icke mäkta mera. Anders Tuesens fader var gammal man som inte kunde verga sig själv.

pag 256 Mogens Pedersen i Allerum har överenskommit med Ynd Nilsen i Buskeröd att Ynd Nilsens hustru Inger Pedersd. skall ha undantag i den skattegård Ynd Nilsen äger daterat Buskeröd 4 juli 1669 Efter Inger Pedersds. död skall undantaget återgå till gården och ej till hennes släkt . pag 258 Bodel sal Peder Lauridsens i Danhult stämd för gäld.

pag 282 Boel Nilsd, hade en 4 part i Nygårds skatterätt och hennes 3 barn Jens Paulsen, Anders Paulsen och Paulsdoter de 3 parter och de arvt efter deras sal fader Paul Jensen enl skiftesbrev Nygård 28 nov 1651. Paul Thygesen brukade gården 4 år i den danska tiden. _ 1671 pag 9 Jens Jonsen i Lilla Görslöv stämt sal Söne Laurids arvingar i Södåkra näml. Per Lauridsen i Ingelsträde Mons lauridsen 6ch hans moder ibm Hanna Lauridsd. i Väsby Hofgård och Sven Lauridsen i Buskeröd.

pag 10 Nils Bendsen i Esperöd på egen och hustrun Hanna Aruidsd. vägnar efter fullmakt av Gunnar Nilsen i Ödåkra (hustru Sissa Auridsd.) och Önd Auridsen i Väsby. Han i hand tog Per Arffuidsen i Esperöd och giver honom och hans hustru Boel Nilsd. rätt och anpart i Västra Esperöds gård efter deras sal fader Ared Pedersen.

pag 23 Bendt Nilsen i Fleninge. Hans stjivdotter Sine Siunnesdoter.

pag 28 Michel Jensen i Smedstorp har stämt Nils Andersen i Björkeröd angående vad arv det var efter hans hustrus fader Sone Andersen i Smedstorp. Har även anmodat Peder Andersen i Stubbarp.

1671 pag 31 Paul Persen i Gunne atorp på egen och hustruns vägnar. Frans Sönnesen i Väsby Jens Persen i Unnarp Tyre Monsd. i Gunnestorp och Anders Andersen i Väsby Peder Monsen 1 Måarp har stämt Jep Persen i långaröd Frans Gunnarsen ibm Per Persen ibm Joan persen vad lott de har i Frans gunnarsens gård långa röd efter vår syster Elin Monsdoter. Mons Pedersen bjöd silverpengar.

Pag 31 Tue Persen i Stellinge stämd för han inte ville flytta sitt bohag eftersom steglinge är bortstatt till Hans Danielsson i Vssby Forts, pag 45)

1671 pag 38 Peder Monsen i Moarp på sin son Tue Persons vägnar. Tydligen har prästens son kallats till capellan i Väsby. Det finns ett brev om det här. Det gjorde att de ville ge Steglinge till prästsonen.

pag 46 Mogens Persson i Allerum är broder till Anders Tuesems hustru samt och Peder Eriksens hustru är syster till Jens Pedersens hustru.

1673 pag 302 Nils Jensen i Farhult på sin hustrus vägnar om den lott i den halva gård i Glimminge aom Suend Persen påbor.

1671 13 sept pag 53 Följande voro instämda angående andel i Slusås gård nämligen Laurs Monsen iVäsby Laurs Andersen i Bierbohuset Nils Monsen i Döahult Anders Monsen ibm Inger Monsd. I Domsten, Bengta Monsd tjenendes på Mortestrup, Elna Monsd i MJöhult Arins Jensd. pA laröds backe och hennss dotter Gunnil Persdotter samt per persen i Gravarna. Lars Andersen i Välinge socken i Bierbohuset protesterade men fick ingen rätt. Gården var såld av Christer Madsen och hans hustru till Margareta Rosenkrants.

pag 57 Hans Jensen i Laröd ooh Gunnel Seijersdoter voro föräldrar till Anders Hansen. Jens hansen i Gravarna Nils Hel liesen pa Laröd backe hade en son Hellie Nilsen. Arina Jensd. på laröds backe hade dottern Gunill Pedersd och sonen Peder Persen i Nyborg

pag 69 Peder Lauridsen i Väsby Hofgård och de andra åboarna i samma gård näml. Paul Jepsen Jep Paulsen Mons Truedsen ooh Olle Pedersen om en gammal fridlysning från 10 sept I634.

pag 10? Den 28 mars 1662 hade det varit skifte efter Jens Larsen i Döinge. Sonen hette Lars Jensen, hustrun hette Nilla.

pag 297 Enligt skiftes brev 20 april I665 hade Nils Hansen i Sveberg gått i vergemål för sin broder Andars Hansen ooh för sin eyater Johanne Hansdoter. Paul Andersen hade ett skiftesbrrv 21 maj 1659 för hana styvbarn och ett skiftesbrev 8 Jan 1668 efter sal Hans Nilsson.

pag 297 Tord Persen i Bölsåkra och hans syskon ar tillfallna den ena halva gården och sal Laurs Persens barn den andra halvan. Tord Persen hade köpt sina syskons arveparter.

Pag 303 Paul Jenssen i Jonstorp laubud på den halve skattegård han hittills åbott.

Per Pedersen Ibm laubuder en 4 part i samma gård. Mia Pederssen ibm bjuder silverpengar Paul Jensen i Jonstorp 1 hand tog Nils Paulsen och hans hustru Johanne Pedersd. och giver rätt till den halva gård han hittills åbott. Peder Pedersen i Jonstorp giver sin son Nils Perssn och hans hustru Elna Paulsd. rätt till halva delen av den halva gård han påbor.

pag 317 Eske Bendtsen i Klappe. Rena Hustru hette Inger Paulsdo ter.

peg 321 Joen persen i Långeröd ville ha syn på gården. Hans moder och modermoder hade börd i gården och han hade löst in sin del efter fadern och modern.

1668 pag 339 Lasse Pedersen på Ljungen hans hustru Sidza Suendsdoter hade ärft eftter sin sahl moder Elna Trylsdoter som bodde och dödde i Djuramossa och som innestått hos hennes fader Suend Ebbesen och fått av brodern Anders Suendsen i Djuramossa fått allt vad som tillkommer henne efter sin sahl fader Suend Ebbesen i Djuramossa som för kort tid sedan avlidit. Daterat Djuramåsa 21 Januari 1669.

Hanna Pehr Swens i Jonstorp hennes laga målsman drängen Jöns Nilsen i Fjerestad och pigan Rigil Jönadoter i Mjöhult vilka ha lagg av det hemmans skattejord som löjtn. brukar och skattar förköpt samt producerat följande dokument: 1. Nills Psuls obl. dat 10 sept. 1668 3 Ett uppbud uppå den halva skattegård i Johnstorp som Paul Jönsen åbodde den 9 nov l670. Vid skiftet den 20 nov 1671 efter sahl Nills Pauls i Jonstorp undertecknat av Pehr Pehrsen och Nills Pehrsen. 4. Ett skiötebrev av 11 jan 1671 uppå berörda 1/2 skattsgård vilken Paul Jönsen i Jonstorp Ibm skött och avhänt.

1674 pag 45 Suend Nilsen i Ingelsträde genom sin fullmäktige samt Peder Pehssen i Wäsby och Olle Suendsen i Hustofta att för ungefär åtta år sedan hade de laubudet den part de på deras hustrurs vägnar ärft uti den gård i Hustofta som sahl Jep Monsen påbodde och nu visste de inte hur tingsboken löd hur arveparten var till Nils Pers i Kulbertorp på sahl Jeppe Mogensens barns vägnar i Hustofta.

1669 pag 25 Paul Laurisen i Väsby mot sal Peder laurissns arvingar i Helsingör.

1676 pag 28 Sven Andersen i Tornhult och Olle Trölsen i XXX har stämt Eskill Pehrsen i Kungshult om lott i Kungshult för Olles hustru Boell. De hade också stämt Gre??? Nils i Ramlösa

pag 21 Nils Andersen i Kattarp på egna och Eskild Eskildsen ibm på sin hustru Ludse Andersdoter och Britta Hendrichsdoter i Kattarp giver Nils hendrichsen i Tursköp riktig quitant på all den lott som tillfallit dem efter Anders Swensen i Kattarp

1674 14/1 pag 37 Ynners Andersens hustru i Helsingborg har fått sin hustru Bend te Nilsdoters arvslott av Nils Hendrichsen i Tursköp efter hennes sahl moder Ingar Hendrichsdoter.

Jens Pedersen i Laröd om den lott som hans sahl fader Peder Jensen hade i den skattsgård i Busksröd som Aurid Christenssn påbor.

Peder Sessersen i Väsby och hans hustru Elna Yndsdoter arv i Busksröds västergård efter sin. sahl moder Sissa Pedersdoter. Per Yndssen köpte denna del.

Anders Bengtsson i Lönskog hade köpt en part i Nygård av Paul Tygssen i Slusås av moderns jord samt en del efter skiftesbrav efter sahl Psul Jensen som bode och dödde i Nygård och som ints Paul Tygssens styfson Jens Paulsen ville inlösa. Anders Bengtsson hade sedan överlåtit dessa deler på sin syster Elns Bengtsdoter som bor i Nygård.

1671 pag 331 Jens Nilsen i Djuramåsa emot Bendt Eskilsen i Klappe om att denne bör avstå sin andel i Klappe. Häremot mötte ingen. Inger Bendt Eskels Mons Eskelsen bodde också där.

pag 327 Nils Laurisen i Heljaröd om köp ooh gäld han år skyldig enligt brev dat. 24 jan 1660. Peder Jensen är Sidsa Ollesds man. Skiftet var efter Nils Staffansen (sannolikt Sidsa Ollesdl förste man?????)

pag 330 Tyge Rasmusen i Gödstorp motsatte sig att hans hemman varderats till 1/2. Sockenmännen mindes i 60 år och 50 år Önd Nilsen i Buskeröd intygade att i Arilds tid hade det endast varit 1/4 hemman.

pag 331 Christen Jensen i Vasby Hofgårds arvingar, Mogens Jensen i Snorröd, Per Jensen i Farhult, Nils Jensen i Lilla Snorröd, på deras egna vägnar Hans Monsen i Farhult på sin hustrus vägnar.

pag 351 Bendt Eskelsen i V Klappe ville ha 12 mans uppkrävelse på den skattegård han har efter sina föräldrar och syskon och andra arvingar. Anders Hising begär på Oluff Andersens i Horsahuset vägnar, hans broder Mons Andersens anpart efter sin moder Bodil Eskildsd.

pag 356 Olle öndsen?? i Södåkra på sin mormoder Sidza Pedersd. vägnar.

pag 359 1669 10/11 Arina Andersd. om någon var skyldig hennes sal man Jon Mortensen i Rågåkra något.

1673-76 pag 19 Peder Nils änka i Slusås har stämt, till Eskes i Klappe Lars Eskes. och Olle Eskesen, Bends bsrn med deras lauverge. Till Giödmars i Klappe Olle Giödmarse Anders barn med deras lauverge Peder Gundersen i Ödåkra Paul Gundersen i Klappe Nils Giödmarsen ibm Mons Nilsen i Buskeröd Paul Rasmusen i Ingelsträde Jens Nilsen i Klappe Jens Gydmarsen i Mjöhult vad lott och del de har efter införsel 4 april 1673 uti Klappe gård. Peder Gunnarsen i Ödåkra stämde också om sin lott i Klappe gård

1674 pag 189 Mons Jakobsen i Flundrarp Per Jacobsen i Väsby deras syster Kirstene Jacobsdoter var gm sal Nils Staffansen i Mickelborg.

pag 190 Kerstina Trulsdoter var sal Lars Paulsens efter leverska i Brunnby Bräcke.

1675 pag 219 Suend Persen i Tunneberga och Sonne Andersen i Lilla Görslöv. Suend Persen hade för 6 år sedan hållit skifte efter sal Lars Suendsen i Görslöv.

pag 341 Peder Jacobsen i Väsby och Paul Sejersen i Rågåkra mot Paul Persen i Farhult om deras sal mödrars skattelotter Boel Pedersd. och Ingar Pedersd. som de ärvt efter sin moder i den ena halva gård och var sin syster lott i den andra halva gården efter fadern.

1674 pag 149 Mons Larsen i Ingelsträde o Nils larsen i Braeke voro bröder.

1676 pag 38 Arffuid Pedersen i Svenningstorp har instämt Per Sejersen i Rågåkra, Paul Sejersen ibm Nils Sejersen i Pottenborg Sten Paulsen på Viken och Paul Monsen i Görslöv om arv efter deras sal moder (Karna Sejersdoter i Görslöv och Marna Sejersdoter Viken) Ingar Pedersdoter som bodde och döde i Svenningstorp, Vår styvfader Arffuid Pedersen på Svenningstorp ger oss i ett för allt 4 dlr smt.

Jon Andersen i Bölsåkra (förut Görslöv ???)- om hans 3 barn. När modern dog var det yngsta 3 år det andra 5 och det 3e 7 år. Sahl Christer Olsson i Lauröds Storegårds hustru hette Kirstina Andersdoter.

Nils Sönssens hustru i Görslöv hette Boel Pålsdoter. i ett skifte efter sahl Lasse Suendsen i Görslöv 16 mars 1669.

Sven Andersen i Kungshult hade arv i den skattegård i Kungshult hans broder Jens Andersen ibodde.

Pag 327 Erik Nilsen i Fjällastorp var gammal varför han lämnade gården till sin son Sven Eriksen 20 jan 1675.

1677 pag 73 Erik Nielsen i Fjällastorp hade en dotter Ingar Eriksdoter i Roager som hade lott i den gård Jep Nilsen i Roager

1678 pag 79. Jens Brend i Roager på Ingar Eriksdoters vagnar har stämt Jep Nilsen i Roager och Anders Jons ibm Nils Lund i Smedstorp Önd Mons i Roager är stämd i liga mode instämt Suend Eriksen i Fjällastorp Tröls Jensen i Knebel Kirstina Eriksd i Ruager sägandes Jep Nilsen på sin suagerfaders vägnar för att han haver i köp med sig och jag Ingar Eriksdoter av Knapsgårdena part. I lika måtto ingiver Anders Jensen i Roager och Nils lund i Smedstorp. Jep Nilsen proteasterade och ville att Hans Brand (pram?) skulle inge ny stämning. (jfr pag 81, pag 82, pag 63 (Suend Eriksen på sin fader Erik Nilsens vägnar)

1678 pag 84 Anders Jensen stämt Nils Jensen nuvarande i Djuramåsa för en broder styfdoter vid namn Boell Ollasdoter om hennes fäderne och mödernegode han förvaltar

pag 123 Dine Knutsen stämt Nila Jönsen i Sveberg efter ein sahl fader Jöns Pehrsens död bör svara för barnagodset nuvarande hans hustru Svenborg Svensdoter tillhörigt visade i rätten en obligation utgiven av Jöns Pehrsen till Pehr Swensen på 28 dal sist daterad på Hjelmehult 27 juni 1675 Skiftesbrevet dat 11 juni 1679.

1680 pag 173 Stedebref Copia Haffuer Anders bendsen stedt och fäst Lönskoug gaard som Olle Andersen paboode och fradöde, och sit udlefwererede städsemåhl betalt huilken gaard hand haffuer effter landsens lagh sin lifstijd at Nytta, Helsingborg den 21 Juni 1650 Jens Nileen Lated /// Ud j min sal forman Borgmester Jens Regenskaf befindes forne Anders Bendsen indfört at hafwa betalt städsemål 150 Rix Dlr som er fört Kongl Mej til Regenechab frå 1658 och til 1659 huilchet iag hermed Attesterar XXX d 16 Martj 1670 Anders Jörgensen til witterlighed Otto Baltzarsen.

1680 pag 224 Anders Bengtsson i Lönskog begär syn på gården. Det hade varit en vattenkvarn man då det var dåligt fall ville han bygga upp en väderkvarn.

1680 pag 260 Syn på Lönskog.

1680 pag 178 Boel Gudmundsdoter i Sveberg mot Olle Andersen i Möllerup om skiftet efter henses sahl man Giödmar Andersen i Sveberg. Hon beviste att bägge olle Andersens bröder var med på skiftet.

pag 182 Nils Hansen i Sveberg var moderbroder till Boel Gudmundsdoter (ett skiftesbrev efter sahl Agnes Bensdotter ??? )

1680 pag 191 Anders Haagensen var barnfödd i Nelager gaard men sedan blivit skriven på en kronogård Mossegården

1680 pag 211 olle Andersen i Möllerup var broder till Giödmar Andersen i Sveberg Vid skiftet efter Gödmar Andersen blev intet lagt till Nile Gödmarsen hans mödernearv "som död war". Det var 2 år sedan Gödmar Andersen dog. Olle Andersens äldste broder hette Nils Andersen. Olle Andersen frågade Nils Hansen i Sveberg om han hade skiftes-brevet efter sal Agnis Hansdoter. Han trodde det var försvunnit i denna Krigens tid.

Per Nilsen i Turaköp framkom och på sin hustru Bente Nilsdoter vägnar och giver Paul Tygesen i Öager och Sönne Tygesen ibm avkall på vad hon arft efter sin fader Nils Hendrichsen i Turskiöp.

1680 pag 212 Olle Andersen i Sveberg svor och vant efter lagen att nu förliden ??? eller krigstiden kan Giödmar Andersen i Svedberg till mig och sade Gud leder mig "nu är min hustru rest över till Sielland och har tagit med sig sölf och gods" så hon har nu 43 st rix på sig. Dessa ord voro sagda i Per Andersens stuga.

1680 pag 218 Hellie Andersen i Birkered på sin broder Jens Andersen.i Laröds vägnar,

" pag 219 Bengt Hermansen i Djuramåsa hade sönerna Laurs och Herman Bengtsson.

" pag 228 Jöns Olsen i Laröd stämt Bengt Svensen i Tånga och alla hans medarvingar i den gård i laröd laurits Svensen påbor. (Bengt Svensson och Lars Svensson voro bröder) Nils Persson i Jonstorps hustru hette Chirstina Nilsdoter.

1680 pag 254 I Skiftet efter sal Agnis Hansdoters son Nils Giödhamrsen hans mödernearv samt skiftet efter Giödmar Andersen var en del undandolt. Boel Gudmundsdoter bör framskaffa allt vid skiftet efter hennes sal man.

1680 pag 270 Sahl Jonas Pedersen i Pottmjöhult och hans hustru Sahl Kristina Nilsdotter

pag 272 Undersökning hur stor lott Bengt Svensen i Tånga hade i sin broders sahl Laurs Svensen i laröd. Ett skiftesbrev efter denne 16 9te 1675. Hans efterlevande hustru hette Svenborg Suendsdoter.

1681 pag 346 Sven Nilsen i Vådemossa bjöd sölv och penningar på Sönne Trueds skattegård i Hulta.

1681 pag 349 Anders Paulsen samt Jens Paulssen i Nygård stämt Jöns Svensen i Ornakärr på dennes förmynderskaps vägnar Suend Sönnesen i Brandstorp Nils Nilsen ibm Nils Nilsen i Tjörröd på egna och hustruns vägnar stämt på bopålen i Brandstorp som sal Sven Rasmusen påbodde såväl som Sönne Olsens och Jon Sönnesens bopäl. (begärde 12 mäns syn på pag 355)

1681 pag 3 50 Mons Pedersen i Döshult Olle Olsen i Gundestrup och Per Arffuideen i Esperöd instämt följande att emottaga barnagods, Nils Rasmussen i Ingelsträde har redan så mycket han orkar med Paul Tygesen i Slusås svarsr detssamma. Per Adsersen i Alrom att han har största delen av barnagodset rnen vet inte hur mycket han orkar med Per Gundersen svarar liks med Nils Rasmusen har tre barnagods innan för sina broder ooh sösterbarn Jöns Persen i Kongsholt har varkan hus eller gård kan därför inte ta något Eskil Persen i Senered svsrar samma ord Sönna Tygesen i Öager svarar samma som Poul Tygesen Poul Hansen i Mölle svarar detsamma.

1681 pag 363 Prästen i Väsby vill ha syn på vad han förlorat i kriget

1682 pag 3 Nils Gundersen i östergård vill ha syn på gården som han statt i fjor (pag 6)

1682 Pag 5 och 7 Sönna Troedaen i Hulta stämmar Boel Larsdoter i Torshult som varit gift med hans sal son Anders Sönnesen. Bengt Jonssen i Torshult var nu gm Boel Larsd.

1682 pag 18 Bengta Sönneadoter i Danhult (syster?) Niels Jenssn i Vådamåsa för Lars Andersen (son?)

I682 pag 36 Nils Persen i Alrom om sin sal moder Kirstins Pedersd och sal fader Per Turesen.

1682 pag 40 flera åboar klagade om sin fattigdom genom kriget.

1682 135 Al Eriks arvingar i Fjälastorp sal Jöns Lunds arvingar i Bräcke Nils Månsen i Farholt att svara om de själv eller deras sal föräldrar haft av det barnagods som är förfallet till sal Nils Jonsens barn i Lönhult i synnerhet Metta Niladotter. Olle Olsson Hård hade emottagit det gods hans hustru (Metta???) fått efter sina föräldrar i Lönhult.

1682 pag 135 Häradsdommaren Jöns Andersson i Laröd. Nils Mattsson i Ry har fått så mycket barnagods som är tillfallen honom efter sin moder Bereta Andersdotter samt efter hans syster Gertrud Mattiadotter och efter sin sal moderfader Anders Helliesson. Anders Mattisson i Krapparp kvitterar Jöns Andersson som är hans moderbroder efter sin sal moder Bereta Andersdotter samt systrar Gertrud och Ingar Mattisdotter.

1682 pag 217 Jöns Nilsson i Torp. Hans hustrus och hennes systers lott i Tranekärr hade Sönne Olsson i Glimminge köpt. (Tröls Jönsen och Boel Persd. Torp 26/5 1679)

1682 218 Eskil Persson i Kungshult hade fått sin gård nerbränd under kriget.

1682 244 Anders Bengtsson i Lönskog på egen och styfdottern Bente sal Lars Rasmusson i Ingelsträde vägnar stämt Clemed Nilsson i Ingelsträde och hans hustru JohannaAndersd.

1682 sid 250 Jöns Poulsen i Nygård Anders Poulsen i Slusås och Jöns Sönnesson i Möllegården hade instämt Rasmus Svenason i Tiörröd Johanna Svenadotter ibm med deras r lw Enkian Maniel Svensdotter i Lönskog med sin r lw Nils Olason och Sven Nilsson i Sanhult Sven Sönnesson och Nils Nilsson i Brandstorp Rasmus Nilsson och Olle Nilsson i Döshult samt Jöns Nilsson i Klappe. Ett skiftes brev var daterat Brandstorp 31S dec I667.

1683 pag 300 Per Classon och Jöns Persson från Bjäre härad hade antagit ett 3/4 öd hemman i Jonstorp i Glimminge.

1683 309 Svan Pedersen i Laröd ( se laröd)

1684 pag 91 Jöns Sönnasson i Ornakärr begär syn på sina rusthållshemman som Jöns Persson tillförne åbott.

1684 120 Nils Jönssom i Sveberg efter sin sal fader Jöns Persson, Dines Knutssons i Välas hustru hette Svenborg Swensdotter. Skifte 11 januari 1679.

1684 161 Boel sal Esbiörns i Rönhult lät lysa efter ett föl.

1685 pag 9 Tyge Persson i Gunnestrup var svåger med Hellie Andersson i Alrum.

1685 11 Per Mårtensson i Höganäs instämt Per Clemedsson Viken angående ett kontrakt mellan Per Mårtensson och Per C.s sal fader Clemed Clausson. Kontrakt 7 maj 1676 emellan fadern Mårten Nilsson och hans son Nils Mårtensson. Kontrakt 24/4 1678 på fiskarhus i Höganäs Skrivet mellan Clemed Clausen, Clemed var morfar och förmyndare till Nils Mårtenssons båda döttrar Inger Och Beritta, och Per Mårtensson, deras farbroder. [Tj har lagt till saker]

1685 17 Per Nilsson i Frillestad på egna och hustruns broder Jeppa Pålsson

1685 45 Jöns Persson i Backagården begär syn på den gård i Ornakärr som Jöns Svensson varit förmyndare för hans hustru.

1685 75 Nämndemän Jeppa Jönsson i Barkåkra hade en broder Oluf Jönsson i Stubbarp

1685 105 Måns Persson i Döshult på egna och Per Assarsson i Alrom Oluf Clason i Gunnestorp och Per Öndsen i Esperöd emot unge Måns i Alrom angående ett skifte efter hans sal hustru om något barnagods som tillkom Per Nilssons dotter i Alrom för vilket de äro förmyndare . är förlikte i det Bengt Månsson i Alrom unge Måns i Alrom sin svärfar

1685 123 Lars Trulsson i Långaröd Jöns Assarsson i Esperöd Esbiöm Jonsson i Krapparp hade skuldfordran och pretention efter Nils Assarsson i Görslöv i den skattegård Per Månsson innehar.

1685 131 En likvidations handling efter sal Oluf Svensson i Danhult 28/4 1685

1685 179 Alexander Swerin var ryttare och utkommenderad till Tyskland där han blev slagen av fienden. Hans änka Karina Andersdotter gifte om sig med skomakare Nils Nilsson. Hennes två barn var Margareta 16 år och hemma hos styffadern och Hana hos sin mors syster gift med Per Skräddare i Allerum. Nils Nilsson begärde att barnens farbroder Eric Andreas von Swerin borde åläggas att giva en skriftlig notifikation hur mycket fädernearv barnen hade i Tyskland.

1686 pag 328 Pål Andersson i Utvälinge var syskonbarn med Klåckaren i Helsingborg. Påhl Jonsson som dog före kriget i Hbg. (ingen annan var namnd som släkt)

1685? pag 402 Ryttaren Mårten Andersson i Danhult mot Hellie Nilsson i Södra Danhult om fast egendom efter Jöns Helliessons död och vid skifte 7 feb 1683. Mårten Andersson skulle nu gifta sig med sahl Jöns Helliessons dotter.

Tyche Andersson i Vemmentorp på sina egna samt broder och syskonbarn Paul Nilsson i Turköp på sin hustrus och Anders Bondesson i Kattarp på egna vägnar hade låtit citera Lars Andersson i östraby angående den halva skattegård i Östraby som de ärft efter sina föräldrar. De uppvisade ett lagbrev av 7 maj 1670. Uppå den rätt och anpart som Jöns Anderssons hustru i Birka Bonde Ingelssons hustru i Kattarp, Tyke Andersson i Vemmentorp och Lars Andersson i östraby hade efter deras fader sahl Anders Esbiörnsson i östraby i den skattegård som Kristine Hendrichsdotter åbodde.

1687 pag 379 Påhl Hansson i Farhult. Hans styffader var Truls Jönsson och Nils Jönsson hans mors halvbroder. Jöns Hansson i N Heljaröd är Påhl Hanssons köttslige broder. Eskel Mickelsson bodde i Fulhult och hans hustru hette Kirstina. Per Christenason bodde i lilla Fulhult.

1687 sid 379 Christen Bengtsson i Gummarp och Tue Ebbesson i Djuramåsa voro instämda: ett pantebrev av 12 april I67I var först givet till Bengt Önder i Gummarp vid skiftet i Laröd efter sal Rasmus Månsson- 1679 23 juni gjorde avsättning efter sal Anders Andereaon i Djuramåsa och då blev till Sven Olssons barn i Gummarp utlagt arv.

1687 pag 402 Anders Bengtsson i Lönskog fick flytta 1680 från Lönskog till Viken.

1687 pag 402 Ryttaren Mårten Andersson i Danhult skulle träda i äktenskap med sal Jöns Helliessons dotter i Danhult Skiftet hade varit 7 febr l683.

1687 sidan 518 Nils Hansson Tvilling bodde i Bräcke i Väsby. Han hjälpte en halländsk bonddräng vid namn Åke över till andra sidan. Var hustruns syskonbarn. Jeppa Nilssons hustru i Hustofta hette Boel.

1687 sidan 592 Oluf Larsson i Välinge på sina egna och svågrarna Åke Svensson i Möllarp Toldh Swensson på Leijet och Truls Swensson Bölsagra instämt Per Toldsson i Bölsagra och Andera Svensson ibm för arv efter sal Söne Toldsen i Lindeknäbeln. Per Toldsen i Bölsagra och Anders Svensson ibm uppviste ett skiftesbrev efter sal Söne Toldsson hållit i Selandh som han i krigatiden med sig dit transporterat dat 29 oct 1679 1688 pag 33 De förliktes och togo varandra i hand

1688 sid 41 Rusthållaren och ryttaren Claus Askman i Tågalycke kontrakt med Åge Torkildsson i Tjörröd om halva hemmanet.

1689 12/10 Sven Nilsson i Ingelsträde arvingar var Pehr Svensson i Jonstorp, Karin Svensdotter i Ingeleträde, och Sissa Svensdotter i Bölsagra.

1689 15/10 Clemet Nilsson i Ingelsträde och Sven Jeppsson i Södåkra deras hustrur hade arvsrätt i den gård i Ingelsträde som Sven Larason ibor.

1687 ??? pag 9 Dines Knutsson i Väla mot Nils Jönsson i Svedberg för ett kapital som var Dine Knutssons hustrus fädernearv. Vittnen Hellie Andersson i Alrum, Per Mårtensson i Farhult och Nils Jönssons styvmoder Agnes Olufsdotter i Pottmjöhult.

Nils Jönsson protesterade emot Hellie Andersson eftersom han hållit skifte och Per Mårtensson var värderingsman varför dessa icke fick vittna. Hellie Andersson hade tagit en mässingskittel som Thyge Pehrsson i Gunnestorp skulle ha för någon gäld. Denne var Helie Anderssons svåger... Dine Knutsson preterade sin hustru Svenborg Svensdotters fädernearv som Nils Jönssons sal fader Jöns Persson i Pottmjöhult var förmyndare för.

??? 1689 Påhl Jeppsson i Hustofta som skyldsman till sal Pehr Pehrssons barn i Väsby kärande emot Pehr Pehrsson i Väsby svarande för dess styfbarns innestående fädernearv och att han icke vill framkasta det efter sal Pehr Pehrsson upprättade skiftesbrev. Dessutom att han trätt uti annat giftetmål ooh icke ...... Barnen Moder.

Pehr Pehrsson svarade häremot att när han gifte sig med sin förra hustru Britta Månsdotter, som tillförne varit gift med en annan Pehr Pehrsson, var här ofred i landet varför blev efter hennes förre man barnagodset inte utlagt för vilken skulle med skifte efter bem:te dess förra hustru.

1689 pag 325 Jens Andersson i Birka och medarvingarna Bonde Ingelsson i Kattarp Tyge Andersson i Vemmentorp Lars Andersson i Österby har stämt Kirstina Hendrichsdotter i Östrebye och Hendrich Andersson ibm på dess egen och hustrurs vägnar vad de har i arv efter deras sal fader Anders Esbiömsson uti den skattegård i Östraby som Kirstine Hendrichsdotter nu har åbott.

1689 sidan 346 Jens Andersson på sin hustru Agnis Andersdotters vagnar och Bonde Ingelsson på sin hustru Kirstene Andersdotters vägnar. Hendrich Andersson och hans hustru Elna Niladotter fick rätt inlösa Östraby.

???? pag 318 Nils Persson i Torp har stämt Oluff Jensen i Torp Tröls Jensen i Tranekärr Peder Jensen i Södager Elna Jensdotter i Nelager Tören Pedersdotter i Danhult Mons Peders barn i Hustofta Jep Peders Barn i Gösserup samtl m d lw som är Jens i Giösserup till 1,2,3 och 4 ting till laubyde på den halva skattegård i Torp. Sne Svensson i Gödserup mötte och byder sölv o peng. Vidare till 4 ting.

?????? pag 251 Gudmund Bendsen i Gundestrup och Swend Persen i Tondeberga med kaldsman Bendt Gudmundsen i Gundestrup och Lars Svenssen i Töndeberga hade stämt Peder Gudmundsen i Fleninge Bendt Gudmundsen ibm Suend Naude ? ibm.

???? pag 392 Olof Larsson i Wällinge på sina egna och svågrarna Åke Swensson i Möllarp Tolld Swensson på Leijet och Truls Swensson i Bölsagra hade instämt Per Tolldsen i Bölsågra och Anders Swensson ibm. Per Toldeson i Bölsagra och Anders Swensson ibm framlade ett skiftesbrev över sal Söne Toldsson hållit i Seeland 29 oct 1679 över det gods han tagit med sig i krigstiden.

1688 pag 41 Rusthållaren och ryttaren Claus Askman i Tågalycke hade ingått ett kontrakt med Åke Torkelsson i Tjörröd att Claus Askman avstår halva hemmanet till Åke Torkelsson. 16 Juli 1688

1689 ??? Sven Nilsson i Ingelsträde arvingar Pehr Svensson i Jonstorp Karine Svensdotter i Ingelsträde och Sissa Svensdotter i Bölsagra ???. Clemet Nilsson i Ingelsträde och Joen Jeppsson i Södåkra - deras hustrur ägde rätt i den gård rusthållaren Sven Larsson åbor i Ingeleträde

_____ Rasmus Nilsson i Domstens hustru Olu Olofsdotter arvegods i Jöns Anderssons gård i Döshult. En förlikning emellan Mårten Månsson i Holtet och Nils Månsson och Anders Månsson i Döshult. Anders Månsson hade haft en del i bruk till han emottagit den gård. ( V Klappe) han nu innehar som då var öde.

1687 335 Nils kom inför rätten och bekände sig vara född år 1665 och kristnad i Kropps kyrka 3 sönd i advent.

??? 1689 Påhl Jeppsson i Hustofta som skyldsman till sal Pehr Pehrssons barn i Väsby kärande emot Pehr Pehrsson i Väsby svarande för dess styfbarns innestående fädernearv och att han icke vill framkasta det efter sal Pehr Pehrsson upprättade skiftesbrev. Dessutom att han trätt uti annat giftetmål ooh icke ...... Barnen Moder.

Pehr Pehrsson svarade häremot att när han gifte sig med sin förra hustru Britta Månsdotter, som tillförne varit gift med en annan Pehr Pehrsson, var här ofred i landet varför blev efter hennes förre man barnagodset inte utlagt för vilken skulle med skifte efter bem:te dess förra hustru.

1689 pag 325 Jens Andersson i Birka och medarvingarna Bonde Ingelsson i Kattarp

Tyge Andersson i Vemmentorp Lars Andersson i Österby har stämt Kirstina Hendrichsdotter i Östrebye och Hendrich Andersson ibm på dess egen och hustrurs vägnar vad de har i arv efter deras sal fader Anders Esbiömsson uti den skattegård i Östraby som Kirstine Hendrichsdotter nu har åbott.

1689 sidan 346 Jens Andersson på sin hustru Agnis Andersdotters vagnar och Bonde Ingelsson på sin hustru Kirstene Andersdotters vägnar. Hendrich Andersson och hans hustru Elna Niladotter fick rätt inlösa Östraby.

???? pag 318 Nils Persson i Torp har stämt Oluff Jensen i Torp Tröls Jensen i Tranekärr Peder Jensen i Södager Elna Jensdotter i Nelager Tören Pedersdotter i Danhult Mons Peders barn i Hustofta Jep Peders Barn i Gösserup samtl m d lw som är Jens i Giösserup till 1,2,3 och 4 ting till laubyde på den halva skattegård i Torp. Söne Svensson i Gödserup mötte och byder sölv o peng. Vidare till 4 ting.

?????? pag 251 Gudmund Bendsen i Gundestrup och Swend Persen i Tondeberga med kaldsman Bendt Gudmundsen i Gundestrup och Lars Svenssen i Töndeberga hade stämt Peder Gudmundsen i Fleninge Bendt Gudmundsen ibm Suend Naude ? ibm.

???? pag 392 Olof Larsson i Wällinge på sina egna och svågrarna Åke Swensson i Möllarp Tolld Swensson på Leijet och Truls Swensson i Bölsagra hade instämt Per Tolldsen i Bölsågra och Anders Swensson ibm. Per Toldeson i Bölsagra och Anders Swensson ibm framlade ett skiftesbrev över sal Söne Toldsson hållit i Seeland 29 oct 1679 över det gods han tagit med sig i krigstiden.

1688 pag 41 Rusthållaren och ryttaren Claus Askman i Tågalycke hade ingått ett kontrakt med Åke Torkelsson i Tjörröd att Claus Askman avstår halva hemmanet till Åke Torkelsson. 16 Juli 1688

1689 ??? Sven Nilsson i Ingelsträde arvingar Pehr Svensson i Jonstorp Karine Svensdotter i Ingelsträde och Sissa Svensdotter i Bölsagra ???. Clemet Nilsson i Ingelsträde och Joen Jeppsson i Södåkra - deras hustrur ägde rätt i den gård rusthållaren Sven Larsson åbor i Ingelesträde.

Rasmus Nilsson i Domstens hustru Olu Olofsdotter arvegods i Jöns Anderssons gård i Döshult. En förlikning emellan Mårten Månsson i Holtet och Nils Månsson och Anders Månsson i Döshult. Anders Månsson hade haft en del i bruk till han emottagit den gård. ( V Klappe) han nu innehar som då var öde.

1689 pag 625 Sammaledes producerede Hr Befalln. Lönn en Specification på dhe godtz och Räntor som Executione Commiss. för Kongl. Majts och Cronan widkändt, för dhes Competaerade 6 pungt af något Kiöpt godtz Saa Cammarherre wälbre Hr Hiendrich Haufer häfttar för och nu andre gången blifwer vördsammen upbuden Nembl vid pag 445 Härtigdömet Skåne Luggude härad Jonstorp Sochn och By Peder Jöns nu Anders Joens 3/8, Nills Swens och Per Måns 5/8, Olof Swens 1/2, Anders Nils 3/8, Jöns Jöns och Lars Pers nu Nills Joens och Gudmund Joen 3/4, Bölsagra Andere Jeps nu Truls Swens 1/4, Gunner ??? och Per Gudmunds nu Per Tols 1/2, Olof Knuds nu Toll Pers 1/2, Hässlebo Nills 1/4, Rögla Per Sönes ____ Per Lars 3/8, Giörslööf Jon Anders och Jöns Trueds nu Trued Jöns 3/8, Jöns Påls? 3/4, Tranekier Wier Jöns nu Olof Gudmunds 3/8, Hn Södager Önder ___ nu Måns Ohls och Olof Nils 5/8, Hn Underup Anders Sönnes nu Nills Pers 1/2, Swennestorp Arfwed Pers nu Nills Rasmus 3/7, Hn Gatehus Bläsinge Jon Påhls 1 hus, Tunneberga Jeppa Bengts 3/8, Waesby Sochn Krågstorp Gunnar Anders nu Påhl Nills 1/2, Hn Ornaeker Påffwel Begts och Jöns Ols nu Rasmus Pers 3/8, Hn Giössarp Jöna Lars nu Måns Jöns 1/3, Farholt Sochn och By Nills Nills nu Swen Tues 1/3, Marten af Täckarebolet nu Per Jöns 3/8, Hn Per Mårtens 1/2, Hn Jöns Lars nu Per Jöns 3/8, H Birkered Anders och Swen Swens nu Knut Påhls och Joen Jons 5/8, Lilla Snöred Anders Lars nu Nills Jöns 1/2, Wijakiöp lars Ifwers och Trulls Jons 3/4, Hn Stoora Snöred Nills Lars nu Rasmus Jochum och Hellie Anders Enkia.

Klockaren i Farholt Nills Lahrs hadhe låtit inlämna åtskilliga af Sochnens innewånare utj Farholt och Joenstorp Sochnar angående innestående helgonskylden, för Ao 1690 Warande instämbda Sönne Anders Farholt, Pehr Lars Ibm, Per Tufwes Swen Lahrs Åke Tufwes Jöns Hans Jöne Pehrs Troedt Arfweds Ibm, Nills Krabbe Nills Hillers Måns Pauls Pehr Nills i Gunnestorp Anders Pehrs i Gunnestorp Ryttare Nils Orre Olof Bruns hustru Trulls Swens Olof Wigers i Tranekier Lars Jöns i Hessleboo Måns Smed Nils Pehrs Pehr Jöns i Jonstorp och Söne Anders i Lilla Giörslöf, Jon i Unnarp Pehr Anders i Birkered Man Anders Röing Säfwed Nills i Bölsager och Swen Rytter woro intet tillstädes ??????????

Utaf dhe instemda woro tillstädes Olof Nills i Döinge och Gudmund Bengts i Gunestorp Nills Jöns i Lilla Snöred Lasse Pers Swale Anders Pehrs och Måns Påhls i Gunnestorp Per Nills ibm Åke Tufwes i Fahrhollt Paul Nills i Farhollta Lundsgård Joen Jöns i Bierkered Pehr Mårtens i Farholt Pehr Tufwes ibidem Oluf Nills i Lundsgården Christer Rasmus i Höjer Swen Tufwes i farholt Pehr Anders i Bierkered Påhl Swens i Fahrhollt och Måns Pehrs Ibm.

1687 pag 411 (18 mars) Cronans befallningsman wälbetrodde Olof Bongh förstälte Nembden och Härads allmogen at den wille gifwe sitt förslagh efter höge öfwerhetens nådiga order, hwad de kunde tyckia tienstefolch och leiehion skiäl:n böra hafwa till åhrs lön. Alltså förklarade sigh Nembden och menige härsdsAllmoge och således projecterede, att en fullt duglig Dräng som kan Förstå och göra allehanda gårdarbete, bör niuta i Löhn 10 Dlr, en halfwuxen drängh 6 Dlr. En poike kläder som han kan förtiena och med husbonden öfwerens komma, pijga 6 Dlr. En halfwuxen pijga och en flicka skor och kläder som de kunna förenas sigh emellan. Hwadh Stediepenning anbelangar, hafwa dhe giedt och tycka skäligt wara att blifwa dherwed , neml:n Een dräng 4 öre. Sammaledes en fullwuxen pijga.

1687 sidan 437 Swenkt mål och vikt skulle användas och det danska alldeles förbjudas.

Domare för 1684 års ting - för Allerums Sochn Jöns hansen i Lafwered, Wäsby Torchill Ågesen i Tiöredt, Fleninge Söne Thygesen i Ödåkra . Wälluf Oluf Swensen i Östra Ramlösa, Bonde Ingeisen i Kattarp för Kattarp, Hans Knutsen i Rycketofta för Frillestad. Sen Frälse Sönne Hansen i Wähla för Kropp och Niels Adtzersen i Mörarp för Mörarp, Anders Trulsen i Biufstorp för Bjuv - Uthj laglitt förfall uthi hans ställe Oluf Axelsen i Jorse som aflagd e sin Eedh, till sist Tue Tuesen i Udwälinge för Wählinge, Per Jöransen i Ormaetorp för Ottarp och Jöns Ohlsen i Lilla Knäbeln för Brunnby.

1691 pag 559 den 23 Aprilis Confirmerade Tinget Widare: Kyrkioherden Hr Nils Bark i Wessby har låtit Incortera efterskrefne dhes Sochnemän Nembl. Öhn Bengtsson i Hultaboo, Trulls Hansson i Plöninge, Söne Frantsson Ibm, Påhl Gudmundsson Ibm , Gudmund Persson Ibm, Per gudmundsson Ibm, Ryttare Ekeroth, Anders Clementsson i Wäsby, Per Gunnarsson Ibm, Gunnar Persson Ibm, Per Larsson i Bockssteen, Måns Larsson i Hysgården, Tue Persson i Stellinge, Nils Sejersson i Pottenborg, Jöns Sönnssson i Möllegården i Ornakärr, Olof Helgesson i Ingelsträde och Nils Twilling i Breche angående att dhe icke efter wanligheten af Kongl Majts allernådigaste resolution skohla wehlat ehrläggia till Kyrchioherden, dheras Sades Tiondhe. pro A° 1690.

1695 pag29 Oluf Hård i Lönhult och Oluf Jeppsson i Fulhult instämmer Jöns Nilsson och John Såhnem i lönhult angående Oluf Hårds hustru Metta Nlsdotter och Oluf Jeppssons arvedel i Lönhult som Jöns Nisson och John Såhnem besitter.'

1695 12/2 önner Jönsson i Jonstorp tillstår att det nästa vårfrudag är 12 år sedan han kom till hemmanet.

Sohne Frantsson i Plöninge hade blivit instämd av Oluf Helgesson i Ingelsträde angående Barnagods för Christen Jonssons hustru Agnis (Sohnesdotter) i Ornakärr

1695 3/5 Pag 73 Anders Swensson i Tunnaberga hade låtit Citera Jöns Nilsson i Tunneberga såhne Jönsson i Kulbergstorp och Jöns Johns i Giörslöf att tillstå dehn underskrift dhe den 20 december 1682 skohla hafwa giort underett bref samma tijdh upprättat om Sahl Swen Peters skatterättpart i Tunneberga som han då till sin sohn Anders Swensson skall hafwa afståt.

Christen Bengtsson i Gummarp hade låtit instämma Gudmund Sohnesson i Lilla Görslöff angående dhet han olagl. sampt mot wederböhrandes och arfwingernas wetskap skohlat tillhandlat sig af sahl Anders Bengtsson i Lönsskog heela rusthåliet som Anders Bengtsson och hans hustru tillkom. Gudmund Sohnesson uppwiste ett köpebref dat 25 juii 1692.

1693 11/2 Sahl Anders Bengtssons i Lönskog broder var Christen Bengtsson i Gummarp.

1690 ??? Jöns Svensson i Gössarp mot Anders Bengtsson i Lönskog för det men han åsamkar honom genom uppbyggande av en väderkvarn.

1690 Borgaren Nils pehrsson i Hbg instämt Anders Ohlsson i Östraby samt dess söner Bengt Andersson i Långaröd och Olof Andersson i östraby, Troed i Svegredshuset var Anders Ohlssons måg. Nils Pehrsson hade köpt den tredjedels skatterättighet som Troed Arfwedsson åbott.

Namn: Anders Nilsson i Jonstorp Peder lauridsson i Jonstorp Poffuel Monsson i Görslöv Suend Pedersson i Tunnebergs Peder Laursson i Jonstorp Poffuel Monsson i Görslöv och Önd monsson i Smedstorp Suend Mogensson på höganäs Hans Nilsson på Wigen laurids Joensson på Höganäs Bendt Jensson i Knabelöcke Mogens Suendsson på Höganäs John Larsson ibm, Suend Laurisson i ??? och Jens Suendsson i Ingelsträde Gudmund Bensson i Gunnestorp och Bendt Nielsson i Viaköp.

1695 sidan 212 Uppbud på gårdar till Krapperup, Jonstorps Sn Jonstorp Nr 6 Anders och Nils Jönssöner 1/2 h, Rögla nr 2 3/8 Pehr Larsson, Bölsåkra 3 7/16 Toll Persson, Tunneberga 3 7/16 Hans Jönsson. Farhults sn Snorröd nr 2 1/2 Rasmus Jochumsson, Farhult nr 12 1/4 Pehr Mårtensson, Lilla lundsgård nr 4 1/8 Pehr Jönsson Gatehus, nr 15 Måns skomakare. Väsby sn krokstorp 1 1/4 Påhl Nilsson, Gössarp 1 1/4 Måns Jönsson, Esperöd 3 1/4 Måns pehrsson. Allerums Sn Bröda 3 3/6 Nils pehrsson, Gatehus nr ? såhne Pahlsson, ibm 4 Jöns ...ichelss, Raus sn örby 13 1/4 Gudmund Svensson Välinge Sn Höghulte gård nr 1 _____, Palnarp nr 2 Nils Söhnesson. Brunnby sn Möllehessle 3 3/8 Lars Jönsson, Björkeröd nr 2 1/2 Hans Hansson, ibm 5 1/4 Lars Bengtsson, ibm nr 6 Gatehus Jeppa Sållare, Himmelstorp nr 2 3/8 Christer Smed , Rågåkra nr 6 1/4 Påhl Hansson, ibm nr 12 3/16 Hans Kudsk, Lindeknäbeln nr 10 1/2 Jöns Olsson, Fjällastorp nr 1 3/8 lars Jönsson ibm nr 7 1/2 Lars Ohlsson, Smedstorp nr 5 1/4 Lars Christensson, Elleshult nr 1 1/2 Gudmar Gudmensson, Bräcke nr 10 1/4 Åke Ohlsson, Möllegården nr 1 Lars Bengtsson med sin broder Pehr Bengtsson, Swerigehus nr 1, Mölle nr 1 1/8 Lars Mårtesson, Krabbarp nr 10 1/4 Lars mattisson, ibm nr 6 1/4 Anders Knabe.

pag 223 Förteckning över alla som ej lagat vägen. I Skättekärr bl.a. Jöns Jönsson Lund

pag 233 Kyrkoherde Nils Barck i Väsby hade olovandes åkt över till Helsingör.

1696 pag 272 Ryttaren Lars Willborg i Brandstorp var svåger med ryttaren Jonas Ruta vid ryttmästare Linds komp. Lars Willborg hade en svåger( hustruns broder) Lasse Svensson i Norrbölinge. Nils Nilsson i Brandstorp var svåger med Måns Andersson i Brandstorp (Lars Willborg hade stulit)

pag 299 29 febr 1696 Cronolänsman Lars Pehrsson i Ingelstrade framställde för rätten ryttare Petr Örn i långaröd anklagande honom för att hava slagit Olof Pehrsson i Väsby Hofgård och fördärvat hans hemlighet. Ryttaren tillstod att vid dit han varit i slagsmål därmed med Olof Pehrson tagit fått om hans hemlighet och gjort honom skada. Resolution: Peter örn pliktar för detta Clof Pehrsson tillfogat Såhremal fem Rdr Smt till treskifte.

pag 348 Truls Eskelsson i Fogelhults styvfader hette Oluf Jeppason därstädes gift med Kirstin Nilsdotters som var Trula Eskelssons moder. Truls hustru hette Elin.

pag 351 Swen Larsson i Svartmåsahuset hade låtit instämma John Svensson i Görslöv för krav på återstående tjänstelön samt något gods han haft i förmyndarskap för Sven Larssons far syster sal Kirstina Swensdotter samt för hennes återstående tjänstelön. John Swensson bejakade att Swen Larsson varit hos honom sedan han var 9 år gammal i 13 årstid Swen Larsson vill ha skälig lön då hans moder, Nils Sifvessons hustru i palnarp underhållit honom med hans mesta kläder der under den tid han varit hos John Swensson som inte hade någon hustru.

pag 425 John Nilsson i Höja lät uppläsa ett Contrakt eller köpebrev som han den 2 sistlidne april upprättat med rusthållaren och ryttaren Erick Johansson Orre i Håkantorp uti Strövelstorps socken om rusthållet därstädes nr 30 med mundering och gårdsbruk vilket John Nilsson och Erich Orre sig tillhandlat.

Pag 425 Det har varit syn på Norregård i Frillestad som Nils Hendrichsson antagit

1695 pag 199 Vittnen voro Måns Nilsson och hans hustru Johanna i lilla Eijlesköp

pag 217 Grubbe Svensson i ö Klappa hade gjort sin arbetsskyldighet till hjelmshult. Han påstod att de föregående åboarna hade varit så hårt satta med arbete så de måste kvitta gården.

pag 423 Essbiörn Andersson i Utvällinge förklarade att om något klander framkom om det köp han och Nils Jönsson i Eilestorp Måna Nilsson i piparehuset och Olof Nilsson i Södåkra gjort med Nils Pehrsson i Fogelhult om skatterättigheten därstädes vill Esbiörn Andersson träda i Nils Perssons ställe och själv inlösa skatterättigheten.

1697 pag 121 lars Pehrsson hade instämt Christen Johnsson i ornakärr, Gudmund Nilsson i Pottenborg och Lars Andersson i ornakärr för att de någon gång tid uppehållit sig olovandes i Danmark. Gudmund Nilsson tillstår att han för 10 år sedan olovandes begivit sig ut ur riket och för 3 år sedan kom hit igen och fick städsmälsbrev på dess faders hemman. Han var skriven som salpetersjudarelärling och var 20 år gammal. Lars Andersson hade strax efter kriget rest över till Danmark och tjänade där i 7 år och kom hem igen till sin fader vad han hade tjänat och varit hemma i 3 veckor eller 1 månad reste han igen för här började talas om att här skulle värvas och kom så sedan igen så att han i januari månad 1696 tog emot.faderns skattegård. Han hade haft prästen, Hr Hans i Väsbys sedel när han första gången rest över. Christen Johnsson säger att han l688 vid Martimitid rest över från fiskeläget Domsten och kom igen 1690 om sommaren, De fick plikta vardera 40 rix till treskifte.

pag 123 Påhl Tyfesson i Slusås instämt Anders Hansson i Mjöhult att emottaga det barnagods som Knut Pehrsson i Ödåkra var satt som förmyndare för för sal Jöns Pehrs barn i Röamölla. Anders Hansson var med på detta om de som voro lika nära släkt som han ville åtaga sig ta lika stor del. Dessa voro Pehr Månsson i Döshult Bengt Bengtsson i Ry och Nils Bengtsson i Lönskog. Påhl Tykesson hade också instämt Påhl Håkansson i Hjelmshult att övertaga det formynderskap Påhl Tykesson haft för sal Jöns Pehrssons barn i Rödemölla.

pag 129 Nils Nilsson i Svedberg hade låtit instämma Pernilla Åstradsdotter Mörarp samt Pehr Pehrsson i Liungbro på dess myndlingar sal Nils Assarssons barns vägnar i Mörarp angående delning på sal Nils Assarssons skattegård i Mörarp. Pernillas man hette Lars Andersson. Han och Per Persson ansågo att modern och barnen skulla behålla gården. Nils Nilsson ville lösa till sig de 3 systrarnas lott och få gården. Sal Nils Assarsson hade ärft en fjärdepart efter sin fader och efter modern der andra fjärdeparten och köpt tillsamman med Nils Nilssons moder Elin en fjärdepart och med sin senaste hustru Pernilla Åstradsdotter en fjärdepart. Nils Nilssons broder Christen Nilsson var död efter modern varför denne efter danska lagen som rådde då tillsamman med Nils Nilsson ärft moderns 1/4 part, Nils Nilssons arv blir då i hela gården 1/16 i mödernearv och 41/192 i fädernearv. Assar Nilsson också 41/192 samt vardera av systrarna 41/389 och modern Pernilla Åstradsdotter 1/12. De kommo överens så att Nils Nilsson tillträder halva hemmanet och alla hus utom en del som Lars Andersson får samt timmer till nya hus emot det att han underhåller sina styvbarn.