Jordrevningen 1671, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Jordrevningen, Väsby, 1671

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v113669.b148.s148

Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:553 (1671-1671) Bild 148 / sid 148 (AID: v113669.b148.s148, NAD: SE/RA/52106)


UNDER BEARBETNING

Status och nr. Yrke ort/namn Födddatum Komm
VÄSBY BY
Man - Nr. 6 ** 1 Krono Monss Bendtsson Kavalleriet, "hestehemman". 9 tunnor utsäde och 9 lass hö. 3 hopper, 4 kor, 4 ungnöt, 6 får. Kavallerihemman. -- Stedt i den danska tiden. Ett kronobeslut från 1662 refrereras.
Man - Nr. 5 1 Krono Guner Pedersson Jorderevningen 1670-1671: Nr. 5 Väsby, krono helt.Kavalleriet, "hestehemman".. 10 och 16 innan revningen, 7 5/6 tunnor utsäde och 16 lass äng efter. 2 hoper och 3 kor samt 3 ungnöt. Stedt under den danska tiden.
Man - Nr. 4 1 Krono Peder Pedersson Jorderevningen 1670-1671: Nr. 4 Väsby, krono helt, Kavalleriet, "hestehemman". 10 tunnor utsäde och 14 lass äng först, efter revningen 9 och 17/24 efter och 15 1/2 lass äng. 3 hoper, 5 kor, 8 ungnöt och 6 får. Kronofogde Jens Nielsen i HBG stedte det 1659.
Dräng - Nr. 4 Peder Pedersson 1650 Dräng på nr. 4.
Man - Nr. 3 1 krono Peder Sadtzersen Jorderevningen 1670-1671: Nr. 3 Väsby, krono helt. Kavalleriet, "hestehemman". Stedt 1661 av/hos per Aruidsen. 15/3 1661 stedsmaal. 10 tunnor, 14 lass före och efter 9 9/24 och 14 lass. 4 hoper och 4 kor, 6 ungnöt och 6 får. BACKEGÅRDEN
Dräng Bent Olsen 1650 Nr. 3 Väsby
Man - Nr. 8 1 Krono - korpral Petter Brat Jorderevningen 1670-1671: Nr. 8 Väsby. Kavalleriet, "hestehemman". 1 krono, kavallarihemman.Har 2 kor. ((Är bygningen skadad?)) Tidigare 6 tunnor och 3 skäppor utsäde. 16 lass äng. Efter 9 1/24 och 16 lass äng.
Man - Nr. 7 1 Krono Jenss Pedersson Kavalleriet, "hestehemman". Fästebrev från 1659. 9 tunnor och 2 skäppor, 13 lass äng, efteråt = 12 lass äng och 8 7/12 tunnor. 2 hopper, 3 kor, 5 ungnöt och 5 får.
Dräng - Nr. 7 Peder Suendsson 1656
Man - Nr. 13 Prästegården Kanicke Daniel Pedersson Prästehemman. Före reving 14 tunnor utsäde och 28 lass äng. 18 5/24 efter reving samt 28 lass äng.
Man - Nr. 14, degnegården kyrko Anders Mårtensson Degnehemman. Före revning 5 tunnor utsäde och 10 lass äng. efter revning 5 11/24 utsäde och 12 lass äng.
Man - Nr.1 Krono gatehus Tue Pedersen (i bohlet) 1 skäppor utsäde 1/2 lass äng efter revning 17/24 tunna utsäde. Stedt för Johan Ohlsson 1666. STEGLINGE!!!
Man - Nr.2 Krono gatehus Jenss Kieldtsson Utsäde 3 skäppor, efter revning 19/24 tunna.
HOVGÅRDEN
Man - Nr. 11/12 1 krono Pouell Jeppsson Kavalleriet, "hestehemman". Hovgården i allt: 40 lass äng o 39 tunnor + 6 skäppor utsäde. Efter reving 41 1&6 utsäde och 40 lass äng. Jeppes fästebrev från 1665 och Mons 1661. De andra två under den danska tiden. - Pouell 2 hopper, 4 kor, 6 ungnöt och 4 får.
Man - Nr. 11/12 1 krono Monss Trudsson Kavalleriet, "hestehemman". Hovgården i allt: 40 lass äng o 39 tunnor + 6 skäppor utsäde. Efter reving 41 1&6 utsäde och 40 lass äng. Jeppes fästebrev från 1665 och Mons 1661. De andra två under den danska tiden. - 2 hopper, 4 kor, 6 ungnöt samt 5 får.
Man - Nr. 11/12 1 krono Peder Lauridtzsson Kavalleriet, "hestehemman". Hovgården i allt: 40 lass äng o 39 tunnor + 6 skäppor utsäde. Efter reving 41 1&6 utsäde och 40 lass äng. Jeppes fästebrev från 1665 och Mons 1661. De andra två under den danska tiden. - 2 hopper, 2 kor, 4 ungnöt samt 3 får.
Man - Nr. 11/12 1 krono Jeppa Pouelsson Kavalleriet, "hestehemman". Hovgården i allt: 40 lass äng o 39 tunnor + 6 skäppor utsäde. Efter reving 41 1&6 utsäde och 40 lass äng. Jeppes fästebrev från 1665 och Mons 1661. De andra två under den danska tiden. - 2 hopper, 4 kor och 7 ungnöt samt 6 får.
PLÖNINGE
Man - Nr. 1 1 krono Peder Jacobsson Kavalleriet, "hestehemman". Stedt under den danska tiden. 10 tunnor, 20 lass äng, efter revning 7 3/6 och 20. 3 hopper och 6 kor samt 4 ungnöt.
Man - Nr. 7 1 krono Tröels Hansson Kavalleriet, "hestehemman". Stedt hos fogden jens Nielsen i Helsingborg 1659. 9 tunnor utsäde och 14 lass äng innan revningen och 6 1/12 och 14 1/2 efter. 3 hopper, 4 kor, 6 ungnöt och 4 får.
Man - Nr. 3 1 krono Tue Pedersson Kavalleriet, "hestehemman". Stedt under den danska tiden. 10 tunnor och 16 lass. Efter revning 8 3/12 och 16. 2 hopper och 5 kor samt 4 ungnöt och 10 får och i stude. Brukas på halft efter tingsbeslut.
Man - 3 Per Gudmandsson 1650 dräng
Man - Nr 2 1 krono Önd Aruedtzsson Kavalleriet, "hestehemman". Stedt under den danska tiden. ca 9 tunnor och 16 lass före och efter reving 9 tunnor och 16 lass. 2 ökoch 4 kor samt 5 ungnöt och 1 stude samt 2 kor.
Man - Nr. 5 ** 1 krono Frandtz Sönnesson Kavalleriet, "hestehemman". Stedt under den danska tiden. Jorderevningen 1670-1671: Plöninge nr. 5. 10 tunnor utsäde, 16 lass äng. Efter 9 13/24 och 16. 2 ök, 3 kor, 4 får, 10 studer??, \"Förmedlat på halvt efter tingsbeslut\".
Man - Nr. 5** -//- Sönne Frandtzsson Kavalleriet, "hestehemman". Stedt under den danska tiden. Jorderevningen 1670-1671: Plöninge nr. 5. 10 tunnor utsäde, 16 lass äng. Efter 9 13/24 och 16. 2 ök, 3 kor, 4 får, 10 studer??, \"Förmedlat på halvt efter tingsbeslut\".
Man - Nr. 6 1 krono Niels Pouelsson
Dräng - 6 Suend Nilsson 1654
Man - Nr. 4 1 krono korpral Sönne Högh
Man - Nr. 8 1/2 krono Anders Hansson
HÖGSGÅRDEN 10 (Plöninge)
Man - Nr. 10 1/2 krono Erich Truedtzsson
BOCKESTEN (9) (Plöninge)
Man - Nr. 9 1 krono Niels Pedersson
MÅARP
Man - Nr. 1 1 krono Pouell Pedersson
Man - Nr. 2 1 krono Peder Monsson
Son - 2 Mons Pedersson 1650
Man - Nr. 3 1 krono Jens Pedersson
TJÖRRÖD
Man - Nr. 1 1 krono Joen Bendtzsson
Man - Nr. 7 ** 1 krono Nielss Monsson Jordrevning 1670-1671.Tjörröd Nr. 7. 11 tunnor utsäde och 15 lass äng. 5 kor, 3 hopper, 1 studer, 5 ungnöt, 8 får. \"Son Nils Nilsson 16 år.\"
Son - -//- ** 1 krono Nils Nilsson 1654 Jordrevning 1670-1671.Tjörröd Nr. 7. 11 tunnor utsäde och 15 lass äng. 5 kor, 3 hopper, 1 studer, 5 ungnöt, 8 får. \"Son Nils Nilsson 16 år.\"
Man - Nr. 2 ** 1 krono Törckild Aagesson Jordrevning 1670-71. Tjörröd nr. 2. 10 tunnor utsäde 16 lass äng. 3 hopper, 5 kor, 7 ungnöt, 6 får. \"Formedlet i lige maader paa halöfft\". Kavallerihemman. \"Stedt? hoes? Johan Olson 1665.
Man - Nr. 5 1 krono Olle Lauridtzsson
Man - Nr. 3 1 krono Rassmus Pedersson
Man - Nr. 4 1/2 krono Svend Monsson
Man - Nr. 6 1/2 krono Anders Hansson
Man - Nr. 9 1/2 krono Niels Pedersson
Man - Nr. 8 1/2 krono Joen Ollsson
Dräng - 8 Poul Jeppsson 1650
HULTABO
Man - Nr. 3 1 krono Önd Bendtzsson
Son - 3 Pouel Öndsson 1656
Man - Nr. 2 1 krono Nielss Bendtzsson
Man - Nr. 1 1/2 krono \"ryttare\"? Christopher Hoppen
SVANEBÄCK
Man - 1 1 kronohem Tröels Andersson
RY
Man - 1 1 krono Daniell Pedersson
GÖDSTORP
Man - 1 1/2 krono Tygge Rasmusson
LÅNGARÖD
Man - Nr. 4 1 skatte Niels Nielsson
Man - Nr. 4 1 skatte Jens Andersson
Dräng - 4 Per Jeppsson 1650
Dräng - 4 Olle Nilsson 1654
Man - Nr. 2/3 1 skatte Frandtz Gunersson
Man - Nr. 2/3 1 skatte Peder Pedersson
Man - Nr. 2/3 1 skatte Jeppe Pedersson
Man - Nr. 2/3 1 skatte Joen Pedersson
Dräng - Nr. 2/3 Nils Monsson 1650
Man - Nr. 5 1/2 skatte Lauridtz Hansson
Dräng - 5 Anders Nielsson 1642
Inhyse - 5 Gårdsman Niels Andersson
Man - Nr. 1 Canike?hemman Peder Nielsson
Fosterbarn - 1 Arued Hansson
ÄSPERÖD
Man - Nr. 2 1 skatte Niels Bentzsson
Man - Nr. 2 1 skatte Peder Jensson
Man - Nr. 1 1 skatte Sadtzer Hansson
Man - Nr. 1 1 skatte Peder Aruedsson
Man - Nr. 3 ** 1/2 frälse Krapperup Mogens Jacobsson Jordrevningen 1670-1671, Esperöd nr. 3. Frälse 1/2 hemman. 7 tunnor utsäde, 18 lass äng.
BUSKERÖD
Man - Nr. 4 1 skatte Suend Ollsson
Son - Nr. 4 1 skatte Ebbe Suendsson 1650
(Noterad som son till Suend Ollsson i jorderevninen!)
Man - Nr. 4 1 skatte Arued Christensson
Man - Nr. 3 1 skatte Önd Nielsson
Son - Nr. 3 1 skatte Niels Öndsson
Man - 3 - Skattegadehus ** skattegadehus Swend Pedersson
Man - Nr. 1 Skatte 1 Ebbe Öndsson
Man - Nr. 1 Skatte 1 Mogens Nielsson
Man - Nr. 1 Skatte 1 Peder Öndersson
Dräng - 1 Niels Bendtsson 1650
VÄSTRA KLAPPE
Man - 1 1 skatte Mogens Giödmersson
Man - 1 1 skatte Bendt Nielsson
Dräng - 1 1 skatte Niels Giödmersson 1652
BRANDSTORP
Man - 1 STRUKEN!!! Död? 1 skatte Sönne Olsson
Man - 1 1 skatte Suend Rasmusson
Man - 1 1 skatte Joen Suendtsson
Dräng - 1 Rasmus Nielsson 1654
Dräng - 1 Niels Nielsson 1650 !sjuklig!
Man - Skattegadehus till nr. 1 1 skattegadehus Anders Aruedtsson
INGELSTRÄDE
Man - Nr. 2 1 skatte Lauridtz Rasmusson
Man - Nr. 2 1 skatte Peder Sönesson
Dräng - 2 Per Lauritzsson 1630
Dräng - 2 Suend Sönesson 1650
Man - Nr. 2 1 skattegadehus Olluff Suensson
Man - Nr. 3 ** 1 skatte Suend Nielsson Jordrevning 1670, Ingelsträde nr. 3. 30 lass hö och 15 tunnor utsäde. Kavalleri häste hemman. År då skattestatus fastslogs var 1652. (Gav hr Jens Skiold 1664 12 daler.) Delas av Suend Nielsson och jens Sönnesson. Gårdsman Jens Suendsson. Hester och hoper
Man - Nr. 3 ** 1 skatte Jens Sönnesson Jordrevning 1670, Ingelsträde nr. 3. 30 lass hö och 15 tunnor utsäde. Kavalleri häste hemman. År då skattestatus fastslogs var 1652. (Gav hr Jens Skiold 1664 12 daler.) Delas av Suend Nielsson och jens Sönnesson. Gårdsman Jens Suendsson. Hester och hoper
Man - Nr. 3 ** Gårdsman Jens Suendsson Jordrevning 1670, Ingelsträde nr. 3. 30 lass hö och 15 tunnor utsäde. Kavalleri häste hemman. År då skattestatus fastslogs var 1652. (Gav hr Jens Skiold 1664 12 daler.) Delas av Suend Nielsson och jens Sönnesson. Gårdsman Jens Suendsson. Hester och hoper
Man - Nr. 4 1 skatte Niels Gudmandsson
Man - Nr. 4 1 skatte Anders Sönnesson
Dräng - 4 Jenns Jennsson 1649
Man - Nr. 5 1 skatte Olle Helliesson
Man - Nr. 5 1 skatte Peder Hermandsson
Man - Nr. 5 1 skatte Bendt Pedersson
Dräng - 5 Lauridts Lauridtsson 1646
Man - Nr. 5 Skattegårdshus Önd Pedersson
Man - Nr. 7 1 skatte Niels Suendtzsson
Man - Nr. 7 1 skatte Pouell Rasmusson
Man - Nr. 7 1 skatte Suend Monsson
Dräng - 7 Önd Andersson 1648
Man - Nr. 8 1 skatte Niels Rasmusson
Dräng - 8 Peder Laursson 1647
Man - Nr. 9 ** Kronogadehus. Sockenskräddare. Mogens Lauridtsson Jordrevning 1670 Ingelsträde nr. 9. Kronogatehus. Sockenskräddare. Utsäde 1 tunna. Betalade 12 öre i landegille. Husets status härrör från 1660 \"stedtfast Peder Arfuidsen\"
Man - Nr. 1 ** Skattegadehus Bendt Burmand Jordrevning 1670, Ingelsträde. Skattegatehu.I ingelsträde täppa...
VÅTAMOSSE
Man - 1 1 Krono Niels Jensson
Dräng - 1 Suend Suendsson 1630
SÖDRA DANHULT
Man - Nr. 2 1 skatte Olle Suendtzsson
Dräng - 2 Niels Sadtzersson 1646
Man - Nr. 3 1 skatte Jens Helliesson
Son - Nr. 3 1 skatte Per Jensson 1649
Man - Nr. 3 1 skatte Niels Hellesson
Son - Nr. 3 1 skatte Hellie Nielsson 1650
Änka - Nr. 3 1 skatte änkan: ....
Son - Nr. 3 1 skatte Mons Persson 1646
Son - Nr. 3 1 skatte Per Persson 1648
HULTA
Man - 1 1 skatte Sönne Truedsson
Man - 1 1 skatte Anders Andersson
Man - 1 1 skatte Pouel Persson
Man - 1 1 skatte Joen Christensson
Man - 1 Skattegadehus Tue Nielsson
NORRA DANHULT
Räknades som en del av Ornakärr 10!
Man - Nr. 10 Ornakärr Mons Pouelsson se ornakärr 10
Man - Nr. 10 Ornakärr Jenns Sönnesson se ornakärr 10
Man - Nr. 10 DANHULT 1 skatte DANHULT Olle Lauridtzsson
- Nr. 10 Ornakärr kyrkoäng, 2 lass till kyrkan
ORNAKÄRR
Man - Nr. 10 1 Skatte Mons Pouelsson
Man - Nr. 10 1 Skatte Jenns Sönnesson
Man - Nr. 10 1 Skatte Olle Lauridtzsson i DANHULT se Norra Danhult
- Nr. 10 kyrkoäng, 2 lass till kyrkan
Man - 10 Gårdsman, tiggare Sönne Michelsson
Man - Nr. 11 1 Skatte Mons Nielsson
Man - Nr. 11 1 Skatte Anders Lauridtsson
Man - Nr. 4 1 Skatte Tue Clemedsson
Man - Nr. 4 1 Skatte, ryttare Jens Nielsson
Man - Nr. 5 1 krono, ryttare Hagen Andersson
Man - Nr. 2 1 krono Peder Jensson
Man - 2 Gårdsman Peder Lauridtzsson
Man - Nr. 3 1 krono Turre Jensson
Son - Nr. 3 1 krono Jens Tursson 1654
Man - 3 Gårdsman Olle Nilsson
Man - Nr. 6 1 Kanikehemman Jeppe Kieldsson
Dräng - 6 Suend Joensson 1654
Man - Gunnarstorp 1 Frälse Gunnarstorp Pouel Andersson
Dräng - -//- -//- Aage Jensson
Man - Gunnarstorp 1 Frälse Gunnarstorp Jens Pedersson
Man - Gunnarstorp 1 Frälse Gunnarstorp Gudman Jensson
Man - Bölstofta 1 Frälse Bölstofta Olle Olsson
Son - Bölstofta 1 Frälse Bölstofta Jens Olsson 1651
Man - Krapperup 1 Frälse Krapperup Pouel Bendtzsson
Man - Krapperup 1 Frälse Krapperup Olle Jensson
KROKSTORP
Man - Krapperup 1 Frälse Krapperup Gunder Andersson
GÖSSARP
Man - Nr. 3 1 skatte Niels Rasmusson
Man - Nr. 4 1/2 skatte Svend Pedersson
- Nr. 4 En kyrkoäng - Brunnby
Man - Nr. 2 1 frälse Elinge Niels Jensson
Dräng - 2 Sone Jensson 1650
Man - Nr. 1 1/2 frälse Krapperup Jens Lauridtzsson
Man - Nr. 1 1/2 frälse Krapperup Monss Jensson
LÖNSKOG
Man - 1 1 Krono Anders Bendtzsson Jordrevning 1670 Lönskog. Krono hel. 10 tunnor och 20 lass hö före revningen. Efter 9 4/3? och 20 lass. 4 hoper, 5 kor, 1 stude, 4 ungnöt och 8 får. Gårdsdokumentet från 1658 (stedsmaal)
Dräng - 1 Mons Jepsson dräng Lönskog
TÅGALYCKE
Man - 1 1 Krono Olle Madtzsson Jordrevning 1670 Tågalycke... Krono hel. ÄNg som går till betalning till Väsby kyrka. Något som har med Rögle gård att göra. (Till Crono från Rögle) Från 28 tunnor och 4 skäppor land till 26 tunnor. 44 lass äng före och efter. Kavallerihemman. 6 kor, 8
BRÄCKE
Man - Nr. 3 1/2 Skatte Niels Lauridtzsson Jorderevningen 1670, Bräcke nr. 3: Skatte, halvt hemman. dargonhemman. Har tingsbevis daterat 10/5 1654. Före: 10 tunnor och 5/8 skäppor utsäde. EFter 8 3/6. Före 14 lass hö, efter 14 1/2 lass. 2 hoper, i ko, 1 ungnöt.
Man - Nr. 1 1 krono Niels Monsson Jorderevningen 1670, Bräcke nr. 1:krono, helt hemman. Kavallerihemman. Bevis på gård 1668 8/5. Före 18 och 2 skeppor utsäde, efter 16 tunnor och 13/24 skeppor utsäde. Från 23 till 26 lass äng. Hester och hoper - 4. Kor - 6. Samt 8 ungnöt och 8 får.
Dräng - 1 Per Monsson Dräng åt Nils Mån sson på Bräcke 1.
Man - Nr. 2 1/2 Krono Peder Tröelsson Jorderevningen 1670, Bräcke nr. 2:krono, haövt hemman. Bevis härrör från 1666. 8 1/2 utsäde, 8 lass äng och efteråt 5 1/6 tunnor och skäppor samt 8 1/4 lass hö. 2 hoper, 2 kor, 3 ungnöt och 3 får.
Man - ÖDE! Krapperup (Nr. 4) 1/2 frälse Jens Nielsson Jorderevningen 1670, Bräcke. Halvt frälse under Krapperup., helt hemman. 6 och 5/6 tunnor och skäppor samt 16 lass hö.
HUSTOFTA
Man - Nr. 4 1 Skatte Peder Nielsson Jorderevningen 1670, Hustofta nr. 4. 1:skatte, helt hemman. Bevisar skatterättigheterna med utgång i dokument från 1641 och hosbondhold 1664. Kavallerihemman. Hästar och hober 5 st, 8 kor och 10 ungnöt samt 8 får. 26 tunnor utsäde och 34 lass äng innan r
Man - Nr. 4 1 Skatte Olle Suendtzsson Jorderevningen 1670, Hustofta nr. 4. 1:skatte, helt hemman. Bevisar skatterättigheterna med utgång i dokument från 1641 och hosbondhold 1664. Kavallerihemman. Hästar och hober 5 st, 8 kor och 10 ungnöt samt 8 får. 26 tunnor utsäde och 34 lass äng innan r
Änka - Nr. 2 1/2 Skatte Måns Perssons ÄNKA TÖRIE Jorderevningen 1670, Hustofta nr. 2. Halv skattegård med skatterättigheter från senast 1641 . Hosbondhold 1664. 8 och 3/6 tunnor och skäppor, samt 18 efter jordrevingen. En kyrkoäng också. 2 hoper, 4 kor, 8 ungnöt, 6 får.
Man - Nr. 3 1/2 Skatte Laurs Monsson Jorderevningen 1670, Hustofta nr. 3. 1/2 skatte med skatterättighet från 1655. 2 hoper, 5 kor, 4 ungnöt, 5 får, Efter landrevningen 7 1/24 tunnor och skpr. 16 lass hö. Innan 8 tunnor plus 3 skpr ärtor och bönor.
Man - Nr. 1 Kanike -biskopen i Lund Kanike -biskopen i Lund Olle Suendtzsson Jorderevningen 1670, Hustofta nr. 1. Till biskopen i Lund, helt kanikehemman. Före revningen 13 tunnor utsäde och 14 lass hö. Efter revningen: 6 1/2 tunnor och skpr utsäde. 14 3/4 lass hö, Förmedlad till 1/2 efter 1663.(???) 3 hoper och 4 kor, 4 ungnöt,
STEGLINGE
Man - 1 (ryttare) 1 Krono, Ryttare Laurs Nielsson Jorderevningen 1670, Steglinge. Före revning 10 tunnor och 20 lass. Efter 7 och 17/24 och 20 lass. 2 hester 4 kor, 4 ungnöt, 10 får. Kavalleri hemman, till krono från Rögle. (???) Bevis från 1666
POTTENBORG 17
Man - Nr. 17 ** 1/4 krono Niels Segersson Jordrevningen 1670: Pottenborg, Väsby 17. Kavalleri, hästhemman. (Svårtolkat. har hemmanet ägts av Rögle innan men gått till kronan??) Utsäde 5 tunnor plus fyra skäppor råg. 12 lass äng. Hors - 2 st, kor - 3 st, ungnöt - 3 st. 1/4 kronohemman.
Äng best
KNAPELYCKE
Man - Nr. 15 ** 1 kanikehemman Måns änka BOELL 1670 jordrevningen. 1 kanikehemman till biskopen i Lund. Nr. 15 Knapelycke. Utsäde 11 tunnor och 5 1/2 skäppor. Efter lantmätningen 9 5/6 tunnor utsäde. 16 lass äng. 2 hoper, 3 kor, 4 ungnöt, 4 får. (Kan ej läsas. Något om 1663 och förmedlad till halv...)
Man - 15 Gårdsman Claus Bengdtsson Knapelycke nr. 15 gårdsman.
Nr. 16
Man - Nr. 16 1 Kanike -biskopen i Lund Bendt Jensson 1670 jordrevningen. 1 kanikehemman till biskopen i Lund. 8 tunnor 14 lass före revning, efter 6 3/4 och 14. 4 hoper, 4 kor, 6 ungnöt och 8 får. Bevis: 1663.
Dräng - 16 Niels Nielsson Hos Niels Nielssen i nr. 16 Knapelycke.
VIKEN (krono allt)
Man - ** Erich Nielsson Jordrevningen 1670, Viken. Utsäde 1 tunna och 6 skäppor (efter lantmätningen 3 tunnor)r, 1 1/2 lass äng. 2 hoper och 1 ko. Landgille 9 öre. En son Önd 16 år. \"stedt i dansketider\"
Son Önd Erichsson 1654 Jordrevningen 1670, Viken. Utsäde 1 tunna och 6 skäppor (efter lantmätningen 3 tunnor)r, 1 1/2 lass äng. 2 hoper och 1 ko. Landgille 9 öre. En son Önd 16 år. \"stedt i dansketider\"
Man Monss Pouelsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Olluff Backe Jordrevningen 1670, Viken.
Man Anders Pedersson Jordrevningen 1670, Viken.
Son Clemed Andersson 1654 Jordrevningen 1670, Viken.
Man !!! far? Giödmar Ollsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man !!! son? Olle Giödmarsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Mons Pedersson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Gårdsman Hans Persson Jordrevningen 1670, Viken.
Man !!! far? Anders Ericksson Jordrevningen 1670, Viken.
Man !!! son? Erick Andersson Jordrevningen 1670, Viken.
Man dräng Jöns Rasmusson 1653 Jordrevningen 1670, Viken.
Man dräng Erick Rasmusson 1646 Jordrevningen 1670, Viken.
Änka Jens Erickssons ÄNKA Jordrevningen 1670, Viken.
Man dräng Jens Monsson 1654 Jordrevningen 1670, Viken.
Man - 177 Anders Ollsson Jordrevningen 1670, Viken.
Änka - ** ÄNKA Boel Mathises Jorrevningen 1670, Viken: 5 tunnor utsäde (fast 1 tunna till ödejord). 2 lass äng. Efter revning 3 13/24 tunnland. Jordgeld 12 öre. Son Erick Mathisson 20 år.
Son - ** son Erick Mathisson 1650 Jorrevningen 1670, Viken: 5 tunnor utsäde (fast 1 tunna till ödejord). 2 lass äng. Efter revning 3 13/24 tunnland. Jordgeld 12 öre. Son Erick Mathisson 20 år.
Man - ** Clemed Clausson Jordrevningen 1670, Viken. \"Stedt i dansktiden\". 1 1/2 tunnor utsäde plus 13 skäppor, efter revning 4 och 4/6 tunnor. 2 hoper, 2 kor och 4 får. Jordegeld 18 öre. Son Nils Clemedsson 20 år.
Son - ** son Nils Clemedsson 1650 Jordrevningen 1670, Viken. \"Stedt i dansktiden\". 1 1/2 tunnor utsäde plus 13 skäppor, efter revning 4 och 4/6 tunnor. 2 hoper, 2 kor och 4 får. Jordegeld 18 öre. Son Nils Clemedsson 20 år.
Man - ** Jens Nielsson Jordrevningen 1670, Viken. \"Stedt i dansktiden\". 1 1/2 lass äng plus 8 skäppor utsäde, efter revning 11/12 tunnor utsäde. 4 kor. Jordegeld 17 öre. Son Jens jensson 24 år.
Son - ** son Jens Jensson 1646 Jordrevningen 1670, Viken. \"Stedt i dansktiden\". 1 1/2 lass äng plus 8 skäppor utsäde, efter revning 11/12 tunnor utsäde. 4 kor. Jordegeld 17 öre. Son Jens jensson 24 år.
Man Niels Jensson Jordrevningen 1670, Viken.
Son son Jens Nielsson 1655 Jordrevningen 1670, Viken.
Man Gårdsman Mons Nielsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Olle Pedersson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Suend Pedersson Jordrevningen 1670, Viken.
Son Peder Suendsson 1646 Jordrevningen 1670, Viken.
Man Clemed Nielsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Laurs Hansson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Mogens Breckesson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Svend Lauridtzsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Rasmus Clauedsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Suend Nielsson Jordrevningen 1670, Viken.
Son Per Suendsson 1650 Jordrevningen 1670, Viken.
Son Laurs Suendsson 1646 Jordrevningen 1670, Viken.
Man - ** Niels Bödicker Jordrevningen 1670, Viken.1 skäppa utsäde. Efter jorderevning 1/6 tunna. Jordegeld 15 öre. En son 15 år Önd Nielsson.
Son - ** Önd Nielsson 1655 Jordrevningen 1670, Viken.1 skäppa utsäde. Efter jorderevning 1/6 tunna. Jordegeld 15 öre. En son 15 år Önd Nielsson.
Man - ** Niels Ericksson Jordrevningen 1670, Viken. .Jordskyld 6 öre.
Man - ** Peder Suendsson Jordrevningen 1670, Viken. .Jordskyld 6 öre.
Man - ** Christen Jensson Jordrevningen 1670, Viken. .Jordskyld 9 öre. \"Stedt i dansktid.\"
Man - ** Rasmus Mickelsson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 6 öre.
Man - ** Rasmus Hansson Jordrevningen 1670, Viken. .Jordskyld 9 öre.
Man - ** Timmerman Suend Pedersson Jordrevningen 1670, Viken. .Jordskyld 9 öre. \"Stedt i dansktid.\" Timmerman.
Man - ** Niels Ollsson Jordrevningen 1670, Viken. .Jordskyld 9 öre.
Man - ** Morten Nielsson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre. \"Stedt i dansktid.\"
Man - ** Suend Pedersson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre. \"Stedt i dansktid.\"
Man - ** Jens Hansson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre.
Änka - ** Boel Anderss ÄNKA Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre.
Man - ** Suend Rasmusson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre.
Man - ** Strandridare Johan Simonsson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre. Yrke: Strandridare
Man - ** Olle Wester Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre. \"Stedt i dansktider\"
Man - ** Jens Clemedsson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 13 1/2 öre.
Man - ** Krögare Anders Bondesson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 12 öre. Yrke: Krögare.
Man - ** Pouell Andersson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 13 1/2 öre. \"Stedt i dansketider\"
Man - ** Mons Jacobsson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre. \"Stedt i dansketider\"
Man - ** Niels Jensson Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 13 1/2 öre. \"Stedt 1663 Hans Jonsson. 30 kr betalat då.
Man - ** Hans Jyde Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 9 öre. \"Stedt i dansketider\"
Man Önd Pedersson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Sönne Pedersson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Niels Rasmusson Jordrevningen 1670, Viken
Man Olluff Lauridtzsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Joen Olsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Niels Sönesson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Olle Mickelsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man Staffen Pouelsson Jordrevningen 1670, Viken.
Man - ** Vädermölla Möllare Anders Christensson Möller Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 6 ör. Möllare Anders Christensson Möller. Möllan tillhör Bendt Bentzsson i Ry.
info - ** Mölla tillhör Mölla tillhör Bendt Bentsson i Ry Jordrevningen 1670, Viken. Jordskyld 6 ör. Möllare Anders Christensson Möller. Möllan tillhör Nendt Bentzsson i Ry.
HÖGANÄS (krono allt)
Man - ** Peder Mortensson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.) 3 skäppor utsäde innan revningen. 2/6 tunna efter. 12 öre (+12 för ett hus) jordskyld. 2 ök, en ko, 4 får.
Man Mogens Suendtzsson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Lauridtz Jensson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Niels Monsson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Mons Bendtzsson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Suend Monsson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Morten Nielsson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Peder Suendtzsson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Johan Lauridtzsson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Mons Möller Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Änka Anna (änka) Peder Adtzerssons ÄNKA ANNA Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man \"Unga\" Jep Andersson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Niels Tommesson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man Mons Pedersson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)
Man \"Gamla\" Jep Andersson Jordrevningen 1670, Höganäs fiskeläge. (Alla är krono.)Fotnoter