Kopparskattelängd 1664, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).

Kopparskattelängd 1664, Väsby

Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/6 (1664), bildid: A0005456_00171 http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0005456_00171

+s = +son / +d = +dotter / +h = +hustru

ort/namn
Kyrkoherden Hr Danil
SEXMÄNNEN
Sadtzer Hansson, Oluff Swensson (DANHULT),
Lars Rasmusson i VÄSBY HOVGÅRD
Wijre Pedersen i VÄSBY
Olle Ohlsson i ORNAKÄRR,
Anders Benntssen i LU??HULT?
FÖR VIKEN
Jeppe Persson, VIKEN; Anders Erickssen, VIKEN:
VIKEN
Erick Nielssen +h
Suend Peerssen +h
Peer Suendssen
Jeppa Peersson BYFOGDE +h +s
Bendt Clausson +h
Änkan Elina
Niels Hansson +h +s
Moens Poulsson +h Och en husman med hustru
Lars Hansson +h
Olluf Giödmarsson +h
Olle Ohlsson +h
Anders Persson +h
Chresten Ladefogde +h
Moens Persson +h fattig
Swän Larsson +h
Chresten Jeppasson +h
Strandridare Jens Piil
Bengt i Helsingborg, strandridare +h
Erich Andersson strandridare
Rasmus Mickelsson +h
Niels Ohlsson +h
Suänd Timmermand +h
Jenns Clemmidtzen +h
Olluf Jenssen +h (utfattig)
Olle Andersson +h +s
Husen: Jens N +hustru (fattig)
Morten Nielsson
Suend Persson +h
Anders Nielsson +h
Suend Rasmusson +h
Clemendt Clausson +h +d +s
Jens Persson
Suend Nielsson +h +s
Anders Bengtsson +h
Anders Ohlsson +h
Mouns Jonsson +h
Giörmund Ohlsson +h
Anders Ericksson +h
Jöns Ericksson +h +s
Thue Hansson (+ hans som är vanför)
Poul Andersson +h (Fattiga)
Hans Yde +h fattiga
Jöns Hansson +h
Jöns Nielsson +h +s
Niels Jonsson +h
Niels Jonsson +h
Niels Jeppasson +h +2 söner
Rasmus Clausson
Poel Persson +h
Per Wester +h +d
Sönne Persson +h
Ohle Larsson +h
Niels Rasmusson +h
Mickel Truelsson
Joen Ohlsson +h
Nörre Mikelsson +h
Clemmidt Nielsson +h
Niels Sönnesson +h
Ohle Mickelsson +h
Perr Giudmandsson +h
Änkan Boedel
Bengt Nielsson +h (husfolk)
HÖGANÄS
Peder Mortensson +h
Moens Suendzen +h (fattig moder)
änka
Pohl Larsson +h
Anders Ebbesson +h (husman)
Sune? Monnsson +h
Morten Nielsson +h
Jeppe Andersson +h
Monns Persson +h
Johann Lassen +h +moder Gunnil
Jenns Pohlsson +h fattig
gårdsman Niels Tommesson +h
Moens Bengtsson +h
Peer Adzerssen +h (mannen vanför??)
Joen? Pedersson?
HULTA
Sonne Troedssen +h (+ dräng + piga)
Anders Andersson +h +s
Gudmandh Persson +h
Niels Hansson +h
Pohl Persson +h
Gatehuset Tuffue Nielsson +h (
Pehr Larsson +h +d
Niels Helligsson +h
Jöns Helligsson +h
Olluff Suendtzon --
VÅTAMOSSE
Niels Jonsson +h
Moens Larsson skräddare +h
INGELSTRÄDE
Lars Nielsson +h
Moens Suendtzen +h
Pohl Rasmussen +h
Pehr Hermandsson +h +2s +d
Helge Persson +h
Niels Gudmandsson +h
gårdsman Arffuidh Ohlsson +h (Hustrun har legat vid sängen i 15 år)
Anders Sönnesson +h
Jens Sönnesson +h
Suend Nielsson +h
Rasmus Larsson +h
Peer Larsson +h
Peer Sönnesson +h
Anders Persson +h (gatehusman)
BRANDSTORP
Söhne Ohlsson +h
Anders Arfwedsson +h (husman)
Swändh Rasmusson +h
Joen Sönnesson +h
KLAPPE
Bengt Eschildsson +h
Mons Eschildsson +h
Giördmand Andersson +h
Anders Nielsson (husdräng)
Anders Giörmandsson +h
BUSKERÖD
Suend Ohlsson --
Ryttaren Niels Jönssons hustru
Arfwedh Christensson +h
Ynner Nielsson +h
Ohle Madtzen +h gatehus
Ebbe Ynsson +h
Moens Nielsson +h
Lars Månsson +h
Hans Tyelsson +h
GÖDSTORP
Tyge Rasmusson +h
RY
Kyrkoherden Herr Daniels
SVANEBÄCK
Tryls Andersson +h
ÄSPERÖD
Monns Jackobsson +h
Nils Bengtsson +h
Peer Jonsson +h
Ryttaren Nielssis hustru
Sadzer Hansson +h
Peder Arfwedsson +h
Arffuid Persson, gårdsman, tigger, fattig
Pernilla inhyses piga
LÅNGARÖD
Niels Sönnesson +h
Ryttaren Suendh Lahrssons hustru
Jeppa Sönnasson +h
Lars Hansson +h
Peer Persson +h
Frandtz Gunnarsson +h
Jeppa Peersson +h
Peer Nielsson --- +s
Moens Persson +h (ga???)
HULTABO
Ynne Bengtsson +h +s
Ryttaren C?l?restop Lars hustru
Niels Bengtsson +h
TJÖRRÖD
Niels Persson +h
Joan Ohlsson +h
Niels Moensson +h
Anders Hansson +h
Rasmus Persson +h
Gårdsman Lars Persson +h
Suend Monesson +h
Gårdsman Peer Trylsson +h
Olle Larsson +h
Koen Bengtsson +h
Peer Frandtzson +h
MÅARP
Jens Persson +h
Peer Monssen +h
Poul Persson +h
gårdman Niels (fattig)
VÄSBY BY
Anders Hansson +syster +fattig moder
Tryels Hansson +h
Frandtz Sönensson +h +dotter
Sönne Frandtzeon +h
Niels Pohlsson +h
Ture? Persson +h
Niels Ohlsson +h
Ynner Arffuidsson +h
Peer Jackobsson +h
Jens Pehrsson +h + Bengta (tigger)
Moens Bengtsson +h
Gunnar Peersson +h
Ryttaren Jönsis hustru
Peer Peersson +h
Peer Satzersson +h
Niels Peersson +h
Erich Troedsson? +h
Poul Peersson +h
Jens Peersson +h
VÄSBY HOVGÅRD
Lars Rasmusson +h
Pohl Jäppasson +h
Jeppa Pohlsson ---
Moenns Trohlsson +h
Peehr Larsson +h
LÖNSKOG
Anders Bengtsson +h
GÖSSARP
Suendh Peersson
Niels Rasmusson +h
Jens Larsson +h
Änkan Sidtza och 2 söner
KROKSTORP
Gunnar Andersson +h
ORNAKÄRR
Moens Pohlsson +h
gamla Peer Nielsson +h
Niels Trodhsson +h
Gudhmandh Jeppasson +h
Jens Peersson +h
Pohl Andersson +h
Pohl Bengtsson +h
Joan Ohlsson +h
Jeppe Kieldsson +h
Niels Andersson +h
Ryttaren Hargnis? hustru
Moens Nielsson +h samt Anders Larsson +h
Tuffvu? Clemmedtsson +h samt änkan hanna
Thure Jensson + h samt Peer Jensson +h
husmand Suend Michelsson +h (ligger)
Olle Ohlsson +h
NORRA DANHULT
Ohle Larsson +h +s +d
TÅGALYCKE
Ohle Madtzon +h
BRÄCKE
Niels Larsson +h (utfattig)
Thryels Nielsson +h (utfattig)
Per Tryelsson
Dragonen hans Dubertz? hustru
Ghudmundh Jensson +h
HUSTOFTA
Ohle Suendssen +h
Moens Peersson +h
Suend Jensson +h Peer Nielsson +h
Ohle Suendtzson +h
STEGLINGE
Joen Moenssen +h
POTTENBORG
Niels Seyersson +h
KNAPELYCKE
Moens Persson +h samt Bengt Jensson +h
Kirkeherren Herr Danil
Degnen Anders Mortensson +h