Jordebok 1688, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Jonstorp socken enligt generalstabskartan 1861. (Lantmäteriet).

Jordebok 1688, Jonstorp

ort/namn
HELA SKATTEHEMMAN (majorens kompani)
TRANEKÄRR 1, Per Andersson och Nils Johansson
HÄSSLEBO 1, Lars Jönsson
GLIMMINGE 2, Lars Andersson och Sonne Olsson
GÖRSLÖV 9, Per Månsson
15/16 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)
SÖDÅKRA 2, Jon Jeppasson
3/4 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)
TORP (Kullenberstorp) 1, Gudmund Ohlsson
TUNNEBERGA 1, Anders Swensson
GLIMMINGE 1, Swen Månsson
5/8 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)
TUNNEBERGA 2, Lars Swensson
1/2 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)
JONSTORP 7, Per Swensson
GÖRSLÖV 11, Jon Swensson
1/3 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)
SÖDÅKRA 1, ryttaren Biörn Andersson
STORA GÖRSLÖV 6, Sonne Andersson samt Gudmund Sonnesson
1/4 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)
STORA GÖRSLÖV 6, Lars Andersson
UTJORDEN
JONSTORP, Per Swensson, notering om "kyrkan"
ÄNGAR
SÖDÅKRA, Per Andersson, notering om "kyrkan"
TRANEKÄRR, Nils Johansson, notering om "kyrkan"
GLIMMINGE, Lars Andersson, notering om "kyrkan"
GATEHUS - skatte
TÄCKERBOHLET, Jöns Påhlsson
TRANEKÄRR 4, Ryttarhuset
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 3/4
STORA GÖRSLÖV 12, Löjtnant Georg Shurman
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 2/3
SÖDÅKRA 1, Per Öndersson
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 5/8
GLIMMINGE 3, ryttaren Lars Flinta ("förut skatte", står det i marginalen.)
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 1/2
JONSTORP 7, ryttaren Jöns Täll
BÖLSÅKRA 5, Anders Swensson - löjtnantens - ("förut skatte", står det i marginalen.)
JONSTORP 9, Jeppa Andersson och Nils Sonnasson
RÖGLA 1, Mårten Jeppasson
STORA GÖRSLÖV 1, Måns Jonsson
STORA GÖRSLÖV 14, Jöns Jonsson den norre
LILLA GÖRSLÖV 1, Sonne Andersson (notis om skatt till kyrkan)
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 3/8
STORA GÖRSLÖV 2, Jöns Jonsson den södra
STORA GÖRSLÖV 3, ryttaren Elfwer Grönning
STORA GÖRSLÖV 4, Sonne Persson
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 1/4
STORA GÖRSLÖV 13, Jon Andersson - löjtnantens
BÖLSÅKRA 6, Anders Jönsson
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 1/6
GÖRSLÖV 5, Ryttaren Swen Larsson
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 1/8
JONSTORP 10, Nills Ohlsson
BÖLSÅKRA 7, ryttaren Olof Bruun
KRONOHEMMAN, majorens kompani, 1/16
KULLENBERGSTORP 2, Måns Persson
UTJORDEN
BÖLSÅKRA, Anders Swensson - kyrkan - "Nr. 9 under Nr. 5"
JONSTORP, Jeppa Andersson - kyrkan
GÖRSLÖV, ryttaren Elfwer Gröning -kyrkan
ÄNGAR
GLIMMINGE, ryttaren Lars Flinta - under nr. 3, kyrkan
KULLENBERGSTORP, Måns Person, kyrkan
RÖGLA; Mårten Jeppansson, kyrkan
GATEHUS, majorens kompani
JONSTORP Nr. 14, Nills Swensson - fast detta är "ograverat"
STORA GÖRSLÖV 10, Lars Sonnasson, ödhe
STORA GÖRSLÖV 16, ryttaren Mattias Räff, ödhe
STORA GÖRSLÖV 15, Per Håckansson, ödhe
TUNNABERGA 4, Erick Knutsson - löjtnantens
TUNNEBERGA 5, ryttaren Anders Skough, ödhe
BÖLSÅKRA 8, ograverat och ödhe
KYRKOHEMMAN
ANNEXHEMMAN JONSTORP 12, Oluff Jönsson - 3/4
KLOCKAREHEMMAN JONSTORP 11, Per Jönsson - 1/4
GATEHUS
UNDER PRÄSTEGÅRDEN, TUNNEBERGA 13, Jeppa Påhlsson
TUNNEBERGA 14, KYRKOLADAN, Jöns Hansson
FRÅLSEHEMMAN
JONSTORP 6, Krapperup, Önder Jönsson 3/4
SVENNINGSTORP 1, Krapperup, Nills Rasmusson 3/4
BLÄSINGE 1, Krapperup, Oluff Gudmundsson 3/4
GÖRSLÖV 8, Krapperup, Påhl Jönsson 3/4
SÖDÅKRA 3, Krapperup, Oluff Nilsson, 5/8
JONSTORP 5, Krapperup, Per Månsson 5/8
JONSTORP 2, Krapperup, Oluf Swensson 1/2
BÖLSÅKRA 2, Krapperup, Per Tollsson 1/2
BÖLSÅKRA 3, Krapperup, Toll Persson 1/2
TRANEKÄRR 3, Kulla Gunnarstorp, Per Ohlsson 1/2
BALJA 1, Kulla Gunnarstorp, Påhl Jönsson 1/2
JONSTORP 1, Krapperup, Anders Jonsson, 3/8
JONSTORP 4, Krapperup, Måns Larsson 3/8
TRANEKÄRR 2, Krapperup, Olof Gudmundsson 3/8
RÖGLA 2, Krapperup, Per Larsson 3/8
UNNARP 1, Kulla Gunnarstorp, Jöns Hansson 3/8
GÖRSLÖV 7, Krapperup, Troed Jönsson 3/8
TUNNEBERGA 3, Krapperup, Jeppa Bengtsson ödhe 3/8
BÖLSÅKRA 1, Krapperup, Sefwedh Nilsson, 1/4
BÖLSÅKRA 4, Krapperup, Trulls Swenson 1/4
UNNARP 2, Krapperup, Nills persson 1/4
UTJORD
SÖDÅKRA - Krapperup - Oluf Nilsson
UNNARP, kyrkan, kallas ryjord, Nills Persson
TUNNEBERGA, kyrkan, 3/8, kallas hässlehöy, Jeppa Bengtsson
GATEHUS
3 - Jon Påhlsson
4 - Måns Ohlsson


Källor