Jordebok 1656-57, Krapperup

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Krapperups jordebok, försättsbladet.
Krapperup runt 1900.

Krapperups gårdsinnehav

Under rubriken info har vi tagit hänsyn till strukna innehavare av hus tex i Mölle och Arild. Då har vi skrivit den struknes namn och den nya innahavaren direkt under.

Status Info Namn/Ort Kommentarer
KRAPPERUPS BY
Man Pouell Hanssen
Man Jenns Anderssen
Man Mogens Knaff
Man Jens Lauridtssen
Man Tröls Olssen
Man Bendt Olssen
Man Anders Olssen
Man Peder Truedssen
Man Jenns Nielssen
Man Erick Kammer?
KRAPPERUPS BY - GADEHUSEN
Man Oluff Gundessen
Man Pouell Staffenssen
Man Peder Olssen
MÖLLEHÄSSLE
Man Niels Knudssen
Man Peder Jenssen
Man Jens Knudssen
Man Joen Bendtssen
VATTENMÖLLAN
Man Niels Mauridtzen
Man Hanns Möller
Man Bent Krapperup, Jordebok 1656-1657: Den 28 Jullÿ tog Bent Veiemöller sig Vandmöllin paa dend at bruge och holde Vndlige saa wit dend nu er. Till först kommindis Sa Waldborch dagh och giff der for aff den 35 Skipper miell. holtni Ruugmiell och holtni biugmell, holtni axmell och Halttin stragieax
GYLLERÖD
Man Lauridtz Anderssen
MÖLLE (gårdarna)
Man GÅRD Morten Anderssen
Man GÅRD Anders Christenssen
RYHUSET
Man Mogens Anderssen
BÄREKULLA
Man Bendt Lauridtzen
BJÖRKERÖD
Man Peder Nielssen
Man Niels Lauridtzen
Man Peder Christensen
Man Hanns Andersen
Man Laurids Pouelsen
BJÖRKERÖDS GATEHUS
Man Olluff Pederssen
Man Olluff Gyde
Man Kar(?) Schreder
HIMMELSTORP
Man Suend Nielssen
Man Pouel Bentssen
HAGA
Man Maurids Jenssen
LINDEKNÄVEL
Man Sönne Tolssen
FJÄLASTORP
Man Pouel Matessen
Man Peder Nielssen
Man Peder Lassen
Man Mats Jenssen
WILLSTORP
Man Per Jenssen
RÅGÅKRA
Man Peder Seyerssen
Man Mogens Knaff
Man Jenns Nielssen
Man Jenns Pederssen
Man Bendt Kudsk
SMEDSTORP
Man Bendt Pouelssen
Man Thue Giöngh
Man Niels Lundh
Man Se monssen Olluf Thorbiörnssen
Man Nämnd i bisats mellan O och M Jens Monssen
Man Se ovan Mogens Jenssen
ELESHULT
Man Gunder Bendtssen
Man Niels Jenssen
BRÄCKE
Man Olluff Jenssen
Man Joen Jenssen
Man samma som nedan Pouel Lauridtssen Krapperup Jordebok 1656: Bräcke. Pouel Lauridtssen och lauridts Poulssen i samma.
Man samma som ovan Lauridts Pouelssen Krapperup Jordebok 1656: Bräcke. Pouel Lauridtssen och lauridts Poulssen i samma.
Vädermöllan
Man Bendt Möller
HÄSTHAGSHUSET
Man Niels Wierssen Svårt att tolka. hade han varit sjuk?
JONSTORPS SOCKEN
Knöllegård?
Man Lauridts Jenssen
BÖLSÅKRA
Man Giörmand Olssen
Man Olle Giörmandssen
Man Eschild och Anders Eschild Anderssen
Man Anders och Eschild Anders Jepssen
TRANEKÄRR
Man Wier Jenssen
Man som en bisats Suend Lauridtssen Krapperup 1656: Suend Lauridtssen for Niels Nielssen på Mylle lgr
Man som en bisats Niels Nielssen Krapperup 1656: Suend Lauridtssen for Niels Nielssen på Mylle lgr
SÖDÅKRA
Man Önd Sönnessen
BLÄSINGE
Man Gudmand Olssen
JONSTORP
JONSTORPS BY
Man Peder Johanssen
Man Jenns Lauridtssen
Man Peder Thrylssen
Man Jens och Jens Jens Jenssen
Man Jens och Jens Jens Perssen
Man nämnd Lauridts
Man Anders Nielssen
Man GATEHUS Per Thuessen
TUNNEBERGA
Man Jep Bendtssen
GÖRSLÖV
Man Pouel och Hermand Pouel Nielssen
Man Heramd och Pouel Hermand Bendtssen
Man Joen Anderssen
ALLERUM
UNNARP
Man Anders Sönnessen
RÖGLA
Man Lauridts Thrylssen
SVENNINGSTORP
Man Arffuid Pederssen
FARHULTS SOCKEN
BJÖRKERÖD i Farhult
Man Peder Thygessen
EllhhessBohlet (Ellherboelit?)
Man Pouel Olssen
FARHULTS BY
Man Niels Jenssen
Man Per Jenssen
Man Suend Anderssen
Man GATEHUS Peder Nielssen
SNORRÖD
STORA SNORRÖD
Man Mogens Jenssen
LILLA SNORRÖD
Man Anders Lauridssen
VIAKÖP
Man Jenns Olssen
VÄLINGE SOCKEN
HÖGSHULT
Man Anders Jepssen
Man Suend Pouelssen?
PALNARP
Man Eschild Anderssen
Man GADEHUS Anders Pouelssen
Man GADEHUS Suend Hanssen
VÄSBY SOCKEN
ORNAKÄRR
Man Joen Olssen
KROKSTORP
Man Gunder Anderssen
GÖSSARP
Man Jenns Lauridtssen
BRÄCKE
Man Peder Sönnessen
TJÖRRÖD
Man Jacob Madssen
Flenninge BY
Man Anders Aagessen
Man Suend Aagessen
Man Gadehus Peder A
ALLERUM
BRÖDA
Man Olluff Anderssen
Man GADEHUS Chistoffer A
Man GADEHUS Jens Jenssen
Bårslöv, Kvistofta, etc...
ARILD
Man Jenns Wild
Man Joen Pouelssen
Man Anders Jepssen
Man William Perssen
Man Pouel Perssen
Man Niels Hanssen
Man Jens Jepssen
Man stora Bend Anderssen
Man Liden Bend Perssen
Man Jens Smed
Man Suend Perssen
Man Olluff Perssen er Byefougit
Kvinna, flicka Anna Jenssis
Man Anders Nielssen Jude
Man Sönne Perssen
Man Wier Nielssen
Man struken Amon Anderssen
Man ny för ovan Lauridts Jenssen
Kvinna, flicka Kirstene Lassis ÖDE
Man Gunder Mogenssen
Man struken Jens Snidker
Man ny för ovan Per Joanssen
Man struken Mickel Pouelssen
Man ny för ovan Trued Hellessen
Man struken Per Langh
Man ny för ovan Olle Pederssen Kong
Man Thue Jenssen
Man struken Per Suendssen
Man ny för ovan Pouell Wierssen
Man struken Per Bentssen
Man ny för ovan Niels Mauritssen
Man Lauridts Jenssen
Man Bendt Anderssen
Man Bendt Mogenssen
Man Pouel Willamssen
Man Pouel Hellesen
Man struken Per Sönnessen
Man ny för ovan Pouel Jenssen
Man Anders Dune
Man struken Anders Lauridtssen
Man ny för ovan Wier Pederssen
Man Helle Öndssen
Man Anders Ribe
Man struken Niels Krogh
Man ny för ovan Jens Lassen
Man struken Bendt Olssen
Man ny för ovan Anders Jenssen
Man Gunder Perssen
Man Olle Mogenssen
Man Morten Jenssen
Man Per Mogenssen
MÖLLE
Man Lauridts Schreder
Man struken Peder Mickelssen
Man ny för ovan Niels Laurssen
Man Mogens Trylssen
Man struken Jens Anderssen
Man ny för ovan Suend Eschildssen
Man Pouel Daller
Man Anders Stenhöij
Man struken Suend Hellessen
Man Ny för ovan Mogens Torressen?
Man struken Anders Lauritssen
Man Ny för ovan Anders Brant
Man struken Pouel Nyemand
Man ny för ovan Laurits Karlssen
Man Mogens Bödker
Man struken Hans Pigh
Man ny för ovan Peder Stenhög
Man struken Trued Mickelssen
Man ny för ovan Helle Perssen
Man Olle Anderssen
Man Anders Schreder
Man struken Olle Schreder
Man ny för ovan Gunder Schraeder
Man Joen Pigh
Man Pehr Lauridtssen
Man struken Niels Nielssen
Man Ny för ovan Gunder Bentssen
Man struken Bendt Joenssen
Man Ny för ovan Olle Jenssen
Man struken Pouel Joanssen
Man ny för ovan Olle Ollessen
Man struken Rasmus Anderssen
Man ny för ovan Erick Bondessen?
Man struken Jens Thorre
Man ny för ovan Niels Nielssen


Källor

Krapperup, Jordebok 1656-1657: B III:1. Krapperups slottsarkiv.


Mall:Template1